เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ศรีสะเ

เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ศรีสะเ

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

รักษ์ศรีสะเกษ : Sisaket.Net
รักษ์ศรีสะเกษ : Sisaket.Net
Si Sa Ket 33000
T&M House of Learning
T&M House of Learning
ถนนขุขันธ์ เยื้องโรงแรมเกษสิริ
รอบรั้ว ศกว.
รอบรั้ว ศกว.
318 ถนน วันลูกเสือ อำเภอเมือง, Si Sa Ket
โรงเรียนกวดวิชาศิรดา
โรงเรียนกวดวิชาศิรดา
1020/4-5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง, Srisaket
โรงเรียนกวดวิชาครูมิ้นท์แล
โรงเรียนกวดวิชาครูมิ้นท์แล
743 ถนนกวงเฮง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง, Si Sa Ket
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา
ปลัดมณฑล
รับออกแบบปก
รับออกแบบปก
Srisaket 33130
โรงเรียนสตรีสิริเกศ - Satreesiriket school
โรงเรียนสตรีสิริเกศ - Satreesiriket school
879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 1549 ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ, Si Sa Ket
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเ
ถนน รัตนวงษา
Smart Club
Smart Club
Amphoe Muang Sisaket 33000
ครูพี่อาร์ทติวเตอร์
ครูพี่อาร์ทติวเตอร์
1407/10 ถ.รอบเมืองใต้ ต.เมืองใต้ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ
Bachelor of Technology - Electronics Technology
Bachelor of Technology - Electronics Technology
319 Kasikum Roadd, Tumbon Nongkok, Amphoe Muang Sisaket
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคน
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคน
319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
319 Kasikam Rd.

เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (กลุ่มย่อย 5-10 คน) โทร.080-797-1142 (9.00 - 18.00 น.)

เปิดเหมือนปกติ

10/01/2022

เคลียร์ใช้ชัดอีกที อัปเดต ! ข้อมูลล่าสุดของ dek66 เรื่องการสอบ เปลี่ยนอะไร ปรับอะไรบ้าง ?
.
dek66 มาเช็ก ! รายละเอียดล่าสุดว่าในระบบ TCAS66 ของน้อง ๆ จะมีการปรับการเปลี่ยนอะไรบ้าง โดยจากข้อมูลล่าสุดที่พี่แฮนด์ eduzones ได้สัมภาษณ์ อ.ก๊อง ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ก็ได้ข้อสรุปความเปลี่ยนแปลงล่าสุดดังนี้
.
1.รายวิชา G*T เป็น TG*T มี 3 ส่วน (สอบทุกส่วน) ได้แก่
1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. การคิดอย่างมีเหตุผล
3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต
เลือกสอบในเดือนตุลาคมและ/หรือ เดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission
สาเหตุหลักที่มีการปรับข้อสอบเป็น T-G*T เพราะว่าโลกในปัจจุบัน การทำงานไม่ได้เน้นใช้ความรู้หรือความถนัดทางวิชาชีพเพียงอย่างเดียว ทุกอาชีพต้องใช้ทักษะหรือสมรรถนะอย่างอื่นประกอบกันในการทำงาน เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
เพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องๆจะเรียนคณะอะไร ศาสตร์ไหนก็ตามแต่ จำเป็นต้องมีสมรรถนะเหล่านี้ ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ชุดวิชาเหล่านี้เข้ามาเป็นเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งทั้ง 3 วิชานี้ ก็จะใช้สัดส่วนที่แตกต่างกันไปและแต่คณะ/สาขาวิชา
.
2.รายวิชา PAT เป็น TPAT มี 5 รายวิชา ได้แก่
1. วิชาเฉพาะ กสพท
2. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สอบในเดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission
.
3.รายวิชาสามัญ เป็น รายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) ได้แก่
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลือกสอบเฉพาะ คณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือ สอบทั้ง 2 ส่วน โดยสาขาวิชาอาจเลือกใช้คะแนนเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ/หรือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ก็ได้)
2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. ภาษาไทย
7. สังคม
8. ภาษาอังกฤษ
9. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี)
สอบเดือนมีนาคม 2566 สำหรับการคัดเลือกในรอบ Quota/Admission
.
4.ข้อสอบมีให้เลือก 2ชุด ได้แก่ ชุดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อสอบในปี 66 จะมีให้เลือก 2ชุด ได้แก่ ชุดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะเป็นการวัดเนื้อหาแบบเดียวกัน เป๊ะ ๆ ต่างกันแค่ภาษา จุดประสงค์ที่มีชุดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาเพราะต้องการให้น้อง ๆ ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ จากต่างประเทศ มีราคาค่าสมัครสูง ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการที่ใช้คะแนนพิเศษทางภาษาอังกฤษต่าง ๆ หรือหลักสูตรนานาชาติ
โดยข้อสอบทั้ง 2ชุด จะมีค่าสมัครเท่ากัน สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ ตามที่เกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยระบุ ซึ่งน้อง ๆ ไม่สามารถเลือกสอบทั้ง 2ชุดได้ ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะข้อสอบทั้ง 2ชุด จะสอบ ในวันและเวลาเดียวกัน
.
5. เปลี่ยนจากสอบบนกระดาษเป็นการสอบบนคอมพิวเตอร์
ในปี 66 การทำข้อสอบกลางต่าง ๆ จะเปลี่ยนจากการทำบนกระดาษเป็นการทำบนคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมที่ใช้ในการสอบจะเป็นโปรแกรมเดียวกับข้อสอบ pisa ซึ่งการสอบก็จะมีกระดาษให้น้อง ๆ สามารถเขียนหรือทดเลขได้
.
น้อง ๆ สามารถดูคลิปการสัมภาษณ์ อ.ก๊อง ประเด็นอัปเดตข้อมูลล่าสุด TCAS66 ได้ที่ >> https://youtu.be/0kQ7R5a2CBo
#dek66 #TCAS66 #TCAS #TG*T #TPAT #AppliedKnowledge

