AI5 Corporation - เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่

AI5 Corporation - เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่

ความคิดเห็น

บอกกล่าวล่วงหน้า
**ข้อความแก้ไขเพิ่มเติม 15/12/64**
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยไม่ต้องตกใจ!! กษัตริย์(ร.10)จะไม่ทรงพระปรมาภิไธย ให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงประปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประธานาธิบดี
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง มีพรรคการเมืองเป็นกองบัญชาการ ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่อง ข่าวใหม่News, คณะราษฎร2563, Thai News TV, REDEM NEWS, ข่าวเด่นวันนี้, Sunai TV, เล็ก จรรยา, ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรงแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้ม็อบป่วนประเทศและสถานทูตต่างๆทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครองรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศ เพื่อเป็นข้อต่อลองกับกษัตริย์เพื่อหลอกล่อให้กษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อจะเอาเหตุความไม่เหมาะสมของกษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏมายาวนาน กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครองให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(เหมือนรัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ (ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ (กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้เหมือนรัชกาลที่5) ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมือง"ลูกหลวง"เป็นผู้ช่วยกษัตริย์ไทยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย และช่วยกษัตริย์ทำในส่วนที่กษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย เป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านกษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา...
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยกษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวง(ร.10)พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน...
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
ฝากช่วยแชร์คะ
บุคคลนี้อันตรายเข้าไปขโมยรัพย์สิน เจ้าอาวาสวัดบ้านเก้าสิบ บ้านโนนสัง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 63 เวลาประมาณ14.00-16.00น.
บุคคลนี้ได้มาลักขโมยกระเป๋าเงินพร้อมเอกสารสำคัญในกระเป๋า มีของโยมพ่อโยมแม่ท่านด้วยยิ่งป่วยติดเตียงจะไปทำใหม่ก็ไปบ่ได้
เจ้าอาวาสวัดบ้านเก้าสิบ พระอธิการณัฐมนัสศักดิ์ วิชากโร ใครพบเห็นหรือรู้จักช่วยแจ้งเบาะแสให้ทราบด้วยจักขอบพระคุณอย่างสูง
เบอร์โทร098-596-9038
095-8862511
รบกวนด้วยค่ะ ใครรู้จักผู้หญิงในรูปไหม ชื่อจ๋า ณัฐณิชา พรมตา เปนคนบ้านเขิน อ.น้ำเกลี้ยง ถ้าใครรู้จักรบกวนช่วยบอกเขาหน่อย ให้คืนเงินด้วย ยืมไปหลายเดือนแล้ว บอกจะให้หลังแต่งงาน นี่ผ่านมา 2 เดือนกว่าแล้ว โทรไป แชทไป ไลน์ไป ตอนนี้โดนบล๊อกหมดติดต่อไม่ได้แล้ว ตอนนี้เดือดร้อนมาก และจะเอาเงินที่เขายืมไปไปเสียค่าเทอมลูกที่จะเปิดเทอม พันสองพันจะไม่ทวงถือว่าซื้อคน แต่นี่เงินหลายหมื่น ใครรู้จักฝากบอกด้วยนะคะ ให้ติดต่อกลับเฟสนี้ ถ้าใครรู้จักฝากบอกเขาด้วย อย่าทำกับผู้มีบุญคุณด้วยการทำแบบนี้
กุญแจ​รถมอเตอร์ไซค์​ท่านใดทำหล่นหาย​ หรือใครพอรู้จักเจ้าของกุญแจ​ (เก็บได้เช้า​ 18​ ธันวาคม​ 62)​ ช่วงระหว่างถนนบ้านดอนไม้งาน​ -​ บ้านแก้ง​ ติดต่อรับได้นะครับ​ 0869292995
ในเมื่อมีหลายแผนก​ ก็จะแปลกตาที่เปลี่ยนป้ายบ่อย​ ไม่ต้องสู้กับใครเค้า​ สู้กับใจเรานี่แหละ​ :)

AI5 Corporation Company Limited Fanpage Official Site.

