ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกษตร สกล
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกษตร สกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Sakhon Nakhon
SAPA poll
SAPA poll
Sakhon Nakhon 47000
แผนกดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
แผนกดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ, Sakol
CEWEC
CEWEC
47000
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อ
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อ
199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
เฟรซชี่ เกษตร58
เฟรซชี่ เกษตร58
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Sakhon Nakhon
โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิ
โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิ
Sakhon Nakhon 47000
Sakon Nakhon Tecnical College
Sakon Nakhon Tecnical College
47000
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลย
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, Phang Khon
สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
59 ม.1 ถ.วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
บ้านอุ่มเหม้า
ร้านเชอร์รี่ Cherry Shop
ร้านเชอร์รี่ Cherry Shop
Expo Plaza, Sakhon Nakhon
Kasetsart University European Language Clinic
Kasetsart University European Language Clinic
Building 13
กยศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
กยศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
410/1-2 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง, Sakhon Nakhon
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
47000

ความคิดเห็น

พรุ่งนี้มีสาธิตข้าวเม่าเศรษฐี เวลา 18.00น. ใครยังไม่ได้ช็อป ชิม งานนี้พลาดไม่ได้ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน อย่าลืมแวะชมการสาธิตของน้องๆฟู้ดส์เทคกันด้วยนะคะ

Department of Technology and Nutrition
Faculty of Natrual Resource and Agro-Industry

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 23/12/2021

เยลลี่แคนนาบิส 🌿

#หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 22/12/2021

อาจจะมีบางคนคิดถึง
ปฏิบัติการ “Pasting properties of starch & flour” รายวิชา ชีวเคมีอาหาร

นิสิตชั้นปีที่ 2 #เทคโนโลยีการอาหาร #อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

22/12/2021

ปชส ศิษย์ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศค่ะ

ปชส ศิษย์ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศค่ะ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 21/12/2021

ขอบคุณออเดอร์คุกกี้แคนนาบิส 🌿 เกือบ 200 กล่อง
กล่องละ 8 ชิ้น ชิ้นละ 30 กรัม
ราคากล่องละ 219-249 บาท ค่ะ
(ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนกล่องที่สั่งค่ะ)
ทางหน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์เริ่มจะผลิตกันไม่ไหวแล้วค่ะ ออเดอร์ล้นหลามมาก 😅
ขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ 🙏🏻🙏🏻

#เบเกอรี่
#หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-อาหารปลอดภัยและโภชนาการ's post 18/12/2021

#หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 17/12/2021

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2564 🎉🎉🎊

1. ผศ.ดร.เกรียงไกร พัทยากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่มีการนำไปต่อยอดเชิงพานิชย์ ชื่อผลงาน "กรรมวิธีการผลิตซากาบาจากใบหม่อน”

2.นางสาวจิรวรรณ เมืองนาค ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ ผลงานด้านการปรับปรุงกระบวนงาน ชื่อผลงาน "กระบวนการพัฒนางานประจำและการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบวิถีใหม่ (New normal Microbiology lab Practice)"

เครดิตภาพคณะ ทอ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 15/12/2021

การวิเคราะห์สารบอแรกซ์ในอาหารด้วยเครื่องSpectrophotometer เพื่อเปรียบเทียบกับชุดทดสอบบอแรกซ์

👉🏻ปฏิบัติการนี้ใช้เวลาวิเคราะห์ค่อนข้างนาน เพื่อให้ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์เป็นเถ้าขาว โดยต้องเผาที่อุณหภูมิสูง จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ จนได้สารละลาย ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร

Food Toxicants and Analysis สำหรับหลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
ผศ.ดร. อัมพร ศรีคราม อาจารย์ประจำรายวิชา

#บอแรกซ์
#หมออาหาร
#หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
#คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
#KUcsc

Photos from Food Product Development-KU.CSC's post 15/12/2021

หลังจากออกไปสำรวจตลาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
วันนี้แต่ละกลุ่มได้นำเสนองาน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร รวมทั้งคิดผลิตภัณฑ์เบื้องต้นที่อยากทำขายสู่ท้องตลาด……แต่พวกเราไม่ได้จบแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่อยากทำในวันนี้แน่ๆ ค่ะ เราต้องทำการ Brainstorming กันต่อในขั้นตอน Idea generation นั่นคือบันไดขั้นที่ 1 ✌🏻✌🏻✌🏻

#รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
#หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-อาหารปลอดภัยและโภชนาการ's post 13/12/2021