24/12/2021

รีวิว Website ช่วยเช็คคำ-ประโยคภาษาอังกฤษ

19/12/2021

เผื่อสนใจนะคะ ✌🏻✌🏻

#ทุนป.ตรีที่แคลิฟอร์เนีย
University of California, Berkeley เปิดให้ข้อมูลการสมัครเรียนต่อป.ตรีที่มหาวิทยาลัยในระบบ University of California
รายละเอียดคลิก >>> http://th.interscholarship.com/somkiat2013/4667

14/12/2021

#dek65 อย่าลืม! 15 - 28 ธันวาคม 2564 สมัครสอบ G*T/PAT และวิชาสามัญสูงสุดไม่เกิน 15 วิชา จาก 23 วิชา
.
สมัครได้ที่ >> https://student.mytcas.com/

#DEK65 #TCAS65 #G*TPAT65 #gatpat #วิชาสามัญ

This school without grades or homework has a 98% college acceptance rate 05/12/2021

This school without grades or homework has a 98% college acceptance rate

This school without grades or homework has a 98% college acceptance rate No homework. Grades you can change. This school is challenging everything about our approach to education - and it’s working with a 98% college acceptance rate.

22/11/2021

ด่วนน‼️ สทศ.ประกาศแล้ว✨ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564 ใครต้องสอบ #ONET เช็กเลย‼️ #TCAS65 #DEK65 #ONET65
.
ม.6 📣 สอบ 26 - 27 ก.พ. 65
Download ▶️ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214
.
ม.3 📣 สอบ 13 ก.พ. 65
Download ▶️ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/213
.
ป.6 📣 สอบ 12 ก.พ. 65
Download ▶️ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212

===============

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบ
ในระบบ TCAS เพียงแค่โหลด #TCASter
iOS > http://bit.ly/iOSTCASter
Android > http://bit.ly/AndroidTCASter

เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ศรีสะเกษ A-Gate School now takes appointments on their Page. 17/11/2021

เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ศรีสะเกษ A-Gate School now takes appointments on their Page.

เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ศรีสะเกษ A-Gate School now takes appointments on their Page.

06/11/2021

คอร์สพฤศจิกายน เปิดแล้วนะคะ
ทบทวนเนื้อหา/เตรียมสอบ ป.4-ม.6

31/10/2021

วิธีเรียนเก่งจากคนไทยที่ได้เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทองจาก Cornell

24/10/2021

คณะแพทยศาสตร์รอบ #Portfolio ใช้อะไรบ้าง
.
น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์อยากจะยื่นสมัครรอบ Portfolio แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างวันนี้จะมาบอกว่าแต่ล่ะมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์นั้นใช้อะไรบ้างในรอบ Portfolio
.
รายละเอียดแต่ละมหาวิทยาลัย >> https://www.eduzones.com/2021/07/27/portfolio-2/

#dek65 #TCASรอบ1 #แพทยศาสตร์

16/10/2021
13/10/2021

📌อัปเดตล่าสุดเรื่องการปรับเปลี่ยนข้อสอบใน TCAS66
.
1.รายวิชา G*T เป็น TG*T (300 คะแนน) มี 3 ส่วน (สอบทุกส่วน) ได้แก่
1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. การคิดอย่างมีเหตุผล
3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต

👉เลือกสอบในเดือนตุลาคม และ/หรือ เดือนธันวาคม 2565

👉ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission
.
2.รายวิชา PAT เป็น TPAT คะแนนเต็มวิชาละ 100คะแนน มี 5 รายวิชา ได้แก่
1. วิชาเฉพาะ กสพท
2. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

👉สอบในเดือนธันวาคม 2565

👉ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission
.
3.รายวิชาสามัญ เป็น รายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) คะแนนเต็มวิชาละ 100คะแนน ได้แก่
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลือกสอบเฉพาะ คณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือ สอบทั้ง 2 ส่วน โดยสาขาวิชาอาจเลือกใช้คะแนนเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ/หรือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ก็ได้)
2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. ภาษาไทย
7. สังคม
8. ภาษาอังกฤษ
9. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี)

👉สอบเดือนมีนาคม 2566

👉ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Quota/Admission

น้อง ๆ สามารถดูคลิปการสัมภาษณ์ อ.ก๊อง ประเด็นอัปเดตข้อมูลล่าสุด TCAS66 ได้ที่ 👉 https://youtu.be/0kQ7R5a2CBo

อ่านรายละเอียด 👉 https://eduzones.com/2021/10/08/edutcas-dek66/

#TCAS #TG*T #TPAT #AppliedKnowledge

13/10/2021

ทำไมดวงอาทิตย์ถึงมีชั้นบรรยากาศที่ร้อนกว่าพื้นผิวของมัน?

คำตอบของคำถามนี้คือ เรายังไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามที่จะหาคำตอบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น

ภายในแกนกลางของดวงอาทิตย์คือแหล่งผลิตพลังงานที่มีอุณหภูมิสูงราว 15 ล้านองศาเซลเซียส มีกระบวนการการหลอมรวมไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียม เรียกว่า “นิวเคลียร์ฟิวชัน” กระบวนการนี้จะสร้างพลังงานจำนวนมหาศาลแผ่ออกจากแกนกลางไปสู่พื้นผิวดาว ชั้นบรรยากาศ และอวกาศรอบ ๆ ดวงอาทิตย์

เปรียบได้กับ ถ้าเราจุดกองไฟตั้งแคมป์ที่กลางป่า ยิ่งเราอยู่ใกล้กองไฟมาก เราก็จะรู้สึกร้อนมาก และหากเราถอยห่างออกมาจากองไฟ เราก็จะรู้สึกร้อนน้อยลง ดังนั้น พื้นผิวดวงอาทิตย์ที่มีระยะห่างออกไปจากใจกลาง จึงมีอุณหภูมิเหลือแค่ประมาณ 5,500 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเย็นกว่าบริเวณแกนกลางมาก

