องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเก

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ณรงค์ รับสร้างบ้าน
ณรงค์ รับสร้างบ้าน
Si Sa Ket 0959598442
สวนมะนาวบ้านดวนใหญ่
สวนมะนาวบ้านดวนใหญ่
Duanyai
บึงบูรพ์การแว่น
บึงบูรพ์การแว่น
ถนน วิจิตรนคร
ช่างโต้งรับสร้างบ้านน๊อคดา
ช่างโต้งรับสร้างบ้านน๊อคดา
Si Sa Ket 33240
ชมรมครูอาสา มรภ.ศรีสะเกษ
ชมรมครูอาสา มรภ.ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Si Sa Ket
สุนิสา
สุนิสา
กันทรารมณ์, Amphoe Sisaket
บ้านสำโรงน้อยหมู่6,หมู่16ต.หนอ
บ้านสำโรงน้อยหมู่6,หมู่16ต.หนอ
Utumponpisai
ธนพัฒน์ ฟาร์ม เเหล่งพัฒนาเหล
ธนพัฒน์ ฟาร์ม เเหล่งพัฒนาเหล
Si Sa Ket 33170
บ้านอ้อ Idea
บ้านอ้อ Idea
152 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ
บ้านมะหลี่
บ้านมะหลี่
ศิลาลาด
มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์
มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์
1408/5 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษบ้านโ
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษบ้านโ
Khun Han 33150
ชมรมผู้ปลูกมะนาว จ.ศรีสะเกษ
ชมรมผู้ปลูกมะนาว จ.ศรีสะเกษ
Si Sa Ket 33000
บ้านดอนสั้น
บ้านดอนสั้น
ศรีสะเกษ-อุบล
ร้านช่วยด้วย - ศูนย์บริการส่
ร้านช่วยด้วย - ศูนย์บริการส่
444/30 ม.สิริมงคล 1 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ, Muang Sisaket

ความคิดเห็น

👮💻ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากลางอำเภอน้ำเกลี้ยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง🗳🗳🗳
ทางเข้าบ้าน รถเข้าไม่ได้ฝนตกดินเหนียว เละมากอบตไปยุไหนช่วยชาวบ้านที รถไถวิ่งลุยทั้งวันคนใช้รถยนต์มอไซต์ก้อลำบากมาก
ขอเบอร์จนท.จัดเก็บหน่อยค่ะจะสอบถามเรื่องภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เปิดเหมือนปกติ

22/12/2021

✅สำหรับท่านที่ต้องการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ สามารถอ่านรายละเอียดการเตรียมหลักฐานและคุณสมบัติต่างๆได้ครับ

☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงินได้ที่หมายเลข : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)

💻หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dep.go.th/th/rights-welfares-services/borrow-money

It's now easier to send องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง a message. 26/10/2021

It's now easier to send องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง a message.

It's now easier to send องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง a message.

13/10/2021

www.ect.go.th

รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588

www.ect.go.th

02/10/2021

แจ้งผู้ที่ตรวจหาเชื่อโควิด 19 ด้วยตนเองด้วยวิธี ATK เมื่อพบบวกติดต่อเบอร์ด้านล่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง updated their address. 22/09/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง updated their address.

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง updated their address.

04/09/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทาง พม.จ.ศรีสะเกษ
*เรียนเจ้าหน้าที่อปท.ทุกท่าน* ตามระเบียบล่าสุดของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนเดือนไหนได้รับเงินจากเดือนที่ลงทะเบียน เนื่องจากมีเคสหลายรายที่เสียสิทธิในการได้รับเงินจากเดือนที่ลงทะเบียนและมีการร้องเรียนเข้ามาที่ พมจ. **ทางพมจ.ขอความมือให้ท่านลงวันที่ลงทะเบียนตามจริงที่เคสไปลงที่ อปท. โดยไม่ยึดตามเดือนที่ส่งเอกสารเข้ามาที่พมจ. เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ลงทะเบียน *ขอบคุณค่ะ*

ระบบสำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อช่วยเหลือในภาวะ COVID-19 03/09/2021

ระบบสำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อช่วยเหลือในภาวะ COVID-19

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
พม.ช่วยเหลือคนพิการ ครับ

คนพิการที่ติดเชื้อ หรือ เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ
(check mark)รายละ 3,000 บาท
คำชี้แจง
1. คนพิการ ที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นไปตามประกาศอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 29
กรกฎาคม 2564 (red arrow right)(ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 29 กค 64 เป็นต้นไป)
2. เอกสารประกอบ ดังนี้
-ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูก
ต้อง
-ภาพถ่ายเอกสารทางการแพทย์
ว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด
19
-ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจ
จากคนพิการ (กรณีแทน) พร้อม
กรอกรายละเอียดและลงนามใน
เอกสารอย่างครบถ้วน
-ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของคนพิการ หรือผู้
ดูแลที่มีชื่อปรากฎบนบัตรประจำตัว
คนพิการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(heart)*ยื่นออนไลน์
https://covid.dep.go.th/register/

ระบบสำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อช่วยเหลือในภาวะ COVID-19

Photos from นครินทร์ กลิ่นซ้อน's post 01/09/2021

Photos from นครินทร์ กลิ่นซ้อน's post

09/08/2021

กรมบัญชีกลาง โอนเงิน...
#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
#เบี้ยความพิการ
#เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

29/07/2021

แจ้งผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ลงทะเบียนไว้แล้วกับทาง อบต.น้ำเกลี้ยง (ลงทะเบียนก่อนเดือนมีนาคม 2564) ยังไม่ได้รับเงิน กรุณาแจ้งมาทางกล่องข้อความ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โทร 086-5817441
: งานพัฒนาชุมชน

แจ้งผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ลงทะเบียนไว้แล้วกับทาง อบต.น้ำเกลี้ยง (ลงทะเบียนก่อนเดือนมีนาคม 2564) ยังไม่ได้รับเงิน กรุณาแจ้งมาทางกล่องข้อความ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โทร 086-5817441
: งานพัฒนาชุมชน

25/07/2021

ผู้ป่วยโควิด 19 ชาวศรีสะเกษ กลับบ้านฟรี ติดต่อ ตามหมายเลขด้านล่าง
....
- ต้องมีผลตรวจโควิด19
- ต้องมี รพ.ปลายทางรองรับ
- ย้ำบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีนายหน้า ติดต่อโดยตรง กับ แอดมิน ตาม OR code
....
โดยทีมงาน รองโฆษกฯ รัฐบาล และ สส.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคเพื่อไทย, สส.ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post 24/07/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post

Photos from ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ's post 21/07/2021

Photos from ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ's post

17/07/2021
15/07/2021

#ติดโควิดเชื้อลงปอดดูแลตัวเองที่บ้านอย่างไร
1. นอนคว่ำ หรือนอนตะแคงข้าง 45 องศา
เพราะปอดอยู่หลัง น้ำหนักกดทับ หายใจไม่ออก
2. ป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน งอขาขึ้นลง
3. ดื่มน้ำมากๆ ทะยอย 2 ลิตร
หากทานอาหารไม่ได้ ให้ทานเกลือแร่
4. มีไข้กินพาราเซตามอลได้
5. เสริมสมุนไพรไทย กระชายขาว ฟ้าทะลายโจร ดูวิดีโอ หมอซีร์ https://bit.ly/3e6Q9p0

#Note : เนื่องจากมีผู้สนใจถามแอดมินมาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เข้าใจง่าย สำหรับทางเลือกในการรักษาด้วยตนเองที่บ้าน นี่คือคำแนะนำ

#วิธีรักษานี้ใช้ในกรณีหาเตียงตามโรงพยาบาลไม่ได้เท่านั้น หากได้เตียงและได้รับการรักษาใกล้ชิดหมอ ดีที่สุด

#ยาฟาริพิราเวียร์ยังคงเป็นยารักษาหลัก แต่ในกรณีที่ไม่มีเตียงที่โรงพยาบาล และต้องรักษาตัวอยู่บ้าน ทางเลือกคือกินฟ้าทะลายโจร ซึ่งมี 2 แบบ
- แบบสารสกัดเข้มข้น
- แบบบดผง

#แบบสารสกัดเข้มข้น ข้างขวดจะเขียนไว้ว่ามีสารสกัดเข้มข้นเท่าไร วิธีรับประทาน คือ ต้องได้รับ แอนโดรกราโฟไรด์วันละ 180 มิลลิกรัม ติดต่อกัน 5 วัน (มื้อละ 3 เม็ดๆ ละ 20 มิลลิกรัม วันละ 9 เม็ด) ห้ามทานเกิน 5 วันเพราะจะมีผลกระทบกับตับ

กินยาฟ้าทะลายโจรเมื่อตรวจพบว่าติดโควิดแล้วเท่านั้น ฟ้าทะลายโจรไม่ใช่ยาป้องกัน

#แบบบดผง เป็นปริมาณผงบด ไม่ใช่ปริมาณของแอนโดรกราโฟไรด์ บางครั้งจะเขียนว่า 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด แต่ไม่ได้หมายความว่ามีแอนโดรกราฟาไรด์ 500 มิลลิกรัม ดังนั้นต้องเทียบตามตารางแต่ละยี่ห้อที่โพสต์ไว้ใน Comment ก่อน ว่าต้องทานกี่เม็ด เพื่อจะได้รับ แอนโดนกราโฟไรด์ครบ 180 มิลลิกรัมในแต่ละวัน

#สำหรับผู้ที่ต้องการหาทางป้องกัน โดยการทานอาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ควรทานดังนี้
- วิตามินซี วันละ 1,000 มิลลิกรัม
- วิตามิน ดี
- สังกะสี
- เมลาโทนิน เพื่อให้นอนหลับพักผ่อนได้

#อยู่บ้านปลอดภัยดูสารคดีหลากหลาย แก้เครียดนำด้วยช่องสำรวจโลก ที่ Good TV www.tv.co.th

