สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเ

สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครแห่งค
พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครแห่งค
33000
สำนักงานบังคับคดี จังหวัดศร
สำนักงานบังคับคดี จังหวัดศร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศร
312 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมื, Si Sa Ket
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
0859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้, Si Sa Ket
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเ
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเ
454 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
Muang Sisaket 33000
คลินิกกระดูกและข้อหมอธรรมศ
คลินิกกระดูกและข้อหมอธรรมศ
999/51-52 ถ.วันลูกเสือ ต.เมืองใต้
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
Kantharalak, Amphoe Kantharalak
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเ
ถนน รัตนวงษา
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีส
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีส
108 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองครก, Amphoe Muang Sisaket
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
358, ถนนกสิกรรม
โรงแรมบ้านแก้ว เรือนขวัญ : Baan Ka
โรงแรมบ้านแก้ว เรือนขวัญ : Baan Ka
1478/1-30 Wijitnakhon Rd., Amphoe Sisaket
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (Sisaket), Si Sa Ket
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรี
367/74 ถนนโชติพันธ์ ต.หนองครก, Amphoe Muang Sisaket
หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
เกาะกลางน้ำ Sisaket

สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ มีที่ตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 สัสดี คือใครทำหน้าที่อะไร บ้างท่านยังไม่รู้ว่าอะไรคือสัสดี
ข้อ ๑ สัสดี (สัดสะดี) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หมายถึง เจ้าหน้าที่บัญชีทหาร หรือเจ้าหน้าที่บัญชีคน หรือ ผู้รวบรวมบัญชีคน
ข้อ ๒ กิจการสัสดี ได้มีวิวัฒนาการมาพร้อมกับกิจการทหารตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนอยู่ในสมัย “สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒” ราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในตอนที่ ๑
ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่สัสดี เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในราชการทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มีภารกิจในการดำเนินการเพื่อให้ได้ชายฉกรรจ์ที่เป็นคนสัญชาติไทยมาเป็นทหารเพื่อป้องกันประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจและยินยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องเอกราชของชาติ ทั้งในยามสงบศึกและในยามสงคราม

เปิดเหมือนปกติ

20/12/2021
17/12/2021

💂ขอเชิญผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการได้ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
(ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)⚠️

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 17/12/2021

สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.วุฒินันท์ เเจ้งไพศาล สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ พ.ต.สุริยา พัฒทัยสง ผช.สด.ห้วยทับทัน และ ร.ต.เอกวิทย์ คันศร ผช.สด.อ.ราษีไศล พร้อมกำลังพล 3 นาย ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ดังนี้
📌วันที่ 15 ธ.ค. 64
เวลา 1300 ออกประชาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผู้ร่วมรับฟังจำนวน 40 คน
เวลา 1500 ออกประชาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ผู้ร่วมรับฟังจำนวน 50 คน

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 29/11/2021

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยระบบออนไลน์
โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์
https://rcm65.rta.mi.th/
และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน
ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
คุณสมบัติผู้สมัคร
📌 เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
📌 ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว
แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
📌รับสมัครเฉพาะทหารบกผลัดที่ 1/65 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร แต่เลือกได้เพียงคนละ 1 มณฑลทหารบกเท่านั้น
📌คัดเลือกทหาร ในวันที่ 12 - 13 ก.พ. 65 ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน
📌ส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 65

[คลิกสมัคร] กองทัพบก เปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา 23/11/2021

[คลิกสมัคร] กองทัพบก เปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา

https://atc-rta.thaijobjob.com/

[คลิกสมัคร] กองทัพบก เปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ID : @690nykjw m.me/armyinfoetcเข้าสู่ระบบรับสมัคร (กดภาพ)

04/11/2021
Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 04/11/2021

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พันเอก วุฒินันท์ แจ้งไพศาล สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
กรุณาเป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ดังนี้
1. จ่าสิบเอก กิตติศักดิ์ ภะคะโต
2. จ่าสิบเอก ณัฐพงศ์ สีหะบุตร
3. สิบโท วิทยาพร เบื้องบน
4. สิบโท ธีรพงษ์ หน่อเเก้ว

พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ พันเอก สมศักดิ์ จินดาศรี หัวหน่าฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 29 ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้รับราชการในตำแหน่งใหม่

Photos from Army-Info-Etc ข่าวเปิดสอบทหารทุกเหล่าทัพ's post 31/10/2021

Photos from Army-Info-Etc ข่าวเปิดสอบทหารทุกเหล่าทัพ's post

26/10/2021

กองทัพบก : เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงานใน "กองทัพบก" ประจำปี 2564 จำนวน 3,080 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/

กองทัพบก : เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงานใน "กองทัพบก" ประจำปี 2564 จำนวน 3,080 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/

