องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริษัท สื่อ

สถานีข่าว สกลนคร
สถานีข่าว สกลนคร
111, Sakhon Nakhon

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 15/11/2023

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. บรรยากาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศรีสกล เอ โรงแรมเดอะ มาเจสติคสกลนคร (เอ็ม.เจ.) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้แทนภาคหน่วยงานราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

จัดการประชุมโดย ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ภาพข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 15/11/2023

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศรีสกล เอ โรงแรมเดอะ มาเจสติคสกลนคร (เอ็ม.เจ.) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้แทนภาคหน่วยงานราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

จัดการประชุมโดย ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ภาพข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 15/11/2023

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศรีสกล เอ โรงแรมเดอะ มาเจสติคสกลนคร (เอ็ม.เจ.) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้แทนภาคหน่วยงานราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ภาพข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

13/11/2023

#บุกห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร "ตะลอนออนทัวร์สกลนคร" Ep.06

11/11/2023

ขอฝากรายการใหม่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร "ตะลออนออนทัวร์สกลนคร"
https://shorturl.at/jmCIW(ต้นฉบับ)
ฝากติดตาม กดไลค์ กดแชร์

09/11/2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนชาวสกลนคร ร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศรีสกล เอ โรงแรมเดอะมาเจสติคสกลนคร (โรงแรม MJ สกลนคร) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 08/11/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร”
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระน้ำ จำนวน 2,500 บาทต่อ 1 บ่อ พื้นที่ขุดสระน้ำจะต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรนอกเขตชลประทาน ได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีบัญชาให้สำนักปลัด ฯ ดำเนินการสำรวจข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ โดยสำรวจความต้องการของประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา กรอบข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วยื่นเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มhttps://www.sakon-pao.go.th/home/wp-content/uploads/2023/11/Pool.pdf

30/10/2023

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขยายเวลา รับถ่ายโอนข้าราชการ รพ.สต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รับสมัครถ่ายโอนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ยื่นแบบประสงค์ได้ที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
หรืออีเมล์ [email protected]
โทร. 09 8226 2793 นางสาวอรอนงค์ กั้วจำนงค์
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 25/10/2023

#รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย #เราไม่ทิ้งใครให้อยู่เพียงลำพัง
📣 ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ลุกลามทำให้บ้านเรือน 1 หลังคาเรือนเสียหายเกือบทั้งหลัง ที่เกิดเหตุบ้านของนางคำเปอ แสนอุดม เลขที่ 94 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ทำให้ผู้ประสบภัยขาดที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว
➡️ สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี นางเหลียน จิตชัยสี
เลขที่บัญชี 014972811247
หรือ
➡️ ติดต่อบริจาคสิ่งของได้ที่ ..
นางคำเปอ แสนอุดม เจ้าของบ้าน
โทรศัพท์ 084-5260467
นายทองแดง พรมเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน
โทรศัพท์ 088-5146291

22/10/2023

🇹🇭วันปิยมหาราช🇹🇭
ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจอันสำคัญที่ทำให้พระองค์ทรงได้สมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยะมหาราช" ก็คือ การเลิกทาส

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหาส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#วันปิยมหาราช66

19/10/2023

#สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร
ขอเชิญสมาชิกองค์กรเกษตรกร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
ณ หน่วยเลือกตั้งประจำตำบล ตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร เข้าคูหากาเบอร์เดียว ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

แบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอโอนย้าย/สอบเปลี่ยนสายงาน/สอบคัดเลือกกรณีพิเศษ เพื่อแต่งตั้งใ 17/10/2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งสายงานสาธารณสุข สายวิชาชีพเฉพาะ และสายงานทั่วไปที่ว่างในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ ดังนี้
1. นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. ว่าง 470 อัตรา
2. พยาบาลวิขาชีพ ปก./ชก. ว่าง 227 อัตรา
3. แพทย์แผนไทย ปก./ชก. ว่าง 119 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. ว่าง 10 อัตรา
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. ว่าง 144 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. ว่าง 125 อัตรา
7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปง./ชง. ว่าง 13 อัตรา
สำหรับผู้มีความประสงค์ขอโอนย้าย/สอบเปลี่ยนสายงาน/สอบคัดเลือกกรณีพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดความประสงค์ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
***ทั้งนี้ หากสำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาให้เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานให้ทราบอีกครั้งทางเพจ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร***

แบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอโอนย้าย/สอบเปลี่ยนสายงาน/สอบคัดเลือกกรณีพิเศษ เพื่อแต่งตั้งใ สำหรับตำแหน่งที่ว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาให้แล้ว

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 11/09/2023
Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 11/09/2023

วันที่ 11 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้บริการรถประชาสัมพันธ์ LED บริเวณจุดประชาสัมพันธ์กลาง หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ระหว่างวันที่ 6-14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 10/09/2023

วันที่ 10 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้บริการรถประชาสัมพันธ์ LED บริเวณจุดประชาสัมพันธ์กลาง หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ระหว่างวันที่ 6-14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
#ผ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

27/07/2023

#ยลโฉมสกลนคร EP10 "4 ดำมหัศจรรย์ภูพาน"
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทย ที่อาศัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประสบกับปัญหาหลัก 3 ประการ คือ ปัญหาเกี่ยวกับดิน เนื่องจากขาดความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ และแร่ธาตุต่างๆ ปัญหาด้านแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่เพียงพอ และปัญหาด้านป่าไม้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้น
กิจกรรมในศูนย์ศึกษา
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน มีกิจกรรมที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุกด้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอันเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่
“4 ดำมหัศจรรย์ภูพาน” อันได้แก่

“โคเนื้อภูพาน” เป็นโคที่ถูกปรับปรุงพันธุ์มาจากโคทาจิมะ (Tajima)
ซึ่งเป็นโคสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์วากิว (หรือโคญี่ปุ่น)
และเป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก
ลักษณะเนื้อมีความนุ่ม มีไขมันแทรกเกรดสูง
จุดเด่นที่สำคัญคือ มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่อกรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่าโคทั่วไป
จึงทำให้ปลอดภัยต่อการบริโภค นิยมนำมาทำอาหารประเภท สเต๊ก ชาบู สุกี้ เป็นต้น

“สุกรภูพาน” ภายนอกมีสีดำ เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว
จุดเด่นคือเป็นหมูที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย และลูกดก
เกษตรกรสามารถเลี้ยงปล่อยหลังบ้านเพื่อกินเศษอาหารที่เหลือ
อีกทั้งยังสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ทนทานต่อโรค
เมื่อนำไปขุนให้เนื้อแดงมากกว่าไขมัน การเลี้ยงหมูดำภูพานมีอยู่ 2 แบบคือ
เลี้ยงเพื่อขุนเป็นเนื้อหมู และเลี้ยงเพื่อทำเป็นหมูหัน

“ไก่ดำภูพาน” เป็นสัตว์เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นที่นี่
โดยมีลักษณะเด่นคือ หนังดำ เนื้อดำ กระดูกดำ
ตลอดจนเครื่องในก็มีสีดำ ซึ่งสารสีดำนี้คือสารเมลานิน
ที่มีการกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ร่ายกายเป็นสีดำ
สารเมลานินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
จึงช่วยลดโอกาสของการเป็นโรคมะเร็งและออกฤทธิ์ช่วยชะลอความแก่

