ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2

ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ
สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ
โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม
93 หมู่ 5
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
pcu นาเวง
กรมทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 3
ถนน นิตโย
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
680 Moo 11 Nittayo Road Mueang
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
Sakhon Nakhon 47000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั
219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
Thatnaraiwittaya School
Thatnaraiwittaya School
ธาตุเชิงชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
Sakhon Nakhon 47000
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

ความคิดเห็น

👨‍✈️ขอสมัครใจเป็นรั้วของชาติครับ!

(17 ธ.ค. 64) นาย ธนกร แก้วพิมพ์ ภูมิลำเนาทหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เดินทางเข้าสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ประจำปี 2565 โดยมี ฝ.สรรพกำลัง มทบ.29 อำนวยความสะดวกในการรับสมัคร โดยเลือกหน่วย หน่วยหลัก : ร้อย.มทบ.29
เปิดสิทธิทหารกองประจำการ ดีแบบนี้ สมัครเลย!!

1.เงินเดือน+ค่าครองชีพชั่วคราว
2.เครื่องแต่งกาย ได้รับเครื่องแต่งกาย,เครื่องนอน,เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัวตลอดระยะเวลาการเป็นทหารกองประจำการ
3.สิ่งอำนวยความสะดวกห้องพักผ่อน ห้องสมุด กีฬา ฯลฯ
4.เข้าโรงเรียนทหาร ได้รับสิทธิพิเศษในการสอบเข้าโรงเรียนทหาร
5.การศึกษา มีการศึกษานอกระบบจนจบการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมปลาย (ม.6)
6.สิทธิการรักษาพยาบาลได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่เป็นทหาร กองประจำการ
7.การฝึกและส่งเสริมวิชาชีพมีการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดออกจากทหารกองประจำการ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน ฯลฯ

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ!!
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชายไทยอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ในปี 65 (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547)
ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
2.ชายไทยอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ในปี 65(เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543)
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
-ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
-ไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค.64 - 31 ม.ค.65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทรศัพท์ 0 2223 3259

#สอบทหาร #กองทัพบก #ทหาร #สิทธิทหารกองประจำการ #เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด #มทบ29
ที่มา:เพจ เรารักกองทัพบก
💂 ใครอยากเป็นทหารยกมือขึ้น!! 💂
🇹🇭 กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

🕵️ เส้นทางสู่ทหารอาชีพ เมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิดังนี้
✅ มีสิทธิเช่นเดียวกับทหารกองประจำการประจำปี
✅ ผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ มีสิทธิลดวันรับราชการในกองฯ
✅ ผู้รับราชการครบ 2 ปี มีคะแนนเพิ่มเติม
✅ ได้รับจัดสรรโควตา นนส. ร้อยละ 80
✅ คะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 10 การสอบคัดเลือก ทบ.
✅ สิทธิรักษาพยาบาล

📑 คุณสมบัติผู้สมัคร
👉 ชายไทยอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ในปี 65 (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547)
ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
👉 ชายไทยอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ในปี 65(เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543)
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
👉 ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
👉 ไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร

🗂️ หลักฐานการสมัคร
👉 ใบสำคัญ (สด.9)
👉 ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43)
👉 บัตรประชาชน
👉 สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง, บิดา, มารดา
👉 หลักฐานการศึกษา
👉 หลักฐานอื่นๆ (เปลี่ยนชื่อสกุล)

🌐 สมัครผ่านเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th หรือสำนักงานสัสดีทุกอำเภอ
🗓️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค.65
📝 คัดเลือกวันที่ 12-13 ก.พ. 65
🗺️ เข้ากองประจำการวันที่ 1 พ.ค. 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทรศัพท์ 0 2223 3259 หรือ เพจ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 29

#สมัครทหารออนไลน์ #กองทัพบก #ทหาร #มทบ29 #ฝ่ายสรรพกำลัง29
กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยระบบออนไลน์

โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์
rcm65.rta.mi.th
และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน

ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

คุณสมบัติผู้สมัคร
🟢 เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
⚫ ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว
แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ

🟡 รับสมัครเฉพาะทหารบกผลัดที่ 1/65 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร แต่เลือกได้เพียงคนละ 1 มณฑลทหารบกเท่านั้น