15/10/2021

📣 เตรียมตัวให้พร้อม เส้นทางสู่...นักเรียนนายสิบทหารบก มาถึงแล้ว!!
การสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ปีงบประมาณ 2565
.
▶️ รวมหลักสูตร นนส. เหล่าราบ เข้ากับ นนส.ทบ. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน จำนวน 2,500 นาย
.
▶️ กลุ่มที่ 1 บุคคลพลเรือน จำนวน 500 นาย
1.สอบคัดเลือก 375 นาย
2.กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย
- กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย
- กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย
- กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย
- กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย
- บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย
- กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย
.
▶️ กลุ่มที่ 2 ทหารกองประจำการ 2,000 นาย
1.กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย
2.กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 นาย
3.กลุ่มทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด 555 นาย
4.กลุ่มทหารกองประจำการทั่วไป 740 นาย
.
📍 หมายเหตุ : กรมยุทธศึกษาทหารบกจะเริ่มทำการรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
#ทหารบก #นักเรียนนายสิบทหารบก #นนส
#กองทัพบก

📣 เตรียมตัวให้พร้อม เส้นทางสู่...นักเรียนนายสิบทหารบก มาถึงแล้ว!!
การสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ปีงบประมาณ 2565
.
▶️ รวมหลักสูตร นนส. เหล่าราบ เข้ากับ นนส.ทบ. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน จำนวน 2,500 นาย
.
▶️ กลุ่มที่ 1 บุคคลพลเรือน จำนวน 500 นาย
1.สอบคัดเลือก 375 นาย
2.กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย
- กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย
- กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย
- กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย
- กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย
- บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย
- กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย
.
▶️ กลุ่มที่ 2 ทหารกองประจำการ 2,000 นาย
1.กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย
2.กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 นาย
3.กลุ่มทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด 555 นาย
4.กลุ่มทหารกองประจำการทั่วไป 740 นาย
.
📍 หมายเหตุ : กรมยุทธศึกษาทหารบกจะเริ่มทำการรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
#ทหารบก #นักเรียนนายสิบทหารบก #นนส
#กองทัพบก

22/09/2021

Oerlikon GDF-007 35 mm. With Skyguard 3 Radar: Royal Thai Army

20/09/2021

เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ กระตุ้นการแข่งขันอาเซียนสะสมเรือดำน้ำ

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 15/09/2021

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา​ 0900
พ.อ.วุฒินันท์​ แจ้ง​ไพศาล​ สด.จว.ศ.ก.​ ได้กรุณาเป็นประธานในพิธี​ประดับ​เครื่อง​หมาย​ยศ​ว่าที่ร้อยตรี
ให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น​จากชั้นประทวนเป็นนายทหารสัญญา​บัตร จำนวน 2 นาย​ ได้แก่
1.ส.อ.เอกวิทย์​ คันศร​
เป็น​ว่าที่​ ร.ต.​ ตำแหน่ง ผช.สด.อ.ราษีไศล
2.จ.ส.อ.สุพล​ โพธิ์ชัย
เป็นว่าที่​ ร.ต.​ ตำแหน่ง​ ผช.สด.อ.ไพรบึง
พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดี และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

Photos from Army Spoke Team's post 18/08/2021

🌟โอกาสรับราชการ
🇹🇭โอกาสทดแทนคุณแผ่นดิน
มาถึงแล้วครับน้องๆ

#อาชีพที่มั่นคง
#มาเป็นครอบครัวเดียวกัน
#เส้นทางนายทหาร

29/07/2021

ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

https://web.ocsc.go.th/forking/ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

https://web.ocsc.go.th/forking/ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 23/07/2021

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post

22/07/2021

ARMY BE WITH YOU

ทหารมีไว้ทำไม
ทหารไปไหน
ทหารทำอะไรอยู่

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูล*: google map
รพ.สนาม
รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ
ฌาปนสถาน ทบ

https://bit.ly/3zbcaLw

นอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.

#SMARTSoldiersStrongARMY
#ทหารมีไว้ทําไม

ARMY BE WITH YOU

ทหารมีไว้ทำไม
ทหารไปไหน
ทหารทำอะไรอยู่

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูล*: google map
รพ.สนาม
รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ
ฌาปนสถาน ทบ

https://bit.ly/3zbcaLw

นอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.

#SMARTSoldiersStrongARMY
#ทหารมีไว้ทําไม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 20/07/2021

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ,ลูกจ้าง สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
https://youtu.be/fg-vquhNJ1E

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยพระราชปณิธาน และพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริพระบาท....