“กระต่ายดำภูพาน” ทางศูนย์ได้พัฒนาต่อยอดจากกระต่ายป่าสายพันธุ์ดั้งเดิม
นำมาผสมข้ามอีกหลายสายพันธุ์ จนได้กลายมาเป็นกระต่ายดำภูพาน
สาเหตุที่เลือกพัฒนากระต่ายดำภูพาน เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ยากจน
เพราะกระต่ายกินแค่หญ้ากับน้ำ ไม่ต้องใช้อาหารชนิดอื่นๆ เหมือนโคเนื้อ ไก่ หรือหมู
ทำให้มีต้นทุนน้อย และยังสามารถบริโภคกระต่ายเพื่อเพิ่มสารอาหารในครัวเรือน
รวมถึงสามารถจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ให้ครอบครัวได้ด้วย
สำหรับเนื้อกระต่ายนั้นก็ได้รับการศึกษามาแล้วว่าเป็นเนื้อที่มีไขมันน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ
+1

กวางรูซาชวา หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กวางรูซา (อังกฤษ: Javan rusa;[2] ชื่อวิทยาศาสตร์: Rusa timorensis) เป็นกวางชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดที่เกาะชวาของอินโดนีเซีย ลักษณะโดยทั่วไป คือเป็นกวางขนาดกลาง ลำตัวมีสีน้ำตาลเหลือง-น้ำตาลเทา บริเวณใต้คอและใต้ท้องมีสีน้ำตาลอ่อน เพศเมียจะมีสีอ่อนกว่าเพศผู้ น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ของตัวผู้ประมาณ 120-160 กิโลกรัม ตัวเมีย 65-90 กิโลกรัม ความยาวรอบตัว 1.3-2.5 เมตร ความยาวหาง 10-30 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีความสูงเท่ากับ 110 เซนติเมตรและ 90 เซนติเมตรตามลำดับ
#ยลโฉมสกลนคร

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 17/07/2023

#เดินหน้าพัฒนาสกลนคร
วันที่17ก.ค2566 ณ โรงเรียนธาตุทองวิทยาคม นาย วสันต์ สาระนันท์ รองนายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานในการแข่งขันทัษะทางวิชา การ โรงเรียนในสังกัดองค์การิหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

10/07/2023

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารรุ่งเรืองอินเตอร์ สาขาสกลนคร

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=574470594899722&id=100070103585398&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

🩸ยิ่งให้ยิ่งได้ จากใจ รุ่งเรืองอินเตอร์🩸
บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ รุ่งเรืองอินเตอร์
เชิญชวนชาวสกลนคร ร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการเปิดรับบริจาคโลหิตโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ณ อาคาร รุ่งเรืองอินเตอร์ สาขาสกลนคร
(ติดเบลลินี่สกลนคร และโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้าคาร์)
วันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 08:00-12:00 น.
💖 #รุ่งเรืองอินเตอร์เพื่อสังคมไทย💖
#รุ่งเรืองอินเตอร์ #ที่หนึ่งเรื่องมอเตอร์ไซค์
#บริจาคโลหิต #บริจาคเลือด #ไทยฮอนด้าเพื่อสังคมไทย
#ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย #สภากาชาดไทย

07/07/2023

อบจ.สกลนคร ร่วมกับ ม.ราชภัฎสกลนคร จับมือชี้แจงการเข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น #เดินหน้าสกลนครสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City

07/07/2023
Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 06/07/2023

โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 โดยจัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเนื้อที่ถือครอง
ทำการเกษตร รวมถึงลักษณะของการทำการเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตร
ทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ประเทศมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในประเทศ และสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2566 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ โดยมีการนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาใช้สนับสนุนการจัดทำ และจัดทำระบบงานสำมะโนการเกษตร เป็นระบบเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการงานสำมะโนการเกษตร ระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลและนำเสนอผลข้อมูลสำคัญในระดับพื้นที่ย่อยได้ทันที โดยหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสนาม จะมีการประมวลผลข้อมูลในสำนักงานเพื่อจัดทำรายงานผลสำมะโนการเกษตรตามรูปแบบมาตรฐานต่อไป
สำนักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
จะเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างพื้นฐานของข้อมูลการเกษตรที่สำคัญ จำเป็น และเพียงพอต่อความต้องการใช้และมีความทันสมัย ที่ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจได้ รวมไปถึงเกษตรกร มีช่องทางในการสะท้อนปัญหา ความต้องการ และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่าน รวมไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ “คุณมาดี” เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ .....................................

