สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสต

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสต

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

Digital Academy Thailand
Digital Academy Thailand
Kasetsart University Sriracha Campus
หลักสูตรการขนส่งทางทะเล คณะ
หลักสูตรการขนส่งทางทะเล คณะ
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา, Chon Buri
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาส
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาส
20230
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
199 Sukhumvit Road, Tung Sukla
Department of Maritime Engineering, KU
Department of Maritime Engineering, KU
199 Moo 6, Sukhumvit Road, Chon Buri
Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus
Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
สภาผู้แทนนิสิตฯ ศรีราชา
สภาผู้แทนนิสิตฯ ศรีราชา
สุขุมวิท
องค์การบริหาร องค์การนิสิต ม
องค์การบริหาร องค์การนิสิต ม
อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม 199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิ
199 Sukhumvit Rd., Tungsukla, Si Racha, Chon Buri
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิ
Chon Buri 20230
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
12/19 หมู่ที่ 2, Chon Buri
สหพันธ์ทังซุโดคาราเต้ประเท
สหพันธ์ทังซุโดคาราเต้ประเท
หมู่บ้านแหลมฉบังกรีนวิว 2 ถนนเก้ากิโล ศรีราชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแ
38/29 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา
ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีรา
ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีรา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา, Amphoe Si Racha
สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนาน
สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ความคิดเห็น

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

30/09/2021

[ XE29 ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

สำหรับ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน – 29 ตุลาคม 2564

ภาคปกติ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บบัณฑิตวิทยาลัย

คลิก www.grad.ku.ac.th

หรือคลิกไปที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f2/

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

* สอบคัดเลือก(โดยการสัมภาษณ์) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ https://www.facebook.com/MasterEngKUSRC

[ XE29 ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

สำหรับ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน – 29 ตุลาคม 2564

ภาคปกติ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บบัณฑิตวิทยาลัย

คลิก www.grad.ku.ac.th

หรือคลิกไปที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f2/

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

* สอบคัดเลือก(โดยการสัมภาษณ์) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ https://www.facebook.com/MasterEngKUSRC

30/09/2021

[ XE28 ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน – 29 ตุลาคม 2564

ภาคปกติ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บบัณฑิตวิทยาลัย

คลิก www.grad.ku.ac.th

หรือคลิกไปที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f2/

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

* สอบคัดเลือก(โดยการสัมภาษณ์) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ https://www.facebook.com/MasterEngKUSRC

[ XE28 ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน – 29 ตุลาคม 2564

ภาคปกติ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บบัณฑิตวิทยาลัย

คลิก www.grad.ku.ac.th

หรือคลิกไปที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f2/

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

* สอบคัดเลือก(โดยการสัมภาษณ์) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ https://www.facebook.com/MasterEngKUSRC

23/09/2021
26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา💚 26/08/2021

26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา💚

ขอเชิญบุคลากร นิสิต นิสิตเก่า ประชาชนทั่วไป รับชมรายการพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชาครบรอบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

“26 สิงหา… 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา💚”

•การเดินทางของวิทยาเขตศรีราชาตั้งแต่ไร่ฝึกนิสิตจนเป็นวิทยาเขตศรีราชา
• บรรยายพิเศษ “ความสำคัญของวิทยาเขตศรีราชากับการพัฒนาพื้นที่ EEC”โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•บรรยายพิเศษ“ทิศทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตเพื่อความยั่งยืน”โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•บรรยายพิเศษ“สถานการณ์ในปัจจุบันสู่การร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของวิทยาเขตศรีราชา”โดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
•สัมภาษณ์พิเศษ “นวัตกรรมเพื่อสังคมและแนวทางพัฒนาในอนาคต”
- นวัตกรรมทางด้านวิศวรรมศาสตร์ในทางการแพทย์
-นวัตกรรมเรือไฟฟ้า เรือพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
•หนังสั้น “1วัน ชีวิตวิถีใหม่ ในรั้ววิทยาเขตศรีราชา”
(A day in the KUSRC new normal life)

🗓ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (วันนี้) เวลา 18:26 น.

สามารถรับชมพร้อมกันได้ที่ :
📍เพจ Kasetsart University Sriracha Campus
https://www.facebook.com/KUSriracha
📍เพจ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
https://www.facebook.com/PR.KUSRC
📍Youtube : KU เพื่อสังคม
https://youtu.be/c8d-3bqZtSY

26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา💚 รายการพิเศษเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชาครบรอบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา💚• การเดิน....