20/07/2021
13/06/2021
Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 25/03/2021

มณฑลทหารบกที่ 25 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 29 มีนาคม 2564 ถึง 9 เมษายน 2564 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ

10819_หนังสือมอบอำนาจแก้ไขหมายเรียก.pdf 24/03/2021

10819_หนังสือมอบอำนาจแก้ไขหมายเรียก.pdf

หากทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือก ในปี 2564 ไม่สามารถไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35) ด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียก แทนได้ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และนำหมายเรียกฯ (สด.35) ฉบับจริงไปแก้ไขด้วย..
---------------
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจได้ที่
👇👇

https://drive.google.com/file/d/1NqGtXvJUc-TFMLPy9qR0YDVOcz0Bkr-E/view?usp=drivesdk

10819_หนังสือมอบอำนาจแก้ไขหมายเรียก.pdf

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 23/03/2021

📌🗓🇹🇭📢💂‍♀️
วันตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขโทรศัพท์ 045612561
หรือ หน่วยสัสดีอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ทุกแห่ง ใกล้บ้าน
👇👇👇
ติดต่อสอบถาม Line กลุ่มได้ที่
https://line.me/ti/g2/gGGdjFhD0QoyYYlNdfbmNA...

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 11/03/2021

📌🗓🇹🇭📢💂‍♀️
วันตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ
👇👇👇
ติดต่อสอบถาม Line กลุ่มได้ที่
https://line.me/ti/g2/gGGdjFhD0QoyYYlNdfbmNA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

09/03/2021

ทหารกองเกินที่มีความประสงค์ที่จะสละสิทธิจากการยกเว้นหรือผ่อนผัน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ให้นำเอกสารและหลักฐานไปดำเนินการที่หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อลดปัญหาความแออัด จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้จะไม่สามารถสละสิทธิจากการผ่อนผันในวันตรวจเลือกได้

ทหารกองเกินที่มีความประสงค์ที่จะสละสิทธิจากการยกเว้นหรือผ่อนผัน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ให้นำเอกสารและหลักฐานไปดำเนินการที่หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อลดปัญหาความแออัด จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้จะไม่สามารถสละสิทธิจากการผ่อนผันในวันตรวจเลือกได้

กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ 24/02/2021

กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ

กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ

Photos from กองการสัสดี's post 08/02/2021

การสมัครทหารกองเกิน เข้าเป็น ทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ 1-28 ก.พ.64
ขอย้ำเตือนกันอีกครั้งว่า ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในการสมัครออนไลน์ครั้งนี้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน #สมัครทหาร #ทหารกองประจำการ #กองการสัสดี

สมัครได้ที่ www.rcm64.rta.mi.th

08/02/2021

เริ่มแล้วครับ
#สมัครทหาร #สมัครทหารกองประจำการ #ทหารกองประจำการ #กองการสัสดี

27/01/2021

🔔มากันหรือยัง มากันหรือยัง🔔
รีบมาก่อน 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

🔰น้องๆชายไทยทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

🔰หากสงสัยว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ สามารถเข้ารับการ"ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก" ได้ ณ 🏥 โรงพยาบาลกองทัพบก 22 แห่งทั่วประเทศ
ตรวจที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดภูมิลำเนา ❗️

🔰รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ 👉🏻 www.amed.rta.mi.th
หรือมีข้อสงสัยสอบถาม📲 ที่โรงพยาบาลกองทัพบกที่ประสงค์จะเข้าตรวจ

17/12/2020

กรมยุทธศึกษาทหารบก
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
ประจำปีการศึกษา 2564
- เพศชาย อายุ 18 - 22 ปี
- ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
กำหนดเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 25 มกราคม 2564
สมัครสอบทางเว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/
หรือ http://www.radd-atc.com/12345.html

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://file.job.thai.com/prakad/atc-rta202012/atc-rta202012_8

#นายสิบทหารบก #นักเรียนนายสิบ #สมัครสอบ

การลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) 15/12/2020

📌แจ้งเตือน (ดำเนินการก่อนสิ้นเดือน ธ.ค.63)
**** ถ้าดำเนินการหลังสิ้นปี 2563 จะต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรา 44 แห่ง พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 http://www.tdc.mi.th/.../%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A...
********************
1. ชายสัญชาติไทยอายุ 17 ปี (เกิด 2546) ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9)
2. ผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกิน สด.9 แล้ว และอายุ 20 ปี (เกิด 2543) ต้องไปรับหมายเรียกฯ (สด.35)
✅** หมายเหตุ : การนับอายุ (คำนวณด้วยปี พ.ศ.)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/thaiarmyrecruiter/photos/?tab=album&album_id=714581368621480

2560(2017)

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ's post 14/10/2020

พลทหารกองประจำการ และนักเรียนทหารของทุกเหล่าทัพ ที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

29/09/2020

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (ปิดการรับสมัครภายในเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563) ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 (ปิดการรับสมัครภายในเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563) ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com

19/09/2020

SMART Soldiers Strong ARMY

"ฝึกอย่างที่จะรบ พร้อมทุกภารกิจ"

