ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรี

ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรี

ตำแหน่งใกล้เคียง วณิชย์

ร้านรุ่งเกษปักจักร จ.ศรีสะเก
ร้านรุ่งเกษปักจักร จ.ศรีสะเก
851/32-34 ถ.หลักเมือง (ตึกสีเขียวข้างโรงแรมพรหมพิมาน) ต.เมืองใต้, Sisakate
ปลีก/ส่ง ศรีสะเกษสินค้าหลุดจ
ปลีก/ส่ง ศรีสะเกษสินค้าหลุดจ
จ.ศรีสะเกษ, Sisakate
ร้านกระจกอลูมิเนียม ศรีสะเก
ร้านกระจกอลูมิเนียม ศรีสะเก
33000
กระทงโคนไอติมสวย
กระทงโคนไอติมสวย
Sisakate 33000
AIS Telewiz เทเลวิซศรีสะเกษ
AIS Telewiz เทเลวิซศรีสะเกษ
794-795 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง, Sisakate
เครื่องเจาะน้ำบาดาล ร้านวัน
เครื่องเจาะน้ำบาดาล ร้านวัน
236 ม.10 บ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ, Sisakate
ศูนย์บ่มเพาะฯ สารพัดช่างศรี
ศูนย์บ่มเพาะฯ สารพัดช่างศรี
65 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
FOSS sisaket
FOSS sisaket
981/11-13 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง, Sisakate
ขุขันธ์ กล้องวงจรปิด แอร์บ้า
ขุขันธ์ กล้องวงจรปิด แอร์บ้า
Khukhan 33140
แจ็คกระจก อลูมิเนียม - สี่แยก
แจ็คกระจก อลูมิเนียม - สี่แยก
สาย24 แยกหัวช้าง อ.ไพรบึง, Sisakate
CEO of AI5
CEO of AI5
1270/2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง, Changwat Si Sa Ket
ศูนย์สมุนไพรหมอเส็ง จังหวัด
ศูนย์สมุนไพรหมอเส็ง จังหวัด
304/1. ม.5 ต.หนองครก, Amphoe Muang Sisaket
โรงกลึงมิ่งมงคล
โรงกลึงมิ่งมงคล
1544/17ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ, Srisaket
โรงกลึงสมคิดการช่าง
โรงกลึงสมคิดการช่าง
1532/12 ถ.ศรีสุมังศ์ อ.เมือง, Sisakate
ซ่อมล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ถอ
ซ่อมล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ถอ
ม.ฉัตรไทย 289/92-93 ม.9 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000, Amphoe Muang Sisaket

ความคิดเห็น

เล็ก พี่หมางเองนะอยากปรึกษาเรื่องโอนรถจากคนตายต้องทำอย่างไร

ทนายความ /ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก /ที่ดิน /ครอบครองปรปักษ์ /หย่าร้าง /ครอบครัว

เปิดเหมือนปกติ

30/08/2021

👍

🔰ในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ยังคงรุนแรง หลายคนยังต้องทำงานที่บ้าน แต่รู้หรือไม่!จริง ๆ แล้วประเทศไทยมีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการรับงานและจ้างงานไปทำที่บ้านด้วย!

🚩รีบอ่านเพื่อสิทธิของทั้งผู้จ้างและผู้รับงานงานที่รับไปทำที่บ้านคืออะไร งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิต/ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานควรรู้

1. ห้ามหญิงมีครรภ์/เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**** หญิงมีครรภ์/เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับอันตรายร่างกาย/จิตใจ/ตายจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. งานที่กฎหมายห้ามจ้างงานและรับไปทำที่บ้าน

งานวัตถุอันตราย
งานที่ทำด้วยเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอาจเป็นอันตราย
งานความร้อนจัด (ระดับความร้อนภายในสถานที่ทำงานเกินเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 2 ชั่วโมงของการทำงานติดต่อกัน)/เย็นจัด อาจเป็นอันตราย
งานที่อาจกระทบต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม (งานเลื่อยสายพาน/งานที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องสัมผัสระกับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง เกินกว่า 80 เดซิเบลเอ)
ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ห้ามผู้จ้างงานจัดหา/ส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ครอบครอบ/ผู้มาติดต่อ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ผู้จ้างงานต้องแจ้งเตือน/แจ้งข้อมูลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงาน และวิธีการป้องกันแก้ไขอันตราย และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม/เพียงพอ

