โรงพยาบาลศรีเทพ

โรงพยาบาลศรีเทพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Srithep all event
Srithep all event
67170
สมาคมศรีเทพ MC
สมาคมศรีเทพ MC
67170
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เล, Amphoe Si Thep
งานแนะแนว โรงเรียนศรีเทพประ
งานแนะแนว โรงเรียนศรีเทพประ
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เล
เทศบาลตำบลโคกสะอาด
เทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอหนองบัวระเหว, Chaiyaphum
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
2275, Ban Nong Ta Kai
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
333 ม.17 ตำบลคลองกระจัง
กู้ชีพ อบต.พุขาม
กู้ชีพ อบต.พุขาม
วิเชียรบุรี,เพชรบูรณ์ 67180
Factorlight  thailand Co.,Ltd.
Factorlight thailand Co.,Ltd.
Bangkok 10540
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาด เขตจต, Bangkok
ไฟฟ้าสีเขียว GREEN Station
ไฟฟ้าสีเขียว GREEN Station
1383/25 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, Bangkok
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเ
101 ม.7 ต.สระประดู่, Wichian Buri
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองร
270 หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี, Ban Lam Sonthi
หินสี-เชือกถัก ลพบุรี
หินสี-เชือกถัก ลพบุรี
Lop Buri 15190
Follow 1M
Follow 1M
Bangkok 10200

ความคิดเห็น

วันที่ 17 มิ.ย.2565 โรงพยาบาลศรีเทพจัดกิจกรรมดีๆ
มื้อเที่ยง..สัมพันธ์..เพื่อนพ้อง..น้องพี่
-ทุกคนสนุกมีความสุขมาก
-ขอบพระคุณ
ท่านผอ.สัมฤทธิ์-ดร.วาศิณีท่านประธานมสส.ที่เป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารกลางวันพวกเราชาวรพ.ศรีเทพ
-ขอบคุณซุ้มอาหารทุกซุ้มที่เหนื่อยตั้งใจทำอาหารอร่อยมาให้รับประทานน้องๆบอกอร่อยมาก
-ขอบคุณหัวหน้าฝ่าย/งานทุกท่านบางท่านถึงไม่อยู่ก็ออเดอร์งานช่วย
-ขอบคุณคนสำคัญเหนื่อยสุดๆภาคสนาม /ทีมพขร./แม่บ้านที่เกี่ยวข้องในการเตรียมสถานที่เตรียมทั้งก่อนและหลังงาน
-สุดท้ายขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ช่วยกันทำให้กิจกรรมวันนี้ อิ ่ม อร่อย มีความสุข เติมพลังใจให้กันในการทำงานต่อไป 😍😍😍
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 เวลา12.00 น.นพ.สัมฤทธิ์ สุขหร่ อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ
และ ดร.วาศิณี นาคเจือ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณส ุข อำเภอศรีเทพ
ได้จัดกิจกรรมมอบความสุข เสริมพลังให้บุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณกิจกรรมดีๆในวันนี้
อิ่มท้อง อิ่ม ใจ มีความสุข รวมพลังขับเคลื่อนการทำงานต่อไป
คุณชุติมา กลิ่นโกสุม พร้อมครอบครัว บริจาค พัดลม จำน วน 4 ตัว
ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัต รา และช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 มิถุนา ยน 2565
วันหยุดราชการเดือน มิถุนายน 2565
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565นายแพทย์สัมฤทธิ์ สุขหร่ อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเทพ เลี้ยงต้อนรับทีมแพทย์และทีมพยาบาล จำนวน 8 ท่ าน ในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีเทพ ประจำปี 2565และได้แนะนำสถานที่
ในการเริ่มปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลศรีเทพยินดีต้อนรับทุกท่าน.
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สัมฤทธ ิ์ สุขหร่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเทพ เลี้ยงส่งทีมแพทย์ และทีมพยาบาล ร วม 9 ท่าน ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีเทพ และต้องเดินทางไปเรียนต่อ และย้ายไปดำรงตำแหน ่ง ที่สูงขึ้น ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและเดินทางด้วยความปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สัมฤทธิ์ สุขหร่ อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ และทีมบริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท ี่ 2 ท่านนายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายแพทย์กอบชัย จิรชาญช ัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรีและคณะ ที่เข้าเยี่ยมเสริมพลังให้ทีมบริหารโรงพยาบาลศรีเทพ รวมถึงได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ด.ต.อัครนันท์ ปานอินท ร์ (ดาบติ๊ก) ภาค 6
บริจาคน้ำ จำนวน 2 ลัง
ให้กับโรงพยาบาลศรีเ ทพ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิพล พิมภากรณ์
บริจ าค แพมเพิส 3 แพ็คใหญ่ และ หัวออกซิเจน 1 ห ัว
ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คุณวันนา ตอศ รี และครอบครัว
บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง
ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ​ม า​ ณ​ โอกาสนึ้

