Thai Connectivity Terminal Co.,ltd.

Thai Connectivity Terminal Co.,ltd.

ความคิดเห็น

To all our port heroes on th is Labour Day: thank you for steppi ng up during this crisis to ke ep goods moving to the people w ho need them. Alongside each other, we c an overcome.

Stay well, and stay sa fe.

#TeamPSA #AlwaysAlongside #FightAgainstCovid19 #logisticsheroes

Caroline Lim
PSA Singapo re PSA Antwerp, MPET & ATS P SA Marine People and Culture PSA Mumb ai PSA Chennai International Terminals Bharat Kolka ta Container Terminals Saudi Global Ports P SA Korea PSA Sines PSA Panama Mers in International Port Sociedad Puerto Industrial Aguadul ce PSA Genova Pra' DCT Gdansk - Deepwat er Container Terminal PSA Halifax Ashcroft Termin al Exolgan PSA China Thai Connectivity Termin al Co.,ltd. PSA Southeast Asia

The terminal no.10 in Chao Pra ya River.

เปิดเหมือนปกติ

31/03/2022

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
- เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่วางแผนเรือ
- เจ้าหน้าที่วางแผนลานวางตู้สินค้า
- ช่างไฟฟ ้า / ช่างซ่อมบำรุง

สนใจสมัครโทร : 086-083-8245 ฝ่ายบุคคล
หรือส่งประวัติมาที่ : [email protected]
สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ตามแผนที่ในลิ้งค์ด้านล่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนที่บริษัท
https://goo.gl/maps/5C3JQTPotHs2y2Ys5

22/03/2022

แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง โรคโควิด 19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โคว ิด

18/03/2022

เรียนลูกค้าที่เคารพทุกท่าน
ทางTCT LINE OFFICIALมีริชเมนูให้บริการด้วยนะคะ
วันนี้ทางแอดมินได้ทำคลิปสั้นๆ เป็นวิธีการใช้งาน LINE OFFICI AL ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ🎥
(หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามแอดมินได้นะคะ)

⏰วันและเวลาทำการของ LINE OFFICIAL⏰
จันท ร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 - 21.00

⚠️หากสอบถามข้อมูลมาแล้วแอดมินไม่ตอบกลับภายใน1ชั่วโ มง สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ HOTLINE ตามริชเมนู หรือเบอร์ 02-754-4501⚠️

ขอบพระคุณที่ไว้ใจและใช้บริการTCTค่ะ 💗

18/03/2022

ประกาศตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 หลังยกเลิก UC EP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย)

ผู้ที่ตรวจ A TK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละสิทธิการรักษา เข้ารักษาโควิดอย่างไรบ้ าง ?

สีเขียว
• ไม่มีอาการ
• มีไข้อุณหภู มิ 37.5 องศาขึ้นไป
• ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
• เจ็บคอ ไอ/มีน้ำม ูก
• มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง

รักษากับสถานพยาบาลตามสิทธิด้วยแนวทาง
• ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้ าน (เจอ แจก จบ)
หรือ
• รักษาที่บ้ าน (Home Isolation)

หากมีอาการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง
ส่งต่อ รพ.ที่สามารถดู แล (ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้)

การใช้สิทธิรักษา
สิทธิบัตรท อง 30 บาท (สปสช.) นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว)

หน่วยบริการปฐมภู มิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณส ุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

สิทธิประกันสังคม รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ (กรณีอยู่ต่างพื้นที่เข ้า รพ.เครือข่ายประกันสังคมได้)
สิทธิข้าราชการ สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง

ติดต่อ
สปสช. 1330
ประกันสัง คม 1506
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426

สีเหลือง
• แน่นหน้า อก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
• ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย
• อ่อนเพล ีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
• อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว
• เด็กเล็กซ ึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง
• กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น ไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลื อด, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า> 90 ก ก., มะเร็ง, เบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

สีแ ดง
• หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค
• แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้า อก
• ปอดอักเสบรุนแรง
• อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม ่า ซึมลง
• ไข้สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง
• ค่าออกซิเจนต่ำกว ่า 94

สีเหลือง-สีแดง เข้าเกณฑ์ UCEP Plus
• รักษาฟรีใน รพ.ตามสิทธิรักษาของท่ าน
หรือ
• UCEP Plus เข้ารักษาใน รพ.ใดก็ได้ที่อยู่ใก ล้ (รัฐ/เอกชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ.อื่นได้หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อให้ รพ.ในเครือข่ายที่จัดไ ว้
***ขั้นตอนนี้ ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธ ต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

หมายเหตุ
กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง/แดง มีประกันชีว ิต ให้ใช้สิทธิตามประกันชีวิตก่อน

ติดต่อ
สพฉ. 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
สป สช. 1330 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ประกันสัง คม 1506
สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตล อด 24 ชม.

18/03/2022

ประชาสัมพันธ์ : รู้หรือไม่ เชื้อโควิดอยู่ได้นานแค่ไหน ??

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอ ล์
และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดกันด้วยนะครับ

16/03/2022

ขอความร่วมมือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกท่าน
เพื่อลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงจาก Coivd-19
ทุกท่านสามารถชำระค่าบริการได้ผ่านระบบ QR Code

หากมีข้อสงสัย สามารถแ อด Line OA ของทาง TCT ได้ใน QR Co de ด้านล่างครับ
===============================
To dear all customers who co me to use our service.
For Reduce t he risk of Coivd-19
Everyone can pay v ia the QR Code system.

If you ha ve any questions, you can add TCT 's Line OA in the QR Co de below.

14/03/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
วม 22,130 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 22,103 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 27 ราย
ผู้ป่วยสะ สม 983,520 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้ าน 23,508 ราย
หายป่วยสะสม 788,794 ราย (ตั้งแต่ 1 มกรา คม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 225,889 ราย
---------------------
เสียชีวิต 69 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โคว ิด

09/03/2022

รับสมัครพนักงาน
- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สังกัด SCG Skill Development)
คุณสมบัต
-
อายุ 25 - 35 ปี (กรณีอายุเก ิน แต่หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นรายกรณี)
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครโทร : 086-083-82 45 คุณเมล
หรือเข้ามาเขียนใบสมัครได้ตามแผนที่ในลิ้งค์ด้านล่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนที่บริษัท
https://goo.gl/maps/PRmedP9KBg2NaijZA

Timeline photos 09/03/2022

Timeline photos

กำเนิด “ตู้คอนเทนเนอร์” สิ่งมหัศจรรย์ของ โลกการขนส่ง
การขนส่งในสมัยโบราณที่มนุษย์นำสินค้าหรือข้าวของต่า งๆ ขนถ่ายลงเรือเคลื่อนย้ายผ่านมหาสมุทรหนึ่งไปสู่แผ่นดินอีกแห่งหนึ่งมีมายาวนานมากแล้ว สิ่งที่ใช้บรรจุสิ่งของเหล่านั้นยังเป็นวัสดุจำพวกถัง กระสอบ และลังไม้ขนาดใหญ่ แต่กระบวนการขนส่งจากแผ่นดินไปขึ้นเรือ เมื่อมาถึงท่าเรือก็ต้องขนลงอ ีก กระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนยุคนั้นเลย กระบวนการเคลื่อนย้ายต้องใช้แรงงาน และใช้เวลา ระดับความเสี่ยงต่อการเสียหายก็ถือว่าสูง ยังไม่นับปัญหาเรื่องการสูญหายหรือขโมยข้าวของ
McLe an เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน เขาสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง ตั้งแต่เรียนจบมัธยมในปี 1931 โดยเริ่มจากซื้อรถบรรทุกมือสองมารับจ้างขนส่งสินค้าเกี่ยวกับการทำฟาร์ม จนต่อ มา เขาก็ได้ร่วมกับพี่น้อง ก่อตั้งบริษัทขนส่งขึ้นมา ชื่อบริษัทว่า McLean Trucking Co. ในปี 1935 McLean พบว่าธุรกิจขนส่งของเขาต้องใช้เวลาทั้งวันหมดไปกับการรอคอย
รอค อย คนงานขนของขึ้นลงเรือ รอคอย คนงานขนของขึ้นลงรถบรรทุก โดย McLean มองว ่า กระบวนการทั้งหมดนี้ มีต้นทุนทางด้านบุคลากร และเวลามหาศาล แต่เขาก็ยังคิดวิธีแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ จนกระทั่งสิบกว่าปีต่อมา หลังจากที่บริษ ัท McLean Trucking Co. ได้เติบโต จนกลายเป็นธุรกิจรถบรรทุกที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในประเทศสหรัฐอเมริก
รัฐบาลสหรั ฐฯ ก็ได้เริ่มเข้ามาควบคุมการขนส่งทางบก โดยคิดค่าธรรมเนียมสำหรับรถส่งของที่วิ่งระหว่างเมือง รวมถึงจำกัดน้ำหนักสินค้าต่อรถหนึ่งคัน เรื่องดังกล่าวได้กระทบต่อธุรกิจรถบรรทุกของ McLean เพราะนอกจากเขาจะเสียค่าธรรมเนียมแล ้ว เขายังขนส่งสินค้าต่อคันได้น้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านั้น McLean เลยสนใจนำการขนส่งทางเรือเข้ามาช่วย โดยยังคงใช้รถบรรทุกในการขนส่ง แต่ในระยะทางที่สั้น ลง และใช้เรือที่วิ่งตามชายฝั่งรอบสหรัฐฯ เป็นเส้นทางขนส่งหลักแทน ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าจุดนี้เอง ได้ทำให้เขาคิดออกว่า ถ้ามีกล่องขนาดใหญ่ ที่บรรจุสินค้าได้ครั้งละม าก ๆ เคลื่อนย้ายง่ายรวมถึงช่วยปกป้องสินค้าจากลมทะเลและแรงกระแทกได้ คงจะดีไม่น้อยและนี่คือจุดกำเนิดของ “ตู้คอนเทนเนอร์”
เขาเริ่มจากการออกแบบรถบรรท ุก ให้แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวรถ และส่วนตู้ที่บรรจุสินค ้า แยกออกจากกันได้ ตัวตู้บรรจุสินค้า ถูกออกแบบและพัฒนาให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกระหว่างรถและเรือมีขนาดเท่ากันเป็นมาตรฐาน เพื่อให้วางซ้อนกันบนเรือได้สูงและทำจากวัสดุที่ทนทานในเวลาต่อมา McLean ก็สามารถนำสิ่งที่คิดค้นขึ้นได้จดเป็นสิทธิบัตรตู้คอนเทนเนอ ร์ (ISO Container) ในปี 1956 ในขณะที่เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลำแรกของโลก ที่ชื่อว ่า SS Ideal X ก็เริ่มเดินเรือในปีเดียวกันโดยวิ่งจาก New Jers ey ไป Texas บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 58 ตู้
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.longtunman.com, www.silpa-mag.com
.
ติดตามข่าวสารและสาระด ีๆ
คลิก 📲 www.lpi-nextgen.com/news/
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ LPI - NEXTGEN
T el: 02-7200444, 081-3581919
Line: @lpinextgen (https://lin.ee/fEKXi4r)
.

09/03/2022

สถานการณ์ ยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19
ณ วันพุธที่ 9 มีนา คม 2565

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดกันด้วยนะครับ

08/03/2022

#วันสตรีโลก 👭

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันสตรีสา กล เพื่อยกย่องความสำเร็จของผู้หญิง ✌️

"ขอให้ผู้หญิงทุกคนรักตัวเองให้มาก❤️ เพราะมันคือสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรก และทุกอย่างจะดำเนินไปตามทางของมันเอง 👌"

08/03/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565
วม 18,943 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 18,877 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 66 ราย
ผู้ป่วยสะ สม 843,365 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้ าน 25,005 ราย
หายป่วยสะสม 650,609 ราย (ตั้งแต่ 1 มกรา คม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 224,328 ราย
---------------------
เสียชีวิต 69 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โคว ิด

07/03/2022

*** ด่วน!!! 6.23PM บางจากมีการแก้ไขราคาใหม่ 6.40PM ปตท.ปรับแก้เช่นเดียวกันค ่ะ ***
• โซฮอล์ +0.60 บาท 🔥🔥🔥
• ดีเ ซล คงเดิม (ยกเลิกการขึ้นราคา)
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2565 เว ลา 5.00 น. เป็นต้นไป
(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)
- - -
น้ำมันแ พง โปรแรงจึงกลับมา
ซื้อประกันรถยนต์ช้ัน 1 ผ่าน TIPINSURE.com
พร้อมร่วมกิจกรรมรีวิว ทิพยช่วย เติมน้ำมันฟ รี 12 เดือน
มูลค่า 36,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ตั้งแต่วันท ี่ 1 - 31 มี.ค. 65
อ่านรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/34ejiNg
เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำห นด

04/03/2022

We're Hiring HR Manager
Port and Termin al Business

Qualifications:
- Bachelor's degree in Hum an Resources Management, Organizational Psychology or releva nt field
- Over 5 years of experien ce in HR role and 3 yea rs as a HR Manager who taki ng care full spectrum of HR operati on and strategy
- Familiarity with labor legislatio n
-
Good analytical skills and open minde d
-
People oriented is required
- Good comma nd in English is required

Contact : 086-083-82 45 K.Male (HR)
Sent resume / CV to : [email protected]
Location :
https://goo.gl/maps/PRmedP9KBg2NaijZA

08/02/2022

รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่วางแผนลานวางตู้สินค้า
- ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครโ ทร : 086-083-8245 คุณเมล
หรือส่งประวัติมาที่ : [email protected]
สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ตามแผนที่ในลิ้งค์ด้านล่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนที่บริษัท
https://goo.gl/maps/PRmedP9KBg2NaijZA

01/02/2022

รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

- สามารถใช้สามารถอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครโทร : 086-083-82 45 คุณเมล
หรือส่งประวัติมาที่ : [email protected]
สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ตามแผนที่ในลิ้งค์ด้านล่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนที่บริษัท
https://goo.gl/maps/PRmedP9KBg2NaijZA

31/01/2022

รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่วางแผนลานวางตู้สินค้า
- ช่างไฟฟ้า / เจ้าหน้าที่คลังพัสดุอะไหล่
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครโ ทร : 086-083-8245 คุณเมล
หรือส่งประวัติมาที่ : [email protected]
สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ตามแผนที่ในลิ้งค์ด้านล่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนที่บริษัท
https://goo.gl/maps/PRmedP9KBg2NaijZA

Photos from Thai Connectivity Terminal Co.,L td. -Maptaphut Rayong-'s post 31/01/2022

Photos from Thai Connectivity Terminal Co.,L td. -Maptaphut Rayong-'s post

31/01/2022

Happy Lunar New Year 🧧
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไ ช้ 🧧
.
ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข และ
สุขภาพแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมา
และมีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตคร ับ

12/01/2022

รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลลานตู้สินค้า (สัญญาจ้าง)
- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สัญญาจ้าง )
-
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครโทร : 086-083-8245 คุณเมล
หรือส่งประวัติมาที่ : [email protected]
สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ตามแผนที่ในลิ้งค์ด้านล่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนที่บริษัท
https://goo.gl/maps/PRmedP9KBg2NaijZA

10/01/2022

รับสมัครพนักงาน
- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สังกัด SCG Skill Development)
คุณสมบัต
-
อายุ 25 - 35 ปี (กรณีอายุเก ิน แต่หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นรายกรณี)
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครโทร : 086-083-82 45 คุณเมล
หรือเข้ามาเขียนใบสมัครได้ตามแผนที่ในลิ้งค์ด้านล่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนที่บริษัท
https://goo.gl/maps/PRmedP9KBg2NaijZA

02/12/2021

บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการจากท่าของเรา
และเพื่อการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ ้น ทางบริษัทจะทำการเปิดท่า 12
เพื่อบริการรับ - ส่ง ที่ลานตู้เปล ่า ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ทางบริษั ทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

Photos from Thai Connectivity Terminal Co.,L td. -Maptaphut Rayong-'s post 29/11/2021

Photos from Thai Connectivity Terminal Co.,L td. -Maptaphut Rayong-'s post

26/11/2021

รับสมัครพนักงาน
- พนักงานขับรถเทรลเลอร์ หัวลาก (จ้างรายวัน สังกัด S CG Skill Development)
คุณสมบัติ
- อายุ 25 - 35 ปี (กรณีอายุเก ิน แต่หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นรายกรณี)
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากมีประสบการณ์ด้านงานท่าเรือ หรือ ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครส่งประวัติมาท ี่ : [email protected]
โทร : 086-083-8245 คุณเมล
หรือเข้ามาเขียนใบสมัครได้ตามแผนที่ในลิ้งค์ด้านล่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน แผนที่บริษัท
https://goo.gl/maps/VSG1dBvPpi8hRvK

Timeline photos 19/11/2021

Timeline photos

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Trash Game! .... กติกาง่ายๆ แค่ส่งผู้เล่นแต่ละคนลงถังแยกขยะที่ถูกต้ อง รับรองว่าคุณและโลกจะรอดไปพร้อมกัน!

🟩 ขยะเปียก ใส่ลงถังเขียว 🥬 ผู้คุมเกมจะนำไปฝังกลบหรือทำปุ๋ยหมัก อย่าปล่อยให้ไปปนเปื้อนขยะรีไซเคิลล ่ะ
🟨 ขยะรีไซเคิล ใส่ลงถังเหลือง ♻️ น้องๆ เค้าจะได้ถูกส่งไปหมุนเวียนเกิดให ม่ เช่น เป็นขวดบรรจุภัณฑ์ เป็นเฟอร์นิเจอร์กระดาษ หรือจะส่งพวกเค้าไปที่ Drop poi nt ก็ได้นะ
🟦 ขยะทั่วไป ใส่ลงถังน้ำเงิน 🥡 ต้องถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ให้หลุดรอดไปทำลายสิ่งแวดล้อม
🟥
ขยะอันตราย ใส่ลงถังแดง ☠️ จะถูกนำไปแยกชิ้นส่วนหรือทำลายตามแนวทางการกำจัดของเสียอันตรายที่ถูกต้อง
🤭 แต่ขอบอกอีกนิสส ว่าเกมนี้พลังผู้เล่นคนเดียวคงทำให้โลกรอดไม่สำเร ็จ!
งั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลโลกที่แต่ละคนแคร์ เพราะทรัพยากรมีจำกัด ถ้าใช้แล้วทิ้งอย่างไม่สนใจ วันนึงเราอาจไม่มีทรัพยากรให้ใช้ ต้องอยู่กับขยะล้นเมือง มลพ ิษ และโลกร้อนอีกนาน

เริ่ม Start ก่อนจะสาย สร้าง ไปด้วยก ัน เพื่อเราและโลกที่เราแคร์

#เปลี่ยนเพื่อโลกที่คุณแคร์
#เศรษฐกิจหมุนเวี ยน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Thai Connectivity Terminal Co.,ltd. 98 M. 3, Poochaosamingprai Rd., Samrongklang, Phrapradang
Samut Prakan
10130

Business Services อื่นๆใน Samut Prakan (แสดงผลทั้งหมด)
ผลิตกล่องลิปสติก ผลิตกล่องล ผลิตกล่องลิปสติก ผลิตกล่องล
Samut Prakan, 10290

รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องลิปสติก กล่องครีม กล่องสบู่ ออกแบบกล่องทุกชนิด

14.09house รับถ่ายภาพสินค้า เสื้อผ 14.09house รับถ่ายภาพสินค้า เสื้อผ
Samut Prakan, 10270

บริการถ่ายภาพ สินค้า เสื้อผ้า อาหาร ส่งมาให้เราดูแลได้ครับ ภาพสวยขายของง่าย

รับทำ spss รับทำ AMOS  รับวิเคราะห์ รับทำ spss รับทำ AMOS รับวิเคราะห์
92 หมู่บ้านเปี่ยมสุข ต.บางเขน ถนนพิบูลย์สงคราม ซอยพิบูลย์สงคราม 2
Samut Prakan, 11000

รับโค้ชงานวิจัย งานวิชาการทุกประเภท เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขาค่ะ id 08220949199 คร้า

Global Education Service Global Education Service
99/14 ม.3 มบ.มัณฑกานต์ วิลล์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง
Samut Prakan, 10280

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน/ ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก

สินเชื่อเงินสด เจมันนี่ สินเชื่อเงินสด เจมันนี่
91/4 หมู่ 6 ถ.ประดิษฐ์สโมสร ต.บางเมืองใหม่
Samut Prakan, 10270

บริการสินเชื่อเงินสดเจมันนี่ jmoney รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 18%-28% ต่อปี Tel. 02-380-0671 ,068-314-6501

บ้านคอนโดฟรีดาวน์ บ้านคอนโดฟรีดาวน์
91/4 หมู่ 6 ถ.ประดิษฐ์สโมสร ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
Samut Prakan, 10270

บ้านและคอนโดฟรีดาวน์พร้อมอยู่ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

Nilima Hindu นิลิมา ฮินดู Nilima Hindu นิลิมา ฮินดู
ถนนเทพารักษ์
Samut Prakan, 10270

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

Make Money Make Money
P.M. แมนชั่น 1149 หมู่ 7 ซอย ราชาภิรมย์ ถ. เทพารักษ์
Samut Prakan, 10270

เทคนิคการสร้างรายได้หลักแสน

Design by Jack Design by Jack
298/323
Samut Prakan, 10290

บริการงานออกแบบ

CLC (Care Language Center) CLC (Care Language Center)
No. 30/1 Sukhumvit 107 Soi Bearing 31 Samrong Nuea Samutprakarn
Samut Prakan, 10270

CLC เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับบิ้วอิน AAG FURNITURE รับบิ้วอิน AAG FURNITURE
บางนา-ตราด กม 16
Samut Prakan, 10540

- -รับทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ทุกชนิด ครัว ตู้ เตียง -รับผลิต ติดตั้ง แบบครบวงจร

Gemini Welding Gemini Welding
Soi Thetsaban Bang Pu 80
Samut Prakan, 10280

Manufactures and sell high-quality electrical welding rod and accepted full recognition from both domestic and foreign companies around the world.