Timeline Photos 16/07/2021

Timeline Photos

ข่าวดี
มก.เปิดลงทะเบียนยืนยันรับการฉีดวัคซีน
ให้กับบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

แจ้งรับการฉีด (เพิ่มเติม)
- วันที่ 12,15,21,22,24 กรกฎาคม 2564
ได้ที่ https://dd.ku.ac.th/vacreg/

ใบสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 05/07/2021

ใบสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ค่ะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbSGWvkJiPzwQ1YI9f6uHjCnSdsyAgHaR4Zw-E3kQXnHVpWw/viewform

ใบสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ Facebook : ณิชาภัทร คุ้มสุข หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 084-100-3693

ลงชื่อรับโควต้าวัคซีน Covid-19 04/06/2021

ลงชื่อรับโควต้าวัคซีน Covid-19

ลงชื่อรับโควต้าวัคซีน Covid-19 แบบฟอร์มลงชื่อรับวัคซีน Covid-19 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02/06/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านระบบออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbSGWvkJiPzwQ1YI9f6uHjCnSdsyAgHaR4Zw-E3kQXnHVpWw/viewform

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณิชาภัทร คุ้มสุข 084-100-3693
เพจสมาคมนิสิตเก่า >> https://www.facebook.com/akesa2015

11/05/2021

ประชาสัมพันธ์การศึกษาในระดับปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์การศึกษาในระดับปริญญาโท

29/04/2021
quality evaluation of graduate for Bachelor level 29/04/2021

quality evaluation of graduate for Bachelor level

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอความร่วมมือศิษย์เก่า
ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 58 (รับปริญญา ปี พ.ศ.2562)
แจ้งต่อนายจ้าง(หัวหน้างาน)ให้ช่วยทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย คลิกได้ที่ link นี้
https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/boss/
หรือ scan ผ่าน QR CODE ตามภาพค่ะ
(กรุณาทำแบบประเมินภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564)
หมายเหตุ : เฉพาะปริญญาตรีค่ะ ทั้งนี้ต้องแจ้งรหัสนิสิต(ที่ขึ้นต้นด้วย 58) ให้กับนายจ้าง(หัวหน้างาน)ทราบด้วยค่ะ

quality evaluation of graduate for Bachelor level Kasetsart University Graduate's Quality Evaluation

05/04/2021

สนใจหลักสูตรอบรมสมัครได้เลย 👉🏻 https://forms.gle/N8Vi4o4i7rDnanWz9 รับจำนวนจำกัด
📌 ด่วน !! ก่อนที่นั่งเต็ม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ☺
#ครบรอบ25ปีคณะวิทยาการจัดการ

01/04/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอความร่วมมือศิษย์เก่า
ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 58 (รับปริญญา ปี พ.ศ.2562)
แจ้งต่อนายจ้าง(หัวหน้างาน)ให้ช่วยทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย คลิกได้ที่ link นี้
https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/boss/
หรือ scan ผ่าน QR CODE ตามภาพค่ะ
(กรุณาทำแบบประเมินภายในวันที่ 22 เมษายน 2564)
หมายเหตุ : เฉพาะปริญญาตรีค่ะ ทั้งนี้ต้องแจ้งรหัสนิสิต(ที่ขึ้นต้นด้วย 58) ให้กับนายจ้าง(หัวหน้างาน)ทราบด้วยค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอความร่วมมือศิษย์เก่า
ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 58 (รับปริญญา ปี พ.ศ.2562)
แจ้งต่อนายจ้าง(หัวหน้างาน)ให้ช่วยทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย คลิกได้ที่ link นี้
https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/boss/
หรือ scan ผ่าน QR CODE ตามภาพค่ะ
(กรุณาทำแบบประเมินภายในวันที่ 22 เมษายน 2564)
หมายเหตุ : เฉพาะปริญญาตรีค่ะ ทั้งนี้ต้องแจ้งรหัสนิสิต(ที่ขึ้นต้นด้วย 58) ให้กับนายจ้าง(หัวหน้างาน)ทราบด้วยค่ะ

01/04/2021

📌หลักสูตร ประจำปี 2564 หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านได้พัฒนาทักษะ สำหรับการทำงานในยุค new normal 💯
💥 สนใจหลักสูตรหรือแนะนำหลักสูตรอื่นๆ สามารถคอมเม้นต์ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะ💥
#ครบรอบ25ปีคณะวิทยาการจัดการ