🔵คัดเลือกทหาร ในวันที่ 12 - 13 ก.พ. 65 ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน

🔴 ส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 65
❗️ กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วจำนวน 3,080 อัตรา
กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา
สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️
💂‍♂️ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
#ครอบครัวกองทัพบก
#สอบนักเรียนนายสิบ
#สอบเข้ารับราชการ
#สอบทหาร
#NCO2665
#SMARTSoldiersStrongArmy
https://www.facebook.com/watch/?v=316030960334104
❗️ กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วจำนวน 3,080 อัตรา

กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️

💂‍♂️ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

#ครอบครัวกองทัพบก
#สอบนักเรียนนายสิบ
#สอบเข้ารับราชการ
#สอบทหาร
#NCO2665
#SMARTSoldiersStrongArmy

https://www.facebook.com/watch/?v=316030960334104
❗️ กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วจำนวน 3,080 อัตรา

กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️

💂‍♂️ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

#ครอบครัวกองทัพบก
#สอบนักเรียนนายสิบ
#สอบเข้ารับราชการ
#สอบทหาร
#NCO2665
#SMARTSoldiersStrongArmy

https://www.facebook.com/watch/?v=316030960334104
หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.29
#ประชาสัมพันธ์ น้องๆทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัด 2 เพื่อเตรียมความพร้อมมาในวันรายงานตัว
ให้น้องๆเตรียมการดังนี้
**หลักฐานที่ต้องตรียมมาแสดงในวันรายงานตัว**
- บัตรประชาชน (ตัวจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา (สำเนา)
- ใบรับรองผลการตรวจเลือก ( สด.43) หมายนัดเข้ารับราชการ (สด.40)
- ประวัติเกี่ยวกับการรักษา (ถ้ามี)
- ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
-โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมสายชาร์จ
- สมุดบันทึกไทม์ไลน์ของตนเอง ตั้งแต่ 18-31 ต.ค.64 โดยละเอียด
-ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน covid19 (ถ้ามี)
- ดำเนินการตัดผมให้เรียบร้อย ข้างขาว ด้านบนยาวไม่เกิน 3 มม. (เบอร์ 1 )

Scan QR Code เพื่อรับการแจ้งข่าวสาร
ติดต่อประสานข้อมูลเพิ่มเติม
ร.อ.ธเนศ โมยะ ผบ.หน่วยฝึก 089-5099909
ร.ท.พีระ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้ฝึก 062-8298826
#หน่วยฝึกทหารใหม่ #ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29
📣 ประกาศ ประกาศ‼️
#ผู้สมัครสอบ #ทหารอาสา ทบ.

สำหรับท่านที่ได้ยื่นเอกสาร สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น ทหารอาสา ในส่วนของ ทบ. ไปแล้ว

ตอนนี้ นรด. ได้ประกาศรายชื่อ กำลังพลสำรองเเละทหารกองหนุน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นทหารอาสาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วนะคะ

ไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ นรด.
👇👇👇
www.tdc.mi.th

รายละเอียดตามภาพฉาย ด้านล่าง 😁

โทรศัพท์ 042-711-681 ต่อ 21121

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29's post 17/12/2021

👨‍✈️ขอสมัครใจเป็นรั้วของชาติครับ!

(17 ธ.ค. 64) นาย ธนกร แก้วพิมพ์ ภูมิลำเนาทหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เดินทางเข้าสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ประจำปี 2565 โดยมี ฝ.สรรพกำลัง มทบ.29 อำนวยความสะดวกในการรับสมัคร โดยเลือกหน่วย หน่วยหลัก : ร้อย.มทบ.29

16/12/2021

เปิดสิทธิทหารกองประจำการ ดีแบบนี้ สมัครเลย!!

