เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวั

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวั

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

อบต.ดอนเจดีย์
อบต.ดอนเจดีย์
, Don Chedi
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเข
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเข
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส
Ban Sra, Amphoe Sam Chuk
โครงการส่งน้้ำและบำรุงรักษ
โครงการส่งน้้ำและบำรุงรักษ
สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสามชุก
สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสามชุก
340
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก
72130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเ
รอบองค์เจดีย์, Amphoe Don Chedi
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสามชุก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
, Kanchana
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเด
M. 3 T. Khao Phra A. Doem Bang Nang Buat
สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง
สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง
เลขที่ 2 หมู่ 5 ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง, Dan Chang
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพร
72120
เทศบาลตำบลปากน้ำ
เทศบาลตำบลปากน้ำ
ตำบล ปากน้ำ, Ban Pak Nam (1)

ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
พมจ.จังหวัดสุพรรณบุรี มอบโล่เกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติแด่ผู้สูงอายุ 100 ปี ในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ โดยมีปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน ร่วมแสดงความยินดี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซออกเยี่ยมบ้านเด็กพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเทอม2/2564
กองช่างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สปอร์ตไลท์ บริเวณลานปูนหลังสวนสาธารณะข้างวัดหนองหลวง เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายแอโรบิค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
วันนี้ (25 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล ข้าราชบริพารในพระองค์ 904 ได้อัญเชิญอาหารพระราชทานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ พร้อมทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
งานกองช่างโดยการนำของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซพร้อมทีมงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายบริเวณตลาดหนองหญ้าไซ
สาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียงในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 21/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 21/03/2023

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซ ฝึกซ้อมแผนกรณีมีคนร้ายเข้ามาในโรงเรียน

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 03/03/2023

ประชาคมแผนชุมชนตลาดหนองหญ้าไซ วันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ทำการชุมชนตลาดหนองหญ้าไซ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 02/03/2023

การประชาคมแผนชุมชนบ้านหนองหลวง วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการชุมชนบ้านหนองหลวง เพื่อเสนอปัญหา กิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปครับ

Photos from อำเภอหนองหญ้าไซ's post 01/03/2023

Photos from อำเภอหนองหญ้าไซ's post

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 24/02/2023

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจัดกิจกรรมกีฬาสีเด็ก2566 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ของเด็กตามวัยครับ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 22/02/2023

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 22/02/2023

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 22/02/2023

สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

21/02/2023

ประชาสัมพันธ์งานวัดหนองหลวง ครบรอบ 262ปี

21/02/2023

ประชาสัมพันธ์งานวัดหนองหลวง ครบรอบ 262ปี

21/02/2023

ประชาสัมพันธ์งานวัดหนองหลวง ครบรอบ 262ปี

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 23/01/2023

นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อพยอม เพื่ออำนวยการดับเพลิงร่วมกับพนักงานดับเพลิง บ้านนางดอน ปาลวงค์ ซึ่งประสพอัคคีภัยและเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหาย วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.45 น.

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 14/01/2023

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 12/01/2023

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่านพาบุตรหลานมาร่วมสนุกกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 พบกับการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ เล่นเกมส์ตักไข่หรรษา กิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลและอิ่มอร่อยกับอาหารมากมาย ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อย่าลืมมาพบกันนะคะ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 17/11/2022

โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 08/11/2022

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

https://welfare.mof.go.th/

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

04/11/2022

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงวัดหนองหลวง แล้วแวะมานั่งชิวลานกิจกรรม #ลอยกระทง รับลมหนาว นั่งเล่น คนกันเอง มีเพลงฟัง ณ ลานกิจกิจกรรม สวนธารณข้างวัดหนองหลวง ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย 65 # แล้วพบกันครับ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 07/10/2022

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน

03/10/2022

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 15/09/2022

นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม. นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ. มอบหมายกองช่าง ต้อนรับคณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ....เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว. และเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ จุดเชคอินแห่งใหม่ ของหนองหญ้าไซบ้านเรา..คาดแล้วเสด ปลายปี 66...รออีกนิดนะครับ...

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 07/09/2022

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และพนักงานเทศบาล ในการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2565

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 06/09/2022

นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ มอบหมายทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...ออกตรวจสอบจุดน้ำรอระบายบริเวณ ตลาดสดเจ๊ลุ้ย ถนน เทศบาล 1 ..เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งมีน้ำฝนมากกว่าปกติ. ทำให้พื้นที่ดังกล่าวระบายน้ำได้ช้าลง ประมาณ 4 นาที เนื่องจากน้ำในคลองธรรมชาติ มีปริมาณที่สูง จากกรณีฝนตกครอบคลุมพื้นที่..แต่โดยรวมไม่เกิน 10 นาทีหลังจากฝนหยุดตก ทุกพื้นที่ คืนภาวะปกติ..พี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาล ท่านใดได้รับผลกระทบ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถ แจ้งผ่านทางหน้า เฟสบุค กล่องข้อความของเทศบาลได้ หรือติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาล

06/09/2022

➡️การรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565⬅️
▶️ ท่านใดจะลงทะเบียน ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ
▶️วันที่ 6-8 กันยายน 2565 รับลงทะเบียนทุกตำบล หลังจากนี้จะจัดเป็นตำบลต่อไป
▶️กรณีลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม(กรณีไม่โสด) ใครเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว สามารถมาลงทะเบียน ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซได้เลย รับได้วันละประมาณ 500 คนจร้าาา
▶️กรณีโสด ไม่จดทะเบียนสมรส/ไม่มีบุตร สามารถลงทะเบียนเองได้เลยผ่านเว็บไซต์ / อบต. ในพื้นที่ของท่าน / อำเภอหนองหญ้าไซ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 05/09/2022

หลักเกณฑ์และการลงทะเบียน โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
#1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คนโสด)

https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

#2.ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน (กระดาษ)ตามสถานที่ที่ทางรัฐจัดให้👇👇👇

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 26/08/2022

เชิญชมการแข่งขัน เปตองรุ่นประชาชนทั่วไป ณ.สนามกีฬาในร่มสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ...วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565.....ท่านใดสนใจสมัครได้เลยหน้าสนาม เริ่ม 08.00 น.รับประกันความสนุก..โดย สท.เสรี จันทร์สุวรรณ พร้อมทีมงาน รางรวม 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ( คุณสมบัตินักกีฬา...มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอำเภอหนองหญ้าไซ...)

