ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย -

ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย -

ความคิดเห็น

#พริกก็มีนะ😊😊
สวนกาแฟอิงกัน
กลางเดือนที่ผ่านมาได้รับเชิญจากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือทางรอด" ผู้ร่วมเวทีมีทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานการศึกษา
เกษตรกรตัวน้อยๆที่ไร่อิงกันได้ร่วมด้วยในเวทีดังกล่าวในฐานะคนเกษตรรุ่นใหม่

ในบ่ายเดียวกันจึงได้ชวนคณะครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสุรนารีโคราช และ มหาวิทยาลัยราชมงคลโคราช เข้าชุมสวนป่าในสวนยาง
กลางเดืิือนที่ผ่านมาได้รับเชิญจากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "เกษตรอิินทรีย์ ทางเลือกหรือทางรอด" ผู้ร่วมเวทีมีทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานการศึกษา
เกษตรกรตัวน้อยๆที่ไร่อิงกันได้ร่วมด้วยในเวทีดังกล่าวในฐานะคนเกษตรรุ่นใหม่

บ่ายเดียวกันจึงได้ชวนคณะครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุรนารีโคราช เข้าชมสวนป่าในสวนยาง
ขอบคุณครับที่รับผมเข้าชมลม
สุดยอดค่ะ
สวัสดีครับ

หากจะสร้างโรงเรือน/อาคาร ปรึกษาได้นะครับ
สวัสดีครับ
อยากไปครับแต่ต้องหาโอกาสเหมาะๆก่อนครับตอนนี้กำลังลงสวนอยู่ครับไม่เยิะครับแค่ไร่กว่าๆไว้จะไปหาของที่นั่นมาลงสวนครับ
น่าสนใจ

ไ่ร่อิงกัน คือ พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 06/04/2022

หมุนตัว ลอยลง จากต้นสูง
กระจัดกระจาย รอการงอก เติบโตใหม่
ให้ร่มเย็นร่มเงา ให้นกแมลงได้อาศัย
ให้อากาศบริสุทธิ์ ให้ประโยชน์แก่ผู้คน
#เพาะพันธุ์

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 05/04/2022

วันนี้..ยืนคอกเพราะแดดร้อน😄😄
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไร่อิงกัน

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 05/04/2022

ตัวช่วยตัดหญ้า ใส่ปุ๋ยสวนป่าอิงกัน

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 04/04/2022

คลองครา หรือ ต้นหมาก
งอกดีมากพร้อมออกปลูก

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 28/03/2022

พอเพียงสูบบ่อแล้ว
มาจับปลากัน😊😊

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 24/02/2022

ขอบคุณพี่ๆ มาเยี่ยมคนไข้ให้กำลังใจคนดูแล
และเที่ยวชมสวนป่าอิงกัน

Timeline photos 22/02/2022

ติดตามเรื่องราว ไร่อิงกัน ที่นี่นะครับ😊😊

1. #ไร่อิงกัน พื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้ของคนสามวัย จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรในการผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ โดยมีเด็ก-เยาวชนมาร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติไปด้วยในตัว และมีวัยทำงานและผู้สูงอายุมาร่วมให้คำแนะนำในบางช่วงการผลิตพืชผักต่างๆ
ในขณะเดียวกันก็มีการหมุนเวียนปลูกพืชผักต่างๆที่ปลอดสารเคมีตามฤดูกาลผลัดเปลี่ยนกันไป เพื่อให้ได้บริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์
พื้นที่แห่งนี้ได้เห็นความร่วมมือและการเอาใจใส่ของเจ้าของสวนได้เป็นอย่างดี นอกจากจะได้เป็นเจ้าของสวนที่ดีแล้วยังให้ความรู้กับเด็ก-เยาวชนได้เรียนรู้วิถีความเป็นกวยและการทำการเกษตรแบบปลอดภัยด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกหลานในชุมชนแล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรักให้ซึมซัมความเป็นกวยในวิถีที่บรรพบุรุษได้ทำมา ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องในความทันสมัยให้เข้ากับปัจจุบันได้อย่างลงตัว

โดยมีเรื่องราวถูกบันทึกในงานสารคดี
1. #กวยพาไป ในตอนที่ 9 ชื่อตอน “#กวยวอแธร” https://www.youtube.com/watch?v=ZOq-OUsLqvk&index=36&t=10s&list=PLcx0VcPxAS-Ya3fyUukwICLdHS9DE70yL