1.เงินเดือน+ค่าครองชีพชั่วคราว
2.เครื่องแต่งกาย ได้รับเครื่องแต่งกาย,เครื่องนอน,เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัวตลอดระยะเวลาการเป็นทหารกองประจำการ
3.สิ่งอำนวยความสะดวกห้องพักผ่อน ห้องสมุด กีฬา ฯลฯ
4.เข้าโรงเรียนทหาร ได้รับสิทธิพิเศษในการสอบเข้าโรงเรียนทหาร
5.การศึกษา มีการศึกษานอกระบบจนจบการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมปลาย (ม.6)
6.สิทธิการรักษาพยาบาลได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่เป็นทหาร กองประจำการ
7.การฝึกและส่งเสริมวิชาชีพมีการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดออกจากทหารกองประจำการ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน ฯลฯ

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ!!
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชายไทยอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ในปี 65 (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547)
ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
2.ชายไทยอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ในปี 65(เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543)
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
-ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
-ไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค.64 - 31 ม.ค.65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทรศัพท์ 0 2223 3259

#สอบทหาร #กองทัพบก #ทหาร #สิทธิทหารกองประจำการ #เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด #มทบ29
ที่มา:เพจ เรารักกองทัพบก

เปิดสิทธิทหารกองประจำการ ดีแบบนี้ สมัครเลย!!

1.เงินเดือน+ค่าครองชีพชั่วคราว
2.เครื่องแต่งกาย ได้รับเครื่องแต่งกาย,เครื่องนอน,เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัวตลอดระยะเวลาการเป็นทหารกองประจำการ
3.สิ่งอำนวยความสะดวกห้องพักผ่อน ห้องสมุด กีฬา ฯลฯ
4.เข้าโรงเรียนทหาร ได้รับสิทธิพิเศษในการสอบเข้าโรงเรียนทหาร
5.การศึกษา มีการศึกษานอกระบบจนจบการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมปลาย (ม.6)
6.สิทธิการรักษาพยาบาลได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่เป็นทหาร กองประจำการ
7.การฝึกและส่งเสริมวิชาชีพมีการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดออกจากทหารกองประจำการ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน ฯลฯ

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ!!
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชายไทยอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ในปี 65 (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547)
ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
2.ชายไทยอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ในปี 65(เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543)
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
-ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
-ไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค.64 - 31 ม.ค.65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทรศัพท์ 0 2223 3259

#สอบทหาร #กองทัพบก #ทหาร #สิทธิทหารกองประจำการ #เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด #มทบ29
ที่มา:เพจ เรารักกองทัพบก

01/12/2021

💂 ใครอยากเป็นทหารยกมือขึ้น!! 💂
🇹🇭 กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

🕵️ เส้นทางสู่ทหารอาชีพ เมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิดังนี้
✅ มีสิทธิเช่นเดียวกับทหารกองประจำการประจำปี
✅ ผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ มีสิทธิลดวันรับราชการในกองฯ
✅ ผู้รับราชการครบ 2 ปี มีคะแนนเพิ่มเติม
✅ ได้รับจัดสรรโควตา นนส. ร้อยละ 80
✅ คะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 10 การสอบคัดเลือก ทบ.
✅ สิทธิรักษาพยาบาล

📑 คุณสมบัติผู้สมัคร
👉 ชายไทยอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ในปี 65 (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547)
ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
👉 ชายไทยอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ในปี 65(เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543)
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
👉 ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
👉 ไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร

🗂️ หลักฐานการสมัคร
👉 ใบสำคัญ (สด.9)
👉 ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43)
👉 บัตรประชาชน
👉 สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง, บิดา, มารดา
👉 หลักฐานการศึกษา
👉 หลักฐานอื่นๆ (เปลี่ยนชื่อสกุล)

🌐 สมัครผ่านเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th หรือสำนักงานสัสดีทุกอำเภอ
🗓️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค.65
📝 คัดเลือกวันที่ 12-13 ก.พ. 65
🗺️ เข้ากองประจำการวันที่ 1 พ.ค. 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทรศัพท์ 0 2223 3259 หรือ เพจ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 29

#สมัครทหารออนไลน์ #กองทัพบก #ทหาร #มทบ29 #ฝ่ายสรรพกำลัง29

💂 ใครอยากเป็นทหารยกมือขึ้น!! 💂
🇹🇭 กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

🕵️ เส้นทางสู่ทหารอาชีพ เมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิดังนี้
✅ มีสิทธิเช่นเดียวกับทหารกองประจำการประจำปี
✅ ผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ มีสิทธิลดวันรับราชการในกองฯ
✅ ผู้รับราชการครบ 2 ปี มีคะแนนเพิ่มเติม
✅ ได้รับจัดสรรโควตา นนส. ร้อยละ 80
✅ คะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 10 การสอบคัดเลือก ทบ.
✅ สิทธิรักษาพยาบาล