รายวิชาโภชนบำบัดและการให้คำปรึกษา

#อาหารผู้ป่วย
#หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 11/12/2021

นิสิตชุมนุมกล้าดี เทคโนโลยีการอาหาร ทดลองระบบการผลิตและทำตัวอย่างต้นแบบเพื่อพรีออเดอร์ผลิตภัณฑ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ คึกคักกันเต็มที่ พี่น้องได้เจอกัน อบอุ่นมากมาย
ภายใต้การดูแลของ ดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร (อ.จ๊อย) ที่ปรึกษาชุมนุมฯ
ไว้มีภาพ และสินค้าจะมาแชร์โพสอีกครั้งนะคะ เผื่อมีใครต้องการสนับสนุนเป็นกำลังใจให้แก่นิสิตชุมนุมกล้าดีค๊าาา
เครดิตภาพ อ.จ๊อย ค่ะ
#พี่ Food tech สอนน้อง Food tech ทำขนม
#ฝึกการทำงานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรม
#หน้าที่ครูเป็น Supporter และ Facilitator แล้วก็รอชิมขนม
#ชุมนุมกล้าดี
#เทคโนโลยีการอาหาร
#มกฉกส

Photos from หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มก.ฉกส.'s post 10/12/2021

Food Tech #22 (KU81) ✌🏻✌🏻✌🏻

09/12/2021

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เรียน 2 ปี

มาสมัครกันได้นะ
https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เรียน 2 ปี

มาสมัครกันได้นะ
https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

Photos from หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-อาหารปลอดภัยและโภชนาการ's post 08/12/2021

Photos from หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-อาหารปลอดภัยและโภชนาการ's post

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 08/12/2021

💡การตรวจสอบน้ำนมดิบเบื้องต้น💡
👉🏻Alcohol Test
การทดสอบนี้สามารถทําได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วทําให้ทราบถึงคุณภาพน้ํานมว่าเหมาะที่จะนำไปผลิต นมพาสเจอร์ไรซ์หรือขบวนการแปรรูปอื่น ๆ โดยผ่านความร้อนหรือไม่ซึ่งเป็นการทดสอบเสถียรภาพของโปรตีน น้ํานมที่เป็นกรดเมื่อทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลล์จะเกิดการตกตะกอน(Precipitation) ถือว่าให้ผลบวก (Positive) แต่ถ้านมมีคุณภาพดีจะไม่เกิดการตกตะกอน
👉🏻Clot-On-Boiling Test (COB)
เป็นวิธีท่ีใช้ยืนยันผลการตรวจด้วย Alcohol test ถ้าน้ํานมดิบมีคุณภาพดีจะไม่ตกตะกอนเมื่อนําไปต้ม แต่ถ้าน้ํานมมี pH < 5.4 เมื่อผ่านความร้อนจะจับกันเป็นก้อนซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
1. มีการปนเปื้อนนแบคทีเรียที่สามารถสร้างกรดได้ (Rennet producing bacteria)
2. นมที่มี% โปรตีนสูง เช่น น้ํานมเหลือง(Colostrum)
3. มีความเข้มข้นของเกลือมากเนื่องจากรีดนมจากโคที่เกิดเต้านมอักเสบ
ดังนั้นการทดสอบ COB นี้ จึงเป็นการทดสอบน้ํานมดิบว่าเหมาะสมที่จะนําไปแปรรูปหรือไม่

#รายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
#หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 08/12/2021

วันนี้แอดเก็บภาพบรรยากาศของพี่ๆ ปี 4 กำลังฝึกสหกิจศึกษาที่บริษัท นิวทรีเท็ค จำกัด ผู้ผลิต สกัดน้ำมันจากปลา ส่งออกต่างประเทศ มาให้กำลังใจกันได้นะ

#เทคโนโลยีการอาหาร

Photos from Food Product Development-KU.CSC's post 07/12/2021

PD-2564 (Product Development of Food-2564)
5 กลุ่ม 5 ผลิตภัณฑ์ ✌🏻✌🏻✌🏻
ในหัวข้อ “ของดี ออนไลน์ ของขาย @ สกลนคร”
รอติดตามกันนะคะ 😊

#รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
#หลักสูตรเทคฑนโลยีการอาหาร
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 03/12/2021

👉🏻👉🏻เนย (butter) คือ ผลิตภัณฑ์นม (dairy product) ชนิดหนึ่งที่ได้จากการปั่นนม เพื่อแยกเอาไขมันนม (butter fat) ออกเพื่อนำมาแปรรูปเป็นเนย ซึ่งมีไขมันนมมากกว่า 80% มีปริมาณน้ำ (moisture content) ไม่เกิน 16% เป็นอิมัลชัน (emulsion) ชนิด water- in-oil emulsion อาจเติมเกลือเพื่อผลิตเป็นเนยเค็ม

