ทนายความทับทิมแอนด์อาทิตยา T

ทนายความทับทิมแอนด์อาทิตยา T

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ว่าความทั่วร

17/10/2022

📢📢 ประกาศตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงาน #ทนายความ ทับทิมแอนด์อาทิตยา กำลังปรับปรุงสำนักงานทนายความแห่งใหม่และจะย้ายที่ทำการจากอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ไปตั้ง ณ #อำเภอวังหิน #จังหวัดศรีสะเกษ
.
สามารถติดต่อทนายได้ที่บ้านทนาย หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 📞
ท.ทับทิม ฯ โทร 0936954598
ท.อาทิตยาฯ โทร 0945649894
.
หรือทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง🙏🙏

05/09/2022

💯⚖✅

ไต่สวนคำร้องขอเป็น #ผู้จัดการมรดก⚖ #ออนไลน์🌏
ข้อดี
✅ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก
✅ไม่ต้องเดินทางไปศาล
✅หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก
✅ เว้นระยะห่าง
✅ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19

31/08/2021

👉🏻👉🏻🔰📜✒ทะเบียนสมรส คือ เอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันความสัมพันธ์ของคู่แต่งงาน ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสามี – ภรรยา เช่น การรับรองบุตร การแบ่งสินสมรส รวมไปถึงการฟ้องหย่า ให้สามารถได้สิทธิ์อย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามที่ควรได้รับ

👉🏻🔺12 ข้อดี ของการจดทะเบียนสมรส🔺

1. สามี – ภรรยา ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งหาเลี้ยงอีกฝ่าย หรือช่วยกันหาเลี้ยงกันและกันก็ได้ทำให้ทั้งคู่ต้องอุปการะเลี้ยงดูกันและกัน
2. ฝ่ายหญิง หรือ ภรรยา มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อสกุลของสามี หรือจะไม่ใช้ก็ได้
3. ถ้าฝ่ายหญิงเป็นชาวต่างชาติ มีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยตามสามีได้ถ้าต้องการ
4.มีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส หรือที่เราเรียกว่าสินสมรสร่วมกัน
5. มีสิทธิ์รับมรดกของคู่สมรสเมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิตไปก่อน
6. มีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการ หรือนายจ้าง เช่น กรณีที่คู่สมรสตายเพราะปฏิบัติหน้าที่ หรือจากการทำงาน (บำเหน็จตกทอด) หรือ การรับเงินสงเคราะห์บุตรตามกฎหมายแรงงาน
7. มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากผู้ที่ทำให้คู่สมรสของตัวเองเสียชีวิตได้
8. สามารถหึงหวงคู่สมรสของตัวเองได้ตามกฎหมาย และหากพบว่าคู่สมรสมีชู้ ก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ทั้งจากคู่สมรสและชู้ได้
9. บุตร มีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถใช้นามสกุลพ่อได้ สมัครเข้าเรียนได้ และรับมรดกจากผู้เป็นพ่อได้ (ทั้งนี้ บุตรเป็นสิทธิ์ตามชอบธรรมตามกฎหมายของแม่อยู่แล้ว)
10. ได้รับการลดหย่อนค่าภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี
11. สามี-ภรรยา ที่ทำความผิดระหว่างกัน เช่น สามีขโมยเงินภรรยา ภรรยาบุกเข้าบ้านสามี ผู้ที่ทำผิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย
12. การจดทะเบียนสมรสทำให้สามีหรือภรรยาฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ทำร้ายคู่สมรสของตัวเองได้ เช่น หากภรรยาถูกโจรปล้น สามีสามารถฟ้องร้องดำเนินดคีแทนได้
#ที่มา:การจดทะเบียนสมรส / คู่รักต้องรู้! คู่มือเตรียมตัวก่อนไปจดทะเบียนสมรส
#สำนักงานกิจการศาลยุติธรรม
://justicechannel.org/people/marriage/12-pros-marriage

👉ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
#รับทำพินัยกรรม

30/08/2021

🔰ในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ยังคงรุนแรง หลายคนยังต้องทำงานที่บ้าน แต่รู้หรือไม่!จริง ๆ แล้วประเทศไทยมีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการรับงานและจ้างงานไปทำที่บ้านด้วย!

