อู่ช่างอ๊อฟ muscle & fitness gym

อู่ช่างอ๊อฟ muscle & fitness gym

ตำแหน่งใกล้เคียง ร้านขายของ

Lada Skincare All Beauty
Lada Skincare All Beauty
Amphoe Sawankhalok
Modelrailroadsiam Hobbyshop
Modelrailroadsiam Hobbyshop
441-442, 4th floor Thaniya plaza building, Silom road, Bangkok
อนันต์ทรัพย์การค้า
อนันต์ทรัพย์การค้า
68/1 ม.3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ร้านเหมือนฝันเฟอร์นิเจอร์
ร้านเหมือนฝันเฟอร์นิเจอร์
61 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง, Amphoe Sawankhalok
ล้าน ฟลุก ฟลุก
ล้าน ฟลุก ฟลุก
14 ซ.7 ถ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก, Sukhothai Thani
นมอัดเม็ดสำหรับคุนลูก
นมอัดเม็ดสำหรับคุนลูก
Sawankaloke 64110
MilkLand สวรรคโลก
MilkLand สวรรคโลก
ตรงข้าม ธนาคาร ธ.ก.ส. สวรรคโลก, Amphoe Sawankhalok
BK clinic
BK clinic
123/4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมือง สวรรคโลก, Amphoe Sawankhalok
ซ่อมiphone สุโขทัย Changwat fix & Repair shop
ซ่อมiphone สุโขทัย Changwat fix & Repair shop
ถนน จรดวิถีถ่อง, Amphoe Sawankhalok
ช่างวัฒน์เซอร์วิสโฟน ซ่อมมื
ช่างวัฒน์เซอร์วิสโฟน ซ่อมมื
106/12 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ชาหาดใหญ่
ชาหาดใหญ่
106/28 ตำบลเมืองสวรรคโลก
แสงสินธ์เกษตรยนต์ Saengsin Kasatyon
แสงสินธ์เกษตรยนต์ Saengsin Kasatyon
92/13 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย, Amphoe Sawankhalok
we2perfect
we2perfect
7/1 ถนนประชาราษฎร์ ซอย2 ต.เมืองสวรรคโลก, Amphoe Sawankhalok
G.sereewat ร้าน ก.เสรีวัฒน์ สวรรคโลก
G.sereewat ร้าน ก.เสรีวัฒน์ สวรรคโลก
56-57, Amphoe Sawankhalok
กุ่ยพาณิชย์2014 จำหน่าย ระบบน้
กุ่ยพาณิชย์2014 จำหน่าย ระบบน้
อ.สวรรคโลก สุโขทัย, Amphoe Sawankhalok

ความคิดเห็น

เดี๋ยวถ้าช่วงว่างๆ เทรนให้ผมมั่งนะ ✌️✌️✌️
อู่ช่างอ๊อฟ ไหนละคะรูปอู่

modifly รับซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไป และจัดสภาพ & เทรน fitness รับซ่อมมอเตอร์ไซด์ทั่วไป & รับเทรนmuscle fitness

เปิดเหมือนปกติ

10 BEST Exercises for WIDER BICEPS! 08/12/2019

10 BEST Exercises for WIDER BICEPS!

https://www.youtube.com/watch?v=TaeMP1WJTKw

10 BEST Exercises for WIDER BICEPS! These are 10 amazing exercises for wider biceps and thicker-looking arms. Learn exactly how to get a bigger wider bicep from the front fast. Use a couple of ...

MONSTER CHEST & SHOULDER WORKOUT 🔥 SERGI CONSTANCE 24/10/2018

MONSTER CHEST & SHOULDER WORKOUT 🔥 SERGI CONSTANCE

https://www.youtube.com/watch?v=hXQ66_nl-jc

MONSTER CHEST & SHOULDER WORKOUT 🔥 SERGI CONSTANCE I'm Yasin Pehlivan , bodybuilding ve fitness , the legend aesthetic bodybuilder Sergi Constance incredible workout and motivation video - Fitness Club World ...

04/10/2018

Supported Pistol Squat
The pistol squat differs from a single-leg squat in that you drop your hips all the way down to your heel, rather than the standard 90-degree knee bend.

"Pistol squats are evil, but in a good way," laughs Hobbs. "Try holding on with both hands to start, then work your way to just using one hand. If you're fancy, try no hands."