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบบริการได้มาตรฐาน
ผู้รับบริการพึงพอใจ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 17/06/2022

วันที่ 17 มิ.ย.2565 โรงพยาบาลศรีเทพจัดกิจกรรมดีๆ
มื้อเที่ยง..สัมพันธ์..เพื่อนพ้อง..น้องพี่
-ทุกคนสนุกมีความสุขมาก
-ขอบพระคุณ
ท่านผอ.สัมฤทธิ์-ดร.วาศิณีท่านประธานมสส.ที่เป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารกลางวันพวกเราชาวรพ.ศรีเทพ
-ขอบคุณซุ้มอาหารทุกซุ้มที่เหนื่อยตั้งใจทำอาหารอร่อยมาให้รับประทานน้องๆบอกอร่อยมาก
-ขอบคุณหัวหน้าฝ่าย/งานทุกท่านบางท่านถึงไม่อยู่ก็ออเดอร์งานช่วย
-ขอบคุณคนสำคัญเหนื่อยสุดๆภาคสนาม /ทีมพขร./แม่บ้านที่เกี่ยวข้องในการเตรียมสถานที่เตรียมทั้งก่อนและหลังงาน
-สุดท้ายขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ช่วยกันทำให้กิจกรรมวันนี้ อิ ่ม อร่อย มีความสุข เติมพลังใจให้กันในการทำงานต่อไป 😍😍😍

16/06/2022

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 เวลา12.00 น.นพ.สัมฤทธิ์ สุขหร่ อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ
และ ดร.วาศิณี นาคเจือ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณส ุข อำเภอศรีเทพ
ได้จัดกิจกรรมมอบความสุข เสริมพลังให้บุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณกิจกรรมดีๆในวันนี้
อิ่มท้อง อิ่ม ใจ มีความสุข รวมพลังขับเคลื่อนการทำงานต่อไป

13/06/2022

คุณชุติมา กลิ่นโกสุม พร้อมครอบครัว บริจาค พัดลม จำน วน 4 ตัว
ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 09/06/2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัต รา และช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 มิถุนา ยน 2565

02/06/2022
02/06/2022

วันหยุดราชการเดือน มิถุนายน 2565

01/06/2022

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565นายแพทย์สัมฤทธิ์ สุขหร่ อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเทพ เลี้ยงต้อนรับทีมแพทย์และทีมพยาบาล จำนวน 8 ท่ าน ในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีเทพ ประจำปี 2565และได้แนะนำสถานที่
ในการเริ่มปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลศรีเทพยินดีต้อนรับทุกท่าน.

01/06/2022

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สัมฤทธ ิ์ สุขหร่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเทพ เลี้ยงส่งทีมแพทย์ และทีมพยาบาล ร วม 9 ท่าน ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีเทพ และต้องเดินทางไปเรียนต่อ และย้ายไปดำรงตำแหน ่ง ที่สูงขึ้น ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและเดินทางด้วยความปลอดภัย

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 01/06/2022

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สัมฤทธิ์ สุขหร่ อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ และทีมบริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท ี่ 2 ท่านนายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายแพทย์กอบชัย จิรชาญช ัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรีและคณะ ที่เข้าเยี่ยมเสริมพลังให้ทีมบริหารโรงพยาบาลศรีเทพ รวมถึงได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

01/06/2022

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ด.ต.อัครนันท์ ปานอินท ร์ (ดาบติ๊ก) ภาค 6
บริจาคน้ำ จำนวน 2 ลัง
ให้กับโรงพยาบาลศรีเ ทพ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้

30/05/2022

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิพล พิมภากรณ์
บริจ าค แพมเพิส 3 แพ็คใหญ่ และ หัวออกซิเจน 1 ห ัว
ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้

26/05/2022

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คุณวันนา ตอศ รี และครอบครัว
บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง
ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ​ม า​ ณ​ โอกาสนึ้

26/05/2022

วันที่ 26 พ.ค 65 เวลา 13: 30 - 16:00 น โรงพยาบาลศรีเทพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสาธารณสุขจังหว ัด ศูนย์ควบคุมโรคที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ
นำทีมเข้าตรวจประเมินติดตาม Bubb le and seal เพื่อการป้องกันโรค สำหรับสถานประกอบการ ณ บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำก ัด (โรงงานน้ำตาล)