🚩รีบอ่านเพื่อสิทธิของทั้งผู้จ้างและผู้รับงานงานที่รับไปทำที่บ้านคืออะไร งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิต/ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานควรรู้

1. ห้ามหญิงมีครรภ์/เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**** หญิงมีครรภ์/เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับอันตรายร่างกาย/จิตใจ/ตายจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. งานที่กฎหมายห้ามจ้างงานและรับไปทำที่บ้าน

งานวัตถุอันตราย
งานที่ทำด้วยเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอาจเป็นอันตราย
งานความร้อนจัด (ระดับความร้อนภายในสถานที่ทำงานเกินเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 2 ชั่วโมงของการทำงานติดต่อกัน)/เย็นจัด อาจเป็นอันตราย
งานที่อาจกระทบต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม (งานเลื่อยสายพาน/งานที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องสัมผัสระกับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง เกินกว่า 80 เดซิเบลเอ)
ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ห้ามผู้จ้างงานจัดหา/ส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ครอบครอบ/ผู้มาติดต่อ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ผู้จ้างงานต้องแจ้งเตือน/แจ้งข้อมูลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงาน และวิธีการป้องกันแก้ไขอันตราย และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม/เพียงพอ

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

5. ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานจัดให้

6. ผู้จ้างงานรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล/ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ/ค่าทำศพ กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านประสบอันตราย/เจ็บป่วย/ทุพพลภาพ/ตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงานที่ผู้จ้างงานจัดให้/ส่งมอบ/ไม่จัดให้ หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ สถานที่ทำงาน

👉🏻สิทธิและหน้าที่ผู้จ้างงาน สิทธิและหน้าที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
🔹ทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านเป็นภาษาไทย มอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 1 ฉบับ และเก็บไว้สถานประกอบการผู้ว่าจ้าง 1 ฉบับ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน) เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้
รายละเอียดเอกสาร
✔ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุผู้รับงานไปทำที่บ้าน
✔ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ว้างจ้าง/ผู้แทน/ผู้รับเหมาช่วง
✔อัตราค่าตอบแทน/วิธีคำนวณ
✔หักค่าตอบแทน/หลักประกันที่ได้รับจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน
✔ประเภท/ปริมาณ/มูลค่าของงานที่รับไปทำที่บ้าน
✔กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานแต่ละงวด
✔กำหนดวันส่งมอบงานและวันจ่ายค่าตอบแทน
✔รายมือชื่อของผู้ว่าจ้างและผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ลงโทษ : ปรับไมเกิน 10,000 บาท

🔹ห้ามบอกเลิกการจ้าง ในระยะเวลาทำงานที่ตกลงกัน ยกเว้นเป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้จ้างงานมีความจำเป็นที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ โดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

🔹บอกเลิกการจ้างและมอบให้คนอื่นรับงานไปทำแทนได้ กรณีที่ผู้จ้างงานไม่ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานและได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน

🔹ห้ามเรียก/รับหลักประกันการทำงาน – ความเสียหายจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน ยกเว้นประเภท/ปริมาณ/มูลค่างานอาจทำให้ผู้จ้างงานเสียหาย (ตามหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ)

🚩ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

▶ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานได้ กรณีที่มีเหตุและคาดหมายได้ว่างานที่รับไปทำที่บ้านจะไม่เสร็จ โดยแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็ว

▶ เรียกค่าเสียหายจากเหตุบอกเลิกการจ้างงาน กรณีไม่เป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

▶ผู้จ้างงานต้องรับงานไว้และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ทำ กรณีสาระสำคัญของการจ้างงานอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไปทำที่บ้านและการจ้างสิ้นสุดลง เพราะผู้รับงานไปทำที่บ้านตาย/ทำงานต่อไม่ได้เพราะไม่ใช่ความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน แต่งานที่ทำเป็นประโยชน์แก่ผู้จ้าง