ความพิศวงก็คือ หากเราวัดอุณหภูมิที่ตำแหน่งห่างออกไปจากพื้นผิวดวงอาทิตย์เรื่อย ๆ เราจะพบว่า อุณหภูมิจะพุ่งสูงถึงกว่าล้านองศาเซลเซียสอย่างกะทันหัน! หมายความว่าจะต้องมีบางสิ่งที่ทำให้บรรยากาศของดวงอาทิตย์ร้อนขึ้นอย่างรุนแรง

แนวคิดที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในปัจจุบันก็คือ #สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์

สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์นั้นมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสนามแม่เหล็กบนโลกของเรา สนามแม่เหล็กบนโลกเปรียบเสมือนมีแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่ฝังอยู่ในโลก ทิศทางของเส้นสนามแม่เหล็กโลกจะมีลักษณะเป็นวงจากขั้วโลกใต้ไปขั้วโลกเหนือ

ขณะที่สนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ เกิดจากการไหลของอนุภาคมีประจุไฟฟ้าที่ร้อนจัด หรือพลาสมา เมื่ออนุภาคเหล่านี้เคลื่อนที่ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลให้เส้นสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงพุ่งออกจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ในทุกทิศทาง หากเส้นสนามแม่เหล็กสัมผัสกัน อาจทำให้เกิดการปะทุของพลังงานจำนวนมหาศาล ทำให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้นอย่างกะทันหันได้

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้คือ เส้นสนามแม่เหล็กนำพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันบริเวณแกนกลางขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งการวัดสนามแม่เหล็กทำได้โดยการวัดรังสีเอกซ์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าแสงตามนุษย์มองเห็น) หากแต่ปัจจุบัน กล้องโทรทรรศน์รังสีเอกซ์ที่ทันสมัยที่สุดก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะตรวจวัดรังสีเอกซ์ของดวงอาทิตย์ได้

ปัจจุบันได้ มียาน Parker Solar Probe ของ NASA ได้เข้าไปเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์ในระยะห่าง 24 ล้านกิโลเมตรซึ่งใกล้กว่ายานอวกาศทุกลำ เพื่อวัดสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ และคาดว่าน่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในอีก 5 ปีข้างหน้า การวัดสนามแม่เหล็กนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์มากขึ้น อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาความร้อนอันมหาศาลที่อยู่รอบ ๆ ดวงอาทิตย์ได้

เรียบเรียง : วันชะนะ สินไพบูลย์ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

อ้างอิง :
[1] https://www.space.com/17137-how-hot-is-the-sun.html
[2] https://www.space.com/why-sun-atmosphere-hotter-than-surface

10/10/2021

ชวนส่องวงการอวกาศใน #สิงคโปร์ ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทย

หากเรานึกถึงประเทศชั้นนำหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศ เรามักจะนึกถึงประเทศสหรัฐฯ รัสเซีย จีน กลุ่มชาติยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่พอจะสร้างฐานปล่อยจรวดในบริเวณห่างไกลผู้คนได้ แต่รู้หรือไม่...นอกจากกลุ่มประเทศดังกล่าว ยังมีชาติเล็ก ๆ ที่มีข้อจำกัดไม่สามารถพัฒนาจรวดให้ปล่อยจากในประเทศ แต่ก็ยังตั้งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ อย่าง “สิงคโปร์” นครรัฐเล็ก ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพื้นที่ประเทศใหญ่กว่าจังหวัดนนทบุรีเพียงนิดเดียว

#ก้าวแรกของสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมอวกาศ ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990

