มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์

มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์

ความคิดเห็น

บอกกล่าวทุกคนล่วงหน้า
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยทุกคนไม่ต้องตกใจ!! พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 จะไม่ให้ใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย และจะไม่ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของประชาธิปไตยทุกคนในประเทศไทย ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับพระมหากษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ (ประธานาธิบดีเป็นประมุขปกครองประเทศ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริง และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้รบแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครอง ใช้ม็อบป่วนประเทศ สถานทูต ศาลต่างๆรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ จะได้เป็นข้อต่อลองกับพระมหากษัตริย์หลอกล่อให้พระมหากษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมของพระมหากษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครอง(ตามรูปภาพ)ให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง พระองค์(ร.10)ขอบใจประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยร่วมกันทำให้เห็นถึงช่องโหว่ข้อบกพร่อง ของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จนสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด สามารถปฏิรูปประเทศได้ด้วยตัวเองเหมือน รัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ(ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ปฏิรูปประเทศไทย โดยการตั้งเมือง"ลูกหลวง" ให้เจ้าเมืองลูกหลวง (จอมพลวิเศษ (องครักษ์เอก"พิเศษ" กษัตริย์วชิราลงกรณ์)) เป็น"ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย" โดยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ทรงงานในส่วนที่พระมหากษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านพระมหากษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา...
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...พระนามเจ้าเมืองลูกหลวง ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) จะแจ้งวันออกราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน...
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
สวัสดีค่ะ รบกวนปรึกษาหน่อยค่ะ พ่อแกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะผ่าตัดเนื้อที่เท้าค่ะ พอจะแนะนำสถานที่เราจะขอยืมรถเข็นในตัวเมืองศรีสะเกษให้หน่อยได้ไหมคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
ส่งภาพอุบัตเหตุ

มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ช่วยเหลือ

จุดบริการ มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 168.275

1.จุด สงเคราะห์เมือง
2.จุด สงเคราะห์กันทรารมย์
3.จุด สงเคราะห์อุทุมพรพิสัย
4.จุด สงเคราห์ราษีไศล
5.จุด สงเคราะห์โนนคูณ
ช่องความถี่วิทยุ 168.275 MHz.

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 28/01/2023

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

#ได้รับแจ้งจาก ศูนย์สั่งการจังหวัดศรีสะเกษ

#ตรวจสอบเหตุ รถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์

#ที่เกิดเหตุ ถนนในหมู่บ้าน บ้านยางเอือด ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัยออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถกระบะ4ประตู ชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน1ราย เพศชาย อายุประมาณ35ปี มีแผลฉีกขาดบริเวณคิ้วซ้ายยาวประมาณ5ซม. ลึกถึงกะโหลกศรีษะ แผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หน่วยกู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป

-ขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัยทุกท่านที่ออกปฏิบัติงานครั้งนี้

#บริจาคโลงศพ #สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในงานกู้ชีพ_กู้ภัยหรือสนับสนุนค่าน้ำมันรถ ได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020060332590
ชื่อบัญชี กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

"เพราะทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนาให้ปลอดภัย"
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ/กู้ภัย เท่านั้น! โดยมิได้มีเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น หรือสร้างความเศร้าสะเทือนใจ หรือ เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ คณะบุคคลใดๆ และไม่มีผลเกี่ยวข้องใดกับทางคดีความทั้งสิ้น หากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอ Admin ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย

-พบเห็นอุบัติเหตุ, เจ็บ-ป่วย ฉุกเฉิน
โทร1669 #โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น

27/01/2023

📣 #ประกาศ 📣 #หนึ่งคนช่วยหลายคนได้รับ
#1แชร์1บุญ10แชร์10บุญ
#มาได้ครึ่งทางแล้ว #ยังคงขาดอุปกรณ์ #กู้ชีพ #และอุปกรณ์ภายในรถ

#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 🚨🚑🚒

🚑 #ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 🚑

#สามารถบริจาคได้ที่👇🏻
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
📌#หมายเลขบัญชี 020196020882📌
#ชื่อบัญชี หน่วยกู้ชีพศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล

(#แจ้งหลักฐานการโอนได้ที่ เพจ.มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ หรือ กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์ จุด อำเภอราษีไศล)
---------------------------------------------------------------
#รถกู้ชีพก็สำคัญ #เรือก็สำคัญ #เครื่องตัดถ่างก็สำคัญ #ชุดประดาน้ำก็สำคัญ

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 21.30 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

#ได้รับแจ้งจาก ศูนย์วิทยุ191ศรีสะเกษ

#ตรวจสอบเหตุ รถกระบะตกข้างทาง

#ที่เกิดเหตุ ถนน226 ตรงข้ามหมู่บ้านกุศลสุข4 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัยออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถกระบะแบบใช้ในฟาร์มตกลงไปใคคลองน้ำข้างถนน ภายในรถโดยสารมาด้วยกันทั้งหมด2ราย 1รายชายประมาณ30ปีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ประสงค์รับการรักษา อีก1ราย อายุประมาณ50ปี ปวดบริเวณหลัง ประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หน่วยกู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป

-ขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัยทุกท่านที่ออกปฏิบัติงานครั้งนี้

#บริจาคโลงศพ #สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในงานกู้ชีพ_กู้ภัยหรือสนับสนุนค่าน้ำมันรถ ได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020060332590
ชื่อบัญชี กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

"เพราะทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนาให้ปลอดภัย"
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ/กู้ภัย เท่านั้น! โดยมิได้มีเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น หรือสร้างความเศร้าสะเทือนใจ หรือ เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ คณะบุคคลใดๆ และไม่มีผลเกี่ยวข้องใดกับทางคดีความทั้งสิ้น หากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอ Admin ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย

-พบเห็นอุบัติเหตุ, เจ็บ-ป่วย ฉุกเฉิน
โทร1669 #โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 26/01/2023

#วันที่ 25 มกราคม 2566 #เวลา 18.50 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ #จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ

#รับแจ้งเหตุ ผู้ป่วยหกล้ม

#ที่เกิดเหตุ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ข้างโลตัสเล็ก ท้ายตลาดต้นมะเกลือ

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดรถพยาบาลพร้อมอาสาสมัครฯออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นชาย อายุ 60-70 ปี แผลฉีกขาดศรีษะ รู้สึกตัวดี หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษ

"เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความช่วยเหลืออื่นๆ โทร..1669"

"ทุกภาพทุกเหตุทยาทานหรือเป็นอุทาหรณ์ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด"
*เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยทางมูลนิธิ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ของผู้ป่วย

#พร้อมกำลังอาสาสมัครฯ

26/01/2023

📣 #ประกาศ 📣 #หนึ่งคนช่วยหลายคนได้รับ #1แชร์1บุญ10แชร์10บุญ
#มาได้ครึ่งทางแล้ว #ยังคงขาดอุปกรณ์ #กู้ชีพ #และอุปกรณ์ภายในรถ

#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 🚨🚑🚒
🚑 #ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 🚑
#สามารถบริจาคได้ที่👇🏻
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
📌#หมายเลขบัญชี 020196020882📌
#ชื่อบัญชี หน่วยกู้ชีพศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล
(#แจ้งหลักฐานการโอนได้ที่ เพจ.มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ หรือ กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์ จุด อำเภอราษีไศล)
---------------------------------------------------------------
#รถกู้ชีพก็สำคัญ #เรือก็สำคัญ #เครื่องตัดถ่างก็สำคัญ #ชุดประดาน้ำก็สำคัญ

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 23/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 18.30 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

#ได้รับแจ้งจาก เจ้าของบ้าน

#ตรวจสอบเหตุ สัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านเรือน

#ที่เกิดเหตุ หลังสำนักงานเขตการศึกษา ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัยออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ชนิดงูเห่า ยาวประมาณ1เมตร อาสาสมัครดำเนินการนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

-ขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัยทุกท่านที่ออกปฏิบัติงานครั้งนี้

#บริจาคโลงศพ #สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในงานกู้ชีพ_กู้ภัยหรือสนับสนุนค่าน้ำมันรถ ได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020060332590
ชื่อบัญชี กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

"เพราะทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนาให้ปลอดภัย"
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ/กู้ภัย เท่านั้น! โดยมิได้มีเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น หรือสร้างความเศร้าสะเทือนใจ หรือ เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ คณะบุคคลใดๆ และไม่มีผลเกี่ยวข้องใดกับทางคดีความทั้งสิ้น หากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอ Admin ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย

-พบเห็นอุบัติเหตุ, เจ็บ-ป่วย ฉุกเฉิน
โทร1669 #โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 23/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ โดยท่านสุชาติ เทพาอภิรักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ โดยนายอภิชน ไชยโคตร หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ นายสำราญ สุขประเสริฐ หัวหน้าอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยจุดอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยจุดอำเภอเมือง และจุดอำเภอราษีไศล ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูนิวิฐปุญญกิจ เจ้าอาวาสวัดกันทรารมณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาสาสมัครกู้ภัยทุกนาย รวมทั้งอุปกรณ์กู้ชีพทุกชิ้นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในวาระต่าง ๆ ประจำปี 2566

#วัดกันทรารมณ์
#ทำบุญจุดอำเภอกันทรารมย์
#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 23/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 17.00 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

#ได้รับแจ้งจาก พลเมืองดี

#ตรวจสอบเหตุ รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มด้วยตนเอง

#ที่เกิดเหตุ ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหาญหก ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัยออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ เพศหญิง 1ราย อายุ57ปี แผลถลอกตามร่างกาย ปวดบวมบริเวณหัวเข่าขวา ทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ต่อมาได้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่ง รพ.อุทุมพรพิสัย สอบถามผู้เห็นเหตุการแจ้งว่าผู้บาดเจ็บเป็นแม่ค้าขายกับข้าว ระหว่างขับขี่มา มีสุนัขวิ่งไล่ทำให้ตกใจและจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

-ขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัยทุกท่านที่ออกปฏิบัติงานครั้งนี้

#บริจาคโลงศพ #สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในงานกู้ชีพ_กู้ภัยหรือสนับสนุนค่าน้ำมันรถ ได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020060332590
ชื่อบัญชี กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

"เพราะทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนาให้ปลอดภัย"
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ/กู้ภัย เท่านั้น! โดยมิได้มีเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น หรือสร้างความเศร้าสะเทือนใจ หรือ เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ คณะบุคคลใดๆ และไม่มีผลเกี่ยวข้องใดกับทางคดีความทั้งสิ้น หากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอ Admin ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย

-พบเห็นอุบัติเหตุ, เจ็บ-ป่วย ฉุกเฉิน
โทร1669 #โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 22/01/2023

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น.

#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ โดยท่านสุชาติ เทพาอภิรักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการนำหัวหน้า รองหัวหน้า เลขาฯ และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย จุดอำเภอเมือง จุดอำเภอราษีไศล จุดอำเภออุทุมพรพิสัย จุดอำเภอกันทรารมย์ ไหว้สักการะขอพรหลวงปู่ไต้ฮงกง เนื่องในวันตรุษจีนประจำปี 2566 อันเป็นที่สักการะบูชาและเคารพนับถือ เพื่อเป็นสิริมงคลของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ทุกท่าน

#หลวงปู่ไต้ฮงกง
#ไหว้ตรุษจีน2566
#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 17.39 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอกันทรารมย์

#รับแจ้งจาก สภ.กันทรารมย์

#ออกตรวจสอบเหตุ รถจักรยานยนต์ล้มเอง

#สถานที่เกิดเหตุ ถนนบริเวณโรงเรียนบ้านหนองกก

#อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอกันทรารมย์ ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น พบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ 34 ปี รู้สึกตัวดี มีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร และแผลถลอกตามใบหน้า อาสาสมัครให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลกันทรารมย์เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป

"เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความช่วยเหลืออื่นๆ โทร..1669"

"ทุกภาพทุกเหตุการณ์นำเสนอเพื่อเป็นวิทยาทานหรือเป็นอุทาหรณ์ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด"

*เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยทางมูลนิธิ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์ทุกท่านในการออกรับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ

ท่าน ส.ส.สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2
นางศรีวตาภรณ์ ศรีชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
นายอุธรณ์ สู่สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
นายรัชพล ชัยชาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
หจก.พรประเสริฐกิจกุลร้านหนุงหนิงคาราโอเกะ
ปายทุ่งรีสอร์ท อ.กันทรารมย์
ร้าน ป.ซุปเปอร์
ร้าน วอมาร์ท

#พยาบาล04
สงเคราะห์ กร.201,701

19/01/2023

📣 #ประกาศ 📣 #หนึ่งคนช่วยหลายคนได้รับ #1แชร์1บุญ10แชร์10บุญ
#มาได้ครึ่งทางแล้ว #ยังคงขาดอุปกรณ์ #กู้ชีพ #และอุปกรณ์ภายในรถ

#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 🚨🚑🚒
🚑 #ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 🚑
#สามารถบริจาคได้ที่👇🏻
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
📌#หมายเลขบัญชี 020196020882📌
#ชื่อบัญชี หน่วยกู้ชีพศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล
(#แจ้งหลักฐานการโอนได้ที่ เพจ.มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ หรือ กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์ จุด อำเภอราษีไศล)
---------------------------------------------------------------
#รถกู้ชีพก็สำคัญ #เรือก็สำคัญ #เครื่องตัดถ่างก็สำคัญ #ชุดประดาน้ำก็สำคัญ

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 16/01/2023

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 19.50 น.
#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย #ได้รับแจ้งจาก ญาติ #ตรวจสอบเหตุ บุคคลนอนเสียชีวิต #ที่เกิดเหตุ บ้านโนนเค็ง หมู่ที่6 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัยออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต เพศชาย อายุ64ปี นอนตะแคงซ้ายอยู่บนที่นอน ภายในห้องนอน สวมกางเกงวอร์มขายาว สีน้ำตาล ไม่สวมเสื้อ เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วัน สอบถามญาติ ไม่พบผู้ตายเหมือนปกติ จึงได้ไปเรียกที่ห้องและพบว่าเสียชีวิตแล้ว จึงได้แจ้งร้อยเวร30 สภ.อุทุมพรพิสัย และ แพทย์เวรรพ.อุทุมพรพิสัย ออกตรวจที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพ ญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต จึงมอบร่างให้ญาติดำเนินพิธีทางศาสนาต่อไป
#ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับ

-ขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัยทุกท่านที่ออกปฏิบัติงานครั้งนี้

#บริจาคโลงศพ #สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในงานกู้ชีพ_กู้ภัยหรือสนับสนุนค่าน้ำมันรถ ได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020060332590
ชื่อบัญชี กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

"เพราะทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนาให้ปลอดภัย"
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ/กู้ภัย เท่านั้น! โดยมิได้มีเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น หรือสร้างความเศร้าสะเทือนใจ หรือ เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ คณะบุคคลใดๆ และไม่มีผลเกี่ยวข้องใดกับทางคดีความทั้งสิ้น หากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอ Admin ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย

-พบเห็นอุบัติเหตุ, เจ็บ-ป่วย ฉุกเฉิน
โทร1669 #โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น

16/01/2023

📣 #ประกาศ 📣 #หนึ่งคนช่วยหลายคนได้รับ #1แชร์1บุญ10แชร์10บุญ

#มาได้ครึ่งทางแล้ว #ยังคงขาดอุปกรณ์ #กู้ชีพ #และอุปกรณ์ภายในรถ

#ยอดเงิน 244,393.37 บาท

#ยอดเงินทั้งหมด ณ วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.20 น.
#ยังคงขาดอีก 305,606.63 บาท
#ตั้งงบประมาณไว้ที่ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท)
---------------------------------------------------------------
#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 🚨🚑🚒
🚑 #ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 🚑
#สามารถบริจาคได้ที่👇🏻
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
📌#หมายเลขบัญชี 020196020882📌
#ชื่อบัญชี หน่วยกู้ชีพศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล
(#แจ้งหลักฐานการโอนได้ที่ เพจ.มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ หรือ กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์ จุด อำเภอราษีไศล)
---------------------------------------------------------------
#รถกู้ชีพก็สำคัญ #เรือก็สำคัญ #เครื่องตัดถ่างก็สำคัญ #ชุดประดาน้ำก็สำคัญ