▶ใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์/สิ่งที่ใช้ทำงานที่ผู้จ้างงานเป็นผู้จัดหา ด้วยความระมัดระวังและประหยัด (ยกเว้นตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น) เมื่องานสำเร็จแล้วถ้าเหลือให้คืนแก่ผู้จ้างงาน

ค่าตอบแทน

1. อัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน (งานที่รับไปทำที่บ้านมีลักษณะ/ปริมาณ/คุณภาพเท่ากัน) ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
2. จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทย (ยกเว้นยินยอมให้จ่ายเป็นตั๋ว/เงินตราต่างประทศ)
3. จ่ายค่าตอบแทนขณะส่งมอบงานที่ทำ/จ่ายตามตกลงแต่ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ส่งมอบงานลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
4. จ่ายค่าตอบแทน ณ สถานที่ทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน/สถานที่
วิธีอื่น (ต้องได้รับความยินยอม) ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ห้ามหักค่าตอบแทน ยกเว้นหักเพื่อ…
1) ชำระภาษีเงินได้ (ตามประมวลรัษฎากร)
2) ชำระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ (เช่น หนี้ตามคำพิพากษา)
3)ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จ้างาน (ต้องได้รับความยินยอมและห้ามหักเกิน 10%)
4)ชำระค่าเสียหาย/ค่าปรับกรณีส่งมอบงานไม่ทันเวลากำหนด (ต้องได้รับความยินยอมและห้ามหักเกิน 10%)

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

🔰✔ผู้จ้างงานไม่จ่ายเงิน/ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ : ผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ทายาท สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ทำงานอยู่/ภูมิลำเนาที่ผู้จ้างงานอยู่
อ้างอิง : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 / กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔
📍https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=773823...-
📍ความรู้จาก https://justicechannel.org/infographic/lawnaru96
👉ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
#รับทำพินัยกรรม

18/08/2021

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์: ขั้นตอนและกระบวนการ

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application 13/08/2021

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

07/08/2021

⚖️ "7 สิงหาคม วันรพี"⚖️
📜เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่ง กฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ชื่อของวันรพีมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๑๔ ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยประสูติจากเจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๑๗

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมาย และทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาพร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่าง ๆ มากมายการค้นคว้ารวบรวมและพระนิพนธ์ได้เป็นรากฐานก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติจึงทรงได้รับยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" และเรียกวันที่ ๗ สิงหาคม อันเป็นคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ทุกปีว่า "วันรพี"
#7สิงหาคม
#น้อมรำลึก
#พะรบิดาแห่งกฏหมายไทย
#พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

06/08/2021

แนวทางการนั่งพิจารณาคดีโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นอกที่ทำการ

Photos from ทนายความทับทิมแอนด์อาทิตยา TandAlawyers รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ทนายศรีสะเกษ's post 05/08/2021

👉🖥️⚖️เรามาเรียนรู้ ทำความเข้าใจและนำไปใช้ในการสืบพยานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบศาลยุติธรรมต่อไปคะ
#สืบพยานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คดี2ฝ่าย
#ไต่สวนคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
#ลูกความไม่ต้องมาศาล
#ทนายอาทิตยา
#ทนายทับทิม
#ทนายศรีสะเกษ

Photos from ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรีสะเกษ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย's post 03/08/2021

⚖👍

30/07/2021

เรื่อง"การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานคดี"

27/07/2021

🚩👉🏻ประมาท : #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า ??

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4 กล่าวว่า

กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิด ‘มิใช่โดยเจตนา’ แต่กระทำโดย ‘ปราศจากความระมัดระวัง’ ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

🔸วันหนึ่ง บังเอิญว่าภูมิตื่นสายกว่าปกติ รู้สึกตัวอีกทีภูมิก็กำลังจะไปทำงานสายซะแล้ว

🔸ด้วยความที่คิดว่าจำเป็นจะต้องรีบ และเห็นว่าถนนโล่ง ภูมิจึงเร่งความเร็วขึ้นอีก

🔸ทันใดนั้นก็มีคนเดินข้ามถนน ภูมิเหยียบเบรคแล้ว แต่รถยังไถลไปข้างหน้าจนชนคนที่ข้ามถนนเข้า