📑 คุณสมบัติผู้สมัคร
👉 ชายไทยอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ในปี 65 (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547)
ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
👉 ชายไทยอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ในปี 65(เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543)
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
👉 ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
👉 ไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร

🗂️ หลักฐานการสมัคร
👉 ใบสำคัญ (สด.9)
👉 ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43)
👉 บัตรประชาชน
👉 สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง, บิดา, มารดา
👉 หลักฐานการศึกษา
👉 หลักฐานอื่นๆ (เปลี่ยนชื่อสกุล)

🌐 สมัครผ่านเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th หรือสำนักงานสัสดีทุกอำเภอ
🗓️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค.65
📝 คัดเลือกวันที่ 12-13 ก.พ. 65
🗺️ เข้ากองประจำการวันที่ 1 พ.ค. 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทรศัพท์ 0 2223 3259 หรือ เพจ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 29

#สมัครทหารออนไลน์ #กองทัพบก #ทหาร #มทบ29 #ฝ่ายสรรพกำลัง29

ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29 updated their address. 22/11/2021

ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29 updated their address.

ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29 updated their address.

ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29 updated their website address. 22/11/2021

ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29 updated their website address.

ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29 updated their website address.

22/11/2021

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยระบบออนไลน์

โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์
rcm65.rta.mi.th
และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน

ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

คุณสมบัติผู้สมัคร
🟢 เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
⚫ ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว
แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ

🟡 รับสมัครเฉพาะทหารบกผลัดที่ 1/65 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร แต่เลือกได้เพียงคนละ 1 มณฑลทหารบกเท่านั้น

🔵คัดเลือกทหาร ในวันที่ 12 - 13 ก.พ. 65 ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน

🔴 ส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 65

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยระบบออนไลน์

โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์
rcm65.rta.mi.th
และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน

ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

คุณสมบัติผู้สมัคร
🟢 เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
⚫ ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว
แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ

🟡 รับสมัครเฉพาะทหารบกผลัดที่ 1/65 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร แต่เลือกได้เพียงคนละ 1 มณฑลทหารบกเท่านั้น

🔵คัดเลือกทหาร ในวันที่ 12 - 13 ก.พ. 65 ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน

🔴 ส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 65

08/11/2021

❗️ กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วจำนวน 3,080 อัตรา
กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา
สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️
💂‍♂️ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
#ครอบครัวกองทัพบก
#สอบนักเรียนนายสิบ
#สอบเข้ารับราชการ
#สอบทหาร
#NCO2665
#SMARTSoldiersStrongArmy
https://www.facebook.com/watch/?v=316030960334104

08/11/2021

❗️ กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วจำนวน 3,080 อัตรา

กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️

💂‍♂️ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

#ครอบครัวกองทัพบก
#สอบนักเรียนนายสิบ
#สอบเข้ารับราชการ
#สอบทหาร
#NCO2665
#SMARTSoldiersStrongArmy

https://www.facebook.com/watch/?v=316030960334104

04/11/2021

❗️ กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วจำนวน 3,080 อัตรา

กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️

💂‍♂️ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

#ครอบครัวกองทัพบก
#สอบนักเรียนนายสิบ
#สอบเข้ารับราชการ
#สอบทหาร
#NCO2665
#SMARTSoldiersStrongArmy

https://www.facebook.com/watch/?v=316030960334104

04/11/2021

❗️ กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วจำนวน 3,080 อัตรา

กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️

💂‍♂️ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

#ครอบครัวกองทัพบก
#สอบนักเรียนนายสิบ
#สอบเข้ารับราชการ
#สอบทหาร
#NCO2665
#SMARTSoldiersStrongArmy

https://www.facebook.com/watch/?v=316030960334104

❗️ กองทัพบกเปิดรับสมัครแล้วจำนวน 3,080 อัตรา

กองทัพบกเปิดรับสมัครเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่
🔻นักเรียนนายสิบทหารบก
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี
🔻นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
🔻ทหารอาสา

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://rcm65.rta.mi.th/ เว็บเดียวเท่านั้น ❗️

