โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยา

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

Thatnaraiwittaya School
Thatnaraiwittaya School
ธาตุเชิงชุม
กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเ
กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเ
606, Sakhon Nakhon
Fan_Page_สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์สก
Fan_Page_สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์สก
283 หมู่ 1 ถนนทางหลวง 22, Ban Swang
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลั
ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หอพักบุญเจริญ : สกลนคร
หอพักบุญเจริญ : สกลนคร
594 ซ.วัดป่าภูธร 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริ
โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริ
โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์ (สกลนคร) ขนส่งแห่งที่ 2 โทร 0854394099, Sakhon Nakhon
รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท
รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท
Sakhon Nakhon 47000
อุบลบุรีรักษ์การบริบาล อรร. - สาขาสกลนคร
อุบลบุรีรักษ์การบริบาล อรร. - สาขาสกลนคร
ซอย อุธร, Sakhon Nakhon
การแข่งขันสะพานไม้เสียบลูกชิ้น KU.CSC
การแข่งขันสะพานไม้เสียบลูกชิ้น KU.CSC
kasetsart university chalermphrakiat sakon nakhon province campus
English Excellence
English Excellence
Sakhon Nakhon 47000
Local woven cloth product
Local woven cloth product
Sakhon Nakhon 47000
สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ
สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ
โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

เปิดเหมือนปกติ

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 28/05/2021

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 22/04/2021

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 16/04/2021

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 08/04/2021

🤍❤️🤍❤️🤍❤️

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 08/04/2021

🤍❤️🤍❤️🤍❤️

Photos from งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 01/04/2021

Photos from งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สกลราช's post 26/03/2021

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา

🎉🎊 บันทึกเป็นความทรงจำ 🤍♥️

สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปี 64 – งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 19/03/2021

สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปี 64 – งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

สถิติการรับสมัคร ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ 2564
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/?page_id=229

สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปี 64 – งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

09/03/2021

ifreshy.sakolraj.ac.th

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
** รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ (ไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน)
https://iedu.inl.in.th/portal
*** ปฏิทินการรับสมัคร
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/?p=552
1. โครงการห้องเรียนพิเศษ
1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/psmte164.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/rsmte164.pdf
1.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/pep164.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/rep164.pdf
1.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/pcs164.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/rcs164.pdf
1.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/psmte464.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/rsmte464.pdf
1.5 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/pmep464.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/rmep464.pdf
1.6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/pcs464.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/rcs464.pdf
2. ประเภททั่วไป (ไม่ใช้คะแนน O-Net และไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ)
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/p164.pdf
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/p464.pdf

ifreshy.sakolraj.ac.th

งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 27/02/2021

งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
เข้าดูประกาศได้ที่เว็บไซต์งานรับนักเรียน www.ifreshy.net ติดต่อสอบถามที่มายเลขโทรศัพท์ 088-5690188 ในวันเวลาราชการ

งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

Photos from โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สกลราช's post 23/02/2021

"แม่เหล็กไม่ดูดไม้ฉันใด ความสำเร็จย่อมไม่เกิดขึ้น ถ้าไร้การลงมือทำฉันนั้น"

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (SMTE)
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านการคัดเลือก TCAS64 Round 1 รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 👏👏
ไว้มาอัปเดตกันเรื่อยๆ นะคะ🎊🎊

#SMTESKR #โครงการห้องเรียนพิเศษสกลราชวิทยานุกูล #โครงการSMTE #โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สกลราชวิทยานุกูล

21/01/2021

งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
1. โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SMTE / EP / CS
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SMTE / MEP / CS
3. โควตาโรงเรียนเดิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สมัครกับคุณครูธัญรัชต์ ในคาบแนะแนว)
4. ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ไม่ใช้ O-NET)
5. ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ไม่ใช้ O-NET)
*** ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้ที่เว็บไซต์งานรับนักเรียน www.ifreshy.net หรือโทร งานรับนักเรียน 088-5690188 (ในวันเวลาราชการ)

09/01/2021

งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

📍ประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม COVID-19 [ระลอกใหม่]
ตั้งแต่วันที่ 12-17 มกราคม 2564
🛎📚เปิดเรียนตามปกติในวันที่ 18 มกราคม 2564

13/11/2020

กิจกรรมโครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 11-12 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมโครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 11-12 พฤศจิกายน 2563

13/11/2020

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มก.ฉกส.

กิจกรรมโครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 11-12 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมโครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 11-12 พฤศจิกายน 2563

09/11/2020

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

02/11/2020

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

26/10/2020

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

26/10/2020

"Aki no Monogatari เรื่องเล่าในฤดูใบไม้ร่วง"
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 (ห้องโครงการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE)
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ทั้งหมด 30 คน
เป็นนิทรรศการหอศิลป์ 3 มิติ (3D Art Exhibition)
สามารถรับชมแบบจำลองการแสดงงานผ่านทาง เว็บ www.artsteps .com
https://www.artsteps.com/view/5f897a46f1961417edac085e
หรือสแกนผ่าน Qr Code ในโพสต์นี้มีผังของงานนิทรรศการและวิธีการชมงานนิทรรศการอีกด้วย
สามารถชมหนังสือสูจิบัตร Aki no Monogatari art exhibition
ได้ที่ลิ้งก์ http://online.anyflip.com/sahjb/krjn/mobile/index.html
และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก คือ เลือกรูปที่ชอบมากที่สุด บอกเหตุผล พร้อมติดแท็ก #Akino615 ลุ้นรับเงินจำนวน 100 บาท 2 รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. สามารถร่วมสนุกได้ทั้งทาง Facebook และ Instagram
โดยทาง Facebook ให้คอมเม้นท์ใต้โพสต์นี้ ส่วน Instagram ให้แท็กไอจี @akino615 พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ
มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะค้าบ

18/10/2020

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นักเรียนในโครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และข้อเสนอโครงงานผ่านรอบแรก YSC2021

12/10/2020

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผลงานในฉบับนี้ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

08/10/2020

เปิดตัวจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีกำหนดออกทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมของโครงการ SMTE โปรดติดตามจดหมายข่าวในฉบับต่อไป

08/10/2020

👍🏆🏆🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥉

บรรยากาศการประชุมวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
#SMTE2020
#AudioVisual_Aids

07/10/2020

https://www.facebook.com/282277595461815/posts/1256014064754825/

บรรยากาศการประชุมวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
#SMTE2020
#AudioVisual_Aids

29/09/2020

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สกลราช's cover photo

29/09/2020

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สกลราช

29/09/2020

สรุปผลการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันนอกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ผลงานของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีดังนี้
1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์สาขา เคมี
2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขา เทคโนโลยี
3. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
4. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์
5. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอแบบปากเปล่า สาขา สิ่งแวดล้อม
สรุปจำนวนเหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 1 และเหรียญทองแดง 1
#ทำงานเป็นทีมมุ่งสู่ความสำเร็จ
#8ทอง1เงิน1ทองแดง
#ขอบคุณทีมงานSMTE _SKR ทีมงานคุณภาพคับเเก้วทุกท่าน
#ขอบใจนักเรียนSMTE ที่ทำเต็มที่เต็มกำลังจนผลออกมาตามเป้าหมาย
#ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่สนับสนุนมาโดยตลอด

13/09/2020

ค่ายวิชาการนักเนียนชั้น ม. 5/15
โครงการห้องเรียพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคู่จังหวัดพัฒนา สกลนคร-นครพนม จำนวน 6 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

youtube.com 09/09/2020

การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายโฟม

🚩มาครับ... เรามา #กดไลค์ #กดแชร์ โหวตกันหน่อย
เปิดการโหวตวีดีโอการแข่งขันกิจกรรมการประกวด[โครงงานวิทยาศาสตร์] (ออนไลน์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

