สภานักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ, So Phisai Videos

Videos by สภานักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ in So Phisai. คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

✦——————————————————————-✦
ผู้ลงสมัครสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2567📍
โดย “พรรครบ พบพัฒนา“ เบอร์2️⃣🌟
✦——————————————————————-✦

Other สภานักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ videos

✦——————————————————————-✦ ผู้ลงสมัครสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2567📍 โดย “พรรครบ พบพัฒนา“ เบอร์2️⃣🌟 ✦——————————————————————-✦

✦——————————————————————-✦ ผู้ลงสมัครสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2567📍 โดย พรรค“สเตฟานนี่“ เบอร์3️⃣🌟 ✦——————————————————————-✦

✦——————————————————————-✦ ผู้ลงสมัครสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2567📍 โดย “พรรคตับพรรคไตพรรคใจมาไว้ที่เรา“ เบอร์1️⃣🌟 ✦——————————————————————-✦

✦——————————————————————-✦ ผู้ลงสมัครสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2567📍 โดย พรรค”ประชานิคมสังคมหมู่แม่“ เบอร์4️⃣🌟 ✦——————————————————————-✦