ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

คุณอาจจะชอบ

SERM Suvarnabhumi extended reality museum
SERM Suvarnabhumi extended reality museum

ใช้สำหรับเผยแผ่สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนของ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่

25/03/2024

สกร.อำเภอโซ่พิสัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1/2567 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567

03/12/2023

เรียน ผู้ติดตามเพจศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ ทุกท่าน ทางเพจต้องขออภัยที่ไม่ได้อัพเดตกิจกรรม ให้ทุกท่านได้ติดตาม นับจากนี้ของเพจจะคอยอัพเดตกิจกรรมเรื่อยๆนะคะ

Foreign Language Program for Trade Careers (Sophisai DOLE.) 26/06/2023

#ฝากรับชมและกดไลน์กดแชร์คลิปวีดีโอด้วยนะคะ ฝากผลงานการจัดทำคลิปวิดีโอ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพค้าขาย (English for trading ) ของ สกร.อำเภอโซ่พิสัยด้วยนะคะ

Foreign Language Program for Trade Careers (Sophisai DOLE.) สกร.อำเภอโซ่พิสัย สกร.จังหวัดบึงกาฬ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 11/04/2022

วันที่ 8 เมษายน 2565 กศน.อำเภอโซ่พิสัยเป็นตัวแทน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ แข่งขันการประกวดโครงงานจิตอาสา ระดับกลุ่มศูนย์ภูธานีซึ่งประกอบด้วย บึงกาฬ อุดรธานี หนองคาย เลยและหนองบัวลำภู ผลการแข่งขัน ได้รางวัลลำดับที่3 #ปีนี้แค่ที่3ปีหน้าที่1ต้องเป็นของเรา #เมื่อมีเป้าหมายแล้วลงมือปฏิบัติเป้าหมายนั้นก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

Photos from กศน.ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 06/04/2022
08/11/2021

📢📢ประกาศ ประกาศ📢📢 กศน.อำเภอโซ่พิสัยขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วมาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะ🎉🎉

06/11/2021

📣 กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564

✅ สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่ 👇
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

06/11/2021

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้
2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ, ใบขับขี่,หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) (ต้องไม่หมดอายุ)

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

06/11/2021

6 สิทธิที่จะถูกจำกัดหากไม่ไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.
1. สมัคร ส.ส. หรือ ส.ว.
2. สมัครเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
3. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา
5. ดำรงตำแหน่งในการบริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
6. ดำรงตำแหน่งในสภาท้องถิ่น เลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

06/11/2021

สีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

06/11/2021

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อน หรือหลังวันเลือกตั้ง

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
https://drive.google.com/file/d/1dCZXC9y5_BvX0r-PezoLumH_54i0HbLJ/view?usp=sharing

ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
https://drive.google.com/file/d/1bXLT6phtog2X04DroBhGOLGXYRggIvag/view?usp=sharing

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

06/11/2021

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

27/10/2021

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
ยังรับสมัครอยู่นะคะ ใครสนใจรีบสมัครด่วนจร้า
สนใจสมัครเรียนติดต่อมานะ ครูรออยู่

23/09/2021

กศน.อำเภอโซ่พิสัย จะดำเนินการสอบในที่2-3ตุลาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม นักเรียนท่านใดที่ยังไม่ได้รับตารางสอบ ติดต่อขอรับด่วนนะคะ

06/08/2021

📢💢แจ้งปิดทำการกศน.ตำบลโซ่ชั่วคราว 💢
เนื่องจาก กศน.ตำบลโซ่อยู่ในบริเวณที่ใช้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลสนามอำเภอโซ่พิสัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-2019 ในโรงพยาบาลสนาม อำเภอโซ่พิสัย กศน.อำเภอโซ่พิสัยจึงอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นที่พักเจ้าหน้าที่ แพทย์และพยาบาลได้แก่ อาคารกศน.ตำบลโซ่ และอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอโซ่พิสัย

ติดต่อสอบถามได้ที่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรฯ088-5629940

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย -เว้นระยะห่าง-ล้างมือบ่อยๆ
เพื่อป้องกันโควิด-19 ด้วยรักและห่วงใย♥️