💂‍♂️ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

#ครอบครัวกองทัพบก
#สอบนักเรียนนายสิบ
#สอบเข้ารับราชการ
#สอบทหาร
#NCO2665
#SMARTSoldiersStrongArmy

https://www.facebook.com/watch/?v=316030960334104

Photos from ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29's post 12/10/2021

หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.29
#ประชาสัมพันธ์ น้องๆทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัด 2 เพื่อเตรียมความพร้อมมาในวันรายงานตัว
ให้น้องๆเตรียมการดังนี้
**หลักฐานที่ต้องตรียมมาแสดงในวันรายงานตัว**
- บัตรประชาชน (ตัวจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา (สำเนา)
- ใบรับรองผลการตรวจเลือก ( สด.43) หมายนัดเข้ารับราชการ (สด.40)
- ประวัติเกี่ยวกับการรักษา (ถ้ามี)
- ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
-โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมสายชาร์จ
- สมุดบันทึกไทม์ไลน์ของตนเอง ตั้งแต่ 18-31 ต.ค.64 โดยละเอียด
-ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน covid19 (ถ้ามี)
- ดำเนินการตัดผมให้เรียบร้อย ข้างขาว ด้านบนยาวไม่เกิน 3 มม. (เบอร์ 1 )

Scan QR Code เพื่อรับการแจ้งข่าวสาร
ติดต่อประสานข้อมูลเพิ่มเติม
ร.อ.ธเนศ โมยะ ผบ.หน่วยฝึก 089-5099909
ร.ท.พีระ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้ฝึก 062-8298826
#หน่วยฝึกทหารใหม่ #ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29

05/08/2021

น้องเล็ก ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้วครับ!

Photos from ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29's post 21/06/2021

📣 ประกาศ ประกาศ‼️
#ผู้สมัครสอบ #ทหารอาสา ทบ.

สำหรับท่านที่ได้ยื่นเอกสาร สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น ทหารอาสา ในส่วนของ ทบ. ไปแล้ว

ตอนนี้ นรด. ได้ประกาศรายชื่อ กำลังพลสำรองเเละทหารกองหนุน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นทหารอาสาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วนะคะ

ไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ นรด.
👇👇👇
www.tdc.mi.th

รายละเอียดตามภาพฉาย ด้านล่าง 😁

Photos from ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29's post 18/06/2021

หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.29 #ประชาสัมพันธ์ น้องๆทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัด 1 เพื่อเตรียมความพร้อมมาในวันรายงานตัว ให้น้องๆเตรียมการดังนี้

**หลักฐานที่ต้องตรียมมาแสดงในวันรายงานตัว**
- บัตรประชาชน (ตัวจริง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา (สำเนา)
- ใบรับรองผลการตรวจเลือก ( สด.43) หมายนัดเข้ารับราชการ (สด.40)
- ประวัติเกี่ยวกับการรักษา (ถ้ามี)
- ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) -โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมสายชาร์จ - สมุดบันทึกไทม์ไลน์ของตนเอง ตั้งแต่ 17 - 30 มิ.ย.64 โดยละเอียด
- ดำเนินการตัดผมให้เรียบร้อย ข้างขาว ด้านบนยาวไม่เกิน 3 มม. (เบอร์ 1 )
- กางเกงใน

✅Scan QR Code เพื่อรับการแจ้งข่าวสาร ‼️‼️

✅ติดต่อประสานข้อมูลเพิ่มเติม
ร.อ.ธเนศ โมยะ ผบ.หน่วยฝึก 089-5099909
ร.ท.พีระ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้ฝึก 062-8298826

#หน่วยฝึกทหารใหม่ #ค่ายกฤษณ์สีวะรา
มณฑลทหารบกที่ 29

Photos from ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29's post 04/06/2021

ป้ายชื่อข้าราชการทุกสังกัด สนใจสอบถามตาม link ได้เลยครับ ป้ายชื่อแพรแถบ เริ่มต้น 120 ฿

30/05/2021

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://rta.mi.th/
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://rta.mi.th/
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

Photos from กองทัพภาคที่ 2's post 20/05/2021

Photos from กองทัพภาคที่ 2's post

19/05/2021

"...รั้วของชาติ ปราการแห่งแผ่นดิน..." 🇹🇭

5,656 กิโลเมตร 7 กองกำลังป้องกันชายแดน...กับภารกิจพิทักษ์อธิปไตยของชาติ เฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

