Ajarn Wheng's Corner

Ajarn Wheng's Corner

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
680 Moo 11 Nittayo Road Mueang
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
สกลนคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
Sakon Nakhon Rajabhat University, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒ
ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
Sakon Nakhon Rajabhat University
Sakon Nakhon Rajabhat University
ธาตุนาเวง Muang Sakon Nakhon, Muang Sakon Nakon
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
680 ถ.นิตโย
Tanakorn  Rachapila
Tanakorn Rachapila
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม
50 หมู่ 4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง หลัง ม.ราชภัฏสกลนคร, Sakhon Nakhon
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์, Sakhon Nakhon

This is a place where we can all share ideas and feelings towards English language. Feel free to post your questions, comments, and questions...

24/06/2016

Free Phonics Worksheets

https://www.free-phonics-worksheets.com/index.html#longvowels

free-phonics-worksheets.com These phonics worksheest are absolutely free compliments of Rock 'N Learn! Boost reading skills for young learners.

27/02/2016

Back to where we should start.

02/10/2015

To all the bikers out there. Do you know the English vocabulary of the parts of your bike?

03/09/2015

www.bangkokpost.com

I urge everyone to make a comment. The meanings of the highlighted words are found at the bottom of this article.

www.bangkokpost.com

23/08/2015

Skirt vocab

17/08/2015

Hearing any sound?

17/08/2015

Get to know the punctuation marks in English.

15/08/2015

It's been a while but never forgotten.

www.fluentland.com 15/08/2015

Forum | Learn English | Vocabulary: Hats | Fluent Land

Know the hat vocabulary

www.fluentland.com

27/07/2015

Get to know your shoes

13/03/2015

pay and keep

24/02/2015

If you have questions about any of the collocations, you may comment.

04/03/2014

TOEIC Reading Skills 3: Reading Comprehension

http://youtu.be/Q2u00kkorSQ

In the final video of the series, we explore Part 7 of the TOEIC Reading Section--Reading Comprehension. We review the importance of CHUNKING information in ...

20/02/2014

modern day note-taking....

slideshare.net 04/02/2014

Sources of business ideas

http://www.slideshare.net/petesammons/sources-of-business-ideas

slideshare.net Sources of Business Ideas

02/02/2014

Chapter Two the Promotion Planning Ppt Presentation

http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest131547-1380674-chapter-two-the-promotion-planning/

Chapter Two the Promotion Planning Ppt Presentation - A PowerPoint presentation

27/01/2014

How to Successfully Start a Small Business

for SME class

Learn the 12 factors needed to create a successful start up small business. For more information on starting a business, visit http://www.powerhomebiz.com

11/01/2014

If a picture says a thousand words, then what about a selfie?

21/12/2013

If
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Is equal to
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Then
H+A+R+D+W+O+R+K =
8+1+18+4+23+15+18+11 =
98%

K+N+O+W+L+E+D+G+E =
11+14+15+23+12+5+4+7+5 =
96%

L+O+V+E=
12+15+22+5=
54%

L+U+C+K =
12+21+3+11 =
47%

None of them makes 100%
Then what makes 100% ???

Is it Money?
NO !!!

Leadership?
NO !!!

Every problem has a solution,
only if we perhaps change our
"ATTITUDE".

It is OUR ATTITUDE towards Life and Work that makes
OUR Life 100% Successful..

A+T+T+I+T+U+D+E =
1+20+20+9+20+21+4+5 =
100%

MERRY CHRISTMAS AND A PROSPEROUS NEW YEAR TO ALL!!!

hotchpotchenglish.com 18/11/2013

HOTCH POTCH ENGLISH ~ Free English Lessons - Business Resources - "Welcoming Visitors"

http://www.hotchpotchenglish.com/pro/resources/business/visitors1.htm

hotchpotchenglish.com

usatoday.com 08/11/2013

Why everyone is talking about the super typhoon

The strongest typhoon ever recorded in the history of storms for the past 30 years...

usatoday.com It happens to be one of the strongest storms ever recorded on the planet.

04/10/2013

KontraTyempo (Official Fan Page)

A page of a bunch of very talented not more than 11 years old Filipino kids....

