ชมรมประชาสัมพันธ์ มรภ.ศรีสะเ

ชมรมประชาสัมพันธ์ มรภ.ศรีสะเ

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา
319 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหว, Si Sa Ket
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ SSKR
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ SSKR
ชมรมบัณฑิตจิตอาสา มหาวิทยาล
ชมรมบัณฑิตจิตอาสา มหาวิทยาล
ศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเก
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเก
74 \u0E21.10 \u0E16\u0E19\u0E19\u0E17\u0E2D\u0E07\u0E21\u0E32\u0E01 \u0E15\u0E3, Si Sa Ket
รับออกแบบปก
รับออกแบบปก
Srisaket 33130
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 1549 ต.เม
ฝ่ายแนะแนวมหาวิทยาลัยเฉลิม
ฝ่ายแนะแนวมหาวิทยาลัยเฉลิม
99หมูุ่ตำบลโพธิ์, Si Sa Ket
T&M House of Learning
T&M House of Learning
ถนนบายพาสไปเกาะกลางน้ำ แยกโ
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีส
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีส
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 ม.6 ต., Si Sa Ket
โรงเรียนกวดวิชาครูมิ้นท์และสอนภาษา
โรงเรียนกวดวิชาครูมิ้นท์และสอนภาษา
743 ถนนกวงเฮง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง, Si Sa Ket
รอบรั้ว ศกว.
รอบรั้ว ศกว.
318 ถนน วันลูกเสือ อำเภอเมือง, Si Sa Ket
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา
ปลัดมณฑล
โรงเรียนสตรีสิริเกศ - Satreesiriket school
โรงเรียนสตรีสิริเกศ - Satreesiriket school
Paladmontol Rd
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก, Si Sa Ket
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเ
ถนน รัตนวงษา

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะขออนุญาต ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ เพื่อค้นหาผุ้ที่จบทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยตรง โครงการนี้ผู้ฝึกประสบการณ์จะได้เบี้ยเลี้ยง และมีที่พักให้ฟรี สนใจติดต่อสอบถามได้ตามโบชัวที่แนบมาได้เลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ**หมายเหตุ ขออภัยหากข้อความนี้รบกวนท่าน
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่1 ร่วมกับ นักศึกษาภาษาจีนศึกษา, นักศึกษาชมรมศิลป์สัมพันธ์ ,นักศึกษากลุ่มศิลป์อาสา,นักศึกษาชมรมดนตรี-นาฎศิลป์.ของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดโครงการ " ค่ายศิลป์รักษ์ป่า" ปลูกป่าในใจคน สร้างคนให้รักป่า สานต่อศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์ป่า ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2561 ณ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ เป็นการน้อมนำเอาศาสตร์แห่งพระราชา ปลูกป่าในใจคน สร้างคนให้รักษ์ป่า มาใช้ในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรักและความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติป่า โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะจิตอาสา ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำให้มีความยั่งยืน สืบไป
......................................................................
นางสาวศิริลักษณ์ ดวนใหญ่ 5910392201
คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชมรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 🇨🇳สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด #การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวจีน โดยการจัดกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมการเรียนรู้การทำอาหารจีน(ทำเกี๊ยวจีน) 2.กิจกรรมการเรียนรู้การตัดกระดาษจีนและถักเชือกจีน
3.กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน กิจกรรมเต้นนาฏลีลาจีน(เต้นประกอบเพลงจีน)
4.กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมจีน
5.กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ภาษาจีน
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเครือข่ายภาษาจีน ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 167 คน ในนามของสาขาวิชาภาษาจีน ขอขอบพระคุณท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกประการ ร่ำรวยๆ #สุขสันต์วันตรุษจีน 新正如意 新年发财🎊🎉🎊
ฝากแชร์ด้วยน่ะครับ #เพื่อนผมเดือดร้อนมากเลย
ขอบคุณครับ
👉🏻👉🏻 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ได้มีการประกวดแข่งขัน เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 รอบคัดเลือก 8 คนสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ณ เวทีงานกาชาด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา 💓💓💓
#ชมรมประชาสัมพันธ์มรภศก
นายแทนสุข น้อยมิ่ง รหัส 5910079126
คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา ปี 2
✨เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 พวกเราทีม NYX ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวาระจังหวัดศรีสะเกษ ต่อสู้กับยาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 💓💓💪🏻
ได้รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2018 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่าาา 😊😊
ขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล และทีมงามสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะคะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌈💗

#ชมรมประชาสัมพันธ์มรภศก
นางสาวกัณห์ชรี โคตรสุข รหัส 5910079125
คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา ปี 2มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 💓
เมื่อวันที่ 19-28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาองค์การบริหารนักศึกษา นำโดยนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดโครงการขาวทองรวมใจพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมทุนกยศ./กรอ. ได้บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัย ตามนโยบายมิติใหม่แห่งการพัฒนา คิดทำบนความต้องการนักศึกษา ที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน

#ชมรมประชาสัมพันธ์
จากนางสาวณัฐธิกา. แก้วเกิด สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 5810758062ปีที่3
เมื่อวันที่ 19-28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาองค์การบริหารนักศึกษา นำโดยนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดโครงการขาวทองรวมใจพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมทุนกยศ./กรอ. ได้บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัย ตามนโยบายมิติใหม่แห่งการพัฒนา คิดทำบนความต้องการนักศึกษา ที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน

#ชมรมประชาสัมพันธ์
จากนางสาวณัฐธิกา. แก้วเกิด สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 5810758062ปีที่3
ข่าวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ #ปราสาทสระกำแพงใหญ่ หรือ ปราสาทศรีพฤทเธศวร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสระกำแพงใหญ่ ถนนประดิษฐ์ประชาราษฎร์ หมู่ 1 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ใกล้กับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย และห่างจากที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร

สภาพทั่วไปของปราสาท สภาพทั่วไปของปราสาทสระกำแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 49 เมตร ยาว 67 เมตร ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถ่ายทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่น่าจะมีชุมชนรายรอบอย่างหนาแน่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เรียกว่า "สระกำแพง" สันนิษฐานว่าน่าจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาท ส่วนทางทิศตะวันออกมีลำห้วยเล็กๆไหลผ่าน คือ ห้วยตาเหมา ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่แยกออกมาจากห้วยสำราญ

ประวัติ
ความเป็นมาของปราสาทสระกำแพงใหญ่ ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาในสมัยใดหรือศักราชใด ถึงแม้จะพบจารึกที่โบราณสถานแห่งนี้ ข้อความในจารึกกล่าวถึงการซื้อที่ดินถวายแก่เจ้านายผู้ล่วงลับคือ "กมรเตงชคตศรีพฤทเธศวร" ไม่ได้กล่าวถึงการสร้างปี พ.ศ. 1585 ที่ปรากฏในจารึกไม่ใช่ปีที่สร้างปราสาท ระยะดังกล่าวในกัมพูชาเป็นสม้ยที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ครองราชย์ แต่มิได้หมายถึงพระองค์เป็นผู้สร้าง จากการศึกษาลาดลายต่างๆทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ปราสาทสระกำแพงใหญ่ น่าจะมีอายุอยู่ในศิลปะเขมรแบบคลังต่อบาปวน หรือประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ตอนปลาย

ปราสาทสระกำแพงใหญ่เป็นศาสนสถานแบบเขมร ทั้งในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
สามารถมารับชม ถ่ายภาพ ได้ในที่ในอำเภออุทุมพรพิสัย
#ชมรมประชาสัมพันธ์ มรภ.ศก
นางสาวปาริชาติ รัสษี ครุศาสตร์ การสอนภาษาจีน ปี1
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2560 ที่ผ่านมานั้นจังหวัดศรีสะเกษได้มีการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2561 ซึ่งประธานในการเปิดงานก็คือ นายธวัช สุระบาล พ่อเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ร่วมงานกว่า 3000 คน ภายในงานประกอบด้วยซุ้มนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า OTOP ของแต่ละอำเภอที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน นอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้ร่วมสนุกร่วมในงานอาทิ เช่น การออกรางวัลสลากกาชาด ร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องหลายท่านอย่างจุใจ จนถึงวันที่ 4 ม.ค. 2560
>>ขอขอบคุณภาพจากเพจ ที่นี่ศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆทั้งนอกและในมรภ.ศก ชมรมประชาสัมพันธ์ มรภ.ศรีสะเกษ
มุ่งมั่น ตั้งใจ อาสา พัฒนา สานสัมพันธ์ เพื่อส่วนรวม

เปิดเหมือนปกติ

10/09/2020

ชมรมประชาสัมพันธ์ มรภ.ศรีสะเกษ's cover photo

10/09/2020

ชมรมประชาสัมพันธ์ มรภ.ศรีสะเกษ

05/06/2019

สมาชิกชมรมประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2561 ใครไม่ผ่านกิจกรรมชมรมให้ไปติดต่อพี่พิณ. ย้ำ สมาชิกชมรมประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น