2. นักข่าวพลเมือง นำเสนอทางช่อง ไทยพีบีเอส ออกอากาศเมื่อ 11 ส.ค. 2558 เวลา 19.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=pIv60L4cGe4&index=39&t=1s&list=PLcx0VcPxAS-Ya3fyUukwICLdHS9DE70yL
3. นักข่าวพลเมือง นำเสนอทางช่อง ไทยพีบีเอส ตอน แรงงานเกษตร ออกอากาศเมื่อ 29 ธ.ค. 2558 เวลา 21.45 น. https://www.youtube.com/watch?v=OjEvPoAO2t8&index=91&list=PLcx0VcPxAS-Ya3fyUukwICLdHS9DE70yL
4. สารคดีรายการ อยู่ดีมีแฮง ในตอน ผบ.ทบ.กวย ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส ออกอากาศเมื่อ 26 เม.ย. 2559 https://www.youtube.com/watch?v=35FzPZUXVPA&list=PLcx0VcPxAS-Ya3fyUukwICLdHS9DE70yL&index=124&t=456s
5. สารคดีรายการ อยู่ดีมีแฮง ในตอน เฮ็ดนาเฮ็ดหยัง ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส เมื่อ 18 ธ.ค. 2559 https://www.youtube.com/watch?v=Zqn4zKD7WIw&list=PLcx0VcPxAS-Ya3fyUukwICLdHS9DE70yL&index=153
6. นักข่าวพลเมือง ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส ในตอน เยาวชนชาวกวยเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ จ.ศรีสะเกษ ออกอากาศเมื่อ 31 ส.ค. 2559 https://www.youtube.com/watch?v=OlfBicAYhCM&list=PLcx0VcPxAS-Ya3fyUukwICLdHS9DE70yL&index=158

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 21/02/2022

คุณแม่บุผา ชื่นชอบการเลี้ยงไหมมาก
การเลี้ยงไหมนอกจากได้ผ้าไหมสวยๆสวมใส่แล้วยังทำสภาพจิตใจดีขึ้น 🥰🍃

20/02/2022

สวนยางพารา🍃🌾🍂

รถคันนี้อายุได้ประมาณ21-22ปี พังแล้วพังอีก ยังพอขับซิ่งได้ 🤣🤣

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 19/02/2022

คุณพ่อประดิษฐ์ มีโปรเจกต์ใหม่วันนี้
นำเสนอต้นหมาก เพราะมียอดสั่งจอง1พันต้น🤣🤣
ตัวที่แบ่งขายมีอายุ1ปี แต่พ่อขายในราคาแบ่งปันกัน

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 17/02/2022

กองละตัว ตัวละกอง🐂🐂🐂
#แปลงแพงโกล่าอิงกัน

17/02/2022

ฤดูปิดหน้ายาง 🍃🍂

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 17/02/2022

พริกเต็มสวน
เก็บขายไป2กิโล ได้เงินมา120บาท
ส่วนหนึ่งแบ่งไปกรุงเทพ ฝากคนกรุงเทพ 🍃🌾🍂

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 17/02/2022

แปลง #แพงโกล่า🎉
นี่คือทุ่งหญ้า 🍃🍃

16/02/2022

วิถีชีวิต🌾🍂

อากาศดีมาก 🍃🍂

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 16/02/2022

แกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดง เพิ่มความหอมด้วยปลาช่อนตากแห้ง🍂🌾

ส่วนหนึ่งนำไปวัดทำบุญ
ส่วนเหลือแจกเพื่อนบ้าน
และเก็บไว้ทาน 😘🍃

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 16/02/2022

ตื่นเช้าทำกับข้าวไปวัดกัน 🍃🍂🌾

15/02/2022

พาชมสวนกันค่ะ🎉🎉

15/02/2022

สาวน้อยkf31

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 10/02/2022

#ไร่นาสวน_อิงกัน
#พื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัย
#ศูนย์การเรียนรู้คนสามวัย
นอกจากทำนาข้าวอินทรีย์ เลี้ยงโคกระบือ
ทำไร่มัน&ปอเทืองหลังนา และสวนป่าผสมผสาน
อีกหนึ่งพืชสวนคือทุเรียน แปลงทดลองปลูก ซึ่งทำการปลูกเพื่อไว้เพื่อศึกษาแนวทางการทำสวนทุเรียน จำนวน 21 ต้น
อยู่รอดให้พอได้ชื่นชมเช้า-เย็น
และพอให้เห็นแนวทางการขยับขยายต่อไป

08/02/2022

#หลงในแปลงแพงโกล่า😊😊

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 08/02/2022

เซ่นไหว้ปู่ตา ปิดหน้ายาง
ขอความโชคดี จงมีแด่ ด.ช.เพียง และครอบครัว
ภาพ : ตากิจ

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 07/02/2022

ขอบคุณท่านผู้ช่วยบุญมี บ้านบกสดำ
อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 10 กก.😊😊