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า ภูมิ ‘ไม่มีเจตนา’ จะขับรถชนคนที่เดินข้ามถนนเลย แต่เป็นเพราะ ‘ความประมาท’ ไม่ระมัดระวังในสถานการณ์ที่ควรระมัดระวัง แม้ภูมิจะเห็นว่าถนนโล่ง แต่การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งภูมิควรจะตระหนักได้ถึงความเสี่ยงนี้และใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากกว่านี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก #สำนักงานกิจการยุติธรรม
#กฎหมาย#ศัพท์กฎหมายวันละคำ#ประมาท#คดีอาญา#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น

📍ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพินัยกรรม

20/07/2021

ประกาศ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
ฉบับที่14/2564

19/07/2021

👉🏻👩🏻‍⚖️⚖ผ่านไปอีกคดีสำหรับบ่ายวันนี้ "สำนักงานของเราได้ไต่สวนคำร้องคดีขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิส์" (ผ่านทางแอปพิเคชันไลน์ /Line)😀
📍 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 และลูกความอยู่ในพื่นที่ความคุมสูงสุด จึงไม่ะดวกที่จะเดินทางมาศาลได้
🚩ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพินัยกรรม

17/07/2021

วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่งฯ

15/07/2021

🤔👉🏻ลูกเป็นของใคร ในวันที่พ่อกับแม่ต้องแยกทางกัน 😭💔
เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องซับซ้อน เมื่อถึงวันที่ความสัมพันธ์ของแม่และพ่อได้สิ้นสุดลง คำถามที่จะเกิดตามมาก็คือ ลูกต้องอยู่กับใครเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูกกันทั้งนั้น การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องยากมาก เราจึงต้องมีกฎหมายเข้ามาช่วยในการให้ความชัดเจนค่ะ
✔กรณีที่ 1 พ่อแม่จดทะเบียนสมรส และหย่ากันด้วยความสมัครใจ ไม่มีการฟ้องหย่า
👶🏻มีการตกลงกันทั้งเรื่องทรัพย์สิน และการเลี้ยงดูบุตร
👶🏻ต้องทำหนังสือระบุผู้มีอำนาจปกครองบุตร
👶🏻สิทธิในการอุปการะบุตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากอีกฝ่ายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
👶🏻แม้จะหย่าแล้ว แต่ยังมีสิทธิในการติดต่อกับลูกได้
👶🏻ต้องมีการตกลงเรื่องการออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูลูก
✔กรณีที่ 2 พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
🌼 แม่มีสิทธิเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น
🌼 ถ้าพ่อให้การรับรองบุตร เด็กสามารถใช้นามสกุลและรับมรดกของพ่อได้
✔กรณีที่ 3 ไม่ปรากฎบิดา
🌠 อำนาจในการปกครองลูกอยู่ที่แม่👩‍👦👩‍👧
🌠 หากจะเพิ่มชื่อพ่อ 👨‍👦👨‍👧ต้องมีหลักฐานการตรวจ DNA
🚩ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม
ขอบคุณความจาก :https://www.facebook.com/parentsone/posts/1663848790367793/
อ่านบทความเพิ่มเติม : https://www.parentsone.com/authority-to-parents-kids/