14/02/2019

ราชภัฏแห่งประเทศไทย

๑๔ กุมภาพันธ์
วันราชภัฏ

05/02/2019
29/01/2019

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ขอเชิญ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ การเขียนเรซูเม่อย่างไร? #ให้ได้งาน พร้อมการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจบ
.
ในวันที่ 30 มกราคม 2562
เวลาบรรยาย 13.30-15.30 น.
ห้อง 7210 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ **หมายเหตุ #กิจกรรมกลางนักศึกษาขั้นปีที่ 3 ทุกคณะ
.
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
ยุค 4.0 Super Hi-Tech
พิเศษ! รับบทวิเคราะห์ตัวตน
ทักษะความสามารถและดูว่าคุณเหมาะสมกับสายงานไหน

.
พบกับ
คุณทฤฆชนม์ สิริทวีชัย

ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน เป็นวิทยากรพิเศษ
บริษัท ท็อปกัน จำกัด
บริษัท Infinite Development Expert Association
ตำแหน่งปัจจุบัน Team manager
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
08 7449 6527 นายสาคร ผมพันธ #พี่พิณ
08 2751 4070 นายอดิศักดิ์ สนับหนุน (พี่่ต่อ)
Facebook : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

BB GUN & PR VOLUNTEER CAMP  (อาสาพัฒนาท้องถิ่น) 27/01/2019

BB GUN & PR VOLUNTEER CAMP (อาสาพัฒนาท้องถิ่น)
รหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 25
ณ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
ถ่ายภาพ : นายสุทธินัย เสนคราม,นายภควัฒน์ ปิยะวงษ์

24/01/2019

กำหนดการ สำหรับค่ายนะคะ

23/01/2019

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่จะไปค่าย 25-27 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่25 ใส่เสื้อชมรม รถออก07.00 น.
ขึ้นรถที่ตึก1 รถสองแถว

เตรียม ผ้าถุง/โสร่ง , ชุดทำงาน2ชุด , ชุดลำลอง ,รองเท้าแตะ , อุปกรณ์กันความร้อน+กันแดด , เครื่องนอน

16/01/2019

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกชมรม

วันนี้จะปิดการรับสมัครค่ายยุทธกีฬา BB GUN @ PR volunteer camp เวลา 16.00 น.

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 มกราคม 2562

ติดต่อชำระเงิน นางสาวชลากร พละราษฎร์ 097-1487330 รองประธาน

10/01/2019

รับสมัครสมาชิกเข้าร่วม " ค่ายยุทธกีฬา BB GUN & PR volunteer Camp "

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 (กยศ. ได้ 18 ชั่วโมง)

ณ โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

เก็บเงิน 150 บาท ได้เสื้อค่าย
สิ่งที่นำมาส่ง ไข่ไก่5ฟอง+ปลากระป๋อง1กระป๋อง

***สำหรับสมาชิกที่ไปค่ายจะผ่านกิจกรรมของชมรมโดยอัตโนมัติ***

#ลงชื่อใต้โพส # ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะที่สังกัด

สมัครและชำระเงินได้ ตั้งแต่วันนี้-18มกราคม

06/01/2019

องค์การบริหารนักศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์ ด่วนนะครับ/ค่ะ ตอนนี้มีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ คือร้อยเอกบัญชา บุญศิลป์ จะเข้ารับการผ่าตัด แต่คลังขาดเลือดกรุ๊ป AB และ กรุ๊ป Aจึงขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป AB และกรุ๊ป A จากผู้ใจบุญทุกคน สามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอบคุณครับ/ค่ะ
#กรุณาแจ้งชื่อผู้ป่วยด้วยนะค่ะครับขอบคุณครับค่ะ

17/12/2018

องค์การบริหารนักศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บชั่วโมงจิตอาสา กยศ./กรอ. ทุกท่าน
รอบวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561
#ชำระเงินลงชื่อเพิ่มเติมได้ภายในวันจันทร์นี้
ขอบคุณครับ/ค่ะ

กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกชมรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 13/12/2018

เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด และแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ที่ ห้อง 7209 อาคารเรียนรวม พัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 12ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
:ถ่ายภาพ ภควัฒน์ ปิยะวงษ์

วิ่งเพื่อสุขภาพ 12/12/2018

ชมรมกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จัดโครงการ วิ่งเพื่อสุขภาพ EDU-AT SSKRU Mini marathon 3 km. ในวันพุธที่12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ.ตึกครุศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ ภาพถ่าย : พิษณุ สุทาศรี

12/12/2018

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00-14.00 น.