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 25/08/2022

นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ....มอบหมายรองฯสุพจน์ เทศศรีเมือง...พร้อมทีมงานกองสาธารณสุข..ออกพ่นจุลินทรีย์บริเวณบ่อขยะ เพื่อลดมลพิษ ด้านกลิ่น ตามแผนงาน และช่วงเวลาที่กำหนด..

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 25/08/2022

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จัดทำโครงการทำสบู่และน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่ายเพื่อรายได้ในชุมชนและมีการนำเสนอการเย็บเสื้อผ้าเด็กด้วยครับ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 10/08/2022

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นำโดยนายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม มอบหมายให้ กองสาธารณสุข กองช่าง งานป้องกันฯ ดำเนินการขุดลอกรางระบายนำ้ภายในเขตเทศบาลเป็นวันที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นและน้ำท่วมเวลาที่มีฝนตกปริมาณมาก #ขอบคุณเทศบาลนครนนทบุรีและกรมราชทัณฑ์ที่สนับสนุนเครื่องจักรและแรงงาน

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 09/08/2022

นายวสันต์ พงษ์วริยะธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยทีมงานออกตรวจหน้างานการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาล พร้อมให้กำลังใจทีมงานทุกท่าน..

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 08/08/2022

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นำโดยนายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม...นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ. มอบหมายรองสุพจน์ เทศศรีเมือง..ทีมงานกองสาธารณสุข กองช่าง งานป้องกัน....ดำเนินการล้างและลอกสิ่งปฏิกูลออกจากรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายกรณีมีปริมาณน้ำฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน....ขอขอบคุณทีมงานเทศบาลนครนนทบุรีที่สบับสนุนรถดูดสิ่งปฏิกูลและทีมงาน กรมราชทัณฑ์...ร่วมสนับสนุน เครื่องจักรและแรงงานคน

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 06/08/2022

📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565📢📢

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 06/08/2022

งานประเพณีทิ้งกระจาด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

06/08/2022

แจ้งผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลฯ วันนี้ (6 สิงหาคม 2565) ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
กองการประปาจะดำเนินการเปลี่ยนหัว กระโหลกสูบน้ำที่โรงผลิตน้ำประปา จำนวน 1 เครื่องซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลเบากว่าปกติ..จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน จึงขออภัยในความไม่สะดวก

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 31/07/2022

นายวสันต์ พงษ์วิริยะธรรม ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบพื้นที่ภายในเขตเทศบาลที่มีปัญหาน้ำรอระบาย ขออนุญาตชี้แจง...จากภาพปริมาณน้ำฝนเยอะฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน..รอบพื้นที่. ..ระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ..บริเวณ ตลาดสดเจ๊ลุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มที่สุดในเขตเทศบาล เป็นจุดรับน้ำทั้งหมดรอบบริเวณเขตชุมชน ทำให้เกิดน้ำรอระบาย.. ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากฝนเบาลง. ระบบน้ำจะไหลลงสู่คลองธรรมชาติปกติ..

31/07/2022

แจ้งพี่น้องในเขตเทศบาลทุกท่านช่วงฝนตกมีฟ้าผ่าทำให้ฟิวส์แรงสูงที่โรงผลิตน้ำประปาขาดทำให้ประปาไม่ไหลตอนนี้แจ้งไฟฟ้ากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ ทางกองประปาเทศบาลต้องขออภัยพี่น้องมา ณ ที่นี้ด้วย

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 27/07/2022

แกนนำสุขภาพชุมชนบ้านบ่อพยอม ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จัดทำโครงการอบรมฝึกโยคะเบื้องต้นเพื่อสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 04/07/2022

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซและปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจัดทำโครงการ 3วัน
✅วันจันทร์ ที่4 ณ ที่ทำการชุมชนตลาด
✅วันอังคาร ที่5 ณ ที่ทำการชุมชนบ้านหนองหลวง
✅วันพุธ ที่6 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

Photos from เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี's post 22/06/2022

ดำเนินการข้อร้องเรียนต้นมะพร้าวบ้านนางพเยาว์ แก้วเรือง (กลอย)

16/06/2022

ประชาสัมพันธ์ประชาคมแผนชุมชน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เทศกาลงานงิ้วศาลเจ้าประจำปี2562
งานประจำปีเดือน3ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


599 หมู่5. ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอห
Sam Chuk
72240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sam Chuk (แสดงผลทั้งหมด)
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก
Sam Chuk, 72130

ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพร
Sam Chuk, 72120

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเ

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสามชุก สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสามชุก
340
Sam Chuk, 72130

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามชุก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสาม
Sam Chuk, 72130

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 24 ชั่วโมง โทร.035 571388 หรือ 1129 Contact center

โครงการส่งน้้ำและบำรุงรักษ โครงการส่งน้้ำและบำรุงรักษ
409 ม. 3
Sam Chuk, ึ72130

กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเด
66/2 M. 3 T. Khao Phra A. Doem Bang Nang Buat
Sam Chuk, 72120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านย
ม. 3 ตำบลย่านยาว
Sam Chuk, 72130

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.สาม?