Stand next to a bench or squat rack for support, hold on and lift one leg up. Bend the knee of your standing leg to lower your body. Don't let your heel come off the ground. Use the support to keep your weight in your heel and your knee over your ankle. Pause at the bottom, then press through your heel and squeeze your glutes to rise back up.
Heather Eastman

Giant Sets & Shoulder Training | Seth Feroce 04/10/2018

Giant Sets & Shoulder Training | Seth Feroce

Giant Sets & Shoulder Training |https://www.youtube.com/watch?v=t-h0T3dE8t4

Giant Sets & Shoulder Training | Seth Feroce https://axeandsledge.com https://allamericanroughneck.com Warm Up - Get a sweat going before you start your actual training. (Side laterals, front Raises, li...

27/08/2018

Workout Description
Full body workout routines are perfect for women who are looking to build strength and burn fat.

The reasoning behind why full body routines are so successful is because they involve multiple compound exercises.

These compound exercise work more muscle groups than isolation exercises, which will allow you to lift heavier weights.

This not only burns more calories, but is also the perfect formula for building the lean muscle tone necessary to increase your metabolic rate.

This equates to more calories burned over time.

The end result is a leaner, stronger you!

8 Week Full Body Workout Routine for Women Overview
Below you will find a weekly breakdown of the exercises you will perform for the next 8 weeks.

Each day is a complete full body workout. Perform the exercises on the day they are prescribed and don’t worry about adding more exercises to this workout. It will be plenty to challenge you.

Rest periods should be limited while performing this full body routine. Try to keep rest periods between 30-60 seconds after each set and in between exercises.

Weight progression will be highly individualized. Your goal, however, should be to move up in weight on at least one set of each exercise you perform each week. This weight increase doesn’t have to be much, even 1lb increases over time will add up.

Monday
Exercise Sets Reps
1. Goblet Squat 3 10, 10, 12
2. Dumbbell Bench Press 3 10, 10, 12
3. Cable Row 3 10, 10, 12
4. Dumbbell Stiff Leg Deadlift 3 10, 10, 12
5. Hip Thrust 3 10, 10, 12
Wednesday
Exercise Sets Reps
1. Trap Bar Deadlift 3 10, 10, 12
2. Dips* 3 10, 10, 12
3. Pull Ups* 3 10, 10, 12
4. Landmine Squat 3 10, 10, 12
5. Plank 3 20 Secs
*If you cannot perform bodyweight dips or pull ups start off by performing eccentric only dips and eccentric only pull ups, as well as band assisted dips and band assisted pull ups, until you build the strength necessary to perform them with your bodyweight.

Friday
Exercise Sets Reps
1. Dumbbell Shoulder Press 3 10, 10, 12
2. Lat Pull Down 3 10, 10, 12
3. Push Up 3 10, 10, 12
4. Barbell Lunge 3 10, 10, 12
5. Hyperextension 3 10, 10, 12
FAQs
Q. I’m a beginner, can I perform this 8 week full body workout routine?

This workout was written with the beginner in mind. The answer is absolutely.

Some beginners may find some of these movements difficult to perform. However, there is always an alternate variation that a beginner can perform. If you need a recommendation, please don’t hesitate to ask in the comments section below.

That’s not to say intermediate and advanced lifters can’t see results with this program either. Full body workouts can work for any and every one. Simply modify the template to fit your individual needs and make the program more challenging.

This could include varying the rep tempo, shortening rest periods, increasing weight used, altering the rep/set ranges, and even progressing to slightly more advanced variations of the exercises listed within the workout.

Q. How should I eat while performing this workout program?

Calorie intake and dietary recommendations are always going to vary from person to person. Therefore, it is nearly impossible to recommend a specific diet plan or way of eating.

With that said it is important that you know your maintenance level calories. Use our bmr calculator to find out your daily calorie needs.

Then, if your goal is to lose fat, simply subtract 250 calories from that number and make that your daily calorie goal while performing this program.

If your goal is to gain weight, add 250 calories to that number and make that your daily calorie goal while performing this program.

Q. What should I do after the 8 weeks is up?

After you’ve completed 8 weeks of this program you should take a week to deload and map out your future goals.

Reflect and determine if this program will continue to help you get to those goals. If it does, continue performing it until it doesn’t.