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

5. ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานจัดให้

6. ผู้จ้างงานรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล/ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ/ค่าทำศพ กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านประสบอันตราย/เจ็บป่วย/ทุพพลภาพ/ตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงานที่ผู้จ้างงานจัดให้/ส่งมอบ/ไม่จัดให้ หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ สถานที่ทำงาน

👉🏻สิทธิและหน้าที่ผู้จ้างงาน สิทธิและหน้าที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
🔹ทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านเป็นภาษาไทย มอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 1 ฉบับ และเก็บไว้สถานประกอบการผู้ว่าจ้าง 1 ฉบับ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน) เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้
รายละเอียดเอกสาร
✔ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุผู้รับงานไปทำที่บ้าน
✔ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ว้างจ้าง/ผู้แทน/ผู้รับเหมาช่วง
✔อัตราค่าตอบแทน/วิธีคำนวณ
✔หักค่าตอบแทน/หลักประกันที่ได้รับจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน
✔ประเภท/ปริมาณ/มูลค่าของงานที่รับไปทำที่บ้าน
✔กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานแต่ละงวด
✔กำหนดวันส่งมอบงานและวันจ่ายค่าตอบแทน
✔รายมือชื่อของผู้ว่าจ้างและผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ลงโทษ : ปรับไมเกิน 10,000 บาท

🔹ห้ามบอกเลิกการจ้าง ในระยะเวลาทำงานที่ตกลงกัน ยกเว้นเป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้จ้างงานมีความจำเป็นที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ โดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

🔹บอกเลิกการจ้างและมอบให้คนอื่นรับงานไปทำแทนได้ กรณีที่ผู้จ้างงานไม่ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานและได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน

🔹ห้ามเรียก/รับหลักประกันการทำงาน – ความเสียหายจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน ยกเว้นประเภท/ปริมาณ/มูลค่างานอาจทำให้ผู้จ้างงานเสียหาย (ตามหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ)

🚩ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

▶ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานได้ กรณีที่มีเหตุและคาดหมายได้ว่างานที่รับไปทำที่บ้านจะไม่เสร็จ โดยแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็ว

▶ เรียกค่าเสียหายจากเหตุบอกเลิกการจ้างงาน กรณีไม่เป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

▶ผู้จ้างงานต้องรับงานไว้และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ทำ กรณีสาระสำคัญของการจ้างงานอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไปทำที่บ้านและการจ้างสิ้นสุดลง เพราะผู้รับงานไปทำที่บ้านตาย/ทำงานต่อไม่ได้เพราะไม่ใช่ความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน แต่งานที่ทำเป็นประโยชน์แก่ผู้จ้าง

▶ใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์/สิ่งที่ใช้ทำงานที่ผู้จ้างงานเป็นผู้จัดหา ด้วยความระมัดระวังและประหยัด (ยกเว้นตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น) เมื่องานสำเร็จแล้วถ้าเหลือให้คืนแก่ผู้จ้างงาน

ค่าตอบแทน

1. อัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน (งานที่รับไปทำที่บ้านมีลักษณะ/ปริมาณ/คุณภาพเท่ากัน) ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
2. จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทย (ยกเว้นยินยอมให้จ่ายเป็นตั๋ว/เงินตราต่างประทศ)
3. จ่ายค่าตอบแทนขณะส่งมอบงานที่ทำ/จ่ายตามตกลงแต่ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ส่งมอบงานลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
4. จ่ายค่าตอบแทน ณ สถานที่ทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน/สถานที่
วิธีอื่น (ต้องได้รับความยินยอม) ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ห้ามหักค่าตอบแทน ยกเว้นหักเพื่อ…
1) ชำระภาษีเงินได้ (ตามประมวลรัษฎากร)
2) ชำระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ (เช่น หนี้ตามคำพิพากษา)
3)ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จ้างาน (ต้องได้รับความยินยอมและห้ามหักเกิน 10%)
4)ชำระค่าเสียหาย/ค่าปรับกรณีส่งมอบงานไม่ทันเวลากำหนด (ต้องได้รับความยินยอมและห้ามหักเกิน 10%)

