โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลโซ่ อำเภอ?

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 14/05/2024

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยนายปริญญา กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะกับครูประจำชั้น

10/05/2024
10/05/2024

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครอง เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา และสถานที่เหมือนเดิมค่ะ

17/04/2024

ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ณ วันที่ 17 เมษายน 2567
ยอดรวม 289,310 บาท

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 12/04/2024

พรุ่งนี้แล้วนะครับผ้าป่าเพื่อการศึกษา ขอเชิญศิษย์เก่า พ่อแม่พี่น้องทั้ง 3 ชุมชน ห้วยทราย ทรายทอง และโนนต้อง ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงเรียนของชุมชนเรานะครับ

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 05/04/2024
Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 23/03/2024

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายปริญญา กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูธีระวัฒน์ สิบหมู่ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันการจมน้ำในนักเรียน ปี 2567 ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการว่ายน้ำ มีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ณ สวนน้ำแสงจันทร์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 16/03/2024

วันที่ 14 มีนาคม 2567 โดย ผอ.ปริญญา กล้าหาญ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษา

12/03/2024

📣พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทราย 🍅🎊นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 🍅🎊

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 05/03/2024

วันที่ 5 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยนายปริญญา กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนขอขอบคุณ คุณพ่อสมพงษ์ เมฆวัน พร้อมครอบครัว ที่ได้มามอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายในครั้งนี้

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 02/03/2024

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชยภา กุลวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ #โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567🎉

29/02/2024

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา #ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.โซ่พิสัย ที่ติดตั้งตู้แดงให้บริการจุดตรวจสายตรวจ 191 เพื่อดูแลความปลอดภัยลูกๆนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 29/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 28/02/2024

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขอขอบคุณ ท่าน ปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศออกมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนในการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 27/02/2024

ขอเชิญคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยทราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์นะครับ

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 27/02/2024

ภาพบรรยากาศ ในการสอบปลายภาควันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนมาตลอดภาคเรียน # # # # นักเรียนทุกคน สู้ ๆค่ะ # # # #

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 27/02/2024

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยนายปริญญา กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา การปฏิบัติตน โดยการบรรยายให้ความรู้ พร้อมให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมการวาดภาพ ระบายสี และตอบคำถามเพื่อรับรางวัล

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 15/02/2024

15 ก.พ.2567 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ขอขอบพระคุณท่านปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.บึงกาฬ ที่มอบหมายให้ท่านเอกนรินทร์ โงนมณี รองผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามหลังการตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาหารกลางวัน พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ให้กำลังใจคณะครู ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 14/02/2024

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายปริญญา กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย ได้ดําเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้น ป.6 รวมทั้งหมด 73 ราย รายละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 36,500 บาท ให้ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 12/02/2024

โรงเรียนจะสวยด้วยมือเรา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วยกันปลูกไม้ประดับบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 30/01/2024

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยนายปริญญา กล้าหาญ พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ไพรวัลย์ ท้าวพรม ผกก.สภ.โซ่พิสัย ร.ต.อ.เทียนชัย วรรณคำโกฏิ์ รอง.สว.สส.สภ.โซ่พิสัย ร.ต.อ. ธิติพัทธ์ ฝ่าผล รอง สวป.สภ.โซ่พิสัย พร้อมด้วย ร.ต.ท.ณัฐศรันต์ หาที รอง สวป.สภ.โซ่พิสัย พร้อมคณะที่ได้เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยทราย ในโครงการ หัวหน้าสถานีพบประชาชน ครู 5 นาที พร้อมให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด การจราจร ภัยบุหรี่ และการเตือนภัยไซเบอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-ุ6 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านห้วยทราย

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 28/01/2024

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านห้วยทราย นําโดย นายปริญญา กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกลลูกเสือสำรอง สามัญ และเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการฝึกร่างกายให้แข็งแรง ฝึกจิตใจให้มีความอดทนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณครอบครัวคุณพิชัยรัตน์ สาราช เจ้าภาพสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณครอบครัว คุณทวีศักดิ์ สวนพลู ที่สนับสนุนมะละกอ พร้อมเครื่องปรุงส้มตำ ครอบครัวคุณวาสนา เหง้าวิชัย ที่สนับสนุน ขนม น้ำ ให้นักเรียนระหว่างทาง พ่อครัว แม่ครัวทุกท่าน ที่ได้ทำกับข้าวให้นักเรียนได้ทาน และขอบขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน ขนม ผัก ผลไม้ พร้อมดูแลลูกๆนักเรียน ในระหว่างการเดินทาง

Photos from โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬ's post 25/01/2024

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายปริญญา กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย ได้ดําเนินการมอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลุ่มต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-ชั้น ป.6 รวมทั้งหมด 61 คน จำนวน 95,500 บาท ให้ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน So Phisai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

English class with primary3 "Where are you from?"

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

So Phisai

โรงเรียน อื่นๆใน So Phisai (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่
บ้านท่าสวาท
So Phisai, 38170

ชาว 5/4 โซ่พิสัยพิทยาคม ชาว 5/4 โซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
So Phisai, 38170

เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อความคลายเครียด ของนักเรียน 5/4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บ้านท่าคำมิด หมู่ 11 บัวตูม
So Phisai, 38170

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านซำบอน โรงเรียนบ้านซำบอน
หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน ตำบลเหล่าทอง
So Phisai, 38170

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป?

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
205 หมู่ 1 ตำบลโซ่
So Phisai, 38170

โรงเรียนบ้านคำไผ่ โรงเรียนบ้านคำไผ่
โรงเรียนบ้านคำไผ่ 424 หมู่ 12 ตำบลศรีชมภู
So Phisai, 38170

โรงเรียนบ้านคำไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