01/04/2021

คอร์สการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กรุ่นที่ 2 ‼เปิดรับสมัครแล้ว ‼
1️⃣,2️⃣5️⃣0️⃣ เท่านั้น
สมัครเลย 👉🏻 https://forms.gle/N8Vi4o4i7rDnanWz9
อบรมวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
🕘 เวลา 09.00 - 16.00 น.
📌 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
✅ การจัดทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ
✅ ฝึกปฏิบัติลงบัญชีด้วยการจดบันทึก
✅ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี
__________
สอบถามเพิ่มเติมได้เลย
Tel. : 089-938-5669
__________
#Financial #FinancialCourse #คอร์สบัญชี #คณะวิทยาการจัดการ #ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ #ธุรกิจขนาดเล็ก

04/03/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอความร่วมมือศิษย์เก่า
ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 58 (รับปริญญา ปี พ.ศ.2562)
แจ้งต่อนายจ้าง(หัวหน้างาน)ให้ช่วยทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย คลิกได้ที่ link นี้
https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/boss/
หรือ scan ผ่าน QR CODE ตามภาพค่ะ
(กรุณาทำแบบประเมินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)
หมายเหตุ : เฉพาะปริญญาตรีค่ะ ทั้งนี้ต้องแจ้งรหัสนิสิต(ที่ขึ้นต้นด้วย 58) ให้กับนายจ้าง(หัวหน้างาน)ทราบด้วยค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอความร่วมมือศิษย์เก่า
ที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 58 (รับปริญญา ปี พ.ศ.2562)
แจ้งต่อนายจ้าง(หัวหน้างาน)ให้ช่วยทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย คลิกได้ที่ link นี้
https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/boss/
หรือ scan ผ่าน QR CODE ตามภาพค่ะ
(กรุณาทำแบบประเมินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)
หมายเหตุ : เฉพาะปริญญาตรีค่ะ ทั้งนี้ต้องแจ้งรหัสนิสิต(ที่ขึ้นต้นด้วย 58) ให้กับนายจ้าง(หัวหน้างาน)ทราบด้วยค่ะ

09/02/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 4 หลักสูตร
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 19 มีนาคม 2564
ภาคปกติ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บบัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.ku.ac.th
-วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (XE28)
-วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)
หรือคลิกไปที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/
ภาคพิเศษ
-การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ( XE55 ) ดูข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่ link
https://shorturl.asia/NdZhs
-วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ( XE56 ) ดูข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่ link
https://shorturl.asia/xb39q
* เปิดเรียน ประมาณเดือน สิงหาคม 2564 *
สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB เพจ ป.โท
www.facebook.com/MasterEngKUSRC
XMA Header Image
หน้าแรก - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
grad.ku.ac.th

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 4 หลักสูตร
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 19 มีนาคม 2564
ภาคปกติ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บบัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.ku.ac.th
-วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (XE28)
-วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)
หรือคลิกไปที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/
ภาคพิเศษ
-การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ( XE55 ) ดูข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่ link
https://shorturl.asia/NdZhs
-วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ( XE56 ) ดูข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่ link
https://shorturl.asia/xb39q
* เปิดเรียน ประมาณเดือน สิงหาคม 2564 *
สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB เพจ ป.โท
www.facebook.com/MasterEngKUSRC
XMA Header Image
หน้าแรก - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
grad.ku.ac.th

Photos from นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา's post 09/02/2021

ทางคณะฯ มีโครงการเสริมศักยภาพให้กับนิสิตทุกชั้้นปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงาน

Photos from นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา's post 21/12/2020

Photos from นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา's post

[12/15/20]   ประธานสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และกรรมการ รบกวนช่วยติดต่อพี่เปรี้ยวด้วยค่ะ 084-100-3693 หรือทาง FB: ณิชาภัทร คุ้มสุข ด่วนค่ะ

06/11/2020

กำหนดการวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศิษย์เก่าท่านใดประสงค์เข้าร่วมงาน ติดต่อพี่เปรี้ยว ทาง FB : ณิชาภัทร คุ้มสุข /084-100-3693

กำหนดการวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศิษย์เก่าท่านใดประสงค์เข้าร่วมงาน ติดต่อพี่เปรี้ยว ทาง FB : ณิชาภัทร คุ้มสุข /084-100-3693