14/01/2023

#หนึ่งคนช่วยหลายคนได้รับ #1แชร์1บุญ10แชร์10บุญ

🆙 🆙

#ยอดเงิน 244,393.37 บาท
#ยอดเงินทั้งหมด ณ วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.20 น.

#ยังคงขาดอีก 305,606.63 บาท
#ตั้งงบประมาณไว้ที่ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท)
---------------------------------------------------------------
#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 🚨🚑🚒
🚑 #ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 🚑

#สามารถบริจาคได้ที่👇🏻
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
📌#หมายเลขบัญชี 020196020882📌
#ชื่อบัญชี หน่วยกู้ชีพศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล
(#แจ้งหลักฐานการโอนได้ที่ เพจ.มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ หรือ กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์ จุด อำเภอราษีไศล)
---------------------------------------------------------------
#รถกู้ชีพก็สำคัญ #เรือก็สำคัญ #เครื่องตัดถ่างก็สำคัญ #ชุดประดาน้ำก็สำคัญ

12/01/2023

🆙 UPDATE 🆙
#ยอดเงิน 243,493.37 บาท
#ยอดเงินทั้งหมด ณ วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 20.40 น.
#ยังคงขาดอีก 306,506.63 บาท
#ตั้งงบประมาณไว้ที่ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท)
---------------------------------------------------------------
#หนึ่งคนช่วยหลายคนได้รับ #1แชร์1บุญ10แชร์10บุญ

🚑 #ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 🚑

#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 🚨🚑🚒
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ชีพ (กระบะหลังคาสูง) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) เพื่อมอบให้กับ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล

ซึ่งปัจจุบันหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล ยังขาดรถกู้ชีพมาตรฐาน กระบะหลังคาสูง ประจำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล🚨🚑

เพื่อบริการ ช่วยเหลือ ประชาชนเขตอำเภอราษีไศล และอำเภอใกล้เคียง
เพื่อนำผู้ป่วย 🏩

เพื่อนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินได้มากขึ้น 🏥
---------------------------------------------------------------
#สามารถบริจาคได้ที่👇🏻
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
📌#หมายเลขบัญชี 020196020882📌
#ชื่อบัญชี หน่วยกู้ชีพศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอราษีไศล
(#แจ้งหลักฐานการโอนได้ที่ เพจ.มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ หรือ กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์ จุด อำเภอราษีไศล)
---------------------------------------------------------------
#รถกู้ชีพก็สำคัญ #เรือก็สำคัญ #เครื่องตัดถ่างก็สำคัญ #ชุดประดาน้ำก็สำคัญ

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 12/01/2023

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10:30 น.

มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์โดยท่านสุชาติ เทพาอภิรักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ได้มอบหมายให้คุณศุภวัลย์ ชินอนุรักษ์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ และนายอภิชน ไชยโคตร หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิฯเป็นตัวแทนร่วมกับทาง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำนันตำบลโพธิ์ ปลัดปกครอง ลงตรวจพื้นที่ สุสานสุขาวดี บ้านโนนกอง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอต่อใบอนุญาต จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานของทางมูลนิธิ ศรีสะเกษสงเคราะห์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

#สุสานสุขาวดี
#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 12/01/2023

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพฯ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยท่านสุชาติ เทพาอภิรักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ได้มอบหมายให้ท่านสุนทร เทิดกตัญญูพงษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยท่านสัจจา ตรีรัตนชวลิต กรรมการมูลนิธิฯ และคุณศุภวัลย์ ชินอนุรักษ์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 14,000 ชุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 โรงเรียน เนื่องในงานวันเด็กที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
#มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 11/01/2023

