Tanakorn Rachapila

Tanakorn Rachapila

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
680 ถ.นิตโย
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม ม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
Sakon Nakhon Rajabhat University, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
Sakon Nakhon Rajabhat University
Sakon Nakhon Rajabhat University
ธาตุนาเวง Muang Sakon Nakhon, Muang Sakon Nakon
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
680 Moo 11 Nittayo Road Mueang
Ajarn Wheng's Corner
Ajarn Wheng's Corner
Ban That
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
สกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม
50 หมู่ 4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง หลัง ม.ราชภัฏสกลนคร, Sakhon Nakhon
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
47000

ความคิดเห็น

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งฯ
วันนี้คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎร นำโดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ท่าน สส.สกุณา สาระนันท์ คณะผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯ และสำนักงบประมาณ ติดตามการดำเนินงานโรงคัดบรรจุผักผลไม้ มาตรฐาน GMP #สกลนครโมเดล วิสาหกิจชุมชนสวนป๋าอินทรีย์ท่าศรีไคลใหม่ โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และพี่น้องเกษตรกรกลุ่มพืชผักสวนครัวให้การต้อนรับ
ขอประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี วิชาเกษตรเพื่อสันทนาการ รหัสวิชา 55004204 ภาคเรียนที่ 2/2564 เปิดให้จองรายวิชาเหมือนเดิมนะครับ
เครื่องต้นแบบ VSD
เมื่อวานนี้โอปปร้าได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ กระทรวง อว. จังหวัดสกลนคร กับ ผู้บริหาร 3 มหาวิทยาลัย มีประเด็นท้าทายให้ทำงานร่วมกันมากโข มีแต่เรื่องสนุกๆทั้งนั้น ได้รับฟังมุมมองที่มีประโยชน์สำหรับการนำไปพัฒนาตัวเอง

Cr.pic : กองนโยบายและแผน มร.สน.
ประชุมร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวการพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย กับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ สภาผู้แทนราษฎร
โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมฟองอากาศขนาดจิ๋วเพื่อการเกษตร
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการนำกัญชามาเป็นส่วนประกอบของอาหาร

นักคิดนักปฏิบัติด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จุดเด่น
มีโรงงานต้นแบบฯ ที่ย่อส่วนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหลายๆ ประเภทมาไว้ในที่เดียวกัน โดยมีการออกแบบอย่างถูกหลักสุขลักษณะและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยไม่ต่างจากโรงงานผลิตอาหารจริง รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเพื่อลงมือปฏิบัติในสภาพเหมือนจริง สร้างทักษะและความคุ้นเคย ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในการฝึกบัณฑิตที่จบให้ทำงานได้ และยังใช้ประกอบอาชีพอิสระหรือเปิดกิจการของตัวเองได้
ได้ฝึกงานหรือเข้าโครงการสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การทำงานจริงจากภาคเอกชน
เปิดโอกาสให้ฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ
เปิดโอกาสให้ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติและการรู้จักคิดแก้ปัญหา
เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับเทคโนโลยีอาหาร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Tanakorn Rachapila's post 07/10/2021

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งฯ

Photos from Tanakorn Rachapila's post 26/09/2021

วันนี้คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎร นำโดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ท่าน สส.สกุณา สาระนันท์ คณะผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯ และสำนักงบประมาณ ติดตามการดำเนินงานโรงคัดบรรจุผักผลไม้ มาตรฐาน GMP #สกลนครโมเดล วิสาหกิจชุมชนสวนป๋าอินทรีย์ท่าศรีไคลใหม่ โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และพี่น้องเกษตรกรกลุ่มพืชผักสวนครัวให้การต้อนรับ

Photos from Tanakorn Rachapila's post 20/09/2021

Photos from Tanakorn Rachapila's post

Tanakorn Rachapila added a View Shop button to their Page. 20/09/2021

Tanakorn Rachapila added a View Shop button to their Page.

Tanakorn Rachapila added a View Shop button to their Page.