08/02/2023
08/02/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

07/02/2023

รับสักลาย ราคากันเอง !
นี่คือตัวอย่างการสักรูปหงอคง


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

07/02/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมสืบสานเที่ยวงาน "ประเพณีเผ่าเยอ" ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

07/02/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 06/02/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

06/02/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

05/02/2023

ชาวบ้านนับร้อยรวมตัวขับไล่ชายวัย 60 ปี กร่างถือปืนยาวข่มขู่ชาวบ้านที่มีการจุดไฟด้วยฟืน ซึ่งชาวบ้านต้องใช้ในการทำอาหาร เผาขยะ โดยอ้างว่าเหม็นควัน ชาวบ้านต่างพากันหวาดผวา จึงได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ เผื่อวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาอาจเกิดการสูญเสีย จึงอยากให้เจ้าหน้าที่จัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน เหตุเกิดที่บ้านดอนจันทร์ หมู่ 12 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

📷 : ไทม์นิวส์
อ่านเพิ่มเติม >> https://www.timenewsth.net/archives/6411


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 05/02/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

05/02/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Corporation - เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่น's post 04/02/2023

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่านปุ๋ยพืชสด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถนำปุ๋ยพืชสดมาปรับปรุงดิน และลดการเผาตอซังข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรรักษาสิ่งเเวดล้อมโดยไม่เผาตอซังข้าว และยังทำให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พืชตระกูลถั่ว ระบบนิเวศทางธรรมชาติให้มีสภาพสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
ณ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

04/02/2023

แค่ได้ยินก็สยองแล้ว


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 04/02/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

04/02/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Corporation - เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่น's post 03/02/2023

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เป็นประธานพิธีอาจริยอิสสรเถระบูชา แสดงมุฑิตาสักการะอายุวัฒนมหามงคล 89 ปี 69 พรรษา พระครูศาสนกิจวิมล (หลวงปู่หนูพันธ์ อิสสโร) เจ้าอาวาสวัดหนองเชียงทูน ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และพระภิกษุ สามเณร ร่วมในพิธี
ณ วัดหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 03/02/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

03/02/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

02/02/2023

อย่างเท่ห์สมัยนั้น #ยุค90


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 02/02/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

02/02/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

01/02/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Corporation - เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่น's post 31/01/2023

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก
และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมธรวรวุฒิ จิตฺตญาโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ-โนนคูณ(ธ) วัดหลวงสุมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ปรารภธรรมแก่ผู้เข้าร่วมพิธี
อังคารนี้บรรเลงดนตรีไทยประกอบโดยวงดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทต่างๆรวมทั้งผ้าพื้นเมือง “เบญจศรี”อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีกรรมวิธีทางธรรมชาติ มียอดจำหน่ายในงาน 70,800 บาท
นอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการสงเคราะห์เพราะสิ่งของพระคุณเจ้าจะแบ่งมอบให้จังหวัดนำไปสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามหมู่บ้านทั้งจังหวัดด้วย
ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

31/01/2023

🤔


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 31/01/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

31/01/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Corporation - เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่น's post 30/01/2023

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากการกุศลกาชาด เนื่องในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2566 โดยได้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ดังนี้

รางวัลที่ 1 รถเก๋งมิตซูบิชิ Attrage จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายเถื่อน กันตรง บ้านเลขที่ 24 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลที่ 2 รถกระบะบรรทุกตอนเดียวมิตซูบิชิ TRITON จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ สารบุตร บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 6 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
(1) นายสมพร วันเพ็ชร บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
(2) นางสาวมลทญา โคสารคุณ บ้านเลขที่ 344/1 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(3) นายยุทธนา พุทธาสมศรี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนาโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
(4) นายสมรัตน์ เป็นผล บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 4 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(5) นายอดิศักดิ์ โพธิ์ชัย บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรม
ณ บริเวณลานกิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

30/01/2023

ใช้ดินสอลากเส้นอยู่ข้างล่างกระดาษให้ไปถึงอีกฝัง หากดินสอจิ้มกระดาษขาดหรือตกหลุมที่ทำไว้ถือว่าแพ้
#ของเล่นในวัยเด็ก 😁


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

30/01/2023

ยิ่งใหญ่ ศรีสะเกษจัดงานบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ วัดพระโต วัดมหาพุทธาราม นางรำกว่าครึ่งร้อย

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 30/01/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

30/01/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 29/01/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

29/01/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

28/01/2023

ใครเห็นหรือเคยล้างเท้าแบบนี้ แสดงว่าคุณอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะ 😁