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 25/01/2022

หากใครที่เผลอหลงเขามา ณ พื้นที่แห่งนี้ เราจะชวนคุย ตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่ ปากท้อง เศรษฐกิจรายได้ชุมชน สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องการทำงานการเมืองท้องถิ่นและระดับประเทศ😄😄
ขอบคุณผู้มาเยือนไร่นาสวนของเกษตรกรตัวน้อยๆ

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 23/01/2022

ครูภา มาเยือน สวนป่าสวนผสม..ดช.เพียง
เก็บมะนาว พริกและลุยตัดหวาย ปู่อ้น😊😊

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 21/01/2022

ช่วงเช้าๆของย่า&พ.เพียง
งานสาวลอก ทอผ้า
เพียงกินข้าวกับกล้วย ดักแด้ก่อนไปโรงเรียน😊😊

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 09/01/2022

ขอบคุณพี่ต้นและภาริยาที่มาเยือนกัน
#ไร่นาสวนอิงกัน ยินดีต้อนรับคนเกษตรทุกคน😊
ต้นหมาก คือ ของฝาก ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง
🌱🌱

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 08/01/2022

เตรียมสำรองอาหารให้งัวน้อยๆของเด็กชายเพียง

06/01/2022

วันนี้เด็กชายพอเพียง พาเยี่ยมสวนหลังบ้านของไร่อิงกัน 🍃🍃

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 31/12/2021

1 ปี 1 เดือน ตัวจะสูงเท่าแม่แล้ว
#ถุงเงิน

30/12/2021

น้องควายตัวน้อยๆ ที่ไร่นาสวนอิงกัน🐃🐃

Photos from ไร่อิงกัน ผลิตอาหารปลอดภัย - ศูนย์การเรียนรู้ของคนสามวัย's post 30/12/2021

#ทุเรียนอิงกัน

25/12/2021

#ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวกล้องคัดพิเศษ
โดย..กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวตาตา-ซำ
บริการ 👉 รถเกี่ยวข้าว
👉 รถไถ่นา
👉 โรงสีข้าวกล้อง
👉 เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
👉 เครื่องแพ็คข้าวสูญกาศ
สนใจ..โทร..093-4711064,099-0866198

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สวนยางพารา🍃🌾🍂
วิถีชีวิต🌾🍂
งัวน้อยๆของ ด.ช.เพียง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


107 หมู่ 1 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
Si Sa Ket
33150

Si Sa Ket ผู้รับเหมาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
มายด์ l resort มายด์ l resort
96 ม.1 ต.โพนค้อ
Si Sa Ket, 33000

ที่พัก ศรีสะเกษ

ไฮไลฟ์โกร Hylifegro อาหารเสริมบำรุ ไฮไลฟ์โกร Hylifegro อาหารเสริมบำรุ
122 หมู่ 5 ตำบล คูบ อำเภอ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130
Si Sa Ket, 33130

Bromeliad sisrket Thailandสวนสับปะรดสีศรีสะเ Bromeliad sisrket Thailandสวนสับปะรดสีศรีสะเ
สวนพาสุข
Si Sa Ket, 33000

ซื่อตรง ซื่อสัตย์

ป๊อปกรุ๊ป เช่าแบบเหล็กนั่งร ป๊อปกรุ๊ป เช่าแบบเหล็กนั่งร
ร้านป๊อบกรุ๊ป
Si Sa Ket, 33000

ให้เช่าแบบเหล็ก นั่งร้าน อุปกรณ์เครื่องมือการก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนักทุกชนิด

WAN WAN & It WAN WAN & It
ตลาดบึงบูรพ์
Si Sa Ket, 33220

มาเชอรี่ บายจูมิ มาเชอรี่ บายจูมิ
Si Sa Ket, 33150

มาเชอรี่ บายจูมิ

Beauty Recipe Beauty Recipe
Si Sa Ket, 33000

เครื่องสำอางค์ราคาถูก��.

ขายแป้งโดว์ ขายแป้งโดว์
350
Si Sa Ket, 33000

เพจนี้ขายแป้งโดว์ แป้งปั้นที่เสริมสร้างจิตนาการของเด็ก

บริษัท บีเคเอ็ม เอเชีย จำกัด บริษัท บีเคเอ็ม เอเชีย จำกัด
872/4 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

รับออกแบบ,ให้คำปรึกษา,รับเหมาก่อสร้าง-บ้าน-อาคารพาณิชย์-สนง.,รับต่อเติม-ตกแต่ง-ซ่อมแซม,ฯล

Nkข้าวมันไก่ Delivery - ศรีสะเกษ Nkข้าวมันไก่ Delivery - ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

ข้าวมันไก่ ไก่ทอด ไก่ต้ม สั่งฟรี ส่งก็ฟรี

B Secret  Aew B Secret Aew
Si Sa Ket, 33000