"...รั้วของชาติ ปราการแห่งแผ่นดิน..." 🇹🇭

5,656 กิโลเมตร 7 กองกำลังป้องกันชายแดน...กับภารกิจพิทักษ์อธิปไตยของชาติ เฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

18/05/2021

ป้ายชื่อข้าราชการทุกสังกัดและแพรแถบย่อ ทุกระดับ สอบถามได้ครับ 0610403031

ป้ายชื่อข้าราชการทุกสังกัดและแพรแถบย่อ ทุกระดับ สอบถามได้ครับ 0610403031

28/04/2021

เลื่อนวันส่งตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 มีข้อสอบถามติดต่อได้ที่ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.29 สำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร,หน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานสัสดีจังหวัดบึงกาฬ, หน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ

เลื่อนวันส่งตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 มีข้อสอบถามติดต่อได้ที่ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.29 สำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร,หน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานสัสดีจังหวัดบึงกาฬ, หน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ

Photos from ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 29's post 27/04/2021

#ขยายเวลารับสมัคร ‼️“ทหารอาสา”
ตั้งแต่บัดนี้ 🟢ถึง 14 พ.ค. 64 🟢

จำนวน 242 นาย (น.สัญญาบัตร 63 อัตรา และ น.ประทวน 179 อัตรา)
1. กำลังพลสำรอง หรือ ทหารกองหนุนประเภทที่ 1ของ ทบ., ทร. หรือ ทอ.
2. ผู้ที่จบ รด. ชั้นปีที่ 3 – 5 ที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (มี สด.8 เล่มเขียวแล้ว)
3. ผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (พลทหาร) เข้ารับราชการและปลดแล้ว (รับถึงรุ่นที่ปลดวันที่ 30 เม.ย.64)
- คุณวุฒิปริญญาตรี #ทุกสาขา สมัครสอบในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร อายุ 18 - 30ปี
- จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครสอบในตำแหน่ง น.ประทวน อายุ 18 - 25 ปี
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
* อัตราเงินเดือน ...
น. เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
ส. เริ่มต้นที่ 10,600 บาท (เงินเดือน 8,600 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 14 พ.ค. 64
ในวันเวลาราชการ
ณ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 29
สอบถามเพิ่มเติม 093-3629453

13/04/2021

“รับสมัครทหารอาสา”
จำนวน 242 นาย (น.สัญญาบัตร 63 อัตรา และ น.ประทวน 179 อัตรา)
1. กำลังพลสำรอง หรือ ทหารกองหนุนประเภทที่ 1ของ ทบ., ทร. หรือ ทอ.
2. ผู้ที่จบ รด. ชั้นปีที่ 3 – 5 ที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (มี สด.8 เล่มเขียวแล้ว)
3. ผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (พลทหาร) เข้ารับราชการและปลดแล้ว (รับถึงรุ่นที่ปลดวันที่ 30 เม.ย.64)
- คุณวุฒิปริญญาตรี #ทุกสาขา สมัครสอบในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร อายุ 18 - 30ปี
- จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครสอบในตำแหน่ง น.ประทวน อายุ 18 - 25 ปี
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
* อัตราเงินเดือน ...
น. เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
ส. เริ่มต้นที่ 10,600 บาท (เงินเดือน 8,600 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 23 เม.ย. 64
ในวันเวลาราชการ
ณ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 29
สอบถามเพิ่มเติม 093-3629453

“รับสมัครทหารอาสา”
จำนวน 242 นาย (น.สัญญาบัตร 63 อัตรา และ น.ประทวน 179 อัตรา)
1. กำลังพลสำรอง หรือ ทหารกองหนุนประเภทที่ 1ของ ทบ., ทร. หรือ ทอ.
2. ผู้ที่จบ รด. ชั้นปีที่ 3 – 5 ที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (มี สด.8 เล่มเขียวแล้ว)
3. ผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (พลทหาร) เข้ารับราชการและปลดแล้ว (รับถึงรุ่นที่ปลดวันที่ 30 เม.ย.64)
- คุณวุฒิปริญญาตรี #ทุกสาขา สมัครสอบในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร อายุ 18 - 30ปี
- จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครสอบในตำแหน่ง น.ประทวน อายุ 18 - 25 ปี
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
* อัตราเงินเดือน ...
น. เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
ส. เริ่มต้นที่ 10,600 บาท (เงินเดือน 8,600 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 23 เม.ย. 64
ในวันเวลาราชการ
ณ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 29
สอบถามเพิ่มเติม 093-3629453