16/08/2019

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับผู้สนใจ

08/02/2019

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้นปีที่ 4

[02/08/19]   ประธาน......ติดต่อพี่เปรี้ยวด้วยค่ะ 0841003693

14/11/2018

ขอเชิญร่วมงาน “ครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา”
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการโปรดแจ้งพี่เปรี้ยว 084-100-3693 หรือ ทาง FB: ณิชาภัทร คุ้มสุข

10/09/2018

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ fb : ณิชาภัทร คุ้มสุข

03/09/2018

ประชาสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่าค่ะ
เข้าไปลงทะเบียนได้ที่http://www.src.ku.ac.th/index.php?iPage=disNews&id=9804

29/08/2018

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูลได้รับมอบจากศิษย์เก่า เป็นแผงสายไฟฟ้าวีนายน์ จากบริษัทสายไฟฟ้าวีนายน์ จำกัด เพื่อไว้ให้นิสิตปัจจุบันใช้เรียนรู้กันต่อไป

28/08/2018

ตลาดนัด ส.มก.

ตลาดนัด ส.มก.สัญจรครั้งที่#2 ที่บองมาร์เช่ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
ที่ 21-22-23 ก.ย.61เชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ มาช่วยกันอุดหนุน ร้านค้ามาร่วม กว่า 40 ร้าน

18/07/2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เปิดรับสมัครแล้ว!!! รับจำนวนจำกัด
การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

* การประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine” ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
จำนวน PDU 12 หน่วย
อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/gXbSQM

* เทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
จำนวน PDU 12 หน่วย
อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ :
https://goo.gl/3GW4Cu

** ทั้ง 2 หลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสภาวิศวกร
------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ
โทร.086-7065992

19/04/2018

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายจากสภาวิศวกร วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 8.30-11.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ
กำหนดการ
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน (รับอาหารว่างทานด้านนอกห้อง)
9.00-11.00 น. ฟังบรรยาย
11.00-11.30 น. ถาม-ตอบ

04/04/2018

www.eng.src.ku.ac.th

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบสองค่ะ
http://www.eng.src.ku.ac.th/Master/downloads/master/ETM2-61.pdf

eng.src.ku.ac.th

29/03/2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

23/02/2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

20/01/2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คุณฤติมา ธรรมรักษา ซึ่งเป็นนิสิตเก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีความประสงค์มอบเงินให้กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเป็นจำนวน 100,000 .- (หนึ่งแสนบาท) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอขอบพระคุณ คุณฤติมา ธรรมรักษา เป็นอย่างสูง ค่ะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

และแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วครับ สำหรับกิจกรรม "18 ปี คืนสู่เหย้าชาวดงตาล @SRC" ต้องขอขอบคุณ คณะอาจารย์ ที่ช่วยเหลือและให้ความ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Si Racha
20230
Si Racha มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
องค์การบริหาร องค์การนิสิต ม องค์การบริหาร องค์การนิสิต ม
อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม 199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
Si Racha, 20230

IG OFFICIAL : https://www.instagram.com/kusrc.sab_channel/ Line Official : https://shop.line.me/@kusrc.sab

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ค ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Si Racha, 20230

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ACS Green Campus ACS Green Campus
Si Racha, 20110

โครงการดีๆ เพื่อโลก เพื่อคนที่รัก และเพื่อตัวเราเอง

Heyนิสิตรถมันบินไม่ได้ Heyนิสิตรถมันบินไม่ได้
Si Racha

เรามาปลุกจิตสำนึกในการขับขี่บนท้องถนนไปด้วยกัน #Heyนิสิตรถมันบินไม่ได้

กิจกรรมนิสิต คณะวิทยาการจัด กิจกรรมนิสิต คณะวิทยาการจัด
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
Si Racha, 20230

ศูนย์บริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนาน สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Si Racha, 20230

สโมสรคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแ
38/29 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา
Si Racha, 20230

สถานศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Si Racha, 20230

Official Facebook ของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห
79/4 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา
Si Racha, 20230

เปิดสอน ระดับ ปวช.-ปวส./หลักสูตรพาณิชยนาวี/ป.ตรี-ป.โท 038-042011,086-3777198

Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
Si Racha, 20230

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus

สภาผู้แทนนิสิตฯ ศรีราชา สภาผู้แทนนิสิตฯ ศรีราชา
สุขุมวิท
Si Racha, 20230

ผลประโยชน์สูงสุดของนิสิต คือภารกิจของเรา