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 21.25 น.
#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย #ได้รับแจ้งจาก พลเมืองดี #ตรวจสอบเหตุ รถจักรยานยนต์เสียหลักชนท้ายรถขนดิน #ที่เกิดเหตุ ถนน226 หน้าโรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัยออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ เพศชาย นอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนน และได้ประเมินอาการเบื้องต้น พบชายอายุประมาณ25ปี มีแผลฉีกขาดบริเวรหางตาซ้าย ยาวประมาณ3ซม. แผลฉีกขาดบริเวรจมูกยาวประมาณ2ซม. แผลถลอกขนาดใหญ่บริเวรหน้าอกและลำตัว ไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก ไม่ตอบสองต่อความเจ็บปวดและไม่ตอบสนองต่อแสง มีชีพจรเบา หายใจเฮือก จึงได้ประสารกู้ชีพขั้นสูง รพ.อุทุมพรพิสัย ออกร่วมในที่เกิดเหตุ ต่อมาได้เคลื่อยย้ายเพื่อนำส่ง รพ.อุทุมพรพิสัย ระหว่างทางผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้น กู้ชีพขั้นสูงได้ทำการCPRระหว่างทาง นำส่งถึงโรงพบาล ทำการCPRต่อเนื่องประมาณ50นาที ไม่เป็นผลผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
#ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับ

-ขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัยทุกท่านที่ออกปฏิบัติงานครั้งนี้

#บริจาคโลงศพ #สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในงานกู้ชีพ_กู้ภัยหรือสนับสนุนค่าน้ำมันรถ ได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020060332590
ชื่อบัญชี กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์จุดอุทุมพรพิสัย

"เพราะทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนาให้ปลอดภัย"
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ/กู้ภัย เท่านั้น! โดยมิได้มีเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น หรือสร้างความเศร้าสะเทือนใจ หรือ เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ คณะบุคคลใดๆ และไม่มีผลเกี่ยวข้องใดกับทางคดีความทั้งสิ้น หากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอ Admin ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย

-พบเห็นอุบัติเหตุ, เจ็บ-ป่วย ฉุกเฉิน
โทร1669 #โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 11/01/2023

#วันที่ 11 มกราคม 2566 #เวลา 18.05 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ #จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ

#รับแจ้งเหตุ รถจักรยานยนต์+รถยนต์เก๋ง

#ที่เกิดเหตุ สามแยกไฟแดง ปตท.ท่าเรือ ต.น้ำคำ

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดรถพยาบาลพร้อมอาสาสมัครฯออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นชาย อายุ 39 ปี แผลถลอกตามร่างกาย แผลฉีกขาดศรีษะ รู้สึกตัวดี หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษ

"เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความช่วยเหลืออื่นๆ โทร..1669"

"ทุกภาพทุกเหตุทยาทานหรือเป็นอุทาหรณ์ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด"

*เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยทางมูลนิธิ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ของผู้ป่วย

#พร้อมกำลังอาสาสมัครฯ

10/01/2023

วันที่ 9 มกราคม2566 เวลา 16.30 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอกันทรารมย์

#ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายสมจิตร ทองลือ โรงสีข้าว บ้านคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
#ที่ได้มอบหัววัดระดับออกซิเจนในถัง จำนวน 2 ตัว และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ตัว เพื่อไว้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและไว้ใช้เป็นสาธารณกุศลต่อไป
#ขอกราบอาราธนาบารมีหลวงปู่ไต้ฮงกง อวยพรให้ท่านผู้บริจาคทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัย กิจการค้าขายมั่งคั่งร่ำรวยๆ ยิ่งๆขึ้นไป
ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 10/01/2023

#วันที่ 8 มกราคม 2566 #เวลา 16.30 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ #จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ

#รับแจ้งเหตุ รถจักรยานยนต์+รถจักรยานยนต์

#ที่เกิดเหตุ สามแยก ปตท.ท่าเรือ ต.น้ำคำ

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดรถพยาบาลพร้อมอาสาสมัครฯออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 3 ราย

รายที่ 1 เป็นหญิง อายุ 35-40 ปี แผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี
รายที่ 2 เป็นชาย อายุ 35-40 ปี แผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษ

รายที่ 3 เป็นชาย อายุ 19-20 ปี แผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดี
หน่วยกู้ภัยสว่างจิตต์ศรีสะเกษ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษ

"เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความช่วยเหลืออื่นๆ โทร..1669"

"ทุกภาพทุกเหตุทยาทานหรือเป็นอุทาหรณ์ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด"
*เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยทางมูลนิธิ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ของผู้ป่วย

#พร้อมกำลังอาสาสมัครฯ

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 10/01/2023

วันที่ 9 มกราคม2566 เวลา 18:30 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอกันทรารมย์

#รับแจ้งจาก ศูนย์สั่งการ จังหวัดศรีสะเกษ

#ออกตรวจสอบเหตุ รถกระบะชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกท่อนไม้

#สถานที่เกิดเหตุ ถนนกันทรารมย์-โนนคูณใกล้เคียงบ้านหนองปลากุ่ม

#อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอกันทรารมย์ ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย
- รายที่ 1 เป็นเด็กหญิง อายุ ประมาณ 9 ปี รู้สึกตัวดี ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้า และแผลถลอกตามร่างกาย
- รายที่ 2 เป็นชายอายุ ประมาณ 60 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อาสาสมัครให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลกันทรารมย์เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป

"เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความช่วยเหลืออื่นๆ โทร..1669"

"ทุกภาพทุกเหตุการณ์เป็นวิทยาทานหรือเป็นอุทาหรณ์ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด"

*เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยทางมูลนิธิ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์ทุกท่านในการออกรับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ

ท่าน ส.ส.สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2
นางศรีวตาภรณ์ ศรีชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
นายอุธรณ์ สู่สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
นายรัชพล ชัยชาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
หจก.พรประเสริฐกิจกุลร้านหนุงหนิงคาราโอเกะ
ปายทุ่งรีสอร์ท อ.กันทรารมย์
ร้าน ป.ซุปเปอร์
ร้าน วอมาร์ท

#พยาบาล04
สงเคราะห์ กร.777,701,807

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 07/01/2023

วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 20:18 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอกันทรารมย์

#รับแจ้งจาก สภ.กันทรารมย์

#ออกตรวจสอบเหตุ รถยนต์กระบะส่วนบุคคลชนกับรถยนต์กระบะส่วนบุคคล

#สถานที่เกิดเหตุ ถนน 226 ใกล้เคียงแยกบ้านคล้อ ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

#อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอกันทรารมย์ ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ติดอยู่ภายในตัวรถกระบะสีขาว เบื้องต้นเป็นชาย อายุประมาณ 28 ปี ราษฎรบ้านโพธิ์ลังกา ตำบลยาง ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.กันทรารมย์ ให้อาสาสมัครดำเนินการส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลกันทรารมย์ เพื่อให้แพทย์ชันสูตรศพหาสาเหตุของการเสียชีวิตและอาสาสมัครรับประสานจากญาติผู้เสียชีวิต นำส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับยังภูมิลำเนาบ้านโพธิ์ลังกา อาสาสมัครดำเนินการพร้อมมอบลงขาวลายไทยบรรจุร่างผู้เสียชีวิตและประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

#ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเสียชีวิตไว้ ณ ที่นี้

"เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความช่วยเหลืออื่นๆ โทร..1669"

"ทุกภาพ ทุกเหตุการณ์นำเสนอเพื่อเป็น วิทยาทาน หรือ เป็นอุทาหรณ์ ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด"

*เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยทางมูลนิธิ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์ทุกท่านในการออกรับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ

ท่าน ส.ส.สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2
นางศรีวตาภรณ์ ศรีชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
นายอุธรณ์ สู่สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
นายรัชพล ชัยชาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์
หจก.พรประเสริฐกิจกุล
ร้านหนุงหนิงคาราโอเกะ
ปายทุ่งรีสอร์ท อ.กันทรารมย์
ร้าน ป.ซุปเปอร์
ร้าน วอมาร์ท

