คลินิกตาหมอเดชาทร-คลินิกเด็กหมอนุชวดี, Sisakate Videos

Videos by คลินิกตาหมอเดชาทร-คลินิกเด็กหมอนุชวดี in Sisakate. แพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ/ไข้ในเด็ก-วัคซีน-โรคเด็กทั่วไป-พ่นยา และโรคตา-ต้อหิน-ผ่าตัดต้อกระจก-ตัดแว่น

Other คลินิกตาหมอเดชาทร-คลินิกเด็กหมอนุชวดี videos

Many Thanks 💕