👉🏻เนยมีสีเหลือง เพราะมีบีตา-แคโรทีน (beta-carotene) ไขมันนมมีกรดไขมันสายสั้น (short-chain fatty acid) เช่น butyric acid, caproic acid ปริมาณมาก ทำให้เนยมีจุดหลอมเหลวต่ำ และเมื่อเกิดการหืน (rancidity) จะเกิดกลิ่นได้ง่าย จึงต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำ (cold storage)
ที่มา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0750/butter-เนย

#น้ำนมดิบฟาร์มสัตว์
#หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร's post 03/12/2021

ยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา พรหมกูล ด้วยค่าาาาา 🥳🥳🥳

Photos from Food Product Development-KU.CSC's post 02/12/2021

👉🏻การเรียนการสอน #รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เจอกันแบบออนไลน์กันก่อน พบปะพูดคุย ทบทวนความรู้ และเอาความรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่เรียนมา สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร……บันไดขั้นต่อไปเตรียม Brainstorming กันนะ 👍🏻

#นิสิตชั้นปีที่3
#หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
#คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
#KUcsc

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 02/12/2021

👉🏻การเรียนการสอน #รายวิชาสารพิษในอาหารและการวิเคราะห์ (Food Toxicants and Analysis) ของพี่ๆ ชั้นปีที่ 3 #หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับอันตรายและความเป็นพิษของสารพิษในอาหาร สารพิษจากจุลชีพ สารพิษจากสิ่งแวดล้อม สารพิษจากการแปรรูปอาหาร สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารพิษในอาหาร
😊😊น่าเรียนใช่มั้ยละคะ พี่ๆ รอน้องๆ อยู่นะคะ 😊😊

#หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร's post 02/12/2021

Photos from คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร's post

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 30/11/2021

การเรียนการสอนรายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ นิสิตจะต้องรู้จักอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการแปรรูป
รายวิชานี้เป็นรายวิชาเลือก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
ใครอยากเรียนเบเกอรี่ ขึ้นปี 4 เตรียมลงเรียนได้เลยค่ะ 😊

#รายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ
#หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-อาหารปลอดภัยและโภชนาการ's post 30/11/2021

Photos from หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-อาหารปลอดภัยและโภชนาการ's post

30/11/2021

พรุ่งนี้มี live รับชมผ่านเฟสบุ๊ค E-SAN Gastronomy 10.00-12.00น.

พัฒนากันต่อเนื่อง ติดตามกันได้ Molecular Gastronomy

30/11/2021

เปิดเทอมกันแล้วเป็นยังไงกันบ้าง คิดถึงอาคาร 8/2 กันมั้ยคะ 👉🏻ตึก 8/2 หรือรุ่นแรกๆ จะเรียกกันว่า ตึกใบไม้ เพราะหลังคาถูกออกแบบให้เป็นรูปใบไม้สีเขียว เข้ามาข้างในตึก กว้างขวาง ไม่อึดอัด เต็มไปด้วยเครื่องมือแปรรูปและพร้อมต้อนรับการเรียนการสอนปฏิบัติการค่ะ 😊

เปิดเทอมกันแล้วเป็นยังไงกันบ้าง คิดถึงอาคาร 8/2 กันมั้ยคะ 👉🏻ตึก 8/2 หรือรุ่นแรกๆ จะเรียกกันว่า ตึกใบไม้ เพราะหลังคาถูกออกแบบให้เป็นรูปใบไม้สีเขียว เข้ามาข้างในตึก กว้างขวาง ไม่อึดอัด เต็มไปด้วยเครื่องมือแปรรูปและพร้อมต้อนรับการเรียนการสอนปฏิบัติการค่ะ 😊