06/07/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่อง สำนักงานสถิติแห่งชาติเดินหน้า “สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566”
รัฐได้ข้อมูล เกษตรกรได้ประโยชน์ ผลผลิตได้ราคา ท้องถิ่นได้พัฒนา

สำนักงานสถิติแห่งชาติเดินหน้าจัดทำ “สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566” ส่งเจ้าหน้าที่ หรือ “คุณมาดี” ลงพื้นที่สัมภาษณ์ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รวมถึงลักษณะของการทำการเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือผู้ถือครองทำการเกษตรทุกท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประเทศ
มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในประเทศ และสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ
สำมะโนการเกษตรมาแล้ว 6 ครั้ง (ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2493) และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ที่ให้ทุกประเทศจัดทำสำมะโนการเกษตรทุก 10 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติการเกษตรที่สำคัญ จำเป็นอย่างเพียงพอ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนพัฒนาการเกษตรและประชากรในภาคการเกษตรของประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงกำหนดให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นครั้งที่ 7

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ “คุณมาดี” บุคลิกเป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ถือครองทำการเกษตรทั่วประเทศ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ถือครอง
ทำการเกษตร ขนาดเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน การประกอบกิจกรรมทางการเกษตร และปัจจัยทางการเกษตรอื่น ๆ

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกท่าน ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อที่รัฐจะได้มีข้อมูลที่สะท้อนการทำการเกษตรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรโดยตรง เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย สำหรับผู้ถือครองทำการเกษตรหรือหน่วยงานอื่น ๆ มีข้อมูลที่ใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินการวิจัย สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรของประเทศไทย และใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาการทำการเกษตรของตนเอง” และหาก
ผู้ถือครองทำการเกษตรสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือไม่ สามารถขอดูบัตรประจำตัว ซึ่งออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 01/07/2023

#ฉลองพัดยศพระครูถิรโชติคุณ
วันที่ 1ก.ค 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานฉลองพัดยศท่านพระครูถิรโชติคุณ (ชั้นเอก)เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนหอม ต.โนนหอม อ.เมือง พี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 01/07/2023

#ตักบาตรทางน้ำหนองหาร
วันที่1ก.ค2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนานกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครร่วมพิธีทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร's post 01/07/2023

#เดินหน้าพัฒนาสกลนคร
วันที่่ 30 มิ.ย.66 เวลา20.00 น.ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบภารกิจให้นายสามารถ ปะโมนะตา เป็นประธานในพิธีแข่งขันชกมวยนัดการกุศล ณ สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนกุดบาก อำเภอกุดบาก

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท สื่อ ใน Sakon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

อบจ สัญจรพบประชาชน ณ อบต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย วันที่ 1 ก.ย. 65 ช่วงที่ 3
ความรู้สึกของครูที่ร่วมแข่ง!!  "รายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับเด็กสมัยใหม่"4 ทีมสุดท้าย!!! พร้อมชิงแช...
อบจ.สกลนครยุคใหม่เข้าใจเข้าถึงมุ่งมั่นพัฒนา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถ. ศูนย์ราชการ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร
Sakon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Sakon Nakhon บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Journal of Materials Science and Applied Energy - JMSAE Journal of Materials Science and Applied Energy - JMSAE
Center Of Excellence On Alternative Energy, Research And Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University, 680 Nittayo Road, Mueang District
Sakon Nakhon, 47000

International journal and publication of theoretical and experimental materials energy - Publication

ซอดแจ้ง สตูดิโอ ซอดแจ้ง สตูดิโอ
374/3 ซ. สุขสันต์ ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

สิ่งต่างๆ​ เกิดขึ้นจากความพยายาม​ ?

KP music สกลนคร KP music สกลนคร
Nittayo
Sakon Nakhon, 47000

จำหน่ายอุปกรณ์ดนตรีสากล ซื้อขาย แล?