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post 28/01/2023

Photos from AI5 Printery - เอไอไฟว์ พรินเทอรี่'s post

28/01/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

Photos from ข่าวศรีสะเกษ - Khaosisaket's post 27/01/2023

Photos from ข่าวศรีสะเกษ - Khaosisaket's post

Photos from ข่าวศรีสะเกษ - Khaosisaket's post 27/01/2023

Photos from ข่าวศรีสะเกษ - Khaosisaket's post

Photos from AI5 Corporation - เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่น's post 27/01/2023

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ "ฮักแพง แบ่งปันห้วยทับทันบ้านเรา"
ภายในงานได้บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอห้วยทับทันและชมการแสดงของหน่วยงานในพื้นที่และพิธีมอบรางวัล คนดีห้วยทับทัน 33 รางวัล ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้รางวัลคนดีห้วยทับทัน "กิตติมศักดิ์" ด้วย เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่ง นายอำเภอห้วยทับทัน ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประจักษ์เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรในพื้นที่มาก่อน
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

27/01/2023

พยากรณ์อากาศจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้


********************************************************************
AI5 รับงานถ่ายภาพ วีดีโอพรีเซนต์ งานตัดต่อวีดีโอ กราฟฟิกดีไซน์ การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานมงคล-อวมงคล นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมปักหมุดบนสุดในเพจ รับซ่อมและจำหน่ายรถขยะ รถกระเช้า รถดับเพลิง โทร. 045960545 , 0615960545

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

AI5 Corporation 🎉- ผลิตการ์ดงานพิธีต่างๆ- กราฟฟิกดีไซน์- ป้ายห้างร้าน- ผลิตบรรจุภัณฑ์ (แพคเกจจิ้ง)- รับถ่ายภาพ ทั้งในและ...
งานงิ้ว อ.กันทรลักษ์
แพนเค้ก เขมนิจ ในงานทอดกฐินวัดโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
เด็กจมน้ำ ที่ อ.ขุขันธ์
หลวงปู่ทอง ปภากโร อายุ 114 ปี วัดบ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ให้พร📸 : Ekasit Limungoon#AI5Corporation #AI5Studio #AI5Store*****...
ป๊าบเข้ากกหู หงายบ่ล่ะ 555 !!#เยาวชนไม่ควรเลียนแบบ📸 : ขออนุญาตเจ้าของคลิป#AI5Corporation #AI5Studio #AI5Store***********...
#โจรลักไก่โจรแอบมาขโมยไก่ชาวบ้าน ในช่วงดึก ที่บ้านพันทาก่อนถึงวัด กล้องวงจรปิดบันทึกหน้าโจรชัดพอสมควร อายไหม ?📸 : Jeab J...
ช่วงสายของวันนี้ มีเหตุไฟไหม้บ้าน นายสมิง พรำนัก เลขที่ 91/3 บ.พะแนง ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เบื้องต้นเสียหายทั้งห...
สันติราษฎร์ รับสาย ยินดีให้บริการครับ !! 😆😆facebook : สันติราษฎร์ ไพรป่า#AI5Corporation #AI5Studio #AI5Store************...
วัยรุ่นตีกัน ที่ ภูสิงห์
กฏของการเดินไปข้างหน้า คือห้ามเสียดายกับทุกสิ่งที่ผ่านมา

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


บริษัท เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่
Sisakate
33000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

ช่างภาพ อื่นๆใน Sisakate (แสดงผลทั้งหมด)
Peter Midegs - Anthology of Creative Pursuits Peter Midegs - Anthology of Creative Pursuits
Sisakate, 33000

A journey of my lifetime creative pursuits in music and photography

ช.บอย นครดงบก ช.บอย นครดงบก
Sisakate

การเดินทางครั้งใหม่ ยังไม่พร้อมที่

KBL Studio KBL Studio
226
Sisakate, 33000

ช่างภาพศรีสะเกษ อุบล รับถ่ายภาพ ถ่า?

อู่รัตนาการช่าง อู่รัตนาการช่าง
45 หมู่ 6 ต. ขะยูง อ. อุทุมพรพิสัย
Sisakate, 33120

รับเคาะ ทำสีรถยนต์ และจำหน่ายรถยนต?

Bankphotographer Bankphotographer
444/4 ถ. วิจิตรนคร ต. เมืองเหนือ อ.
Sisakate, 33000

+ บริการรับถ่ายภาพ ในงานต่างๆ + �083-3720406