CEWEC

CEWEC

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกษตร สกล
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกษตร สกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Sakhon Nakhon
SAPA poll
SAPA poll
Sakhon Nakhon 47000
แผนกดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
แผนกดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ, Sakol
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อ
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อ
199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
เฟรซชี่ เกษตร58
เฟรซชี่ เกษตร58
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Sakhon Nakhon
โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิ
โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิ
Sakhon Nakhon 47000
Sakon Nakhon Tecnical College
Sakon Nakhon Tecnical College
47000
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลย
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, Phang Khon
สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
59 ม.1 ถ.วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล
59/4 Moo1 Chiangkrua Muang
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
บ้านอุ่มเหม้า
ร้านเชอร์รี่ Cherry Shop
ร้านเชอร์รี่ Cherry Shop
Expo Plaza, Sakhon Nakhon
Kasetsart University European Language Clinic
Kasetsart University European Language Clinic
Building 13
กยศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
กยศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
410/1-2 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง, Sakhon Nakhon
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
47000

The Sixth SNRU International Conference on Cooperation for
Development on the East – West Economic Corridor The Sixth SNRU International Conference on Cooperation for
Development on the East – West Economic Corridor :
Strategic Development for ASEAN Community
At Sakon Nakhon Rajabhat University
30 August 2013

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 6
เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน”
30 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดเหมือนปกติ

08/08/2013

สำหรับท่านที่นำเสนอในรูปแบบบรรยาย
ให้ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นะคะ
ส่วนท่านที่นำเสนอแบบโปสเตอร์
ขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำโปสเตอร์
ภายในวันที่ 14 เช่นกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08 5000 8511
แล้วพบกันวันที่ 30 สิงหาคม คร๊าาา ^^

ปล.ใครที่ยังไม่ลงทะเบียน ให้แนบหลักฐานการโอนเงินมาในอีเมล์ด้วยนะคะ ^^

06/08/2013

CEWEC2013

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ผ่านทางwebsite
http://cewec.snru.ac.th/

cewec.snru.ac.th

02/08/2013

วันสุดท้ายของการรับสมัครผลงานวิจัยในรูปแบบบทคัดย่อ
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมได้
ภายในวันนี้ ก่อนเวลา 16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 5000 8511
(สุภาวดี สุวรรณเทน)

10/07/2013

กำหนดการส่งผลงาน
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 6
เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน”

09/07/2013

CEWEC's cover photo

09/07/2013

CEWEC's cover photo

09/07/2013

Timeline Photos

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sakon Nakhon
47000

Sakon Nakhon มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั
ถนน นิตโย
Sakon Nakhon, 47000

เพจของวิทยาลัยนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ๒๕๖๐

ฝ่ายรับเข้าศึกษาสาขาวิชากา ฝ่ายรับเข้าศึกษาสาขาวิชากา
Sakon Nakhon, 47000

Official page of Marketing Department, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus for current and future students. Keeping you up to date with the latest opportunities and relevant news and events.

สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
680 ถ.นิตโย
Sakon Nakhon, 47000

เราจะใช้ "การปลูกผัก" เป็นเครื่องมือสร้างเสริมคุณลักษณะให้ "ว่าที่บัณฑิตฯ" ของเรา

Kasetsart University European Language Clinic Kasetsart University European Language Clinic
Building 13
Sakon Nakhon, KASETSART UNIVERSITY, CHALERMPHRAKIAT CAMPUS

Welcome to Kasetsart University's European Languages Clinic page! Come and see me for a chat in English, French, Italian or Spanish.

สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
59 ม.1 ถ.วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

สมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/#

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย
680 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรสน.

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล
59/4 Moo1 Chiangkrua Muang
Sakon Nakhon, 47000

Department of Technology and Nutrition Faculty of Natrual Resource and Agro-Industry

Tanakorn  Rachapila Tanakorn Rachapila
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakon Nakhon, 47000

นักคิดนักปฏิบัติด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
Sakon Nakhon, 47000

มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส ใฝ่เรียนรู้ สู้ชีวิต จิตใจงาม

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
สกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
บ้านอุ่มเหม้า
Sakon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
Sakon Nakhon, 47000

วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นใช้ความคิดสร้างสรรค์