สกลราชวิทยานุกูล

สกลราชวิทยานุกูล

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
75 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
1700 ถ.มรรคาลัย
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
บ้านโพนยางคำ หมู่10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง
นครหนองหลักช้าง
นครหนองหลักช้าง
บ้านหนองหลักช้าง, Amphoe Sawang Daen Din
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
Sakhon Nakhon 47000
เพจธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกล
เพจธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกล
47000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิ
ถนน ใจผาสุก, Amphoe Sawang Daen Din
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
ถนน สกลทวาปี, Sakhon Nakhon
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
Dong Mafai 47000
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค
สกลนาแก, Sakhon Nakhon

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
------------------------------------------------
มาแล้วจ้า รายละเอียด TCAS-65 รอบ 1 : โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
------------------------------------------------
??น้องๆ ที่สนใจในสาขานี้ มาสมัครกันได้นะคะ
------------------------------------------------
เปิดรับสมัคร 14-25 ธันวาคม 2564
ในระบบรับสมัคร Online ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
ที่เว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
------------------------------------------------
ปฏิทิน TCAS-65 ปักหมุดกันไว้นะจ๊ะน้องๆ
*****************************************
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
555😃
ชีอ งีน😄😅ทาทะโสด😍😍😍นำมัก4😆😆😆
🤟🌷✍🏻" แห่งความเป็นครู"
https://youtu.be/tkHnwGNP4Ys
Thank you
กับเพื่อนกับน้องกับพี่กูมีให้ตลอด
แต่ขอโทษนะไม่ได้จอดขาย
#ถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมา
ผลสอบ.4 ออกกี่โมงครับ
ตรวจสอบสถานะการจบการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ได้แล้ว พร้อมดูเลข EMS การจัดส่งเอกสาร
https://edu.sakolraj.ac.th/graduate/index.php
สามารถค้นหาจากชื่อ - นามสกุล
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ประวัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนประจำจังหวัด “ สกลราชวิทยานุกูล ” ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานเพียงแต่พอทราบ จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานการศึกษาแก่ทวยราษฎร์ พระองค์ได้ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองต่าง ๆ การเรียนการสอนในจังหวัดสกลนครได้มีขึ้นช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านด้วย โดยมีโรงเรียนเดิมตั้งอยู่ที่วัดกลางมีชื่อเรียกว่า “ โรงเรียนวัดกลางรามวิทยา ” โดยมีพระครูดำเป็นผู้ดำเนินการสอน บางครั้งก็ย้ายไปสอนตามบ้านข้าราชการในสมัยนั้นบ้าง นักเรียนในสมัยนั้น เมื่อจบหลักสูตรก็ต้องออกไปรับราชการเป็นเสมียน เท่าที่ทราบจากการบอกเล่าโดยย่อมีเพียงเท่านี้ ต่อมาโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และปรับปรุงหลักสูตรพอสรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2454 ได้ย้ายมาจากวัดกลาง (บริเวณตลาดศรีคูณเมืองปัจจุบัน) มาตั้งที่โรงเรียนเชิงชุม-ราษฎร์นุกูล ในปัจจุบัน มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงมีหน้ามุขหนึ่งมุขสี่ห้องเรียน
พ.ศ. 2455 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในเมืองสกลนคร ร่วมกันบริจาคทรัพย์ สร้างอาคารใหม่ เพิ่มเป็นอาคารไม้หลังคามุงกระเบื้องได้สถาปนาชื่อ “โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล” ทำบุญฉลองและเปิดการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2455 จึงถือเอา วันที่ 23 มกราคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
พ.ศ. 2461 ได้รื้ออาคารเรียนหลังเดิม สร้างใหม่เป็นเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ย มีแปดห้องเรียน
หันหน้าออกสู่ถนนด้านทิศใต้ สร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2463
พ.ศ.2467 ได้ขยายเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2475 ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นเรือนไม้สูงเสาอิฐถือปูน มีเก้าห้องเรียน
พ.ศ. 2480 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
พ.ศ. 2503 ขยายชั้นเรียนถึงเตรียมวิทยาศาสตร์(ตว.1) ม.7 – ม.8 นายแก้ว อุปพงษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ขณะนั้น ได้เชิญชวนคหบดีเมืองสกลนคร นายเขียน-นางบัวแถว มาลัยกรอง บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนและตั้งชื่อตึกว่า “ตึกมาลัยกรอง”
พ.ศ. 2510 นายสำเริง นิลประดิษฐ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ขณะนั้นได้เสนอรวมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสตรีสกลรัตน์และโรงเรียนการช่างสตรีเข้าด้วยกัน
พ.ศ. 2511 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ให้รวมสาม โรงเรียนเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ” ตามนโยบายของกรมสามัญ-ศึกษา เพื่อใช้หลักสูตร คมส.

เปิดเหมือนปกติ

01/12/2021

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Web site created using create-react-app

Google Forms - create and analyze surveys, for free. 24/11/2021

Google Forms - create and analyze surveys, for free.