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

🔰✔ผู้จ้างงานไม่จ่ายเงิน/ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ : ผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ทายาท สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ทำงานอยู่/ภูมิลำเนาที่ผู้จ้างงานอยู่
อ้างอิง : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 / กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔
📍https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=773823...-
📍ความรู้จาก https://justicechannel.org/infographic/lawnaru96
👉ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE: @741ektum
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
#รับทำพินัยกรรม

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application 13/08/2021

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

10/08/2021

#คดีหย่า #สืบพยาน ผ่าน #GoogleMeet

#คดีหย่า #สืบพยาน ผ่าน #GoogleMeet

07/08/2021

⚖️📜

⚖️ "7 สิงหาคม วันรพี"⚖️
📜เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่ง กฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ชื่อของวันรพีมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๑๔ ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยประสูติจากเจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๑๗

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมาย และทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาพร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่าง ๆ มากมายการค้นคว้ารวบรวมและพระนิพนธ์ได้เป็นรากฐานก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติจึงทรงได้รับยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" และเรียกวันที่ ๗ สิงหาคม อันเป็นคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ทุกปีว่า "วันรพี"
#7สิงหาคม
#น้อมรำลึก
#พะรบิดาแห่งกฏหมายไทย
#พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

06/08/2021

แนวทางการนั่งพิจารณาคดีโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นอกที่ทำการ

Photos from ทนายความทับทิมแอนด์อาทิตยา TandAlawyers รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ทนายศรีสะเกษ's post 05/08/2021

⚖️👍👍

Photos from ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรีสะเกษ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย's post 03/08/2021

⚖ สืบพยานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ⚖
อยู่ที่ไหนก็สืบพยานได้ ไม่ต้องเดินทางมาศาล หรือสำนักงานทนายความ แต่คู่ความต้องมีอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตนะคะ
#มรดก #ผู้จัดการมรดก #คดีฝ่ายเดียว #หย่า #ครอบครองปรปักษ์

30/07/2021

เรื่อง"การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานคดี"

27/07/2021

🤔👉

🚩👉🏻ประมาท : #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า ??

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4 กล่าวว่า

กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิด ‘มิใช่โดยเจตนา’ แต่กระทำโดย ‘ปราศจากความระมัดระวัง’ ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

🔸วันหนึ่ง บังเอิญว่าภูมิตื่นสายกว่าปกติ รู้สึกตัวอีกทีภูมิก็กำลังจะไปทำงานสายซะแล้ว

🔸ด้วยความที่คิดว่าจำเป็นจะต้องรีบ และเห็นว่าถนนโล่ง ภูมิจึงเร่งความเร็วขึ้นอีก

🔸ทันใดนั้นก็มีคนเดินข้ามถนน ภูมิเหยียบเบรคแล้ว แต่รถยังไถลไปข้างหน้าจนชนคนที่ข้ามถนนเข้า

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า ภูมิ ‘ไม่มีเจตนา’ จะขับรถชนคนที่เดินข้ามถนนเลย แต่เป็นเพราะ ‘ความประมาท’ ไม่ระมัดระวังในสถานการณ์ที่ควรระมัดระวัง แม้ภูมิจะเห็นว่าถนนโล่ง แต่การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งภูมิควรจะตระหนักได้ถึงความเสี่ยงนี้และใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากกว่านี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก #สำนักงานกิจการยุติธรรม
#กฎหมาย#ศัพท์กฎหมายวันละคำ#ประมาท#คดีอาญา#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น

📍ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE: @741ektum
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพินัยกรรม

20/07/2021

📢📢ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รอบชิงชนะเลิศ

ระหว่าง
📌ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) (ปวีณาจิรัสย์ นักเทศน์ สาริสา ชุติณบดินทร์ ธนาภรณ์ วัฒนานนท์)
กับ
📌ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย) (นันทรัตน์ ขำตรี จิรภัทร ชนะสิทธิ์ เชาวสุ วุฒิเกตุ)

📆วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
🕐ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
📲ถ่ายทอดสดทางระบบ Facebook Live เพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/tulawcenter.org

ดาวน์โหลดโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-2020-2021-final-invitation/