Photos from Tanakorn Rachapila's post 09/09/2021

ขอประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี วิชาเกษตรเพื่อสันทนาการ รหัสวิชา 55004204 ภาคเรียนที่ 2/2564 เปิดให้จองรายวิชาเหมือนเดิมนะครับ

Photos from Tanakorn Rachapila's post 21/08/2021

เครื่องต้นแบบ VSD

Photos from Tanakorn Rachapila's post 21/08/2021

เมื่อวานนี้โอปปร้าได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ กระทรวง อว. จังหวัดสกลนคร กับ ผู้บริหาร 3 มหาวิทยาลัย มีประเด็นท้าทายให้ทำงานร่วมกันมากโข มีแต่เรื่องสนุกๆทั้งนั้น ได้รับฟังมุมมองที่มีประโยชน์สำหรับการนำไปพัฒนาตัวเอง

Cr.pic : กองนโยบายและแผน มร.สน.

Tanakorn Rachapila updated their website address. 15/08/2021

Tanakorn Rachapila updated their website address.

Tanakorn Rachapila updated their website address.

Photos from Tanakorn Rachapila's post 14/08/2021

ประชุมร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวการพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย กับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ สภาผู้แทนราษฎร

Photos from Tanakorn Rachapila's post 13/08/2021

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมฟองอากาศขนาดจิ๋วเพื่อการเกษตร

Photos from Tanakorn Rachapila's post 01/08/2021

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการนำกัญชามาเป็นส่วนประกอบของอาหาร

03/05/2018

การนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล”

จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยดำเนินการกิจกรรมประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล” ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ชิงเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

03/05/2018

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล

จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยศูนย์บริการวิชาการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก #ปลานิล ให้กับกลุ่มแม่บ้าน #ตำบลบ้านแป้น #อำเภอโพนนาแก้ว #จังหวัดสกลนคร

"พระเทพฯ" ทรงเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์-วิจัยพืช ก้าวสำคัญโรงงานหลวง "ดอยคำ"พระราชทาน 02/05/2018

"พระเทพฯ" ทรงเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์-วิจัยพืช ก้าวสำคัญโรงงานหลวง "ดอยคำ"พระราชทาน

ข่าว ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา และอาจารย์กิ่งกาญจน์ ป้องทอง และผู้บริหาร มรภ.สกลนคร

"พระเทพฯ" ทรงเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์-วิจัยพืช ก้าวสำคัญโรงงานหลวง "ดอยคำ"พระราชทาน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงในหลวง รัชกาล …

Photos from Tanakorn Rachapila's post 28/04/2018

วันที่ 26 เมษายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทูลเกล้าฯ ถวายข้อถือสิทธิ์ในอนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตมะเขือผง เพื่อพระราชทานให้บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา และอาจารย์กิ่งกาญจน์ ป้องทอง ได้นำผลิตภัณฑ์มะขามป้อมผงมาจัดแสดงเพื่อถวายรายงานความก้าวหน้า (ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลงานศึกษาวิจัยของโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร) ผู้แทนนักวิจัยเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยพืช ณ โรงงานหลวงฯ แห่งที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

24/04/2018

การประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสกลนคร ให้เป็นหน่วยดำเนินการกิจกรรมประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล” โดยมีเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท และโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

22/04/2018

เราจะเป็นใครใน 9 สายของแวดวงฟู้ดซายน์ มาดูกัน !!

1. #สายเฟรนด์ลี่ > ช่างต่อรองเจรจาเป็นนักค้านักขาย (sales) ความรู้ยิ่งมาก ลูกค้ายิ่งติด

2. #สายเปย์ >ฝ่ายจัดซื้อ (sourcing/purchase/procurement) เปย์ทั้งทีต้องได้ของดีคุ้มราคา

3. #สายครีเอทีฟ > ปล่อยของไปให้สุดกับการสร้างสรรค์ (Research and Development R&D) มันจะพิเศษหน่อย ๆ คน ๆ นั้นอาจเป็นคุณ

4. #สายแข็ง > ผลิตกันยาว ๆ ไป (production)
วางแผนและควบคุมให้ได้ของดี ของเสียน้อย

5. #สายเป๊ะ > เก็บทุกเม็ดกับ QC (quality control)/ QA (quality assurance) ไม่ปล่อยให้เล็ดลอดสายตาไปได้