If it doesn’t, we have several other womens specific workout programs that might be exactly what you are looking for.

Q. Can I substitute an exercise?

Absolutely! However, there are a few stipulations.

It has to work the same target muscle group as the exercise you are subbing out.
It has to be a compound exercise.
Q. How can I incorporate cardio into this workout program?

Cardio is a great addition to any workout routine! My recommendation would be to start out performing something low intensity on your rest days. This could range from walking, to cycling, to playing with your kids.

Once you’ve built up a solid cardio base, you can add in a couple of HIIT cardio sessions after your workout days.

Q. I’m short on time, can I perform this as a circuit?

Sure!

And if your goal is strictly fat loss, it might actually be a solid adaptation to this workout program as the circuit will add in a cardiorespiratory factor into the equation and increase the potential for further calorie expenditure via EPOC.

Final Words
This 8 week full body workout routine for women is perfect for those with limited time to make it to the gym, but still want a complete workout each time they are able to make it.

Try it out for yourself and let us know your results in the comments section below!

And, if you have any questions not addressed in this article, feel free to ask them below!

07/08/2018

O M G 💪

07/04/2018

Believe!
If you don't believe you can grow, you won't. Doubting your ability to succeed can prevent you from working out as hard as you can, and from eating as well as you should.
"Why bother?" you might tell yourself, "I'm not going to get any bigger anyway!" Don't go there! Believe it's possible. Believe you can achieve your goals even if it takes more hard work and time than you planned on. Adopt that belief deep in your heart, and it will manifest in your physique.

28/02/2018

forearm plank
1 Prop yourself up on your forearms with your feet close together and your elbows directly underneath your shoulders.
2 Press down firmly with your forearms as you squeeze your butt and inner thighs together.
3 Pull your belly button up toward your spine, and try to drag your elbows back toward your hips. Hold for 45 seconds, then rest for 15 seconds. Repeat for 5 rounds.

28/02/2018

The 5 Best Machines To Maximize Arm Growth
Here are the five best arm machines you can use to take advantage of your gym's equipment selection, mix up your workouts, and build bigger muscles in your upper arms.
The gyms with the greatest variety of equipment are always on everyone's "best gyms" list. What separates them from the rest of the pack? It's the availability of different options so lifters like you can challenge your muscles and achieve better gains.

Arms are traditionally thought of as a free-weight body part, but it's time to think beyond the barbell and dumbbell. Certain machine moves offer new stimuli for your arms and can stoke new gains, too.

1. Preacher Curl Machine
The preacher curl machine helps you isolate the biceps in two ways. First, it restricts you to a set path of travel, forcing your biceps to do the work. Second, your upper arms are braced against the pad, so cheating isn't an option. This will help you achieve bigger and stronger biceps.
Pro Tip: Sit at the machine at an angle and use only one arm at a time. This turns the movement into a concentration curl. Perform 3-4 sets of 8-10 reps per arm. Rest 45 seconds between sets.

2. Triceps Dip Machine
The traditional bodyweight dip is a compound movement targeting the shoulders, chest, and triceps, but using the dip machine helps isolate the triceps as much as possible.

This is a good exercise for going heavy and focusing on power. You don't need to think about finesse here. Strap into the seat, load up your weight, and go.

Pro Tip: Don't use this one as a finisher. Put it early in the workout so you can go heavy. Do 3 sets of 8 reps with a rest-pause to take each set to failure. Ninety seconds of rest between sets will get you charged up for the next set.
3. Seated Row Machine
Some of you are thinking "Um, that's a back machine, bro." You're right, but the seated row can be very effective for training biceps, too. Use a straight handle with an underhand grip and lie back on the bench you would normally sit on. This converts the seated row into a lying cable curl, which is an amazing movement for isolating the biceps by eliminating momentum.
Pro Tip: Perform 3 sets of 10 reps and do 4-second negatives to increase the time under tension. This means each set will last nearly a minute. Rest 60 seconds between sets.

4. Triceps Extension Machine
The triceps extension machine is for the triceps what the preacher curl machine is for the biceps. The upper arm is braced against a pad and, in most cases, the handles are vertical so you can emphasize the triceps. As with the preacher curl machine, isolate each arm at a time if you like. This machine can be a tremendous finisher, torching the triceps at the end of your arm workout.

