งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.

งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทย
งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทย
33000
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทย
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทย
319 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Srisaket
คำคม น.ศ.ท
คำคม น.ศ.ท
27 หมู่ 10 ต.ทุ่งสว่าง อ. วังหิน
พีพี ออโต้ กม.9
พีพี ออโต้ กม.9
ทางไปวังหิน
Industrial Technology Sisaket Rajabhat University
Industrial Technology Sisaket Rajabhat University
เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมื่องศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
Kantharalak, Amphoe Kantharalak
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อ.แก้
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อ.แก้
99 หมู่ 6 ต.โพธิ์
แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาล
แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาล
ศรีสะเกษ
สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยา
สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยา
สาขาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. เฉลิมกาญจนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ถนน วิจิตรนคร
อ มงคลชัย สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
อ มงคลชัย สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
1477/11 ถนนวิจิตรนคร
สมัครเรียนพยาบาล สาธารณสุข อ
สมัครเรียนพยาบาล สาธารณสุข อ
33000
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉล
99 หมู่ 6
บริการจัดงานเลี้ยง อบรมสัมม
บริการจัดงานเลี้ยง อบรมสัมม
40/319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก

ความคิดเห็น

นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหาร ประจำการฝึกที่ตั้งภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่มีผลการเขียนเรียงความดีเด่น
๑.นศท.หญิงมนัสนันท์ วงษ์ทา ชั้นปีที่ ๑
ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการอบรมและเป็นวิทยากรวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและสมควรได้รับการยกย่อง เป็นตัวอย่างที่ดี
๑. นศท.ณัฐรัฐ วิลา ชั้นปีที่ ๒
๒.นศท.ภานุพงค์ จันหอม ชั้นปีที่ ๒
๓.นศท.จิรพัฒน์ สมศรี ชั้นปีที่ ๒

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก., Si Sa Ket.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.'s post 24/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นศท. สว.ศก. ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม:https://photos.app.goo.gl/tU4w9JPLvWrPFv1B6

Photos from งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.'s post 12/12/2021

สอบภาคทฎษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 26564 (ระบบออนไลน์) วันที่ 12 ธันวาคม 2564

Photos from งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.'s post 21/11/2021

นศท.สว.ศก. ชั้นปีที่ 1 ชาย 13 นาย หญิง
2 นาย
ชั้นปีที่ 2 ชาย 17 นาย หญิง 3 นาย
ชั้นปีที่ 3 ชาย 10 นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 นาย เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติจากคณะชุดครูฝึก นฝ.นศท.มทบ.25 ชุดที่ 1 ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ที่ 2 จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.64 เวลา 07.30 - 17.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการฝึก นศท. ผลการปฏิบัติ: เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และ ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมจากคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด

Photos from งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.'s post 17/11/2021

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สว.ศก.

Photos from งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.'s post 15/11/2021

นศท.ปี 1 รับชุดเพื่อฝึกประจำปี 2564

Photos from งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.'s post 13/11/2021

Photos from งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.'s post

04/11/2021

ตารางห้วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์ฝึกที่ 2)

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 30/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 30/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 30/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 30/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 30/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message. 29/10/2021

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

It's now easier to send งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก. a message.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Si Sa Ket
33000

Si Sa Ket มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท
Si Sa Ket

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ CNU รับสมัครนักศึกษาใหม่ CNU
ถนนอุบลศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติและเสาร์-อาทิตย์ (ระบบออนไลน์)

แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาล แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาล
ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

🟢เปิดสอน 7 วิทยาเขต -ศรีสะเกษ -สุรินทร์ -บุรีรัมย์ -นครศรีธรรมราช -เพชรบูรณ์ -ระยอง -ฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - Chalermkarn มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - Chalermkarn
99 หมู่ 6 โพธิ์ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ 33000
Si Sa Ket, 33000

เปิดรับนักศึกษาใหม่ (ปวช, ปวส, ม.6) ปี 2564 หลักสูตร 4 ปี สามารถจบได้ภายใน 3 ปี อ.เปอร์ โทร 063 951 7465

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังห มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังห
อุบล-ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เรียนเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 0821464426

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา CNU อ.ต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา CNU อ.ต
ศรีสะเกษ-อุบล
Si Sa Ket, 33000

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา-รับส มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา-รับส
99 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

เรียนต่อปริญญาตรี ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง เปลี่ยนสายงาน เรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิด มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิด
99 ม.6 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี อ.บุษบากร คำเมือง

Travel Friend Study Abroad Travel Friend Study Abroad
348/8 หมู่ 14 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
Si Sa Ket, 33130

บริการของเรา ให้คำปรึกษา หาโรงเรียน ที่พัก ยื่นวีซ่า จัดหาสินเชื่อ เรียนต่อต่างประเทศ

งานแนะแนว  วิทยาลัยเทคนิคศรี งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคศรี
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม
Si Sa Ket, 33000

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
๓๑๙ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
Si Sa Ket, 33000

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศ สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศ
บ้านโพธิ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจานา
Si Sa Ket, 33000