26/05/2022

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางอำพร นนสา ลี ร้าน I Have Coffee
มอบ ชามะลิ 100 ข วด
ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 20/05/2022

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เว ลา ๑๓.๓๐ น.
พญ.วิจิตรา แพงขะ รอง นพ.สสจ. (ด้านเวชกร รม) นพ.ธีรพจน์ ฟักน้อย รอง นพ.สสจ. (ด้านเวชกรรม)ลำดับท ี่ ๑ นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี รอง นพ.ส สจ. (ด้านเวชกรรม)ลำดับที่ ๒ และคณะจาก สสจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นพ.สัมฤทธ ิ์ สุขหร่องและคณะจาก รพ.ศรีเทพ เยี่ยมเยียน นพ.พิสิฐ พรหมคำ ผอ.รพ.ชัยบาด าล และคณะเพื่อร่วมพูดคุยหารือ แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ

11/05/2022

วันหยุดสำคัญทางราชการ
13-16 พฤษภาคม 2565
ให้บริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

11/05/2022

สายด่วนโควิด-19 อำเภอศรีเทพ

10/05/2022

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คุณบุษ บา จิตต์ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมและ น.ส.ศศิประภา บุญตั้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีเทพ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเ ทพ เข้าร่วมเสนอแนะแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการ การประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิจากการลดการเผาอ้อยโรงงานและออกแบบมาตรการเชิงบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทางเราได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมแก้ไขปัญ หา เสนอแนะดังกล่าวที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในเขตอำเภอศรีเทพ ณ.เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 07/05/2022

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา9.00น. ศาตราจารย์เกียรติคุณนพ.เก ษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
ประวัติ จิตต์เจริญ ในโอกาสตรวจตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยมี นพ.ก มล กัญญาประสิทธิ์ นพ.สสจ.,คณะกรรมการมูลนิธิรพร.หล่มเก่า พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วาศิณี นาคเจือประธานแม่บ้านสาธารณสุข อำเภอศรีเทพและสมาชิกร่วมต้อนร ับ โดยท่านประธานให้แนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาล ในยุคที่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาปรับใช้และพัฒนาทำให้เกิด Digital Transformation การให้บริการด้านสุขภาพเพื่อรองรับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่อนา คต ณ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

06/05/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

03/05/2022

วันที่ 3 พค. 65 เวลา 9.30 น.นพ.ก มล กัญญาประสิทธิ์ นพ.สสจ. ,รองนพ.สสจ.,นพ.สัมฤทธิ์ สุขหร่อง ผอ.รพ.ศรีเทพ,นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่ าง สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ,ผู้บริหารระดับหน่วยงานอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ. )ครั้งที่ 4/6 4
โดยมีวาระก่อนประชุมดังนี้
1. มอบโล่รางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประจำปี 2565
2. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19เข็มกระตุ้นให้กลุ่ม 608 จากกรมควบคุมโ รค ณ. ห้องพ่อขุนผาเมื อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

02/05/2022

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คุณป้าสำเนียง บุญบัวพ ัน และคุณรัฐพล เพชรคง
ม.2 ต.ประดู่งาม ได้นำขนมค รก ร้อนๆ แสนอร่อย
มาเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีเทพและคนไข้ จำนวน 80 กล่ อง
ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัย มีความสุขตลอดไป

02/05/2022

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา20.00น.
นายแพทย์สัมฤทธิ์ สุขหร่อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพมอบหมายให้ดร.วาศิ ณี นาคเจือ
ประธานแม่บ้านสาธารณสุขนำทีมเจ้าหน้าที่รพ.ศรีเทพ
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ฟังสวดอภิธรรมศพ
คุณแม่มะริน สีใจดี
คุณแม่น้องวรวรรณ
ตะกรุดราช
ที่บ้านเลขที่121 หมู่ 3 บ้านนาตะกร ุด ตำบลศรีเทพ

29/04/2022

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาว ชิตช นก เชื้อรอด
บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 4 ล ัง
ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้

25/04/2022

วันที่ 25 เมษายน 2565 สะพานบุญคุณประจบ วิชัยดิษ ฐ์
มอบมะม่วงแก้วขมิ้น จำนวน 3 ถุง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ขอขอบพระคุณ​ม า​ ณ​ โอกาสนึ้