07/07/2021

🔺👉🏻ร้องสอด: คำนี้ในกฎหมายคืออะไร บางท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วว... มาทำความเข้าใจกันเลยค่ะ😀
▶▶ ร้องสอด : คำนี้ในกฎหมาย หมายถึง การเข้ามาเป็นคู่ความในคดีภายหลังจากที่เสนอคดรต่อศาล
👉🏻ลักษณะทั่วไปของการร้องสอด
1. ผู้ร้องสอดมีฐานะเป็นคู่ความ ซึ่งอาจถูกผูกพันตามคำพิพากษาและสามารถอุทธรณ์ ฎีกาได้ และอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 55, 56
2. การร้องสอดต้องทำในศาลชั้นต้นเท่านั้น จะร้องสอดในชั้นอุทธรณ์ ฎีกาไม่ได้
3. การอนุญาตให้ร้องสอดหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล – กรณีร้องสอดตามมาตรา 57 (1)(2) ศาลอาจไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีก็ได้หากเห็นว่ายังไม่มีเหตุอันสมควร (ฎ.7584-7592/2540) หรือจะทำให้กระบวนพิจารณามีความยุ่งยาก (ฎ.1355/2521)
4. การร้องสอดเป็นสิทธิ ไม่ใช่บทบังคับ แม้ถูกเรียกเข้ามาในคดีตามมาตรา 57 (3) จะไม่เข้ามาในคดี ก็ไม่มีกฎหมายลงโทษ (ฎ.436/2491)
5. การร้องสอดต้องมีคดีเดิม หรือ คู่ความเดิมอยู่ในกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด หากไม่มีคู่ความเดิมจะร้องสอดเข้ามาไม่ได้ เช่น โจทก์ถอนฟ้อง คู่ความประนีประนอมยอมความกันได้ (ฎ.940/2511)
6. ผู้ร้องสอดต้องเป็นบุคคลภายนอกคดี หากยังเป็นคู่ความในคดีอยู่จะร้องเข้ามาในฐานะเป็นผู้ร้องสอดไม่ได้ เช่น จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาแต่โจทก์ยังดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จำเลยยังเป็นคู่ความในคดี (ฎ.5463/2534) แต่หากถูกถอนฟ้องไปแล้ว ก็เป็นบุคคลภายนอกคดี (ฎ.6779/2506)
🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม/นิตกรรม-สัญญา
#ที่มา https://justicechannel.org/5 /รุปภาพ

06/07/2021

📍👉“ผู้เสียหายในคดีอาญา” ในทางกฎหมาย “ผู้เสียหาย” คืออะไร🤔???
1️⃣คนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญา รวมไปถึง “ผู้เสียหาย” ที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถใช้สิทธิ “ร้องทุกข์” ได้ตามกฎหมาย ไม่ต้องขออนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2️⃣สามีที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิฟ้องคดีอาญา แทนภรรยา ได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากภรรยา และมีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทนในกรณีภรรยาเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
3️⃣ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส ถูกต้องตามกฎหมาย มีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทน ในกรณีสามีเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
4️⃣ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ มีอำนาจดำเนินคดีอาญาในความผิดที่ได้กระทำต่อผู้เยาว์ หมายถึงบุคคล ดังนี้
✅บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา หรือ จดทะเบียนสมรสกับมารดา ในภายหลัง หรือได้จด ทะเบียนรับรองบุตร หรือ ศาลพิพากษาว่าผู้เยาว์นั้น เป็นบุตรแล้ว เพียงแค่มีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตร หรือให้ใช้นามสกุล ยังไม่ถือว่าเป็นบิดาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทนบุตรผู้เยาว์
✅มารดา ของผู้เยาว์ โดยทั่วไปแล้ว มารดามีสถานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรเสมอยกเว้นกรณีมารดาถูกศาลสั่งถอนอำนาจปกครองบุตร มารดาไม่สามารดำเนินการแทนได้
ผู้ปกครอง ของผู้เยาว์ คือ คนที่ไม่ใช่บิดา มารดาที่ศาลสั่งให้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ได้ อาจเป็นญาติ หรือ บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง จะมีขึ้น
🚩ในกรณีที่ผู้เยาว์ กำพร้าบิดามารดา หรือ บิดามารดาถูกศาลถอนอำนาจปกครองด้วยเหตุต่าง ๆ ผู้รับบุตรบุญธรรม (พ่อหรือแม่บุญธรรม) ที่ได้จดทะเบียนรับผู้เยาว์นั้นเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย
5️⃣ผู้อนุบาล มีอำนจดำเนินคดีอาญาในความผิดที่ได้กระทำาต่อผู้ไร้ความสามารถ
6️⃣ผู้บุพการี คือ ญาติทาง สายเลือด โดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของผู้เสียหาย มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
7️⃣ผู้สืบสันดาน คือ ญาติทางสายเลือดโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อของผู้เสียหาย มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
ในกรณีที่ผู้เยาว์ กำพร้าบิดามารดา หรือ บิดามารดาถูกศาลถอนอำนาจปกครองด้วยเหตุต่าง ๆ ผู้รับบุตรบุญธรรม (พ่อหรือแม่บุญธรรม) ที่ได้จดทะเบียนรับผู้เยาว์นั้นเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย
8️⃣ผู้จัดการหรือผู้แทน อื่น ๆ นิติบุคคล กรณีความผิดอาญาต่อนิติบุคคล
นิติบุคคล เป็นคนที่กฎหมายสมมติว่ามีความสมารถ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่ไม่มีชีวิต ร่างกาย สติปัญญาเหมือนกับคนธรรมดา จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคลผู้จัดการหรือผู้แทน อื่น ๆ นิติบุคคล กรณีความผิดอาญาต่อนิติบุคคล
นิติบุคคล เป็นคนที่กฎหมายสมมติว่ามีความสมารถ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่ไม่มีชีวิต ร่างกาย สติปัญญาเหมือนกับคนธรรมดา จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคล
🔰 บุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นผู้เสียหาย มีอำนาจจัดการ แทนผู้เสียหาย ได้แก่
1) ร้องทุกข์
2) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
3) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
4) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
5) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวส่วนญาติของผู้เสียหายที่ไม่ได้มีอำนาจปกครองดูแลใด ๆ หรือไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิดำเนินการแทนผู้เสียหายตามกฎหมาย แม้จะไม่มีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีอาญาแทนผู้เสียหายแต่ยังสามารถใช้สิทธิกล่าวโทษว่ามีการกระทำผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนได้ในฐานะประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีการสอบสวนคดีอาญาเกิดขึ้น
🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม/นิตกรรม-สัญญา
ที่มา : สำนักงานกิจการยุติธรรม (กลุ่มกฎหมาย) : คู่มือฉบับประชาชน ทำอย่างไรเมื่อมีคดีอาญา
ที่มา #ประมวลกฎหมายอาญา