Pro Tip: While it is possible to go heavy on this machine, low reps may not serve you as you'd like. Shoot for 3 sets of 12 reps with 60 seconds between sets. You can do this with both arms together or each arm individually.
5. Smith Machine
The Smith machine is an all-in-one machine, but I'm including it here because it probably never occurred to you to use it for arms. For biceps, the Smith is perfect for drag curls, an old-school and largely forgotten biceps builder. For triceps, the Smith works for close-grip bench presses and lying triceps extensions.
All of these Smith machine variations are very effective for building the front and back of the arms. You could even set the stoppers to restrict your range of motion if you want to change it up.

Pro Tip: Take advantage of the all-in-one Smith setup and do a superset. Perform 10 reps of the drag curl and immediately get on the bench so you can do the same number of lying extensions. Four supersets here will fill the entire upper arm with blood. Rest 60 seconds between supersets.

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


22/6 ตำบลในเมือง จังหวัด สุโขทัย
Sawankhalok
64110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

Sawankhalok ร้านขายของอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
World Cues World Cues
ม.1 ต.ปากน้ำ
Sawankhalok, 64110

ซื้อขาย ไม้คิว และอุปกรณ์สนุ๊กเกอร์

Gior-Shop เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม Gior-Shop เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม
Sawankhalok, 64110

เสื้อกันหนาว เสื้อแจคเก็ต เสื้อไหมพรม เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก ผ้านิ่ม ใส่สบาย

ชาหาดใหญ่ ชาหาดใหญ่
106/28 ตำบลเมืองสวรรคโลก
Sawankhalok, 64110

ชาหาดใหญ่ ชาหอม อร่อย เข้มข้น ลงตัว ทุกเมนู 25 บาททุกแก้ว มีเมนูมากกว่า 50 เมนู

มะยงชิดสุโขทัย พันธุ์แม่ย่า มะยงชิดสุโขทัย พันธุ์แม่ย่า
40/4 หมู่ 1 ต.เมืองบางยม
Sawankhalok, 64110

มะยงชิดสุโขทัย พันธุ์แม่ย่า เป็นราชินีไม้ผลแห่งเมืองสุโขทัย สวนลุงจำลอง เทียนบุตร

ช่างวัฒน์เซอร์วิสโฟน ซ่อมมื ช่างวัฒน์เซอร์วิสโฟน ซ่อมมื
106/12 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
Sawankhalok, 64110

ซ่อมมือถืออย่างมืออาชีพ ประสปการณ์ มากกว่า19ปี

GPX by จรูญทรัพย์ สุโขทัย GPX by จรูญทรัพย์ สุโขทัย
เมืองสุโขทัย อ.สวรรคโลก อ.ศรีนคร อ.ทุ่งเสลี่ยม, อ.พิชัย
Sawankhalok, 64000

ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ยามาฮ่า GPX และรถมือสอง พร้อมอะไหล่ และช่างบริการมาตรฐาน

Beauty  Hand Made Beauty Hand Made
ปากน้ำ
Sawankhalok, 64110

งานฝีมือ

Advice สวรรคโลก Advice สวรรคโลก
119/5-6
Sawankhalok, 64110

แอดไวซ์มากกว่าที่คุณคิด

เอ็มซีแลนด์ เอ็มซีแลนด์
68 ม.11 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
Sawankhalok, 64110

เรืองกันบางแก้วฟาร์ม สุโขทั เรืองกันบางแก้วฟาร์ม สุโขทั
110/6หมู่5 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
Sawankhalok, 64110

จำหน่ายสุนัขพันธ์บางแก้ว มีใบเพ็ดดีกรีรับรองจากสมาคมสุนัขพันธ์บางแก้วแห่งประเทศไทย

บ้านเหรียญโปรยทาน น้องภีม บ้านเหรียญโปรยทาน น้องภีม
123
Sawankhalok, 64130

เหรียญโปรยทาน มีหลายแบบ รับสั่งทำ เหรียญโปรยทาน 100 ละ 200 ทุกลายทุกแบบ

32winshop.com 32winshop.com
20/14 ซอย 2 ถ.ประชาราษฎร์ ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
Sawankhalok, 64110

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ชุดกระชับสัดส่วน ของใช้ในบ้าน เครื่องครัว สินค้าไฮเทค