#พยาบาล04พยาบาล06
สงเคราะห์ กร.201,601,603,701,777

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 03/01/2023

#วันที่ 3 มกราคม 2566 #เวลา 00.30 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ #จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ

#รับแจ้งเหตุ รถจักรยานยนต์ล้มเอง

#ที่เกิดเหตุ ถนนเซเว่นทุ่งนาไปสะพานวัดพันทา

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดรถพยาบาลพร้อมอาสาสมัครฯออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บหญิง 1 ราย อายุ 35-40 ปี แผลถลอกตามร่างกาย รู้สึกตัวดีหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษ

"เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความช่วยเหลืออื่นๆ โทร..1669"

"ทุกภาพทุกเหตุทยาทานหรือเป็นอุทาหรณ์ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด"

*เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยทางมูลนิธิ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ของผู้ป่วย

#พร้อมกำลังอาสาสมัครฯ

Photos from มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์'s post 03/01/2023

#วันที่ 2 มกราคม 2566 #เวลา 23.54 น.

#หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ #จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ

#รับแจ้งเหตุ ผู้ป่วยหกล้ม หมดสติ

#ที่เกิดเหตุ หมู่บ้านวาสนานิเวศ ต.หญ้าปล้อง

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดรถพยาบาลพร้อมอาสาสมัครฯออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้ป่วยชาย 1 ราย อายุ 35-40 ปี หมดสติปลุกตื่น จำเหตุการณ์ไม่ได้ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จุดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษ

"เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความช่วยเหลืออื่นๆ โทร..1669"

"ทุกภาพทุกเหตุทยาทานหรือเป็นอุทาหรณ์ไม่มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด"

*เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยทางมูลนิธิ ขอสงวนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ของผู้ป่วย

#พร้อมกำลังอาสาสมัครฯ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#ร่วมกันบริจาค #น้ำดื่ม"ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม"หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมป...
#ศรีสะเกษยังเอาอยู่#พื้นที่ห่างไกลให้ชลอสแตนบายครับวันที่ 25 ก.ย. 2565#ภารกิจ.🚨เวลา 14.00 น. กู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์ จุด...
รับเเจ้ง อุบัติเหตุ รถ เก๋งชนกับ รถเก๋ง และรถจักรยานยนต์
วันที่ 25-9-2561 เวลา 19.20 น.

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


1408/5 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภ
Sisakate
33000

ศูนย์ชุมชน อื่นๆใน Sisakate (แสดงผลทั้งหมด)
บ้านหนองมะแซว หมู่11 ตำบลตาเก บ้านหนองมะแซว หมู่11 ตำบลตาเก
บ้านหนองมะแซว หมู่11 ต. ตาเกษ อ.
Sisakate, 33120

เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาหมู่บ้านหนองมะแซว หมู่11 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

บึงบูรพ์การแว่น บึงบูรพ์การแว่น
ถนน วิจิตรนคร
Sisakate, 33000

บ้านเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์

อำเภอวังหิน อำเภอวังหิน
อำเภอวังหิน
Sisakate, 33270

จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2530 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2536

บ้านมะหลี่ บ้านมะหลี่
ศิลาลาด
Sisakate, 33160

บ้านสำโรงน้อยหมู่6,หมู่16ต.หนอ บ้านสำโรงน้อยหมู่6,หมู่16ต.หนอ
Utumponpisai
Sisakate, 33120

บ้านสำโรงน้อย ต.หนองห้าง อ.อุทุมพร จ.?

บ้านอ้อ Idea บ้านอ้อ Idea
152 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุ
Sisakate, 33150

จำหน่ายสินค้า idea เก๋ ของชำร่วย ของฝา?

สวนบ้าน ฟาร์มฝัน สวนบ้าน ฟาร์มฝัน
Sisakate, 33160

"การเกษตร ที่มีรายหมุนเวียน ตลอดทั้งปี"

สวนมะนาวบ้านดวนใหญ่ สวนมะนาวบ้านดวนใหญ่
Sisakate, 33270

จำหน่ายมะนาวและกิ่งตอนพันธุ์ดี ติดต่อ 111 ม.15 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทร.089-2817438,081-0655688