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post 11/07/2021

สร้างภูมิคุ้มกันและดูแลตัวเองกันครับ

10/07/2021

ยอดผู้ป่วยโควิด ๑๙ ประจำวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๔ เพิ่มขึ้น ๙๐ ราย

08/07/2021
08/07/2021
07/07/2021
29/06/2021

ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ) QR Code แบบสอบถามสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
/งานพัฒนาชุมชน

ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ) QR Code แบบสอบถามสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
/งานพัฒนาชุมชน

28/06/2021
09/06/2021

💵 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท จนเด็กอายุครบ 6 ปี

05/06/2021

ผู้ป่วยโควิด 19 จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6 มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 417 ราย รักษาหายแล้ว 327 ราย ยังคงรักษาอยู่ 87 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post 31/05/2021

อบต.น้ำเกลี้ยง นำโดยท่านปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.น้ำเกลี้ยง ท่านรองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด กำนัน ประธานและรองประธานสภาให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านนายประยูร สีหานาง เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post 28/05/2021

นายอุดร ธรรมวงศ์ ปลัด อบต.น้ำเกลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.น้ำเกลี้ยง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปมอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกลี้ยง

14/05/2021

องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเกลี้ยง ยินดีต้อนรับค่ะ

https://www.namkliang.go.th/ เว็บไซต์ อบต.น้ำเกลี้ยง

องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเกลี้ยง ยินดีต้อนรับค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง updated their website address. 14/05/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง updated their website address.

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง updated their website address.

05/05/2021

อบต.น้ำเกลี้ยง โทร. 045-906441 ต่อ... เบอร์โทรติดต่อภายใน

อบต.น้ำเกลี้ยง โทร. 045-906441 ต่อ... เบอร์โทรติดต่อภายใน

28/04/2021

ประชาสัมพันธ์ : เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดในเขตพื้นที่อำเภอน้ำเกลี้ยง (พื้นที่สีแดง) ดังนั้น อบต.น้ำเกลี้ยง จึงขอความร่วมมือผู้สูงอายุและคนพิการที่รับสดเป็นประจำทุกเดือน ให้โอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ หรือโอนเข้าบัญชีของบุตรหลานของท่านได้ โดยถ่ายรูปบัตรประชาชนผู้มีสิทธิและหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (ภายในวันที่ 28 - 30 เมษายน 2564)
ส่งมาทาง Inbox กล่องข้อความ ของเพจ อบต.น้ำเกลี้ยงได้เลยครับ

Photos from แจ้งข่าวศรีสะเกษ's post 27/04/2021

Photos from แจ้งข่าวศรีสะเกษ's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post 26/04/2021

นายอุดร ธรรมวงศ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.น้ำเกลี้ยง ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post 23/04/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post

22/04/2021
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง's post 22/04/2021

ไทม์ไลน์ 3 ราย อำเภอน้ำเกลี้ยง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


หมู่ที่ 10 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง
Sisakate
33130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
Sisakate องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สวนมะนาวบ้านดวนใหญ่ สวนมะนาวบ้านดวนใหญ่
Duanyai
Sisakate, 33270

จำหน่ายมะนาวและกิ่งตอนพันธุ์ดี ติดต่อ 111 ม.15 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทร.089-2817438,081-0655688

บ้านมะหลี่ บ้านมะหลี่
ศิลาลาด
Sisakate, 33160

บ้านอ้อ Idea บ้านอ้อ Idea
152 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ
Sisakate, 33150

จำหน่ายสินค้า idea เก๋ ของชำร่วย ของฝาก ของขวัญ ทุกเทศกาล กับเราที่นี่

มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์
1408/5 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
Sisakate, 33000

มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้เเละผู้ประสบภัย

อำเภอวังหิน อำเภอวังหิน
อำเภอวังหิน
Sisakate, 33270

จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2530 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2536

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่
89 ม.10 ต.โพนข่า
Sisakate, 33000

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า อ.เมืองศรีะสเกษ จ.ศรีสะเกษ โทร./Fax 045-826551

บ้านดอนสั้น บ้านดอนสั้น
ศรีสะเกษ-อุบล
Sisakate, 33000

บ้านสำโรงน้อยหมู่6,หมู่16ต.หนอ บ้านสำโรงน้อยหมู่6,หมู่16ต.หนอ
Utumponpisai
Sisakate, 33120

บ้านสำโรงน้อย ต.หนองห้าง อ.อุทุมพร จ.ศรีสะเกษ

สวนบ้าน ฟาร์มฝัน สวนบ้าน ฟาร์มฝัน
Sisakate, 33160

"การเกษตร ที่มีรายหมุนเวียน ตลอดทั้งปี"

บ้านหนองมะแซว หมู่11 ตำบลตาเก บ้านหนองมะแซว หมู่11 ตำบลตาเก
บ้านหนองมะแซว หมู่11 ต.ตาเกษ อ.ทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
Sisakate, 33120

เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาหมู่บ้านหนองมะแซว หมู่11 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระ
1549 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ, 33000
Sisakate, 33000

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง)