Anti-Aging 10 Oils Miracle Secret Health Renew-Quick Absorb

Health Renew with 10 natural oils to improve health and immunity system.

Photos from Anti-Aging 10 Oils Miracle Secret Health Renew-Quick Absorb's post 30/05/2022

#ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของเทียนดำ
ในเมล็ดเทียนดำพบสาร Damascenine และพบน้ำมันระเหยยาก (Fixed oil) เช่น Linoleic acid, Oleic acid, Palmitic acid ประมาณ 30% และพบน้ำมันระเหยง่าย (Volatile oil) ประมาณ 0.5-1.5% ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นอนุพันธ์ของควิโนน คือ Thymoquinone โดยคิดเป็น 54% นอกจากนี้ยังพบ 4-terpineol, carvone, carvacrol, dithymoquinone, thymohydroquinone, thymol, trans-anethole, limonene, p-cymene และพบสารอัลคาลอยด์ Nigellon, Nigellimine, Nigellicine, Kaempferol, Quercetin และสารซาโปนิน (Saponin) เช่น alpha-hederin และยังพบโปรตีน ไขมัน เป็นต้น
ส่วนตำราสมุนไพรลดไขมันในเลือดของเภสัชกรหญิงจุไรรัตน์ ได้ระบุว่าสารสำคัญที่พบในเทียนดำ ได้แก่ amyrin, ascorbic acid, carvone, cholesterol, damascininem eycloartenol, damascenime, hederagenia, melanthin, nigllidine, sitosterol, sitgmastesol, telfairie acid, thymol, trytophan, valine และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อยีสต์ ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ยับยั้งระดับน้ำตาลในเลือดสูง ลดความดันโลหิตสูง ขยายหลอดเลือด ขยายหลอดลม ช่วยขับปัสสาวะ ขับน้ำนม และช่วยห้ามเลือด
เมื่อนำสารที่สกัดได้จากเมล็ดเทียนดำสดด้วยแอลกอฮอล์ในปริมาณ 2.1 กรัมต่อ 1 กิโลกรัม มาทดลองกับสุนัข พบว่า สุนัขมีความดันโลหิตที่ลดลง และเมื่อนำมาทดลองกับกระต่ายก็พบว่ามีฤทธิ์ไปกระตุ้นลำไส้ของกระต่ายให้บีบตัวมากขึ้น
เมื่อปี ค.ศ.1988 ที่ประเทศเม็กซิโก ได้ทำการทดลองใช้สารสกัดจากเมล็ดเทียนดำในหนูทดลองนาน 3 สัปดาห์ พบว่าสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำในเลือดของหนูทดลองได้
น้ำมันจากเมล็ดเทียนในขนาด 4-32 ไมโครลิตร/กก. หรือสาร Thymoquinone ในขนาด 0.2-1.6 มก/กก. มีฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดความดันโลหิต สารสกัดไดคลอโรมีเทนเมื่อให้หนูทดลองที่เป็นความดันกินต่อวันในขนาด 0.6 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 15 วัน แล้ววัดค่าความดันโลหิตเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน Nifedipine พบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถลดความดันได้ 22% ในขณะที่ยามาตรฐาน Nifedipine ลดความดันได้ 18% อีกทั้งยังทำให้การขับปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มการขับโซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมอิออน และยูเรียทางปัสสาวะ สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จากเมล็ดเทียนดำ สามารถยับยั้ง Fibrinolytic activity ได้ ทำให้ระยะเวลาที่เลือดไหลลดลงในกระต่ายทดลอง
น้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในขนาด 4-32 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัม มีฤทธิ์เพิ่มแรงดันภายในหลอดลม สาร Nigellone ช่วยป้องกันภาวะหลอดลมตีบในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารฮิสตามีน และช่วยลดการหดเกร็งของหลอดลม
ในด้านการออกฤทธิ์ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน พบว่าสาร Thymoquinone มีฤทธิ์ในการยับยั้งปฏิกิริยา lipid peroxidation สาร trans-anethole, carvacrol, 4-terpineol ออกฤทธิ์ดีในการจับ superoxide anion
สาร Dithymoquinone และสาร Thymoquinone มีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งลำไส้ในหลอดทดลอง ส่วนสารซาโปนิน alpha-hederin สามารถช่วยยับยั้งการเกิดเนื้องอกในหนูได้ประมาณ 60-70% และสารสกัดเอทิลอะซิเตตสามารถยับยั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนูได้
ผลของน้ำมันเทียนดำต่อน้ำหนักตัวของหนูที่เป็นเบาหวาน มีผลการทดลองที่ระบุว่า เมื่อให้น้ำมันเทียนดำในขนาด 10 มลก./กก.น้ำหนักตัว โดยต่อท่อเข้าทางกระเพาะอาหารของหนูแรท พบว่าหนูกลุ่มที่ให้น้ำมันเทียนดำ 10 มลก./กก.น้ำหนักตัว และหนูในกลุ่มควบคุม มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และเมื่อทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดเบาหวานก็พบว่า หนูกลุ่มที่ได้รับน้ำมันเทียนดำมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าหนูเบาหวานที่ไม่ได้รับสาร 2-(2-methoxypropyl)-5-methyl-1,4-benzenediol, thymol, carvacrol ที่แยกได้จากสารสกัดเมทานอลของเมล็ดเทียนดำ และอนุพันธ์อะเซททิเลตของสารทั้งสาม (acetylated derivatives) แสดงฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย arachidonic acid ซึ่งฤทธิ์ในการยับยั้งนั้นมีมากกว่ายามาตรฐาน aspirin ถึง 30 เท่า
เมื่อทำการทดลองให้สารสกัดน้ำของเมล็ดเทียนดำกับหนูทางปาก หลังจากนั้น 30 นาที ฉีด serotonin creatinine sulfate ในขนาด 60 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เข้าทางช่องท้องของหนูทดลอง แล้วสังเกตอาการทุกครึ่งชั่วโมงเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และวัดผลของอาการท้องเสีย (ใช้ค่า Purging index (PI) ในการวัด) พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดเทียนดำมีค่า PI เป็น 0 ที่ทุกชั่วโมงของการสังเกตผล ยกเว้นภายหลังการทดสอบชั่วโมงที่ 3 และ 4 และเมื่อนำสารสกัดน้ำของเมล็ดที่ความเข้มข้น 4.56 มก./มล. ไปทดสอบกับเนื้อเยื่อของลำไส้ที่ตัดแยกออกมาจากตัว ก็พบว่าสามารถช่วยยับยั้งการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้ที่เกิดจากสาร acetylcholin และ serotonin ได้ ซึ่งจากการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำเมล็ดเทียนดำมีผลต้านฤทธิ์ serotonin จึงอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทำเป็นยารักษาอาการท้องเสียหรือยาต้านอาเจียนได้
น้ำมันจากเมล็ดเทียนดำสามารถช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ เมื่อทำการทดสอบโดยให้หนูขาวปกติกิน พบว่าจะทำให้เพิ่มปริมาณการหลั่งของสารเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร Glutathione และลดการหลั่งของฮิสตามีน (Histamine) ของเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร และจากการทดลองในสัตว์ทดลองที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำก่อนที่จะถูกชักนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอล ก็พบว่าสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากเอทานอลได้ 53.56% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำ
ในเด็กที่ติดเชื้อพยาธิ เมื่อทดลองให้สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดเทียนดำ โดยให้รับประทานในขนาด 40 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าสามารถช่วยลดจำนวนไข่ของพยาธิในอุจจาระได้ และยังมีการทดลองให้น้ำมันจากเมล็ดกับหนูทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ Schistosoma mansoni เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก็พบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถช่วยลดจำนวนของพยาธิที่ตับได้ และยังช่วยลดจำนวนของไข่พยาธิในลำไส้และตับได้อีกด้วย
สารสกัดจากเมล็ดเทียนดำด้วยน้ำมีฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยยาพาราเซตามอลในหนูขาวทดลอง เมื่อให้ในขนาด 150 มก./กก. ทุกวันเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยตรวจพบว่าค่า SGOT, SGPT และ ALP ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะมีค่าสูงเมื่อตับมีการอักเสบก็พบว่ามีค่าลดลง และปริมาณของบิลลิรูบิน (Bilirubin) ก็ลดลงด้วย
สาร Thymoquinone สามารถช่วยป้องกันตับจากสารพิษคาร์บอนเตตระคลอไรด์ได้ และยังช่วยยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ช่วยป้องกันไตจากภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) โดยการจับกับ superoxide และยับยั้งการเกิด lipid peroxidation
น้ำมันระเหยจากเมล็ดพบว่ามีฤทธิ์สามารถต่อต้านและยับยั้งเชื้อโรคได้หลายชนิด
สารสกัดไดเททิลอีเทอร์จากเมล็ดเทียนดำสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus aureus, เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Pseudomonas aeruginosa, เชื้อ Escherichia coli และเชื้อยีสต์ Candida albican นอกจากนี้สารสกัดด้วยน้ำจากเมล็ดเทียนดำยังสามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้อีกหลายชนิด
เมื่อให้น้ำมันจากเมล็ดเทียน ด้วยการฉีดเข้าไปทางช่องท้องของหนูขาว พบว่าสามารถช่วยยับยั้งเชื้อเฮอร์ปีส์ที่ตับและม้ามได้ในวันที่ 3 ของการติดเชื้อ และในวันที่ 10 ก็ไม่พบเชื้อ และยังสามารถเพิ่มระดับของ interferon gamma, เพิ่มจำนวน CD4 helper T cell และลดจำนวน macrophage ได้อีกด้วย
น้ำมันจากเมล็ดเทียนดำและสาร Thymoquinone สามารถช่วยยับยั้งการหลั่งของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบได้หลายชนิด เช่น cyclooxygenase, thromboxane B2, leucotrein B4, lipoxygenase เป็นต้น ส่วนสาร Nigellone สามารถช่วยยับยั้งการปลดปล่อยฮิสตามีน จากช่องท้องหนู[3]
สารสกัดน้ำจากเมล็ดเทียนดำ สามารถช่วยลดอาการปวดในหนูทดลองที่ทำการทดสอบด้วยวิธี Hot plate ได้ แต่จะไม่มีฤทธิ์ในการลดไข้
น้ำมันจากเมล็ดเทียนดำเมื่อให้หนูทดลองกินในขนาด 1 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไม่พบว่าเป็นพิษ แต่พบว่าทำให้น้ำหนักตัวของหนูลดลง แต่ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับเอนไซม์ในตับและเนื้อเยื่อตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ส่วนค่าของระดับคอเลสเตอรอล ระดับกลูโคส ไตรกลีเซอไรด์ จำนวนเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดลดลง
สารสกัดจากเมล็ดเทียนดำด้วย 50% เอทานอล เมื่อฉีดเข้าช่องท้องของหนูถีบจักร มีขนาดสูงสุดที่หนูทดลองทนได้มีค่าเท่ากับ 250 มก./กก. ส่วนสารสกัดจากเมล็ดเทียนดำด้วย 70% เอทานอล เมื่อทำการฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูถีบจักร พบว่าในขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับ 0.561 ก./กก. และสารสกัดจากเมล็ดเทียนดำด้วย 95% เอทานอล ไม่พบว่ามีพิษเมื่อผสมลงในอาหารของหนูขาว 0.5% และจากการทดลองให้กระต่ายกินเมล็ดเทียนดำในขนาด 2-8 ก./กก. ก็ไม่พบว่าเป็นพิษ
จากการทดสอบความเป็นพิษ พบว่าสาร Thymoquinone และสาร Thymohydroquinone ที่ฉีดเข้าเข้าช่องท้องของหนูทดลอง พบว่าในขนาดที่ทำให้หนูทดลองตายครึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับ 10 มิลลิลิตร และ 25 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตามลำดับ
ปริมาณน้ำมันระเหยยากที่ทำให้หนูทดลองตายครึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับ 2.06 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมเมื่อฉีดเข้าช่องท้อง และมีค่าเท่ากับ 28.8 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมเมื่อให้ทางปาก
สาร Thymoquinone สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองและทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสที่ผิวหนังได้

ดังนั้นการทานในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมจะให้ประโยชน์มากกว่าโทษนะคะ

#รอยัลออยล์มีน้ำมันเทียนดำสกัดเย็นและน้ำมันสกัดอื่นที่เสริมการทำงานอีกรวม10ชนิด
ปลอดภัยได้มาตรฐาน GRAS อเมริกา

23/04/2022

3Quality Awards of Royal Oil.
Excellent Healthy Product Awards in Asian.

01/01/2022
20/12/2021

Sleepig well is important for good health. Royal Oil understand your body.
if order or more information please contact us inbox✔

15/11/2021

1เม็ดก่อนนอน #หลับลึก หลับสนิท สร้างภูมิเร่งด่วน 😴💤 🔥ขายดีมาก🔥 เพราะเห็นผลจริง‼️ ให้หลับได้เองโดยธรรมชาติไม่ต้องพึ่งยานอนหลับ ⭐️ด้วยที่สุดแห่งคุณค่าของน้ำมัน 10 ชนิด ที่รวมอยู่ในเม็ดเดียว⭐️

⭐️รอยัลออยล์ ⭐️ มีสารฟอสฟาติดิวโคลีน #จากธรรมชาติ ช่วยลดคอร์ติซอล หรือสารความเครียด ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีความเครียดสูง อันเป็นสาเหตุหลักทำให้นอนไม่หลับ
⭐️และรอยัลออยด์ มีสาร แกมม่า ออริซานอล จากน้ำมันรำข้าว ช่วยกระตุ้นให้ต่อมไพเนียล ให้หลั่ง #สารเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนตามธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้นช่วยให้หลับสบาย
🍇ยังมีสารอื่นๆ อีกมากมายจากน้ำมันสกัดทั้ง 10 ชนิด ทำงานร่วมกัน ส่งเสริมกัน ให้หลับได้ง่ายขึ้น หลับลึก 😴💤
และในขณะนอนหลับร่างกายยังได้ซ่อมแซม ฟื้นฟูเซลล์ #ตามกลไกธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

✅ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเมลาโทนินธรรมชาติ
✅บำรุงประสาท และสมอง
✅ช่วยคลายเคลียด
✅ซ่อมแซม ฟื้นฟูร่างกายในขณะนอนหลับ
✅เพิ่มภูมิต้านทานแบบเร่งด่วน
✅เพิ่มโกรทฮอโมนท์ขนะนอนหลับ
✅ปรับสมดุลร่างกาย
✅เพิ่มกระบวนการสร้างเม็ดเลือดขาว เพิ่มภูมิต้านทาน
✅ช่วยให้ภูมิแพ้ หอมหืด ดีขึ้น
✅บรรเทาอาการปวดเมื่อย บรรเทาโรคไขข้ออักเสบ
✅ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงและชาย เพศหญิง
✅บำรุงสายตาและการมองเห็น ลดภาวะจอประสาทตาเสื่อม
✅ดูแลหัวใจและหลอดเลือด
✅กระตุ้นการทำงานของเซลล์และเพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์

ส่วนประกอบสำคัญ(น้ำมัน 10 ชนิด)
⭐️น้ำมันรำข้าว
⭐️นำมันอะโวคาโด
⭐️น้ำมันจากเมล็ดแฟล็กซ์
⭐️น้ำมันเมล็ดงาดำ
⭐️น้ำมันดาวอินคา
⭐️น้ำมันเมล็ดองุ่น
⭐️น้ำมันเมล็ดทานตะวัน
⭐️น้ำมันอีฟนิ่ง พริมโรส
⭐️น้ำมันเทียนดำ
⭐️น้ำมันมะกอก

1 ซอฟท์เจล =1,000 มล.
1 กระปุก = 31 ซอฟท์เจล

ทานได้ทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยทานต่อเนื่องได้
💊ทานวันละ 1 เม็ดก่อนนอน

🔥🔥มีโปรถูกสุดๆๆ🔥🔥
1 ขวด ปกติ 2,500 บาท ลดเหลือ 1,700 บาท
2 ขวด ปกติ 5,000 บาท ลดเหลือ 3,000 บาท
🚁 จัดส่งฟรี !!!!

🔥ขนาดทดลอง ปกติ 1200 บาท พิเศษเหลือ 900 บาท

🔥มีโปรสุดคุ้ม 3 กระปุก แถมอีก 3 แผง เพียง 4,500 บาท เท่านั้น 🔥

💬ทัก Inbox
หรือ✍️พิมพ์ว่า "สนใจ" เดี๋ยวแอดมินทักไปหานะคะ
📞โทร 095 737 0428

17/10/2021

📝 #สูตรลับน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 10ชนิด 🏆
นวัตกรรมในรอยัลออยล์..ไม่ใช่เพียงแค่นำเอาน้ำมัน
มาผสมรวมกัน 10 ชนิด 📝
ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของ..ROYAL OIL
#สูตรลับเฉพาะ Secret Bonding Factor
ที่สามารถผสานน้ำมัน 10 ชนิด ให้อยู่ด้วยกัน
ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อนุภาคมีขนาดเล็กและเป็นเนื้อเดียวกัน #ผลลัพธ์ทำให้ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ไว

#สูตรลับน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 10ชนิด ได้แก่..
🌿 Olive Oil
🌿 Black Cumin Oil
🌿 Sunflower Oil
🌿 Avocado Oil
🌿 Sacha Inchi Oil
🌿 Evening Primrose Oil
🌿 Flaxseed Oil
🌿 Rice Bran Oil
🌿 Grape Seed Oil
🌿 Black Sesame Oil

08/09/2021

ข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อ หรือ เยี่ยมชมร้าน คลิ๊กลิงก์นี้ได้เลยค่ะ
👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

Top 10 Vegetables Highest in Protein 26/08/2021

https://www.myfooddata.com/articles/vegetables-high-in-protein.php

Top 10 Vegetables Highest in Protein Everything in life needs protein to live, and vegetables can be a great source of protein. The current daily value (%DV) for protein is 50 grams per day and is a target meant for most people. Vegetables high in protein include lima beans, bean sprouts, green peas, spinach, sweet corn, asparagus, art...

08/08/2021

😘🏆🏆🏆 Proud to present🍀🌿💟 more than 5 years have proved!!! More than 1,000,000 tubs were sold.⛳⛳⛳🏆🏆🏆
The ROYAL OIL research has developed into a world-class. The 10-legendary vegetable oils which are produced with a special technology, Micronized Oil Droplet, which makes it smaller in droplet size. A unique privilege that allows ROYAL OIL to absorb quickly to get an efficacy results.💟💟🍀🌿🍀
⛳⛳⛳

More Info & Purchase Order...
👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

07/06/2021

🌱🌱🌱🌾🍇🌻

OVO ROYAL OIL #รอยัลออยล์
#เสริมสร้างภูมิต้านทาน ปกป้องโรคร้าย
ช่วยดูแลทุกคนในครอบครัว สกัดจากพืชอมตะ 10ชนิด ที่มีสรรพคุณทางยา
#ปลอดภัย #ไม่มีสารสเตียรอยด์
✅ น้ำมันเทียนดำ บำรุงโลหิต ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
✅ น้ำมันอะโวคาโด ฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพ และดีต่อสุขภาพเพศชาย
✅ น้ำมันเมล็ดแฟล็กซ์ ป้องกันไขมันไม่ให้เกาะผนัง หลอดเลือด และดีต่อสุขภาพเพศชาย
✅ น้ำมันดาวอินคา ลดการอักเสบของหลอดเลือดเพิ่มความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์
✅ น้ำมันอิฟนิ่งพริมโรส ชะลอความเสี่อมของเซลล์ ช่วยสลายลิ่มเลือด ดีต่อสุขภาพเพศหญิง
✅ น้ำมันมะกอก สร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
✅ น้ำมันรำข้าว ซ่อมแซมเซลล์สมองและระบบประสาทช่วยให้ผ่อนคลาย หลับได้ลึกขึ้น
✅ น้ำมันงาดำ ขับสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆ ช่วยเรื่องข้ออักเสบได้ดี
✅ น้ำมันเมล็ดทานตะวัน ลดอัตราเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
✅ น้ำมันเมล็ดองุ่น ผิวกระชับ เต่งตึง ป้องกันริ้วรอย ลดความหยาบกร้าน ช่วยให้ หลับลึกขึ้น สำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับ

ขนาด 31 แคปซูล (1,000 mg)
ราคา 2,500 บาท
📢 มีโปร ตอนนี้ เหลือ 1700฿📢
🚛 ส่งฟรี มีเก็บปลายทาง

✅ มาตรฐาน ฮาลาล
✅ มาตรฐาน GMP
✅ เลขจดแจ้ง อย.
✅ เจ / มังสวิรัติ ทานได้

1,000 mg/แคปซูล ซอฟเจล
3I SOFTGEL /กระปุก

#ฟื้นฟูขณะนอนหลับ
#รอยัลออยล์
#เพราะเราแตกต่างที่ผลลัพธ์

สนใจทักแซท 💬 ส่งข้อความได้นะคะ👌

DIETARY SUPPLEMENT
oVo
ROYAL OIL
10 SUPER INGREDIENTS

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

22/04/2021

⭐ Innovations from 10 Vegetable Oils pure nature high value for health. ROYAL OIL understand access to the natural mechanisms of the body Recover from Diseases . Because they contain many lots ofantioxidants and have a very high content. Manage the causes of inflammatory and diseases well. Proved with sales of over a million jars⭐
🌿🌳🌿🍇🍏
Order Royal Oil
You can call 0957370428❤

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

27/02/2021

10 in 1 from Nature
secret when 10 valued oils combine and contribute each others to improve whole of body functions.
Absoluted Health

☎ 0957370428

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

12/02/2021

#นอนไม่หลับ นานต่อเนื่อง เจอภาวะ #อ่อนเพลีย หมดแรง อ่อนล้าตลอดวัน #เครียด ฟังประสบการณ์จากเจ้าของกิจการกลังจากได้ทาน #รอยัลออยล์
นอนหลับสบาย ตื่นมาสดชื่น ร่างกายสุขภาพดีขึ้นมาก..จนสังเกตุได้
💧👑 Royal Oil ทานก่อนนอน หลับลึก หลับสนิท สร้างภูมิเร่งด่วน 😴💤 🔥ขายดีมาก🔥 เพราะเห็นผลจริง‼️ ให้หลับได้เองโดยธรรมชาติไม่ต้องพึ่งยานอนหลับ ⭐️ด้วยที่สุดแห่งคุณค่าของน้ำมัน 10 ชนิด ที่รวมอยู่ในเม็ดเดียว⭐️
สอบถามแอดมินได้เลยนะคะ 😊
📌โทร 0957370428

ข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อ หรือ เยี่ยมชมร้าน คลิ๊กลิงก์นี้ได้เลยค่ะ
👇👇👇
http://gmlifepluslove.com/รอยัลออยล์-royal-oil-1-1

11/02/2021

💓💓💓 's Promotion💓

16/01/2021

🔥🔥 Promotion 🔥🔥
pack 31 capsules
1 Bottle only 1700 Bahts (normal price 2500 Bahts)
2 Bottles only 3000 Bahts (normal price 5000 Bahts)
3 Bottles get free!+(3 blisters) only 4500 Bahts 🔥 (normal price 11,000 Bahts)

🚚🚚 Free Delivery!!

Payment:
-Bank transfer
-COD / Cash On Delivery
please Inbox for more Info! Thank you!

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

14/01/2021

Deep sleep! Wake up refreshed, renewed!
Secrets of anti-aging with 10 useful vegetable oils in ancient medical science from all over the world created from the best oils from 10 original countries. It is made with high technology to combine 10 oils into a very small droplet size, making ROYAL OIL to easily absorb into the body cells, delivering high-performance results. In some cases, within 20 minutes.
-Inflamation
OVO ROYAL OIL is the answer of your health.

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

12/01/2021

ROYAL OIL 🏆🥑🌻 ✅Anti-Inflamation ✅Renew ✅DHL improvement ✅
Royal Oil ; food supplement that gathering 10 legend vegetations from all around the world.

To protect from deadly diseases and promote immunity, in order to live long a whole family.

Main ingredients from:

Black Cumin Oil which was named as an everlasting medicine since the era of an ancient Egypt.

Avocado Oil selected from the best species of the world from Mexico.

Flaxseed Oil from the Amazon River Basin from Turkey.

Sacha Inchi Oil, the origin from the Forest of Amazon from Peru.

Evening Prime Rose Oil from USA.

Olive Oil from Spain.

Rice Brand Oil, the origin from the Himalaya Mountains from India.

Black Sesame Oil from Ethiopia.

Sunflower Oil from Mexico.

And Grape Seed Oil from the famous specie of Grape from France.

Today the valuable of 10 vegetations are gathered in ROYAL OIL,

food supplement that promote immunity, restore deteriorated cells

💌for more information, please leave message to Inbox. Thank you.😍

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

12/01/2021

🔥🔥 Promotion 🔥🔥
pack 31 capsules
1 Bottle only 1700 Bahts (normal price 2500 Bahts)
2 Bottles only 3000 Bahts (normal price 5000 Bahts)
3 Bottles get free!+(3 blisters) only 4500 Bahts 🔥 (normal price 11,000 Bahts)

🚚🚚 Free Delivery!!