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ทนายความทับทิม&อาทิตยา , ถนนศ
Si Sa Ket
33000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

Si Sa Ket การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
พรรคก้าวไกล จังหวัดศรีสะเกษ พรรคก้าวไกล จังหวัดศรีสะเกษ
ถนน ศรีสะเกษ, น้ำคำ, ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

หน่วยอำเภอขุนหาญ 2 หน่วยอำเภอขุนหาญ 2
109
Si Sa Ket, 33150

หน่วยอำเภอขุนหาญ 2

ยอดหยก ยอดหยก
บึงบูรพ์
Si Sa Ket, 33220

ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน อินเตอร์เน็ต ตั?

ผ้าลายพราง ครูน้อย ผ้าลายพราง ครูน้อย
บ้านสบาย
Si Sa Ket, 33130

ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรี ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรี
Si Sa Ket, 33000

ทนายความ /ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก /ที่ดิน /ครอบครองปรปักษ์ /หย่าร้าง /ครอบครัว

กองประกวด ทีมงานไอยรา สตาร์ Hu กองประกวด ทีมงานไอยรา สตาร์ Hu
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
Si Sa Ket, 33000

HYA Pure Serum ไฮย่าเพียว 250 ฿ HYA Pure Serum ไฮย่าเพียว 250 ฿
68 ม. 6 ต. หนองไผ่ อ. เมือง จ. ศรีสะ
Si Sa Ket, 33000

ทนายศรีสะเกษ อุบลราชธานี ทนา ทนายศรีสะเกษ อุบลราชธานี ทนา
คิงส์วัสดุ (ข้างหน้าบริษัทคิ
Si Sa Ket, 33000

ทนาย ศรีสะเกษ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย อรรถคดีความ และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร 089-6653661

Copy Print หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ Copy Print หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
ซอย อัมพรร่วมใจ
Si Sa Ket, 33000

ถ่ายเอกสาร ปริ้นงาน พิมพ์เอกสาร เข้าเล่ม เคลือบบัตร รับ-ส่งแฟกซ์ ออกแบบงานเอกสารทั่วไป