#mootcourtcompetition20202021

20/07/2021

ประกาศ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
ฉบับที่14/2564

19/07/2021

#สืบพยานออนไลน์ #จัดการมรดก

#สืบพยานออนไลน์ #จัดการมรดก

19/07/2021

👍⚖

17/07/2021

วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่งฯ

15/07/2021

👉👨‍👩‍👧

🤔👉🏻ลูกเป็นของใคร ในวันที่พ่อกับแม่ต้องแยกทางกัน 😭💔
เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องซับซ้อน เมื่อถึงวันที่ความสัมพันธ์ของแม่และพ่อได้สิ้นสุดลง คำถามที่จะเกิดตามมาก็คือ ลูกต้องอยู่กับใครเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูกกันทั้งนั้น การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องยากมาก เราจึงต้องมีกฎหมายเข้ามาช่วยในการให้ความชัดเจนค่ะ
✔กรณีที่ 1 พ่อแม่จดทะเบียนสมรส และหย่ากันด้วยความสมัครใจ ไม่มีการฟ้องหย่า
👶🏻มีการตกลงกันทั้งเรื่องทรัพย์สิน และการเลี้ยงดูบุตร
👶🏻ต้องทำหนังสือระบุผู้มีอำนาจปกครองบุตร
👶🏻สิทธิในการอุปการะบุตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากอีกฝ่ายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
👶🏻แม้จะหย่าแล้ว แต่ยังมีสิทธิในการติดต่อกับลูกได้
👶🏻ต้องมีการตกลงเรื่องการออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูลูก
✔กรณีที่ 2 พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
🌼 แม่มีสิทธิเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น
🌼 ถ้าพ่อให้การรับรองบุตร เด็กสามารถใช้นามสกุลและรับมรดกของพ่อได้
✔กรณีที่ 3 ไม่ปรากฎบิดา
🌠 อำนาจในการปกครองลูกอยู่ที่แม่👩‍👦👩‍👧
🌠 หากจะเพิ่มชื่อพ่อ 👨‍👦👨‍👧ต้องมีหลักฐานการตรวจ DNA
🚩ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE: @741ektum
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม
ขอบคุณความจาก :https://www.facebook.com/parentsone/posts/1663848790367793/
อ่านบทความเพิ่มเติม : https://www.parentsone.com/authority-to-parents-kids/

07/07/2021

😮👉🏻

🔺👉🏻ร้องสอด: คำนี้ในกฎหมายคืออะไร บางท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วว... มาทำความเข้าใจกันเลยค่ะ😀
▶▶ ร้องสอด : คำนี้ในกฎหมาย หมายถึง การเข้ามาเป็นคู่ความในคดีภายหลังจากที่เสนอคดรต่อศาล
👉🏻ลักษณะทั่วไปของการร้องสอด
1. ผู้ร้องสอดมีฐานะเป็นคู่ความ ซึ่งอาจถูกผูกพันตามคำพิพากษาและสามารถอุทธรณ์ ฎีกาได้ และอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 55, 56
2. การร้องสอดต้องทำในศาลชั้นต้นเท่านั้น จะร้องสอดในชั้นอุทธรณ์ ฎีกาไม่ได้
3. การอนุญาตให้ร้องสอดหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล – กรณีร้องสอดตามมาตรา 57 (1)(2) ศาลอาจไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีก็ได้หากเห็นว่ายังไม่มีเหตุอันสมควร (ฎ.7584-7592/2540) หรือจะทำให้กระบวนพิจารณามีความยุ่งยาก (ฎ.1355/2521)
4. การร้องสอดเป็นสิทธิ ไม่ใช่บทบังคับ แม้ถูกเรียกเข้ามาในคดีตามมาตรา 57 (3) จะไม่เข้ามาในคดี ก็ไม่มีกฎหมายลงโทษ (ฎ.436/2491)
5. การร้องสอดต้องมีคดีเดิม หรือ คู่ความเดิมอยู่ในกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด หากไม่มีคู่ความเดิมจะร้องสอดเข้ามาไม่ได้ เช่น โจทก์ถอนฟ้อง คู่ความประนีประนอมยอมความกันได้ (ฎ.940/2511)
6. ผู้ร้องสอดต้องเป็นบุคคลภายนอกคดี หากยังเป็นคู่ความในคดีอยู่จะร้องเข้ามาในฐานะเป็นผู้ร้องสอดไม่ได้ เช่น จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาแต่โจทก์ยังดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จำเลยยังเป็นคู่ความในคดี (ฎ.5463/2534) แต่หากถูกถอนฟ้องไปแล้ว ก็เป็นบุคคลภายนอกคดี (ฎ.6779/2506)
🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE: @741ektum
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม/นิตกรรม-สัญญา
#ที่มา https://justicechannel.org/5 /รุปภาพ