Payment:
-Bank transfer
-COD / Cash On Delivery
please Inbox for more Info! Thank you!

More Information: Click👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

11/01/2021

High anti-oxidant properties of 10 useful vegetable oils from all over the world created from the best value oils from 10 original countries such as Black Cumin Oil, Avocado Oil, Flax Seed Oil, Sacha Inchi Oil, Evening Prim Rose Oil, Olive Oil, Rice Bran Oil, Black Sesame Oil, Sun Flower Oil, Grape Seed Oil . It is made with high technology to combine 10 oils into a very small droplet size, making ROYAL OIL to easily absorb into the body cells, delivering high-performance results.


OVO ROYAL OIL is the answer of your health.

💌 for more Info , please Inbox! Thank you.

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

09/01/2021

Deep sleep! Wake up refreshed, renewed!
Secrets of anti-aging with 10 useful vegetable oils in ancient medical science from all over the world created from the best oils from 10 original countries. It is made with high technology to combine 10 oils into a very small droplet size, making ROYAL OIL to easily absorb into the body cells, delivering high-performance results. In some cases, within 20 minutes.
-Inflamation
OVO ROYAL OIL is the answer of your health.
การนอนหลับลึก! ฟื้นฟู! ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นต่ออายุ!
ความลับของการชะลอวัยด้วยน้ำมันพืชที่มีประโยชน์ 10 ชนิดของวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์โบราณ จากทั่วทุกมุมโลก สร้างสรรค์จากน้ำมันที่ดีที่สุดจาก 10 ประเทศต้นตำรับ ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อผสมผสานน้ำมัน 10 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันกับขนาดหยดเล็กมาก ซึ่งทำให้ ROYAL OIL ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ง่าย โดยให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เห็นผลลัพธ์ ในบางกรณี ภายใน 20 นาที
ต้านการอักเสบ! ต่ออายุยืนยาว! เป็นหนุ่มเป็นสาว! สุขภาพแข็งแรง!
OVO ROYAL OIL คือคำตอบของคุณต้านการอักเสบ!

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

07/01/2021

Deep sleep! Wake up refreshed, renewed!
Secrets of anti-aging with 10 useful vegetable oils in ancient medical science from all over the world created from the best oils from 10 original countries. It is made with high technology to combine 10 oils into a very small droplet size, making ROYAL OIL to easily absorb into the body cells, delivering high-performance results. In some cases, within 20 minutes.
-Inflamation
OVO ROYAL OIL is the answer of your health.

การนอนหลับลึก! ฟื้นฟู! ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นต่ออายุ!
ความลับของการชะลอวัยด้วยน้ำมันพืชที่มีประโยชน์ 10 ชนิดของวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์โบราณ จากทั่วทุกมุมโลก สร้างสรรค์จากน้ำมันที่ดีที่สุดจาก 10 ประเทศต้นตำรับ ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อผสมผสานน้ำมัน 10 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันกับขนาดหยดเล็กมาก ซึ่งทำให้ ROYAL OIL ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ง่าย โดยให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เห็นผลลัพธ์ ในบางกรณี ภายใน 20 นาที

ต้านการอักเสบ! ต่ออายุยืนยาว! เป็นหนุ่มเป็นสาว! สุขภาพแข็งแรง!
OVO ROYAL OIL คือคำตอบของคุณต้านการอักเสบ!

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

04/01/2021

🔥🔥 Promotion 🔥🔥
To Go-pack 10 capsules
only 900 Bahts (normal price 1200 Bahts)

🚚🚚 Free Delivery!!

Payment:
-Bank transfer
-COD / Cash On Delivery

please Inbox for more Info! Thank you!

More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

04/01/2021

Deep Sleep! Rejuvenation! Wake up as fresh Renew!
✅Only one capsule before bed.
🥑🌻🚩The Secret of Anti-Aging with 10 beneficial vegetable oils of the ancient medical science from all parts of the world. Create from the best oils from 10 original countries. Produce with high technology to blend the10 oils homogenously to very small droplet size which it's make ROYAL OIL to absorb easily to the body cells with high effective result within 20 minutes in some case.
Renew! Young Looking! Energizing! Healthy!
OVO ROYAL OIL is your answer.

💌 for more info, please contact Inbox. Thank you!


More Information 👇👇👇
https://gmlifepluslove.com/royal-oil-health-plus

04/01/2021

OVO ROYAL OIL get FDA Registration and HALAL standard. Be sure for safe. Good for Health

Anti-inflammatory properties from 10 high beneficial vegetable pure oils of ROYAL OiL will reduce inflammation (by reduce anti-oxidants and increase HDL-good cholesterol) in body. Inflammation is the causes of any sicknesses of body such as..

blood pressure
sleep


More Info please Inbox! Thank You!

02/01/2021

10 Super Ingredients 👉👉The Secret of Health Renew. The Miracles of 10 Oils from natural origins from the best of the world. Creating for you. Young looking, Good Health, Good body immunity system.

💦OVO ROYAL OIL
Strengthen Immunity, Protecting Against Diseases, Take Care of Whole Family.
Black Cumin Oil : nourish blood, improve blood circulation.
Avocado Oil: restore deteriorated skin, good for male health
Flaxseed Oil: prevent lipid attach with vascular membrane, good for male health.
Sacha Inchi Oil: reduce blood vessel inflammation, strengthen cell membrane.
Evening Primrose Oil: slow down cell deterioration, help to dissolve blood clots, good for female health.
Olive Oil: improve immunity against virus and bacteria.
Rice Bran Oil: repair and relax brain cell and nervous system, improve deep sleeping.
Black Sesame Oil: eliminate toxins from body, help for any pains and joint inflammation as well.
Sunflower Oil: reduce risk of Ischemic heart.
Grape Seed Oil: skin firming, prevent skin wrinkle, reduce rough skin, help for deep sleeping for who cannot sleep well.
Contain: 31capsules (1,000 mg.)
Price: 2,500 ฿

for more information please contact Inbox message😍 Thank You!

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ร้านเสริมสวย ใน Sam Phran?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

Sam Phran
73110

Spa, Beauty & Personal Care อื่นๆใน Sam Phran (แสดงผลทั้งหมด)
โสมกี้ kikeypc เพจหลัก โสมกี้ kikeypc เพจหลัก
สามพราน 11, ยายชา, สามพราน, นครปฐม
Sam Phran, 73110

NoongNing_SHOP NoongNing_SHOP
Sam Phran, 73110

โดสแดงดิเอลฟ์ โสมกี้ เล็บเจลสำเร็จ?

ธูปหอมไล่ยุง incense ราคาปลีกส่ง โครตถูก ธูปหอมไล่ยุง incense ราคาปลีกส่ง โครตถูก
Sam Phran

ธูปหอมไล่ยุงราคาปลีกส่งโครตถูก

キレイKirei cream Thailand เพจหลักบริษัท แก้ไขปัญหาผิวได้ตรงจุด キレイKirei cream Thailand เพจหลักบริษัท แก้ไขปัญหาผิวได้ตรงจุด
นครปฐม
Sam Phran, 73210

KIREI CREAM มีบัญชีทางการ LINE แล้ว! เป็นเพื่อ?

ครีมซอยูน Seoyun skincare ครีมซอยูน Seoyun skincare
สามพราน
Sam Phran, 73110

หมดปัญหาเรื่อง สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ

EVE'S By_Nan EVE'S By_Nan
Sam Phran, 73160

ให้เราดูแลผิวหน้า และ ผิวกายของคุณ

Toe Toe Aung  and online shopping Toe Toe Aung and online shopping
ถนน อ้อมใหญ่, อ้อมใหญ่, สามพราน, นครปฐม
Sam Phran, 73160

Richest serum mango and star fruit Richest serum mango and star fruit
8/14 Takarm
Sam Phran, 73110

เซรั่มจากผลไม้และสมุนไพรธรรมชาติ

อายตานิค eitanic beautycare สาขาอำเภอสามพราน จ.นครปฐม by ตั๊กกี้ อายตานิค eitanic beautycare สาขาอำเภอสามพราน จ.นครปฐม by ตั๊กกี้
ตลาดกลางซอยเทียนดัด บ้านใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐม
Sam Phran, 73110

ขายผลิตภัณฑ์ครีมอายตานิค กดสิว นวดหน้า มาส์กหน้า และ ผลัดเซลล์ผิวกายและใบหน้า