จากช่วงแรกที่สิงคโปร์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศผ่านดาวเทียมต่างชาติ อย่างดาวเทียมโทรคมนาคม ดาวเทียมสังเกตการณ์โลก ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สิงคโปร์มีดาวเทียมดวงแรกคือ ดาวเทียม ST-1 ดาวเทียมสื่อสารที่ส่งขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ.1998 มีเจ้าของร่วมกันคือบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์กับไต้หวัน แต่ผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมอวกาศในยุโรป (ทำนองเดียวกับดาวเทียมไทยคม 1 ดาวเทียมดวงแรกของไทยที่ผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมอวกาศในสหรัฐฯ)

ตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา สิงคโปร์ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านอวกาศกับบริษัทอุตสาหกรรมอวกาศ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดึงดูดบริษัทอุตสาหกรรมอวกาศให้มาตั้งสำนักงานในสิงคโปร์ เช่น บริษัทด้านการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม บริษัทด้านการวิเคราะห์และให้บริการภาพถ่ายดาวเทียม หรือสำนักงานส่วนภูมิภาคของบริษัทอุตสาหกรรมอวกาศต่างชาติ รวมถึงหน่วยงานในสิงคโปร์อย่าง “สมาคมอวกาศและเทคโนโลยีสิงคโปร์” (Singapore Space and Technology Ltd : SSTL) ได้จัดการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมอวกาศ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ

จนในปัจจุบัน มีดาวเทียมมากกว่า 13 ดวงของสิงคโปร์ (ทั้งของรัฐและเอกชน) ที่ส่งขึ้นสู่อวกาศ (นับตั้งแต่ ค.ศ.2011) และดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกที่ผลิตในสิงคโปร์สามารถขึ้นสู่อวกาศ ในปี ค.ศ.2011 ซึ่งในตอนนี้ สิงคโปร์เน้นการพัฒนาดาวเทียมประเภทดาวเทียมขนาดเล็กสำหรับทดสอบเทคโนโลยีอวกาศ (อย่างเครื่องยนต์จรวดพลาสมา หรือระบบส่งสัญญาณข้อมูลระหว่างดาวเทียม) ดาวเทียมสังเกตการณ์โลก (ทั้งแบบสังเกตการณ์สภาพสิ่งแวดล้อม และแบบบริการภาพถ่ายจากดาวเทียมในเชิงพาณิชย์)

#สำนักงานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศสิงคโปร์

สิงคโปร์ประเมินตนเองว่าเป็นประเทศขนาดเล็กและต้องอาศัยระบบเศรษฐกิจแบบเปิด จึงจำเป็นต้องตามให้ทันแนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีและโอกาสทางเศรษฐกิจในประชาคมโลก เพื่อนำมาปรับใช้และเสริมสร้างอนาคตของชาติ สิงคโปร์จึงให้ความสนใจกับ “อุตสาหกรรมอวกาศ” (Space industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่กำลังก้าวหน้าในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐบาลสิงคโปร์ ร่วมกับกระทรวงและองค์กรอื่น ๆ ได้จัดตั้ง “สำนักงานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศสิงคโปร์” (Office for Space Technology & Industry : OSTIn) ในปี ค.ศ.2013

OSTIn มีหน้าที่เป็นสำนักงานแห่งชาติที่รับผิดชอบในประเด็นดังนี้
- การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอวกาศ (โดยเฉพาะดาวเทียม) ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบริษัทด้านอุตสาหกรรมดาวเทียมทั้งในและนอกประเทศ โครงการวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กแห่งชาติสิงคโปร์ หรือการให้ทุนพัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียม (เช่น ซอฟท์แวร์ ชุดคำสั่ง หรือระบบย่อยของดาวเทียม)
- ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศแก่บริษัทด้านนี้ในสิงคโปร์
- วางแผนกิจการอวกาศภาคพลเรือน เช่น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอวกาศอย่างสันติและยั่งยืน

#ตัวอย่างดาวเทียมของสิงคโปร์

1) ดาวเทียม TeLEOS-1
ดาวเทียมสังเกตการณ์โลกเพื่อให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงในเชิงพาณิชย์ดวงแรกของสิงคโปร์ ดาวเทียมดวงนี้ถูกออกแบบและพัฒนาในสิงคโปร์ ก่อนส่งขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ.2015