📍https://youtu.be/4lrqZOJrtQg

📍https://youtu.be/kAZANWSv5IM

***อ่านๆวิธีการครับ #สกลราชของเรา #โรงเรียนของเรา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และทุกท่านร่วมโหวตให้ลูกๆเราหน่อยนะครับ

#การคิดคะแนน Popular Vote

👍1 Like บน Youtube = 1 Point

👍1 Share บน Facebook = 3 Point

Share on Facebook ติด Hashtag: #SciKMITL #ชื่อ ผลงาน #Sciday

หมายเหตุ!!! ชื่อ #ผลงาน ให้คัดลอกจากชื่อวีดีโอบน Youtube

***ปิดรับโหวตทุกช่องทาง วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. นี้

youtube.com การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายโฟมโดยใช้สารสกัดจากใบทํามัง (แมงดา) จาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ***ทางผู้จัดท...

08/04/2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ....
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 👏👏👏

08/04/2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ....
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 👏👏👏

08/04/2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ....
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

08/04/2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

01/04/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2774401872609145&id=173033299412695

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.ผลคะแนนสอบ 100 คะแนนเต็ม
- วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 8 คน
- วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

2. ผลคะแนนสอบ 90 คะแนนขึ้นไป
- วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน
- วิชาภาษาไทย จำนวน 10 คน
- วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน

01/04/2020

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สกลราช's cover photo

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
Sakon Nakhon
47000
Sakon Nakhon โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Thatnaraiwittaya School Thatnaraiwittaya School
ธาตุเชิงชุม
Sakon Nakhon, 47000

ใช้สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลงาน ของทางโรงเรียน

Bangkok Siam Inter Nursing Care School Bangkok Siam Inter Nursing Care School
70/3 Rattha Bamiung Rd, That Cheong Chum
Sakon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์
ถนน ลาดกะเฌอ-ผักคำภู ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180
Sakon Nakhon, 47180

Romklao Cool Boy and Cute Girl Romklao Cool Boy and Cute Girl
Sakon-Nakea
Sakon Nakhon, 47280

เพจนี้สำหรับรูปสาวๆๆ หนุ่มๆๆ ร่มเกล้า ฝากรูปได้นะ

ดินผสมพร้อมปลูก อ.วานรนิวาส ดินผสมพร้อมปลูก อ.วานรนิวาส
163 หมู่ 7 บ้านหนองบัวงาม ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส
Sakon Nakhon, 47120

จำหน่ายดินพร้อมปลูกต้นไม้ ,ดินดี 4 ภาค อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 095-6046861

KGRS PJMotor KGRS PJMotor
1489 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่บิีกไบค์ขั้นพื้้นฐาน แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์คาวาซากิและอื่นๆ

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (Spotec วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (Spotec
448 หมู่ 9 ถนนสกล-นาแก ชุมชนนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakon Nakhon, 47000

รับสมัคร นักเรียน​ นักศึกษา ปวช. ปวส. วิชาชีพระยะสั้น สนใจติดต่อ โทร. 042-971136 ต่อ 109 เว็ปไซต์ www.spotec.ac.th

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง
Sakon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์

W.p.k cute girls &cool boys club W.p.k cute girls &cool boys club
Sawangdaendin
Sakon Nakhon, 47240

รั้วเหลืองแดงwaengpittayakhom school , Sakon Nakhon Thailand ช่วยกดlikeกันเยอะ เยอะน้าาาา

งานแนะแนว โรงเรียนสกลราชวิท งานแนะแนว โรงเรียนสกลราชวิท
Sakon Nakhon, 47000

ยินดีต้อนรับ...สู่งานแนะแนวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง สกลนคร 47000 โทร 042-713566 ต่อ 504

โรงเรียนบ้านตาดโตน โรงเรียนบ้านตาดโตน
หมู่ 2 บ้านตาดโตน
Sakon Nakhon, 47000

รักเรียน เพียรทำดี มีวินัย น้ำใจสูง