6. #สายอยู่เป็น > ดูแลทุกสายให้ทำงานได้ตามระบบถูกต้อง พร้อมต้อนรับผู้มาตรวจสอบ (audit) อยู่เสมอรวมเรียกว่าระบบคุณภาพ QS (quality system/surveyor)

7. #สายปั้น > หน้าที่ปลุกปั้นคลื่นลูกใหม่ทางด้านอาหารรุ่นใหม่เป็นภารกิจสำคัญ

8. #สายมั่น > มั่นใจไปเผชิญโลกธุรกิจ เค้นทุกหยดออกมาใช้ ให้ไม่พลาดทุกโอกาส

9. #สายกลายพันธุ์ > ประกอบทุกชิ้นส่วนประสบการณ์ ต่อยอดสู่ความท้าทายต่อ ๆ ไป

ไม่ว่าเราจะเป็นสายไหน
การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นตลอด พบกันที่นี่...

20/04/2018

สถานที่พร้อมแล้ว.....พบกันพรุ่งนี้นะครับ

Photos from Tanakorn Rachapila's post 20/04/2018

วันนี้หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 450 ชั่วโมง เพื่อให้คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติก่อนไปฝึกงานยังสถานประกอบการ

17/04/2018

เหลือเวลาอีกเพียง 5 วันก็จะถึงการประกวดรอบสุดท้ายของ 12 ทีม รางวัลพร้อมแล้ว.....คุณพร้อมหรือยัง

05/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล” ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยครับ แล้วพบกันวันที่ 21 เมษายน 2561

รายละเอียดการประกวดและใบสมัคร“นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิล 13/03/2018

รายละเอียดการประกวดและใบสมัคร“นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิล

07/03/2018

สาวๆ #FoodScience มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น่ารักทุกคน #รีบสมัครเข้ามาเรียนกันนะ

20/02/2018

ขอเชิญผู้ที่สนใจกำลังหาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สมัครเรียนในรอบโควต้า เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเป็น Thailand 4.0 (จบแล้วมีงานทำ) ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ที่อาจารย์แนะแนวโรงเรียนของท่าน หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 042 743 682 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

18/02/2018

ขนมจีนน้ำยากึ่งสำเร็จรูป แค่เติมเปล่าทิ้งไว้ 5 นาที บริโภคได้ทันที ผลงานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของ Nattakhan Soonrach เมื่อนักศึกษาเรียนจบไปสามารถเป็นผู้ประกอบการและ start up ธุรกิจของตนเองได้เลย

Photos from Tanakorn Rachapila's post 12/02/2018

สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ รับรองคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลักสูตรปรับปรุง 2559 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน - NIA 11/02/2018

แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน - NIA

แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน - NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ตัวแทนประกวดขวัญใจ 06/02/2018

พักใจ ชั่วคราว (Supanida Kwanruen) คนเดียวล้วนๆ

food science สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 06/02/2018

food science สัมพันธ์ ครั้งที่ 5

การแสดงผาแดง-นางไอ่ 06/02/2018

นำภาพไปใช้ขอเครดิตด้วยนะค่ะ

Photos from Tanakorn Rachapila's post 06/02/2018

ขอแสดงความยินดีกับ Ta Boonyanuch และ Phosda Pak กับรางวัลแรกของค่ำคืนนี้...รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ "crispy chup" ลูกชุบถั่วขาว freeze dry

Photos from Tanakorn Rachapila's post 29/01/2018

การเรียนปฏิบัติการรายวิชาการตลาดและการจัดนิทรรศการธุรกิจอาหาร (วิชาเอกเลือก) มอบหมายงานประจำสัปดาห์นี้คือ #การถ่ายภาพ #macro เพื่อนำไฟล์ภาพไปใช้ในการผลิตสื่อโฆษณา #เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ

27/01/2018

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2/2561

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2519 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสกลนคร ( ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 150 วันที่ 7 ธันวาคม 2519 ) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์และภาควิชาเกษตรศาสตร์ เป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ และในวันที่ 12 มีนาคม 2530 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสกลนคร ให้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์และภาควิชาเกษตรศาสตร์เป็นภาควิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอน 73 วันที่ 17 เมษายน 2530 ) วันที่ 27 กันยายน 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2542 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์และภาควิชาเกษตรศาสตร์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 57 เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ) ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้มีการออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 64 เล่ม 122 ตอนที่ 20ก วันที่ 8 มีนาคม 2548 ) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก้าวขึ้นสู่การเป็นนิติบุคคล สามารถเปิดสอนได้หลากหลายสาขา ตามปรัชญาการศึกษาตามมาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งการจัดการศึกษาแนวใหม่เป็นการมองไปข้างหน้า ในอันที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จึงได้กำเนิดขึ้นภายใต้สภาพความจำเป็น และศักยภาพที่พร้อมเพรียงในการที่จะผลิตบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเต็มภาคภูมิ และเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคอีสานตอนบน การที่จะปฏิบัติตนได้ตามภารกิจตามมาตรา 7 ได้อย่างมีศักยภาพ มีความพร้อมสูงสุดในการเปิดสอนได้ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตบัณฑิตตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ให้บริการชุมชนและสังคมในด้านอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารได้อย่างเต็มภาคภูมิ ปัจจุบันโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือแปรรูปอาหาร ที่มีความทันสมัย และมีศักยภาพสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จากนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มุ่งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรรมเกษตรจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ในด้านการวิจัย และการปฏิบัติเชิงบริหาร เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความชำนาญทางการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารและการจัดการเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสริมให้บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรสามารถก้าวหน้า ในตำแหน่งบริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและเป็นการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

จุดเด่น
มีโรงงานต้นแบบแบบอุตสาหกรรมเกษตร ( Agro Industry Pilot Plant )ที่ย่อส่วนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหลายๆ ประเภทมาไว้ในที่เดียวกัน โดยมีการออกแบบอย่างถูกหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยไม่ต่างจากโรงงานผลิตอาหารจริง รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเพื่อลงมือปฏิบัติในสภาพเหมือนจริง สร้างทักษะและความคุ้นเคย ช่วยลดภาระผู้ประกอบการในการฝึกบัณฑิตที่จบให้ทำงานได้ และยังใช้ประกอบอาชีพอิสระหรือเปิดกิจการของตัวเองได้ ได้ฝึกงานหรือเข้าโครงการสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การทำงานจริงจากภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เปิดโอกาสให้ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติและการรู้จักคิดแก้ปัญหา
เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับเทคโนโลยีอาหาร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล
การประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล”

ผลิตภัณฑ์

1. ให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปอาหาร สมุนไพร และผลผลิตทางการเกษตร
2. รับจ้างผลิตอาหารแปรรูปทุกชนิด เช่น อาหารผง สมุนไพรผล
อาหารกระป๋อง อาหารอบแห้งด้วยความเย็น
3. รับงานศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ด้านอาหาร และการปรับปรุงกระบวนการอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakon Nakhon
47000

Sakon Nakhon มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

เพื่อนๆพี่ๆที่เรียนภาคกศป สาขานิติศาสตร์ ทักทายกันได้

Ajarn Wheng's Corner Ajarn Wheng's Corner
Ban That
Sakon Nakhon, 47001

This is a place where we can all share ideas and feelings towards English language. Feel free to post your questions, comments, and questions...

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล
59/4 Moo1 Chiangkrua Muang
Sakon Nakhon, 47000

Department of Technology and Nutrition Faculty of Natrual Resource and Agro-Industry

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
Sakon Nakhon, 47000

มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส ใฝ่เรียนรู้ สู้ชีวิต จิตใจงาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
Sakon Nakhon, 47000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ฝ่ายรับเข้าศึกษาสาขาวิชากา ฝ่ายรับเข้าศึกษาสาขาวิชากา
Sakon Nakhon, 47000

Official page of Marketing Department, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus for current and future students. Keeping you up to date with the latest opportunities and relevant news and events.

Kasetsart University (KU.csc) Kasetsart University (KU.csc)
59 Moo1 Sakhon Nakhon-Nakhonphranom Rd., Chiangkrua Sub-district, Muang Sakon Nakhon District
Sakon Nakhon, 47000, THAILAND

Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus

Sakon Nakhon Tecnical College Sakon Nakhon Tecnical College
Sakon Nakhon, 47000

"ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย
680 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรสน.

สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
59 ม.1 ถ.วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

สมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/#