06/07/2021

📍👇

📍👉“ผู้เสียหายในคดีอาญา” ในทางกฎหมาย “ผู้เสียหาย” คืออะไร🤔???
1️⃣คนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญา รวมไปถึง “ผู้เสียหาย” ที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถใช้สิทธิ “ร้องทุกข์” ได้ตามกฎหมาย ไม่ต้องขออนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2️⃣สามีที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิฟ้องคดีอาญา แทนภรรยา ได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากภรรยา และมีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทนในกรณีภรรยาเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
3️⃣ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส ถูกต้องตามกฎหมาย มีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทน ในกรณีสามีเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
4️⃣ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ มีอำนาจดำเนินคดีอาญาในความผิดที่ได้กระทำต่อผู้เยาว์ หมายถึงบุคคล ดังนี้
✅บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา หรือ จดทะเบียนสมรสกับมารดา ในภายหลัง หรือได้จด ทะเบียนรับรองบุตร หรือ ศาลพิพากษาว่าผู้เยาว์นั้น เป็นบุตรแล้ว เพียงแค่มีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตร หรือให้ใช้นามสกุล ยังไม่ถือว่าเป็นบิดาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทนบุตรผู้เยาว์
✅มารดา ของผู้เยาว์ โดยทั่วไปแล้ว มารดามีสถานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรเสมอยกเว้นกรณีมารดาถูกศาลสั่งถอนอำนาจปกครองบุตร มารดาไม่สามารดำเนินการแทนได้
ผู้ปกครอง ของผู้เยาว์ คือ คนที่ไม่ใช่บิดา มารดาที่ศาลสั่งให้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ได้ อาจเป็นญาติ หรือ บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง จะมีขึ้น
🚩ในกรณีที่ผู้เยาว์ กำพร้าบิดามารดา หรือ บิดามารดาถูกศาลถอนอำนาจปกครองด้วยเหตุต่าง ๆ ผู้รับบุตรบุญธรรม (พ่อหรือแม่บุญธรรม) ที่ได้จดทะเบียนรับผู้เยาว์นั้นเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย
5️⃣ผู้อนุบาล มีอำนจดำเนินคดีอาญาในความผิดที่ได้กระทำาต่อผู้ไร้ความสามารถ
6️⃣ผู้บุพการี คือ ญาติทาง สายเลือด โดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของผู้เสียหาย มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
7️⃣ผู้สืบสันดาน คือ ญาติทางสายเลือดโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อของผู้เสียหาย มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
ในกรณีที่ผู้เยาว์ กำพร้าบิดามารดา หรือ บิดามารดาถูกศาลถอนอำนาจปกครองด้วยเหตุต่าง ๆ ผู้รับบุตรบุญธรรม (พ่อหรือแม่บุญธรรม) ที่ได้จดทะเบียนรับผู้เยาว์นั้นเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย
8️⃣ผู้จัดการหรือผู้แทน อื่น ๆ นิติบุคคล กรณีความผิดอาญาต่อนิติบุคคล
นิติบุคคล เป็นคนที่กฎหมายสมมติว่ามีความสมารถ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่ไม่มีชีวิต ร่างกาย สติปัญญาเหมือนกับคนธรรมดา จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคลผู้จัดการหรือผู้แทน อื่น ๆ นิติบุคคล กรณีความผิดอาญาต่อนิติบุคคล
นิติบุคคล เป็นคนที่กฎหมายสมมติว่ามีความสมารถ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่ไม่มีชีวิต ร่างกาย สติปัญญาเหมือนกับคนธรรมดา จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคล
🔰 บุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นผู้เสียหาย มีอำนาจจัดการ แทนผู้เสียหาย ได้แก่
1) ร้องทุกข์
2) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
3) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
4) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
5) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวส่วนญาติของผู้เสียหายที่ไม่ได้มีอำนาจปกครองดูแลใด ๆ หรือไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิดำเนินการแทนผู้เสียหายตามกฎหมาย แม้จะไม่มีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีอาญาแทนผู้เสียหายแต่ยังสามารถใช้สิทธิกล่าวโทษว่ามีการกระทำผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนได้ในฐานะประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีการสอบสวนคดีอาญาเกิดขึ้น
🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE: @741ektum
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม/นิตกรรม-สัญญา
ที่มา : สำนักงานกิจการยุติธรรม (กลุ่มกฎหมาย) : คู่มือฉบับประชาชน ทำอย่างไรเมื่อมีคดีอาญา
ที่มา #ประมวลกฎหมายอาญา