2) ดาวเทียม NeuSAR
เครือข่ายดาวเทียมตัวทดลอง เพื่อใช้ระบบเรดาร์กราดตรวจสำหรับถ่ายภาพพื้นผิวโลก มีกำหนดส่งขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ.2022

3) ดาวเทียม VELOX-II
ดาวเทียมที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางกับบริษัทอุตสาหกรรมอวกาศในสิงคโปร์ เพื่อตัวทดสอบการสื่อสารระหว่างดาวเทียมในวงโคจรระดับต่ำรอบโลกกับดาวเทียมในวงโคจรค้างฟ้า (ดาวเทียมที่ใช้เวลาโคจรรอบโลกครบรอบนาน 1 วัน) ส่งขึ้นสู่อวกาศใน ค.ศ.2015

#ศูนย์วิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศตามมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

1) ศูนย์วิจัยดาวเทียม (Satellite Research Centre : SaRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง :
พื้นที่ประกอบดาวเทียมรุ่นแรก ๆ ของสิงคโปร์

เป็นพื้นที่ประกอบดาวเทียมของสิงคโปร์หลายดวง รวมถึงดาวเทียม X-Sat ดาวเทียมดวงแรกที่ประกอบขึ้นที่นี่ ถือเป็นดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกที่ออกแบบและพัฒนาในสิงคโปร์ ส่งขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ.2011 และดาวเทียม VELOX-II

2) ศูนย์เทคโนโลยีดาวเทียมและการวิจัย (Satellite Technology and Research Centre : STAR) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : ศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กในฝูงดาวเทียม

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2018 มีห้องทดสอบและประกอบดาวเทียม ห้องทดลองไฟฟ้าสถิต และพื้นที่ทดสอบสภาพแวดล้อมรอบดาวเทียม (อย่างสภาพความร้อนสูงหรือสภาพสูญญากาศ) ศูนย์วิจัยแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ประกอบและทดสอบดาวเทียมมวล 20 กิโลกรัมในฝูงดาวเทียมของสิงคโปร์ที่มีกำหนดส่งขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ.2022

3) เทคโนโลยีการแจกจ่ายกุญแจเข้ารหัสเชิงควอนตัม (QKD) ในดาวเทียม :
เทคโนโลยีการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยกว่าการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์แบบอื่น และประยุกต์กับอุตสาหกรรมดาวเทียมในสิงคโปร์

ศูนย์เทคโนโนโลยีควอนตัม (The Centre for Quantum Technologies : CQT) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และบริษัท SpeQtral ที่แยกตัวออกมา ได้พัฒนาการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์โดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ควอนตัม (“การเข้ารหัสเชิงควอนตัม” หรือ Quantum cryptography) เพื่อประยุกต์เทคโนโลยี QKD ในเชิงพาณิชย์ ที่จะสามารถปกป้องการสื่อสารข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการเงิน

ทาง CQT ได้ร่วมกับศูนย์วิจัย RAL Space ในสหราชอาณาจักร พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กใช้ทดสอบเทคโนโลยี QKD โดยดาวเทียมแบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเชิงควอนตัมจากทั่วโลกสามารถเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น

#ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอวกาศสิงคโปร์

จากแผนงานด้านอุตสาหกรรมอวกาศของสิงคโปร์ ทำให้ในปัจจุบัน สิงคโปร์เป็นที่ตั้งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศทั้งของสิงคโปร์และต่างชาติมากกว่า 30 แห่ง และบริษัทสตาร์ตอัพสายอุตสาหกรรมอวกาศมากกว่า 13 แห่ง ซึ่งส่วนมากเปิดขึ้นในช่วง 6 ปีหลัง ๆ และบุคลากรในสตาร์ตอัพเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากมหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศในสิงคโปร์