ห้อง 7209 บริเวณฝั่งทิศใต้

11/12/2018

ชมรมประชาสัมพันธ์ มรภ.ศรีสะเกษ

11/12/2018
11/12/2018

ประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกชมรม ประจำปีการศึกษา2561

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30น.

ณ ห้องประชุม ห้อง7209 อาคารพัชรกิติยาภา

**สามารถรับเสื้อชมรมได้ ณ ห้อง7209**

กีฬาสัมพันธ์ "ขาว-ทอง"เกมส์ ครั้งที่ 17 09/12/2018

การแข่งขันกีฬาและเชียร์ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬากลางมาหวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ "เกมส์กีฬาแห่งมิตรภาพ พลังแห่งความสามัคคี"
ถ่ายภาพ : นายภควัฒน์ ปิยะวงษ์

07/12/2018

ประชาสัมพันธ์
"วิ่งเพื่อสุขภาพ"
จัดในวัน พุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561

ค่าย "ครูอาสา ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ปี๖" ตอน วิถีครูไทย 10/11/2018

ณ โรงเรียนบ้านนาโนน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ถ่ายภาพ : นายภควัฒน์ ปิยะวงษ์ นางสาวธนาวดี ดวนใหญ่ นายอานิต ศรีวิชัย และนางสาวชลากร พละราษฎร์

เศษฐกิจพอเพียง กฝผ. (วันที่ 2) 05/11/2018

ค่ายราชภัฎร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่นปี 8 ตอนหมู่บ้าน ชีววิถี จัดขึ้นที่บ้านโนนสำราญ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ :วิทยา คำใส เทพปริญญา ประพันธ์

ชมรม ชมรมประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ค่ายเศษฐกิจพอเพียง กฝผ. (วันที่ 1) 03/11/2018

ค่ายราชภัฎร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่นปี 8 ตอนหมู่บ้าน ชีววิถี จัดขึ้นที่บ้านโนนสำราญ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ :วิทยา คำใส เทพปริญญา ประพันธ์

ชมรม ชมรมประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

บรรยากาศซ้อมเชียร์61 31/10/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาพถ่าย : พิษณุ สุทาศรี อัครพล สมโภชน์

03/10/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ SSKRU Thailand

นักศึกษา รหัส #61 ที่ยังไม่ตรวจสอบวุฒิ
ให้นำส่งที่ห้องทะเบียน / งานตรวจสอบวุฒิ (ด่วน) / โทร. 09 1829 7137 พี่ต้อม

#หมดเขต 31 ตุลาคม 2561

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fixDDKuQkYbnNBR2pfvyHeFTwwjDVMdeF4N6BGAk72A

14/09/2018

AD.studio

พระอาจารย์จรัญ พาชาวบ้านเปิดบ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถีบ้านคลีกลิ้ง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด
โดยมีท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและท่านนายอำเภอศิลาลาด
ร่วมพิธี ในวัน 12 กันยายน 2561

รวมพลฅนอาสาฯ 10/09/2018

ค่าย "รวมพลฅนอาสา ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561
ณ บ้านบอนใหญ์ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาพถ่าย : ชลากร พละราษฎร์, อานิต ศรีวิชัย, ธีรวัต บัวบาล, ธนวัฒน์ สายสงค์, อุมาพร ยอดสิงห์
ข่าว : อานิต ศรีวิชัย

โครงการส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 06/09/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจจ และบรรยายพิเศษ โดยมีประธานในการเปิดโดย รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาคแสนยาก่อน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษภายในงาน มีการมอบรสงวัลผู้ส่งคลิป "เราทำความดีด้วยหัวใจ" มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สนับสนุน และรับชมการแสดงจากศิลปิน โครงการแคมปัสซาวด์มีแผอง ออนทัวร์ 2018

ภาพ : วิทยา คำใส, ภควัฒน์ ปิยะวงษ์

ข่าว : วิทยา คำใส
.
ชมรมประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

โครงการส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 06/09/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจจ และบรรยายพิเศษ โดยมีประธานในการเปิดโดย รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาคแสนยาก่อน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษภายในงาน มีการมอบรสงวัลผู้ส่งคลิป "เราทำความดีด้วยหัวใจ" มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สนับสนุน และรับชมการแสดงจากศิลปิน โครงการแคมปัสซาวด์มีแผอง ออนทัวร์ 2018

ภาพ : วิทยา คำใส, ภัครวัตร ปิยะวงค์

ข่าว : วิทยา คำใส
.
ชมรมประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

05/09/2018

ประกาศวันนี้ !!
สมาชิกที่เข้าร่วมใน #โครงการส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
----
#ปั๊มกิจกรรม ณ เวลา 15.30 น. ฝั่งทิศใต้หอประชุมนะครับ