29/06/2021

📍😊👍

🚩👉🏻💸💸Q&A เป็นหนี้ ยืมเงิน เอาสิ่งของ ของมีค่า ไปชำระหนี้แทนเงินได้หรือไม่?😮
Q : เป็นหนี้ ยืมเงินกัน เอาสิ่งของ หรือ ทรัพย์สินชำระหนี้แทนได้หรือไม่?
A : ได้สิ! หากผู้กู้ยอมรับทรัพย์สิน เป็นการชำระหนี้แทน โดยคิดราคาตามท้องตลาด ณ เวลา และสถานที่ส่งมอบนั้น หนี้ที่มีก็จะถูกระงับไป
ตัวอย่าง นาย A เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาง B จำนวน 122,500 บาท เมื่อถึงกำหนดชำระ นาย A ถอนเงินออกจากบัญชีไม่ได้เนื่องจาก ตู้ ATM หน้าหมู่บ้านเสีย นาย A จึงเอาสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท มาขอชำระหนี้แทนหนี้เงิน ณ วันนั้น ทองราคาอยู่ที่ บาทละ 24,500 บาท เท่ากับว่านาย A ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมไปจนครบแล้ว หนี้ตามสัญญาเป็นอันระงับไป
ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 656
🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE: @741ektum
ความรู้จาก: #สำนักงานกิจการยุติธรรม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🎯FB Live #หมิ่นประมาท
📌Fb live: ทางจำเป็น #ทนาย #ทนายความ #ทนายศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sisaket Surin
Si Sa Ket
33000
Si Sa Ket วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Kensiri. Kensiri.
Si Sa Ket, 33160

KENSIRI SECRETS SAKURA WHITE BODY LOTION ซื้อเลยหรือสนใจสมัครเป็นตัวแทน Facebook : Kensiri. ID line : @ kensiri ( มี@ ) Tel. 06-3918-9694

ร้านโพธิ์ศรีไอทีเซอร์วิส ร้านโพธิ์ศรีไอทีเซอร์วิส
2076
Si Sa Ket, 33120

บริการซ่อมและจำหน่ายสินค้าไอที เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์

รวยง่าย แค่ใช้จ่ายด้วย PayAll รวยง่าย แค่ใช้จ่ายด้วย PayAll
115 ม 5 ต หนองกุง อ โนนคูณ จ ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33250

D2P ระบบสร้างทีมออนไลน์ 100% กับธุรกิจ PAYALL เพย์ออล

CS.NET CS.NET
123/33-34 ต.โพธิ์(ราชภัฎศรีสะเกษ)
Si Sa Ket, 33000

INTERNET & GAME

กระทงมีโคนไอติม กระทงมีโคนไอติม
1290/36 กุลวดี(หนองอุทัย)
Si Sa Ket, 33000

เสื้อผ้า ราคาถูก เสื้อผ้า ราคาถูก
88
Si Sa Ket, 33210

แม่ค้าใจดี ทักแชตเรย ขอบอกราคาถูกกว่าที่คิด

กล้องวงจรปิด วังหิน ศรีสะเกษ กล้องวงจรปิด วังหิน ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33270

รับติดตั้งกล้องวงจรปิด แอร์ ไฟฟ้าภายในอาคาร จานดาวเทียม