Google Forms - create and analyze surveys, for free. Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

23/11/2021

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Web site created using create-react-app

Photos from ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร's post 02/11/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร's post

Photos from มุทิตาจิต ศรราม's post 20/09/2021

Photos from มุทิตาจิต ศรราม's post

18/08/2021

🎊🥇🥈🥉🎊

18/08/2021

กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเคมี ม.6 เริ่มกิจกรรม 18-20 สิงหาคม 2564 ค่ะ https://forms.gle/UawYannAZktTn7tg8

Photos from กลุ่มสาระวิทย์ สกลราชวิทยานุกูล's post 16/08/2021

เชิญชวนร่วมกิจกรรม

01/08/2021

📣 📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2564 📣📣

📌กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 โดยมีกิจกรรม และของรางวัลมากมาย 🎁🎈🎁

🖥⌨️โดยกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ยุค New Normal 📱💻

👤สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม👤

🔔 โปรดติดตามผ่านช่องทาง 🔔
📌FB : เพจกลุ่มสาระวิทย์ สกลราชวิทยานุกูล 📌
📰 เพื่อรับข่าวสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 📰

16/07/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการ "ร้อยศิลป์ สานศาสตร์ เปรื่องปราดภาษาไทย" ครั้งที่ ๑
โดยจัดการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด ๔ กิจกรรม ได้แก่
๑. การแต่งคำประพันธ์
๒. การอ่านทำนองเสนาะ
๓. การอ่านฟังเสียง
๔. สุนทรพจน์

ทุกกิจกรรม ! ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 🏆🏆🏆
🏅 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
🥈 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
🥉 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท
นอกจากนี้ยังมีเกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกซ้อมและผู้ส่งผลงานทุกกิจกรรมการแข่งขัน ‼️

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้
📌 เกณฑ์การแข่งขัน
https://drive.google.com/drive/folders/164LDRDm27DhwupKNZZ7UzOR0Kq_d3Zvg?usp=sharing
📌 ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmbCNZtEEzmIQdaCUZh8PI6HRcUV_8YZ00nwUEeccYp7zGLw/viewform?usp=sf_link
หรือแสกน QR Code ในภาพด้านล่าง 👇

Photos from งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 15/07/2021

Photos from งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

14/07/2021

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Web site created using create-react-app

14/07/2021

ม.5 เตรียมตัวเข้าระบบเลือกชุมนุม เวลา12.00 น.
https://club.inl.in.th

13/07/2021

ม.2 ไม่ถึง 10 นาที เหลืออีกไม่ถึง 200 คนนะครับ ที่ยังไม่เลือกชุมนุม

Photos from งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 10/07/2021

Photos from งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 10/07/2021

Photos from งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

01/07/2021

📣 ประกาศต่อเนื่อง แนวทางในการจัดการเรียนสอนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564

#Covid-19 #เฝ้าคิดตามสถานการณ์ทุกๆ5วัน
#ปิดการเรียน On site
#เรียนรูปแบบ On line
#ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

📣 ประกาศต่อเนื่อง แนวทางในการจัดการเรียนสอนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564

#Covid-19 #เฝ้าคิดตามสถานการณ์ทุกๆ5วัน
#ปิดการเรียน On site
#เรียนรูปแบบ On line
#ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

25/06/2021

📣 แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนสอนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

#Covid-19
#ปิดการเรียน On site
#เรียนรูปแบบ On line
#ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

📣 แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนสอนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

#Covid-19
#ปิดการเรียน On site
#เรียนรูปแบบ On line
#ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

20/06/2021

📣📣ประกาศๆ ตามวันเวลา แจ้งเพื่อทราบ เรียนออนไลน์ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

20/06/2021

📣📣 ประกาศๆ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เป็นระยะเวลา 5 วัน
ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564
และช่วงเวลาดังกล่าวให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

📣📣 ประกาศๆ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เป็นระยะเวลา 5 วัน
ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564
และช่วงเวลาดังกล่าวให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 09/06/2021

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from สกลราชวิทยานุกูล's post 08/06/2021

กำหนดการและรูปแบบในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 07/06/2021

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 06/06/2021

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 01/06/2021

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post 01/06/2021

Photos from งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล's post

เว็บไซต์

ที่อยู่


ใสสว่าง
Sakon Nakhon
47000
Sakon Nakhon บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
Pcu นาเวง
Sakon Nakhon, 47000

Service mind @ Pcu นาเวง

สาวญ้อ สกลนคร สาวญ้อ สกลนคร
55 Moo 11
Sakon Nakhon, 47280

I love very much my business

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร

ต.วานิช  Homemart ต.วานิช Homemart
1772 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าปูนคอนกรีตCPAC และ เซรามิค,สุขภัณฑ์ COTTO SOSUCO ในจังหวัดสกลนคร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั
219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
Sakon Nakhon, 47000

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
1700 ถ.มรรคาลัย
Sakon Nakhon, 47000

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent services)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
Sakon Nakhon, 47000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทนายความสกลนคร Together Law Co.,Ltd. ทนายความสกลนคร Together Law Co.,Ltd.
94/5 Moo 13, Sakon Nakhon - Kalasin Rd, Thad Cheng Chum,
Sakon Nakhon, 47000

94/5 ม.13 ถ.สกลนคร - กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-42-090345 โทรสาร. 0-42-090345

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
Sakon Nakhon, 47000

มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส ใฝ่เรียนรู้ สู้ชีวิต จิตใจงาม

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง
Sakon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์

สำนักงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
Sakon Nakhon, 47000

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ ๙๐๔ มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ ๙๐๔
@ ร้านติวทองการช่าง 194 หมู่ที่ 13 บ้านโนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
Sakon Nakhon, 47220

มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ ( องค์กรไม่แส?