สถาบันพลังจิตตานุภาพ 103 โรงเร

สถาบันพลังจิตตานุภาพ 103 โรงเร

ความคิดเห็น

รักใบประกาศรุ่นที่41-43
มาเรียนสมาธิกันเถอะ

พบกันที่สถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศครับ
ร่วมเมตตาฌาน 24 ธ.ค. 60

การทำสมาธิ ... เพื่อการสะสมพลังจิต

เปิดเหมือนปกติ

07/01/2022

วันที่ 7 ม.ค. 65 สวดลักขีบวชชีหมื่นคน ออนไลน์

https://www.facebook.com/WillpowerDhammamongkol/videos/2044665755688517/

07/01/2022

ขอเชิญร่วมสวดลักขีออนไลน์ ๑๐๒ ปีชาตกาล สานต่อปณิธานเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

24/12/2021
Photos from สถาบันพลังจิตตานุภาพ 103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร's post 24/12/2021

Photos from สถาบันพลังจิตตานุภาพ 103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร's post

23/12/2021

วันที่ื 22 ธ.ค.64

สาขา103 โรงเรียนสว่างเเดนดินจ.สกลนคร.

Photos from สถาบันพลังจิตตานุภาพ 103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร's post 23/12/2021

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 103 ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบวันมรณภาพปีที่๑
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันครบรอบ ๑ ปี แห่งการมรณภาพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ
ในกาลนี้มีท่าน พระอาจารย์สมพร จกฺกวโร (กองเมือง) เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีอาจารย์อภิวัชร์เผ่าหอม ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา103 รวมทั้งคณะอาจารย์และศิษยานุศิษย์ได้ร่วมแสดงอาจริยกตัญญูบูชา ๑๐๑ ปีชาตกาล จนสำเร็จลุล่วงตามกำหนดการขออนุโมทนาสาธุบุญกับศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่าน
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิค่ะ

Photos from สถาบันพลังจิตตานุภาพ 103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร's post 23/12/2021

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๓ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบวันมรณภาพปีที่๑
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันครบรอบ ๑ ปี แห่งการมรณภาพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ. รายนามผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ . ยอดที่รวมถึงวันที่๒๐ธ.ค.๒๕๖๔ สถาบัน​พลังจิต​ตา​นุภาพสาขา๑๐๓ โรงเรียนสว่างเเดนดิน จ.สกลนคร. พิธี ณ. วัดป่าสร้างเเก้ว อ.สว่างเเดนดินจ.สกลนคร 1.อ.(ร.ต.ท.)พศิน สิงห์ก๋า 500 บาท. 2.คุณนาตยา นิวฮอล 400 บาท. 3.คุณฐิติพร ป้องปัด500 บาท.
4. แม่ปราสัย - อ.เอกวิชญ์ กาญบุตร 500 บาท
5. อ.(ร.ต.)ยงยุทธ ไกรฤทธิ์ 500 บาท 6.อ.เกียรติพงษ์ สิทธิไตรย์ 500บาท 7.อ.อภิวัชร์ เผ่าหอม(ผดล.)1,000บา่ท 8.คุณวสันต์ ตั้งเกษมสุข500บาท. 9 .คุณทิพสุดา เเสงชาติ100 บาท. 10..คุณพัชราภรณ์ กำเนิดกล้าน้ำดื่ม3 แพ๊ค . 11.คุณนงเยาว์ จันทร์เรือง300 บาท. 12. นางละมุ​น นามวิชัย
ทำบุญ​ด้วยน้ำดื่มไอซ์​วอเตอร์​ 10 แพ็ค​ 13.คุณอาคม เเก้วบุญเรือง200 บาท 14.คุณชูเกียรติ นิลรัตนคุณ =1,800บาท ( -ค่าสังฆทาน​=500
-ค่าถวาย​พระ 1,300
ประธาน​=500
องค์​รอง=200×4=800
รวม=1,800​บาท)--------- -คุณชูเกียรติ นิลรัตนคุณ พิมพ์แผ่นรูปพระอาจารย์หลวงพ่อ =1,000บาท(เพื่อนำเเจกในงานวันที่22ธ.ค.)- 15.ร.ต.พัฒน์ - อ.วรวีร์ ปาณปภาดา 500 บาท 16..สุรพงษ์ -พัชรี แสงฉายา 1,000 บาท 17.นาย อรรณณกาญจน์ แสงสวัสดิ์ และ ครอบครัว ร่วมทำบุญ1,000บาท 18.อ.ขจรศักดิ์ ศรีโกมลวิลาศ 500 บาท. 19.อ.สุวัสดา คำผิว 200 บาท 20.คุณครูนงลักษณ์ ศรีโกมลวิลาศ 500 บาท 21.น.ส.ช่อผกา ศรีโกมลวิลาศ 300 บาท. . 22.นายประสิทธิ์ โสภิรักษ์ 200บาท. 23.นายสาคร+นางวิจัย ติ่งหมาย200 บาท 24.นางชณินัน จูงไทย พร้อมครอบครัว 300บาท 25.นางอรดี ศุภรรัตน์ 300 บาท 26.น.ส.ปรารถนา เพ็งมณี 300 บาท 27.พ่อทุ่น-แม่เพ็ญศิริ มโนศิลป์ 200 บาท 28.ร.ต.อ.ไพรัตน์ อัจฉราวรรณ สิงห์แก้ว ร่วมทำบุญ 1,000บาท 29.อ.คำภีร์-อ.จรรยา แพงศรี ครูสมาธิ รุ่น 39 ทำบุญด้วย500 บาท. 30.อ.สุบรรณ ดาวังปา300 บาท. 31.นางเพ็ญศรี พ่วงยิ่ง300 บาท. 32.นายประจักร เเก้วกิจ 300 บาท. 33.คุณสีทน- คุณสุชาดา - อ.สุนันทา สุวรรณไตร 600 บาท. 34.คุณเยี่ยม+คุณสุทธาทิพย์ หัสดี200 บาท พร้อมเครื่ิองดื่มสปอนเซอร์1ลัง น้ำดื่ม1 เเพ๊ค. 35.ร.ต.อ.(หญิง)นฤมล ไชยตา. เเมส2 กล่องเเจลล้างมือ1กล่อง 36.คุณประสงค์ คุณมี300 บาท 37.นายชิษณุพงษ์ อภิโช+คุณวรินทร์วรดี 300บาท 38.นางพิศมัย สุวรรณเทน300 บาท 39.น.ส.สว่างใจ มูลสุวรรณ 500บาท 40.นายคมสัน-นางมนต์เทียน พันธ์ขวาน้อย
ร่วมทำบุญ 500 บาท 41.คุณครูฐิติพร ศรีถาพร.
ร่วมทำบุญ200บาท 42.นาย.อภิเชษฐ์-ดวงกมล มหาโยธี.ร่วมทำบุญ 500.บาท. 43.นางเทวพร ดาบน้อยอุ่น 200บาท. 44.ประทีป จันทร์ปุ่ม 300 บาท 45.นาย​พลสัน โคตะมี =100
46.นายศุวทัต ห​มุ​นทา​= 100 ยอดรวมณ..วันที่21 ม.ค. ยอดเงินรวม ..🛑 . 19,800บาท🌐 +อ.มัณฑนาเพชรคำ 1,300 บาท รวมทั้งสิ้น 21,100บาท

ขออนุโมทนาสาธุกับศิษยานุศิษย์ทุกท่าน
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

19/12/2021
24/07/2021

หลักสูตรครูสมาธิ เปิดสอนครั้งแรกในวันนี้ เมื่อ ๒๔ ปีที่แล้ว

วันนี้เป็นวัน “อาสาฬหบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยได้ทรงแสดงปฐมเทศนาในบท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งเป็นพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อ อันเป็นวันที่วงล้อแห่งพระธรรมได้หมุนไปเป็นครั้งแรกในโลก ตราบจนปัจจุบันนี้

วันนี้เช่นกัน เมื่อ ๒๔ ปีที่แล้ว ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นวันที่เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็น “พระเทพเจติยาจารย์” ได้เมตตาเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิขึ้นเป็นครั้งแรก ณ นครธรรม วัดธรรมมงคล ใช้ชื่อรุ่นแรกนี้ว่า “ปฐโม” หรือ “รุ่นพยัคฆ์” โดยมีผู้สนใจสมัครเรียนกว่า ๒๐๐ คน

พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ในวัย ๗๘ พรรษา ได้เมตตาบรรยายสดด้วยตัวเองทั้งหลักสูตร และต่อมาได้บรรยายสดอีก ๒ รุ่น รวมเป็น ๓ รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่น ๑ ปฐโม (พยัคฆ์) รุ่น ๒ ทุติโย (มังกร) และ รุ่น ๓ ตติโย (อินทรีย์) ซึ่งมีการบันทึกเป็นเทปเสียงบรรยายไว้ หลังจากนั้นจึงเมตตาให้ท่านเจ้าคุณ พระราชปัญญาวชิโรดม (พระอาจารย์สุพล ขันติพโล) ทำหน้าที่บรรยายในรุ่นต่อมาจนถึงรุ่นที่ ๑๗ ภายหลังจึงได้ใช้เทปเสียงบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อแทน ดังเช่นในปัจจุบัน

พัฒนาการของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากพุทธศาสนิกชนได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากพลังจิตที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์เมตตาให้แนวทางอันประเสริฐ แต่เรียบง่ายในการทำสมาธิทุกอิริยาบถ

ในปัจจุบัน มีการจัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้นมาแล้ว ๓๐๐ สาขาด้วยกัน และเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิมาแล้ว ๔๘ รุ่น พร้อมด้วยหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีศิษยานุศิษย์ทั้งไทยและเทศที่เรียนจบสมาธิหลักสูตรต่าง ๆ ที่เมตตาเขียนหลักสูตรโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์เกินกว่าล้านคน ทำให้ศิษยานุศิษย์ได้รับอริยทรัพย์ที่เป็นเอตัมมังคลมุตตะมัง อันทรงคุณค่าหาที่สุดมิได้ ซึ่งจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ เนื่องมาจากเมตตาบารมีของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ของพวกเรานั่นเอง

ปฐมบทการเกิดขึ้นของหลักสูตรครูสมาธิในวันนี้เมื่อ ๒๔ ปีที่แล้ว เกิดจากการที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ได้ทบทวนสารัตถะเกี่ยวกับสมถะวิปัสสนา จากการที่ได้ร่วมปฏิบัติและถวายการอุปัฏฐากหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ๘ พรรษา และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส อ.พรรณานิคม สกลนคร อีก ๔ พรรษา (ระหว่างปี ๒๔๘๕-๒๔๘๘)

ภายหลังต่อมา อาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ได้เมตตาเขียนหนังสือครูสมาธิขึ้นมาจำนวน ๓ เล่ม ในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเทพเจติยาจารย์ เชียงใหม่ เป็นเวลา ๖ พรรษา (ระหว่างปี ๒๕๒๘-๒๕๓๔)

จึงถือได้ว่า “วัดเทพเจติยาจารย์” เป็นจุดกำเนิดของหนังสือครูสมาธิอันทรงคุณค่าทั้ง ๓ เล่ม ที่ศิษยานุศิษย์น้อมนำมาใช้เป็นคัมภีร์ในการเจริญสมาธิอย่างถูกต้องและเป็นระบบตราบจนปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ท่านเจ้าคุณ พระราชปัญญาวชิโรดม (พระอาจารย์สุพล ขันติพโล) จึงได้ดำเนินการวาดภาพสีน้ำมันเล่าประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งจิตรกรได้รังสรรค์เรื่องราวไว้อย่างงดงามและสมจริงที่สุด ณ กำแพงด้านหลังพระประธาน อาคาร ๙๐ ปี วัดเทพเจติยาจารย์ เชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พระสุปฏิปันโนผู้อยู่ในใจของศิษยานุศิษย์ทุกคน

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ภาพถ่ายจากวัดเทพเจติยาจารย์ เชียงใหม่ เรียบเรียง สรุปเรื่องราว และถ่ายทอดต่อโดย มนต์ชัย เทียนทอง

หลักสูตรครูสมาธิ เปิดสอนครั้งแรกในวันนี้ เมื่อ ๒๔ ปีที่แล้ว

วันนี้เป็นวัน “อาสาฬหบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยได้ทรงแสดงปฐมเทศนาในบท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งเป็นพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อ อันเป็นวันที่วงล้อแห่งพระธรรมได้หมุนไปเป็นครั้งแรกในโลก ตราบจนปัจจุบันนี้

วันนี้เช่นกัน เมื่อ ๒๔ ปีที่แล้ว ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นวันที่เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็น “พระเทพเจติยาจารย์” ได้เมตตาเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิขึ้นเป็นครั้งแรก ณ นครธรรม วัดธรรมมงคล ใช้ชื่อรุ่นแรกนี้ว่า “ปฐโม” หรือ “รุ่นพยัคฆ์” โดยมีผู้สนใจสมัครเรียนกว่า ๒๐๐ คน

พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ในวัย ๗๘ พรรษา ได้เมตตาบรรยายสดด้วยตัวเองทั้งหลักสูตร และต่อมาได้บรรยายสดอีก ๒ รุ่น รวมเป็น ๓ รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่น ๑ ปฐโม (พยัคฆ์) รุ่น ๒ ทุติโย (มังกร) และ รุ่น ๓ ตติโย (อินทรีย์) ซึ่งมีการบันทึกเป็นเทปเสียงบรรยายไว้ หลังจากนั้นจึงเมตตาให้ท่านเจ้าคุณ พระราชปัญญาวชิโรดม (พระอาจารย์สุพล ขันติพโล) ทำหน้าที่บรรยายในรุ่นต่อมาจนถึงรุ่นที่ ๑๗ ภายหลังจึงได้ใช้เทปเสียงบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อแทน ดังเช่นในปัจจุบัน

พัฒนาการของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากพุทธศาสนิกชนได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากพลังจิตที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์เมตตาให้แนวทางอันประเสริฐ แต่เรียบง่ายในการทำสมาธิทุกอิริยาบถ

ในปัจจุบัน มีการจัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้นมาแล้ว ๓๐๐ สาขาด้วยกัน และเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิมาแล้ว ๔๘ รุ่น พร้อมด้วยหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีศิษยานุศิษย์ทั้งไทยและเทศที่เรียนจบสมาธิหลักสูตรต่าง ๆ ที่เมตตาเขียนหลักสูตรโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์เกินกว่าล้านคน ทำให้ศิษยานุศิษย์ได้รับอริยทรัพย์ที่เป็นเอตัมมังคลมุตตะมัง อันทรงคุณค่าหาที่สุดมิได้ ซึ่งจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ เนื่องมาจากเมตตาบารมีของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ของพวกเรานั่นเอง

ปฐมบทการเกิดขึ้นของหลักสูตรครูสมาธิในวันนี้เมื่อ ๒๔ ปีที่แล้ว เกิดจากการที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ได้ทบทวนสารัตถะเกี่ยวกับสมถะวิปัสสนา จากการที่ได้ร่วมปฏิบัติและถวายการอุปัฏฐากหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ๘ พรรษา และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส อ.พรรณานิคม สกลนคร อีก ๔ พรรษา (ระหว่างปี ๒๔๘๕-๒๔๘๘)

ภายหลังต่อมา อาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ได้เมตตาเขียนหนังสือครูสมาธิขึ้นมาจำนวน ๓ เล่ม ในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเทพเจติยาจารย์ เชียงใหม่ เป็นเวลา ๖ พรรษา (ระหว่างปี ๒๕๒๘-๒๕๓๔)