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 23/04/2022

๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสหเวชศาสต ร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นำโดย ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์ รองคณบ ดี คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบ นพ.สัมฤทธิ์ สุขหร่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ แ ละ ดร.วาศิณี นาคเจือ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล และข้อชี้แนะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาก าร (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลศรีเทพ กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธา นี เนื่องในโอกาสมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๖๕ ด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเอง ขอขอบพระคุณของที่ระลึกจากท่านผู้อำนวยการ หนังสือบทก วี ‘สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำคำพ่อสอน ‘ พรอันประเสริฐและคำชี้แนะที่ดีต่อนักศึกษา ข้อคิดในการปฏิบัติตนที่เกิดประโยชน์อย่างมากมาย

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 22/04/2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัต รา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันท ี่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชก าร

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 21/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายแพทย์สัมฤทธิ์ สุขหร่ อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ พร้อมทีมงาน รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังและตรวจเยี่ยมงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินการพัฒนาสถานบริการ ตามนโยบาย E MS (Environment, Modernization and Smart Service ) นำทีมโ ดย นายพรสิทธิ์ ศรีสุข รอง นพ. สสจ( ด้านส่งเสริมพัฒ นา) และทีมงานประเมินจาก สสจ.เพชรบูรณ์ พร้อมกับผู้ประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโ ลก และแนะนำการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน.

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 20/04/2022

วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เว ลา ๑๑.๓๐ น.
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานเปิดกิจกรรมและอวยพรวันสงกรานต์(วันปีใหม่ไทย)
โดยมีนายแพทย์สัมฤทธ ิ์ สุขหร่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ
นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ าพ ตำบล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ลานอเนกประสงค์ ตึกเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

19/04/2022

วันที่ 18 เมษายน 2565
รับมอบของ
าก คุณวัลลภา ปรีชาศิลป์ ,คุณวราภรณ์ ปรีชาศิลป์ , คุณวรพง ศ์ ปรีชาศิลป์,
คุณสุธาสินี คงนุชและ คุณเบญจวร รณ บัวเจริญ
ได้ร่วมกันร่วมบริจาค
1.เครื่องทำน้ำร้ อน – เย็น พร้อมถัง จำน วน 1 ชุด
2. พัดลมตั้งพื้น จำน วน 5 ตัว

เพื่อให้บริการผู้ป่วยตึกโคว ิด - 19 โรงพยาบาลศรีเทพ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างส ูง มา ณ โอกาส นี้.

19/04/2022

วันที่ 19 เมษายน 2565 สะพานบุญ จ าก โลตัส สาขา ศรีเทพ
มอบ ของอุปโภค บริโ ภค ให้กับ โรงพยาบาลศรีเทพ
ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสนึ้

19/04/2022

วันที่ 19 เมษายน 2565 บริษัท แลตตาซ อย จำกัด
มอบน้ำนมถั่งเหลืองคั้นสด บรรจุกล่องยูเอชที ตราซังซัง
มีน้ำตาลน้อยกว่า 2% ขน าด 125 มิลลิลิตร จำนวน 20 หีบ (1,2 00 กล่อง)
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลศรีเทพ ​ ขอขอบพระคุณ​มา​ ณ​ โอกาสน ึ้

13/04/2022

คุณ อรทัย บริจาค แชมพู 90 หล อด ให้ ผู้ป่วยโควิค โรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน ี้

13/04/2022

สายด่วนโควิด-19 อำเภอศรีเทพ

Photos from โรงพยาบาลศรีเทพ's post 13/04/2022

เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทยนพ.สัมฤทธิ์ สุขหร่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ มอบสิ่งของเยี่ยมไข้ผู้ป่วย COVID-19 ที่สูงอา ยุ และ ผู้ป่วยเด็ก ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ขออำนวยพรสุขสันต์วันสงกรานต์ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดปี

❤️แทนความห่วงใย❤️

นพ.สัมฤทธิ์ ~ ดร.วาศิณี

ผู้อำนวยก าร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเทพ และ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วิ่งหารัก...อ.ศรีเทพ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงพยาบาลศรีเทพ
Si Thep
67170

Si Thep บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สมาคมศรีเทพ MC สมาคมศรีเทพ MC
Si Thep, 67170

สมาคมศรีเทพ mc

งานแนะแนว โรงเรียนศรีเทพประ งานแนะแนว โรงเรียนศรีเทพประ
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เล
Si Thep, 67170

ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
333 ม.17 ตำบลคลองกระจัง
Si Thep, 67170

บำบัดโรคเบื้องต้น ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาวะ ทั้ง 4 มิติ กาย จิต สังคม และวิญญาณ

Srithep all event Srithep all event
Si Thep, 67170