ภารกิจ


 • งานสัสดี ควบคุมทางบัญชี ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน ระบบควบคุมทหารกองเกิน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน รวมทั้งดำเนินการเก็บรักษาหลักฐาน บัญชีใบสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำกับดูแลเตรียมการเกี่ยวกับการตรวจเลือก การปลดราชการ การหนีราชการ การเปลี่ยนแปลงประเภททหารกองหนุนทั้งปวง

 • งานด้านกำลังพลสำรอง พัฒนาระบบกำลังพลสำรอง ในการระดมพลรับพล ส่งพล การทดแทนกำลังพล เตรียมพล ควบคุม กำลังพลสำรองให้พร้อม ส่งให้แก่หน่วยรับการบรรจุทั้งในภาวะปกติและในยามสงคราม

 • ดำเนินการเตรียมการเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลัง ด้านการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การขนส่ง การสื่อสาร การซ่อมบำรุง แรงงาน การผลิต การวิจัย การพัฒนา ให้พร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ ระดมสรรพกำลังได้ทันที เมื่อประกาศใช้แผน โดยมีการรวบรวมบัญชี สป.ต่างๆ 5 ประเภท 9 สาย ยุทธบริการ ปีละ 2 ครั้ง ส่งให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาและเตรียมการระดมสรรพกำลัง เมื่อสั่งโดยประสานกับหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค อื่นๆ ให้พร้อมรบใน 72 ชั่วโมง

 • งานด้านระดมสรรพกำลัง ทั้งยามปกติและในยามสงคราม
 • วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

  แอ็ดคาราบาวกล่าวถึง พล.อ.เปรม

  เว็บไซต์

  ที่อยู่


  100/500 ค่ายกฤษณ์สีวะรา
  Sakon Nakhon
  47000

  ข้อมูลทั่วไป

  ฝ่ายสรรพกำลัง เป็นฝ่ายอำนวยการประเภท ฝ่ายกิจการพิเศษ ให้ข่าวสาร ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและช่วยเหลือฝ่ายอำนวยการหลัก ให้จัดทำแผน คำสั่ง ด้านสรรพกำลังและกำกับดูแลงานด้านสรรพกำลังทั้งปวง ทัังเป็นส่วนงานที่รักษาแบบธรรมเนียมและระเบียบการสัสดี แก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสัสดีและอื่นๆ รวบรวมเก็บรักษา ทะเบียนบัญชีกำลังพลในกองประจำการ, ประจำการ, กำลังกองหนุนและกองเกินทั้งปวง และจากขอบข่ายงานดังกล่าว

  เวลาทำการ

  จันทร์ 08:30 - 16:30
  อังคาร 08:30 - 16:30
  พุธ 08:30 - 16:30
  พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
  ศุกร์ 08:30 - 16:30
  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
  เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
  เลขที่1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  Sakon Nakhon, 47000

  สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
  สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
  Sakon Nakhon, 47000

  สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั
  219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  Sakon Nakhon, 47000

  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

  สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ
  โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"
  Sakon Nakhon, 47000

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"

  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
  บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง
  Sakon Nakhon, 47000

  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์

  สำนักงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานจังหวัดสกลนคร
  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
  Sakon Nakhon, 47000

  สำนักงานจังหวัดสกลนคร

  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
  Pcu นาเวง
  Sakon Nakhon, 47000

  Service mind @ Pcu นาเวง

  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
  1700 ถ.มรรคาลัย
  Sakon Nakhon, 47000

  ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent services)

  กรมทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3
  ถนน นิตโย
  Sakon Nakhon, 47000

  กรมทหารราบที่ 3 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

  แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
  150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
  Sakon Nakhon, 47000

  แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

  Thatnaraiwittaya School Thatnaraiwittaya School
  ธาตุเชิงชุม
  Sakon Nakhon, 47000

  ใช้สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลงาน ของทางโรงเรียน