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 30/11/2021

💡Methlylene blue reduction test👈🏻
เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจำนวนจุลินทรีย์ในน้ำนม หลังจากที่เติมน้ำยาเมทลีนบลูลงไปในตัวอย่างน้ำนม และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
👉🏻👉🏻การอ่านผล ให้อ่านผลครั้งแรก หลังจากเติมน้ำยาไปแล้วครึ่งชั่วโมง และอ่านผลหลังจากนั้นทุกๆ ชั่วโมง จนถึง 6 ชั่วโมง ตัวอย่างน้ำนมดิบที่มีจุลินทรีย์มากจะเปลี่ยนสีของน้ำยาจากสีฟ้าอมเขียวเป็นสีขาว ทำให้สามารถแบ่งเกรดของน้ำนมได้
💡Rezasurin reduction test 👈🏻
เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณจำนวนจุลินทรีย์ในน้ำนม เพราะปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำนมจะทำให้สีของน้ำยารีซาซูรินเปลี่ยนแปลงไป ตามระยะเวลาหลังจากที่เติมน้ำยานั้นลงไปในตัวอย่างน้ำนม ดูการเปลี่ยนแปลงสีหลังจากเติม และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
👉🏻👉🏻การอ่านผลให้อ่านหลังจากเติมน้ำยาแล้ว 1 ชั่วโมง หรืออ่านผลในชั่วโมงที่ 1 และ 3 การเปลี่ยนสีของน้ำยารีซาซูริน จะเปลี่ยนจากสีม่วงน้ำเงิน เป็นสีม่วงแดง ชมพู หรือขาว ตามจำนวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำนมนั้น

ที่มา: http://www.foodnetworksolution.com

#รายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
#หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 29/11/2021

👉🏻Gerber Method เป็นวิธีวิเคราะห์ปริมาณไขมันในนม พัฒนามาจากวิธี Babcock โดยใส่กรดซัลฟูริกสลายผนังหุ้มเซลล์ของไขมัน ทำให้ไขมันหลุดเป็นอิสระ มีการเติม isoamyl alcohol เพื่อลดแรงตึงผิว และไม่ให้นมเกิดการไหม้ (ทำให้ได้ค่าไขมันสูงกว่าวิธีแบบ Babcock) จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที และอ่านค่าไขมันจากสเกล

#รายวิชากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
#หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

27/11/2021

E-SAN Gastronomy
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 15/11/2021

✨บราวนี่ข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่ ปราศจากกลูเตน✨
รสเข้มเต็มด้วยช็อกโกแลต เนื้อฟัดจ์ อร่อยเต็มคำ
อ.ดร.บุศราวรรณ ไชยะ อาจารย์ผู้พัฒนาสูตรบราวนี่สำหรับผู้แพ้กลูเตน

👉🏻กลูเตน (Gluten) เป็นไกลโคโปรตีนที่พบได้ในข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโพด ซึ่งในปัจจุบันเราใช้กลูเตนในการผลิตขนมปัง ช่วยให้ขนมปังเหนียวนุ่ม น่ารับประทาน รวมทั้งในข้าวโอ๊ต เค้ก พาย ซีเรียล และใช้แทนเนื้อสัตว์ในอาหารเจอีกด้วย
👉🏻การแพ้กลูเตน (Gluten Intolerance) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบการย่อยทางพันธุกรรมไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน เกิดขึ้นเมื่อกลูเตนซึ่งไม่สามารถสามารถย่อยผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการเช่นเดียวกับการแพ้นม ผู้แพ้กลูเตนอาจมีอาการท้องอืด มีก๊าซในกระเพาะ และท้องเสีย แต่ไม่มีการอักเสบของลำไส้อย่างรุนแรง
👉🏻ที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/27487-10%20สัญญาณเตือนที่ต้องรู้ว่า%20%22แพ้กลูเตน%22.html

#เบเกอรี่
#หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
#คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
#ร้านลูกรัง
#KUcsc

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 15/11/2021

ขนมอร่อยบอกต่อ 👉🏻👉🏻ขนมดี 4 ชาติ
พร้อมให้ชิมแล้วนะคะ
✨ขนมเทียน ขนมไดพุกุ ขนมป่าน ซงพยอน✨
จาก U2T ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
#u2t #สกลนคร #นาแก้ว

14/11/2021

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy tourism) อีกรูปแบบของการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชน ร่วมกันค้นหาวัตถุดิบท้องถิ่น และลิ้มลองเมนู เพื่อเปิดประสบการณ์และเข้าถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดื่มด่ำกับธรรมชาติวิถีชาวอีสาน

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์มาร่วมกันพัฒนาเมืองอีสานสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้ทักษะการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การทำอาหารอีสานและการตกแต่งจานอาหารที่เหมาะกับบรรยากาศของร้าน

🎉🎉🎉 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ E-san gastronomy (ฟรี)

https://forms.gle/rqmqc6xKTyHgnrms6

สอบถามเพิ่มเติม 089-7115342, 093-0566512(น้องบี), 090-8464213(น้องก้อย), 095-3927879(น้องเฟริน)

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy tourism) อีกรูปแบบของการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชน ร่วมกันค้นหาวัตถุดิบท้องถิ่น และลิ้มลองเมนู เพื่อเปิดประสบการณ์และเข้าถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดื่มด่ำกับธรรมชาติวิถีชาวอีสาน