05/09/2018

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และผู้ที่สนใจ — ร่วมในโครงการส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
.
วันพุธที่ 5 ก.ย. นี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ปะทะไหล่ศิลปินดัง อย่างลืมเด้อ... #มาร่วมขยายสัญญาณความดีด้วยกันนะครับ

31/08/2018

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกชมรม
ให้เข้าร่วม #โครงการส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
----
ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 18.00น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
#จำนวน 200 คน
----
แต่งกายด้วยเสื้อชมรม / ชุดทอง
หมายเหตุ : ปั๊มกิจกรรมหลังเสร็จกิจกรรม

Untitled Album 29/08/2018

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการประกวด ดาว เดือน กาแล็คซี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษาใหม่ในทุกมิติ และเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม่ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดการแข่งขันการประกวดดาว เดือนและกาแล็กซี่ ซึ่งแต่ละคณะได้เลือกตัวแทนประจำคณะ เพื่อเข้าประกวดแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ คณะ และ ๑ วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ภาพ : วิทยา คำใส, ภควัฒน์ ปิยะวงษ์ ข่าว : ภควัฒน์ ปิยะวงษ์า ชมรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

21/08/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ SSKRU Thailand

[TEASER] พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี 2561

1 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระบบยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=YzUM3w6Zrns&feature=youtu.be

--
Camera Ground
ณรงค์ชัย ต้นสิน
สุริยา ก้อนคำ
อรรพล อะเพื่อนรัมย์
สถิตย์ จอมใส
ธันทิชา สายพิณ
ณรงค์ศักดิ์ แย้มใย
.
Camera Drone
นฤชา สมาน
.
Editor
ไชยวิทย์ ไชยสาร
.
Director
อดิศักดิ์ สนับหนุน

ขอขอบคุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และทุกส่วนทุกฝ่าย

[TEASER] พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี 2561

1 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระบบยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=YzUM3w6Zrns&feature=youtu.be

--
Camera Ground
ณรงค์ชัย ต้นสิน
สุริยา ก้อนคำ
อรรพล อะเพื่อนรัมย์
สถิตย์ จอมใส
ธันทิชา สายพิณ
ณรงค์ศักดิ์ แย้มใย
.
Camera Drone
นฤชา สมาน
.
Editor
ไชยวิทย์ ไชยสาร
.
Director
อดิศักดิ์ สนับหนุน

ขอขอบคุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และทุกส่วนทุกฝ่าย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

อีก 1 มุม ของงานลอยกระทงวันนี้ ไม่แพ้เวทีใหญ่# สาขาดนตรีศึกษา
เบื้องหลังการทำงานของ PR (ขำๆ)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sisakate

Sisakate โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Music Family รับสอนดนตรีศรีสะเกษ Music Family รับสอนดนตรีศรีสะเกษ
1262/3 ถ.วิจิตรนคร
Sisakate, 33000

รับสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
358, ถนนกสิกรรม
Sisakate, 33000

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

FC Trimit School FC Trimit School
Sisakate

We ♥ trimit School เป็นเพจเล็กๆ ที่โปรโมทเด็ก t.m.

โรงเรียนธนิฐภาคย์บริบาล จัง โรงเรียนธนิฐภาคย์บริบาล จัง
1396/4 Ubon Road, Muang Srisaket
Sisakate, 33000

สอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล การบริบาลจังหวัดศรีสะเกษ

Nonkhowitthayakom World-Class Standard School Nonkhowitthayakom World-Class Standard School
Sisaket
Sisakate, 33250

ยินดีต้อนรับสู่รั้วขาวแสด

โรงเรียนบ้านกันตรวจ โรงเรียนบ้านกันตรวจ
ม.1 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง
Sisakate, 33000

โรงเรียนดี ศรีตำบล

ภาษาไทย ภาษาไทย
Sisakate, 33160

อ่านภาษาไทยฟรี เพื่อความเข้าใจของนักเรียน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
319 หมู่ที่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบล
Sisakate, 33000

21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 งาน 100 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย

S.K.W. Club S.K.W. Club
Mueng, Sisaket
Sisakate, 33000

S.K.W. Club

โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 1549 ต.เม
Sisakate, 33000

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑

โรงเรียนสตรีสิริเกศ - Satreesiriket school โรงเรียนสตรีสิริเกศ - Satreesiriket school
Paladmontol Rd
Sisakate, 33000

"สิริเกศ" นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