A.C.R.P.T.
Army Combat Readiness Physical Test
การทดสอบร่างการเพื่อความพร้อมรบ

**จะใช้สำหรับทดสอบร่างกายของหน่วยรบ/ปรับใช้เกณฑ์ของท.บ.**

เป็นการทดสอบร่างกายรูปแบบใหม่ที่มีเป้าหมายในการวัดว่า นักรบพร้อมที่จะรบหรือไม่ และยังสามารถลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของทหารในการดำเนินการทางยุทธวิธี

/////

*ปล.ACFT ใช้สำหรับแข่งขัน ยังใช้เกณฑ์เดิมของ US Army*

Youtube : https://youtu.be/bNXGZ7jCsVQ

#ACRPT
#ArmyCombatReadinessPhysicalTest
#SMARTsoldiersstrongARMY
#RTA

15/09/2020

“สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการสัสดีจังหวัดศรีสะเกษและอาสาสมัครกิจการพลเรือนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะมวลชนของกองทัพบก อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.)”

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. พันเอก วุฒินันท์ แจ้งไพศาล สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้ช่วยสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ สัสดีอำเภอ และผู้ช่วยสัสดีอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ เข้าพิธีเปิดกิจกรรมพบปะมวลชนของกองทัพบก “อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.)” เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติในความรับผิดชอบของกองทัพบก ซึ่งจัดโดยมณฑลทหารบกที่ 25 โดยมี พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม มีอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยการนำปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยวาตภัย หรือปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม เพื่อแจ้งให้ทางราชการได้รับทราบ และลงไปช่วยเหลือแก้ไข เพื่อคลายความเดือดร้อน ทั้งมีหน้าที่ในการกระจายข่าวสาระสำคัญ เพิ่มพูนความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่มีอยู่อาทิ หอกระจายข่าว social network และ Application ที่นิยมใช้กัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนมีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยทีมีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม อุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทย รู้สึกภาคภูมิใจ และที่สำคัญคือการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับตัวเอง,ครอบครัวและชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

Our Story

สัสดี มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 หมายถึง เจ้าหน้าที่บัญชีทหาร หรือเจ้าหน้าที่บัญชีคน หรือผู้รวบรวมบัญชีคน

กิจการสัสดี ได้มีวิวัฒนาการมาพร้อมกับกิจการทหารตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน ในสมัย “สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2” พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่สัสดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในราชการทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มีภารกิจในการดำเนินการเพื่อให้ได้ชายฉกรรจ์ ที่เป็นสัญชาติไทย มาเพื่อเป็นทหารเพื่อป้องกันประเทศ ด้วยความสมัครใจและยินยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องเอกราชของชาติ ทั้งในยามสงบศึกและในยามสงคราม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การดำเนินการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2563
ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563
การตรวจโรค ก่อนการตรวจเลือก
กองทัพบกและจังหวัดศรีสะเกษจะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2562 (เสียงชาย)กองทัพบก โดยพลตรีพิเชษฐ์...
กองทัพบกและจังหวัดศรีสะเกษจะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2562 (เสียงหญิง)กองทัพบก โดยพลตรีพิเชษฐ...
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.59 พ.อ. บัณฑิต  คำเคน  สด.จว.ศ.ก.  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินด...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

sdsisaket.rta.mi.th

ที่อยู่


ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
Sisakate
33000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sisakate (แสดงผลทั้งหมด)
งานควบคุมคุณภาพและทดสอบวัส งานควบคุมคุณภาพและทดสอบวัส
Sisakate, 33000

ควบคุมคุณภาพและทดสอบวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโล สํานักวิทยบริการและเทคโนโล
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถ.ไทยพันทา อ.เมือง จ.ศร
Sisakate, 33000

สารสนเทศเป็นเลิศ เปิดโลกการเรียนรู้ ควบคู่การบริการ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

สำนักงานบังคับคดี จังหวัดศร สำนักงานบังคับคดี จังหวัดศร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
Sisakate, 33000

บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส
ศรีสะเกษ-สุรินทร์
Sisakate, 33210

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ภายในโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล
เบญจลักษ์
Sisakate, 33110

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
Sisakate, 33210

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเ
ถนน รัตนวงษา
Sisakate, 33000

กำกับดูแลการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ

Student Committee Huaithapthanwittayakom  school Student Committee Huaithapthanwittayakom school
ทางหลวง หมายเลข 226
Sisakate, 33000

คณะกรรมการนักเรียน Huaithapthan Wittayakom School

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครแห่งค พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครแห่งค
Sisakate, 33000

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ (พช.) นครแห่งความสุข

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวั การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวั
ศรีสะเกษ
Sisakate, 33000

การท่องเที่ยว และ กีฬา จังหวัดศรีสะเกษ

Province de Si Saket Province de Si Saket
อ.ห้วยทับทัน
Sisakate, 11000

เกษตร เกษตร
Sisakate, 33110