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์มาร่วมกันพัฒนาเมืองอีสานสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้ทักษะการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การทำอาหารอีสานและการตกแต่งจานอาหารที่เหมาะกับบรรยากาศของร้าน

🎉🎉🎉 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ E-san gastronomy (ฟรี)

https://forms.gle/rqmqc6xKTyHgnrms6

สอบถามเพิ่มเติม 089-7115342, 093-0566512(น้องบี), 090-8464213(น้องก้อย), 095-3927879(น้องเฟริน)

Photos from หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มก.ฉกส.'s post 12/11/2021

เรียนเพื่อรู้ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 12/11/2021

คุกกี้แคนนาบิส แผ่นใหญ่ 30 กรัม
ชิ้นเดียวก้อฟินได้ค่ะ 😋

#เบเกอรี่
#หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
#ร้านลูกรัง
#คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
#KUcsc

Photos from ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ม.เกษตร สกลนคร's post 11/11/2021

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู …….ลูกชิ้นหมูๆ 🐷🐽
ลูกชิ้น (meat ball) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสัตว์เครื่องเทศ เครื่องปรุงรสและวัตถุเจือปนอาหารนำมาบด ผสมอย่างละเอียดจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วทำเป็นรูปร่างตามต้องการ จากนั้นลวกหรือต้มให้สุก
👨‍🍳คุณโก้ ยาลัย นักวิทยาศาสตร์ผู้ควบคุมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

#ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
#หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์
#ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เรียนยังไงให้สนุก มาเรียนกับพี่สิ ไม่มีทุกข์ นะจะบอกให้ 😘😘😘#หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร#หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ#ภา...
ขอขอบคุณ...ข่าวจาก ช่อง 8#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ#ส่งกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์#saveบุคลากรทางการแพทย์#SafeAtH...
บรรยากาศกิจกรรมแต่งหน้าเค้กวิบาก  ในตีม “Unseen สกลนคร” มาทุกรูปแบบ สมกับคำว่าวิบากจริงๆ ยินดีกับผู้ชนะทุกทีม ของให้อร่อ...
รายวิชาออกแบบโรงงานอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน #กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ# #หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร# การสอบภาคปฏิบัติ 🍞🍞
กิจกรรมการเรียนการสอน #สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์# #หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร# Quiz-ตอนเรียนคือเงียบ ตอนสอบคือเสียงดัง...
ทำไมขนมปัง🍞🍞🍞ถึงออกมาเป็นแผ่นที่เท่าๆกันได้  ใช้มีดหั่น?? 🔪🔪🔪จริงๆแล้วขนมปังจะถูกส่งเข้าเครื่องสไลด์นี่เอง 🥪🥪🥪

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


59/4 Moo1 Chiangkrua Muang
Sakon Nakhon
47000
Sakon Nakhon มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Ajarn Wheng's Corner Ajarn Wheng's Corner
Ban That
Sakon Nakhon, 47001

This is a place where we can all share ideas and feelings towards English language. Feel free to post your questions, comments, and questions...

Kasetsart University (KU.csc) Kasetsart University (KU.csc)
59 Moo1 Sakhon Nakhon-Nakhonphranom Rd., Chiangkrua Sub-district, Muang Sakon Nakhon District
Sakon Nakhon, 47000, THAILAND

Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus

Sakon Nakhon Tecnical College Sakon Nakhon Tecnical College
Sakon Nakhon, 47000

"ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน"

ฝ่ายรับเข้าศึกษาสาขาวิชากา ฝ่ายรับเข้าศึกษาสาขาวิชากา
Sakon Nakhon, 47000

Official page of Marketing Department, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus for current and future students. Keeping you up to date with the latest opportunities and relevant news and events.

สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
680 ถ.นิตโย
Sakon Nakhon, 47000

เราจะใช้ "การปลูกผัก" เป็นเครื่องมือสร้างเสริมคุณลักษณะให้ "ว่าที่บัณฑิตฯ" ของเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
Sakon Nakhon, 47000

มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส ใฝ่เรียนรู้ สู้ชีวิต จิตใจงาม

CEWEC CEWEC
Sakon Nakhon, 47000

The Sixth SNRU International Conference on Cooperation for Development on the East – West Economic Corridor

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
บ้านอุ่มเหม้า
Sakon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

บ้านโยธาและสิ่งแวดล้อม บ้านโยธาและสิ่งแวดล้อม
Sakon Nakhon, 47000

โยธาใจเพรช

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
สกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000