จึงถือได้ว่า “วัดเทพเจติยาจารย์” เป็นจุดกำเนิดของหนังสือครูสมาธิอันทรงคุณค่าทั้ง ๓ เล่ม ที่ศิษยานุศิษย์น้อมนำมาใช้เป็นคัมภีร์ในการเจริญสมาธิอย่างถูกต้องและเป็นระบบตราบจนปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ท่านเจ้าคุณ พระราชปัญญาวชิโรดม (พระอาจารย์สุพล ขันติพโล) จึงได้ดำเนินการวาดภาพสีน้ำมันเล่าประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งจิตรกรได้รังสรรค์เรื่องราวไว้อย่างงดงามและสมจริงที่สุด ณ กำแพงด้านหลังพระประธาน อาคาร ๙๐ ปี วัดเทพเจติยาจารย์ เชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พระสุปฏิปันโนผู้อยู่ในใจของศิษยานุศิษย์ทุกคน

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ภาพถ่ายจากวัดเทพเจติยาจารย์ เชียงใหม่ เรียบเรียง สรุปเรื่องราว และถ่ายทอดต่อโดย มนต์ชัย เทียนทอง

Photos from สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร's post 08/07/2021

Photos from สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร's post

26/05/2021

วิสาขบูชา สมาธิสัญจร Online

อนุสรณ์สถานหลวงพ่อวิริยังค์ วัดป่าวิสุทธิธรรม จังหวัดสกลนคร 03/05/2021

อนุสรณ์สถานหลวงพ่อวิริยังค์ วัดป่าวิสุทธิธรรม จังหวัดสกลนคร

อนุสรณ์สถานหลวงพ่อวิริยังค์ จังหวัดสกลนคร
อนุสรณ์สถานแห่งหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดป่าวิสุทธิธรรม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สถานที่หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร พบหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ครั้งแรก หลวงพ่อวิริยังค์จึงดำริให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นอนุสรณ์ในสถานที่ที่สำคัญนี้ ให้เป็นที่ระลึกไว้ และสำหรับศึกษาของคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งอนุชนรุ่นหลังต่อไป
กดติดตามชม...https://youtu.be/cREjKWVzLyA

อนุสรณ์สถานหลวงพ่อวิริยังค์ วัดป่าวิสุทธิธรรม จังหวัดสกลนคร อนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ วัดป่าวิสุทธิธรรม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สถานที่หลวงพ่อวิริยังค์ สิริ....

หลวงพ่อวิริยังค์ ณ วัดธรรมมงคล 29/04/2021

หลวงพ่อวิริยังค์ ณ วัดธรรมมงคล

เมื่อครั้งหลวงพ่อสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) พบปะญาติโยม คณะศิษยานุศิษย์ ณ วัดธรรมมงคล

“ขอให้ทุกท่านสุขกาย สบายใจ สามารถทำสมาธิสะสมพลังจิตได้เยอะๆ เมื่อมีพลังจิตก็จะสบายทั้งกายและใจ”

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
กดชมได้ที่...
https://youtu.be/ZUZ_rbYhDCk

หลวงพ่อวิริยังค์ ณ วัดธรรมมงคล เมื่อครั้งหลวงพ่อสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) พบปะญาติโยม คณะศิษยานุศิษย์ ณ วัดธรรมมง....

22/04/2021

รัตนปริตร

20/04/2021

ประกาศ วัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 มีความรุนแรงขึ้น
วัดธรรมมงคลจึงขอปิดเข้ากราบสรีระสังขารและขอเลื่อนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งทางวัดธรรมมงคลจะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : สำหรับเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมที่จองลงทะเบียนไว้แล้ว ทางวัดจะจัดวันเวลาให้ใหม่ในโอกาสต่อไป
ติดต่อสอบถามสำนักงานธรรมบริการ โทร : 02-332-4145, 092-452-4900

ประกาศ วัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 มีความรุนแรงขึ้น
วัดธรรมมงคลจึงขอปิดเข้ากราบสรีระสังขารและขอเลื่อนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งทางวัดธรรมมงคลจะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : สำหรับเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมที่จองลงทะเบียนไว้แล้ว ทางวัดจะจัดวันเวลาให้ใหม่ในโอกาสต่อไป
ติดต่อสอบถามสำนักงานธรรมบริการ โทร : 02-332-4145, 092-452-4900

14/04/2021

"สวดมนต์ภาวนา และสมาธิภาวนา เป็นการสร้างบุญบารมีที่จะทำให้ห่างทุกข์ภัย โรคทั้งปวง"

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
จัดโครงการ “สมาธิพิชิตโควิด”
ฟังธรรม สวดมนต์ ทำสมาธิ ด้วยระบบออนไลน์
--------------------------------------------
ขอเชิญเข้าร่วม "สมาธิพิชิตโควิด" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/AZVg2L5Dx7WNQvU8hf_3tA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

"สวดมนต์ภาวนา และสมาธิภาวนา เป็นการสร้างบุญบารมีที่จะทำให้ห่างทุกข์ภัย โรคทั้งปวง"

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
จัดโครงการ “สมาธิพิชิตโควิด”
ฟังธรรม สวดมนต์ ทำสมาธิ ด้วยระบบออนไลน์
--------------------------------------------
ขอเชิญเข้าร่วม "สมาธิพิชิตโควิด" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/AZVg2L5Dx7WNQvU8hf_3tA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Photos from สมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทย โดย มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ's post 14/04/2021

Photos from สมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทย โดย มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ's post

Photos from สมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทย โดย มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ's post 14/04/2021

Photos from สมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทย โดย มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ's post

06/04/2021

มาเรียนสมาธิกันเถอะ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 48 (อัฏฐจัตตาฬีสโม)มงคลญาณ (ญาณคือความรู้อันมงคล)ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.2564 เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1พ.ค.2564 เวลาเรียน 09.00นถึง 16.00น.ระยะเวลา 6เดือน เรียนฟรี อาหารกลางวันฟรี สอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระครูอุดมญาณโสภโณ(หลวงปู่หลอ)091-86298651 -คุณภัทราพร สัมมาวิภาวีกุล 0971245656 อ.อภิวัชร์ เผ่าหอม 0944072806 -อ.สิงห์สง่า ปิ่นทอง 0842612107 -อ.พศิน สิงห์ก๋า 0619280055- -อ.เดชัย หันจางสิทธิ์ 0862287154 - อ.ยงยุทธ ไกรฤทธิ์ 0934280409 -อ.วิจิตรา สมพมิตร 081717033 -อ.ขจรศักดิ์ ศรีโกมลวิลาศ 0832857504 - อ.ดวงกลม มหาโยธี 0986576841 -อ.เอกวิชญ์ กาญบุตร 0956715418 -คุณนนทิชา อมรศิริสวัสดิ์ 0936645459 คุณฐิติพร ป้องปัด 0628953344

"ใจของเราได้รับการพัฒนาขึ้นก็เพราะอาศัยสมาธิ"
มาสะสมบุญบารมีสร้างอริยะทรัพย์แก่ตนเองด้วยการทำสมาธิมาเรียนสมาธิกันค่ะ

05/04/2021
Photos from มุตโตทัย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร มูลนิธิประทีปเด็กไทย's post 05/04/2021

Photos from มุตโตทัย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร มูลนิธิประทีปเด็กไทย's post

Photos from สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร's post 05/04/2021

Photos from สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันที่ื 22 ธ.ค.64
มาเรียนสมาธิกันเถอะ
นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 45 กล่าวมอบตัวเป็นศิษย์
นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 45 กล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ 04-08-2562
ภาพวันอาทิตย์
เปิดป้ายอาคารเพ็ญภาษช์-มั่นวิหาร
ตรวจงาน
ข้อควรปฏิบัติการเป็นนักศึกษาครูสมาธิ
แนะนำหลักสูตรครูสมาธิ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงเรียนสว่างแดนดิน
Sawang Daen Din
47110
Sawang Daen Din องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ชุมชนคนน่าตาดี นาดินจี่&แสงต ชุมชนคนน่าตาดี นาดินจี่&แสงต
สกลนคร
Sawang Daen Din, 47110

เพื่อสร้างรายได้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้น
บ้านบึงโนใน หมู่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
Sawang Daen Din, 47110

เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