03/05/2021

ยังรับสมัครนักศึกษาอยู่นะคะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ติดต่อได้ที่ ครูบุ๋ม ศรช.ตำบลโซ่

29/04/2021

ศูนน์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียน 1/2564 แล้วนะคะ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 27/03/2021

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ บ้านโนนภูดิน ทาสีอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานช่างทาสี โดยนักศึกษา กศน.ตำบลโซ่ของเราเอง
👍👍👍ฝีมือสุดยอด เนียนกริบเลย อย่างกะช่างมาเอง😍😍
👉เดี๋ยวครูพาออกงาน เนาะๆ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 10/03/2021

แจ้งรายชื่อ นักศึกษา ที่มีรายชื่อลงทะเบียนสอบปลายภาคเรียน 2/2563
****ตำบลโซ่ กลุ่ม ครูบุ๋ม ****
สอบปลายภาคในวันที่ 3-4 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 09/03/2021

วันที่ 8 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอโซ่พิสัย ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การท่องเที่ยว ณ กศน.ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 09/03/2021

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอโซ่พิสัย ได้นำนักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 07/03/2021

วันที่ 7 มีนาคม 2564
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) กศน.อำเภอโซ่พิสัยประจำภาคเรียน 2/2563 ณ สนามสอบ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 07/03/2021

วันที่ 4 มีนาคม 2564
ศรช.ตำบลโซ่ บ้านโนนภูดิน พบกลุ่มนักศึกษา สอบกลางภาคและติวสอบ N-NET
พร้อมครูนัชชา ทองพา ออกนิเทศการเรียนการสอน

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 07/03/2021

วันที่ 3 มีนาคม 2564
กศน.ตำบลโซ่
-พบกลุ่มสอบกลางภาค
-ติวสอบ n net
ณ กศน.ตำบลโซ่

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 07/03/2021

วันที่ 3 มีนาคม 2564
กศน.ตำบลโซ่
-ติวก่อนสอบ n net
-พร้อมทำกิจกรรมบันทึกการอ่าน คนพันธุ์ LR จากห้องสมุดประชาชนอำเภอโซ่พิสัย โดย นางสาวสุพัตรา พรมพันห่าว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอโซ่พิสัยค่ะ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 12/02/2021

วันที่ 11 ก.พ 64
นักศึกษา กศน.อำเภอโซ่พิสัย เรียนภาษาจีนวันที่ 3

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 12/02/2021

วันที่ 10 ก.พ.64
นักศึกษา กศน อำเภอโซ่พิสัย เรียนภาษาจีนวันที่2

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 22/12/2020

นักศึกษา กศน.ตำบลโซ่ ร่วมกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด "กีฬาบึงกาฬเกมส์ 2020" ระดับจังหวัดบึงกาฬ
วันนี้นักศึกษาทุกคนเราร่วมใจสามัคคีกัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็นกันเลยที่เดียว สุดยอดมากเด็กๆ
21 ธันวาคม 2563

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ's post 22/12/2020

การแข่งขันกีฬา "กศน.สานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติ 2020" ระดับกลุ่มโซนโซ่เรียบโขง
17 ธันวาคม 2563
"นักศึกษา กศน.โซ่พิสัยสุดยอดมากจ้า

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน So Phisai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


โซ่พิสัย-เฝ้าไร่
So Phisai
38170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

การศึกษา อื่นๆใน So Phisai (แสดงผลทั้งหมด)
ติวฟรีออนไลน์ สไตล์ครูกร้อ ติวฟรีออนไลน์ สไตล์ครูกร้อ
Sopisaipittayakhom School
So Phisai, 38170

วิทย์/คณิตฯ สอบกลางภาค/สอบปลายภาค สอบเข้ามหาลัย/สอบบรรจุ

เพื่อนเรียน เพื่อนเรียน
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
So Phisai

สอนพิเศษ ใบงาน แบบฝึก โน้ตสรุป

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่7 ตำบลโซ่
So Phisai, 38170

โรงเรียนในชุมชน

โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ
หมู่ 1 ต. ถ้ำเจริญ
So Phisai, 38170

- BanThumcharoen School - สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
172 หมู่4 บ้านโนนแก้ว ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
So Phisai, 38170

ที่อยู่ 172 หมู่ 4 ตำบลหนองพันทา. อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170