ขณะที่ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมอวกาศของสิงคโปร์นั้น มีคนทำงานมากกว่า 1,000 คนที่มีวิชาชีพเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง (นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย) หากเทียบกับประชากรของประเทศสิงคโปร์ที่ 5.6 ล้านคน จะมีสัดส่วนที่เกือบ 2 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมอวกาศที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชาติอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยจำนวนบริษัทภาคเอกชนและทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมอวกาศในสิงคโปร์ ภาคเอกชนในสิงคโปร์จึงมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศอย่างมาก โดยภาคเอกชนเหล่านี้จะเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ อย่างเครื่องยนต์จรวดขนาดเล็ก หรือระบบสื่อสารด้วยแสงเลเซอร์ในอวกาศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางอุตสาหกรรมอวกาศของสิงคโปร์ที่เน้นการพัฒนาและสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก

ขณะที่บางบริษัทเน้นเรื่องเทคโนโลยีจรวด แม้ว่าจะไม่สามารถพัฒนาจรวดหรือตั้งฐานปล่อยจรวดได้ในสิงคโปร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่ที่เล็กมากของสิงคโปร์ อย่างบริษัท Equatorial Space Systems ที่กำลังพัฒนาจรวดเชื้อเพลิงผสมให้สามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศด้วยงบประมาณที่ถูกลงกว่าจรวดแบบก่อนหน้า โดยทดสอบจรวดรุ่นทดลองในประเทศมาเลเซีย

ในช่วงปี ค.ศ.2004-2020 นักลงทุนทั่วโลกได้ระดมลงทุนไปราว 135,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สู่อุตสาหกรรมอวกาศนานาชาติ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอวกาศ 7% อยู่ที่สิงคโปร์ ทำให้สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนด้านอวกาศค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับขนาดของประเทศ หรือการที่สิงคโปร์ไม่ได้เป็นชาติแนวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศ (แบบสหรัฐฯ รัสเซีย จีน หรือกลุ่มชาติยุโรป)

เรียบเรียง : พิสิฏฐ นิธิยานันท์ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร.

อ้างอิง :
[1]https://www.edb.gov.sg/content/dam/edb-en/our-industries/aerospace/OSTIn-brochure.pdf
[2] https://sbr.com.sg/information-technology/in-focus/how-spacetech-soaring-in-singapore
[3] https://www.straitstimes.com/singapore/covid-19-has-not-slowed-down-space-industry-many-opportunities-in-the-sector-says-teo-chee
[4] https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/singapore-foray-space-race-budding-industry-satellite-boldly-go-759796

03/10/2021

Hello October….!

Hello October….!

Photos from NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ's post 01/10/2021

Photos from NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ's post

27/09/2021

อัปเดตล่าสุด! วันรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร#TCASรอบ2 Quota ของแต่ละมหาวิทยาลัย
.
ตอนนี้ก็ได้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เริ่มประกาศวันรับสมัคร TCAS รอบที่2 Quota แล้ว น้อง ๆที่สนใจสมัครรอบนี้ เราได้รวบรวมวันเปิดรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยมาให้น้อง ๆ ได้ดูกันว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครวันไหนกันบ้าง
.
รายละเอียดแต่ละมหาวิทยาลัย >> https://www.eduzones.com/2021/09/22/quota-tcas65/
#TCAS65 #dek65

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่อยู่


Khukhan Rd.
Sisakate
33000
สอนพิเศษ อื่นๆใน Sisakate (แสดงผลทั้งหมด)
WE+ WE+
ถนน อุบล
Sisakate, 33000

WE+ Better English สอนภาษาอังกฤษประถม-มัธยมเพื่อการสื่อสารและการสอบ มีทั้งคลาสสอนสดและออนไลน์

ศูนย์คณิต วิทย์ เข้ม เบรน พาว ศูนย์คณิต วิทย์ เข้ม เบรน พาว
หมู่บ้านศิริมงคล2 ถนน ศรีมงคล ตำบลหนองครก
Sisakate, 33000

กวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมต้น ที่ดีที่สุดในศรีสะเกษ,ติวเข้มเข้า APป4,APม1