Gem - Guitar and Vocals (13); Fatima - Keyboard (13); Carlos - Drums (13); Sophia - Bass (12); Laurence - Rhythm (15)

wattpad.com 02/10/2013

My Possessive Billionaire Prologue

I have neglected one of my passions, i.e. reading novels, for the past years. It is time to get back to it to strengthen my command in English.

http://www.wattpad.com/23811844-my-possessive-billionaire-prologue

wattpad.com The man who has everything finally meet his match! Joaquin Enrique Lopez Montero, powerful Brazilian billionaire, go...

27/09/2013

This was the project that I was in that went very well just few days ago. I will be posting videos from this show later. Thank you all for watching and I hope to see more of you next year.

27/09/2013

This was the project that I was in that went very well just few days ago. I will be posting videos from this show later. Thank you all for watching and I hope to see more of you next year.

slideshare.net 26/07/2013

Nature & scopeof mktng 1

Nature & scopeof mktng 1 from Pankaj Kumar

slideshare.net Marketing in the Twenty-first Century

11/07/2013

THE ONE YOU LOVE - Glenn Frey (Lyrics)

Good morning. For those of you who are confused.


http://youtu.be/9Z_ZpcUmDjk

Dedicated to those people who find it difficult to decide what to do with their lives and never know what can make them happy...for those who can't make up t...

09/07/2013

You may have sung the body parts songs since you were children, but, HOW WELL DO YOU KNOW YOUR BODY? Can you say in English the parts of the body? CHECK THIS OUT!

Human Body
One of the first things you need to know when working in English is the parts of the body. You will need to learn the names of the internal (inside the skin) and external body parts. You will also need to learn the words for the functions of each of these body parts. Here are the basics to get you started.

Head
Inside the head is the brain, which is responsible for thinking. The top of a person's scalp is covered with hair. Beneath the hairline at the front of the face is the forehead. Underneath the forehead are the eyes for seeing, the nose for smelling, and the mouth for eating. On the outside of the mouth are the lips, and on the inside of the mouth are the teeth for biting and the tongue for tasting. Food is swallowed down the throat. At the sides of the face are the cheeks and at the sides of the head are the ears for hearing. At the bottom of a person's face is the chin. The jaw is located on the inside of the cheeks and chin. The neck is what attaches the head to the upper body.

Upper Body
At the top and front of the upper body, just below the neck is the collar bone. On the front side of the upper body is the chest, which in women includes the breasts. Babies suck on the ni***es of their mother's breasts. Beneath the ribcage are the stomach and the waist. The navel, more commonly referred to as the belly button, is located here as well. On the inside of the upper body are the heart for pumping blood and the lungs for breathing. The rear side of the upper body is called the back, inside which the spine connects the upper body to the lower body.
Upper Limbs (arms)
The arms are attached to the shoulders. Beneath this area is called the armpit or underarm. The upper arms have the muscles known as triceps and biceps. The joint halfway down the arm is called the elbow. Between the elbow and the next joint, the wrist, is the forearm. Below the wrist is the hand with four fingers and one thumb. Beside the thumb is the index finger. Beside the index finger is the middle finger, followed by the ring finger and the little finger. At the ends of the fingers are fingernails.

Lower Body
Below the waist, on left and right, are the hips. Between the hips are the reproductive organs, the p***s (male) or the va**na (female). At the back of the lower body are the buttocks for sitting on. They are also commonly referred to as the rear end or the bum (especially with children). The internal organs in the lower body include the intestines for digesting food, the bladder for holding liquid waste, as well as the liver and the kidneys. This area also contains the woman's uterus, which holds a baby when a woman is pregnant.

Lower Limbs (legs)
The top of the leg is called the thigh, and the joint in the middle of the leg is the knee. The front of the lower leg is the shin and the back of the lower leg is the calf. The ankle connects the foot to the leg. Each foot has five toes. The smallest toe is often called the little toe while the large one is called the big toe. At the ends of the toes are toenails.

magicenglishhouse.blogspot.com 09/07/2013

English for communication

http://magicenglishhouse.blogspot.com/

TO ALL OF MY FRIENDS, COLLEAGUES AND STUDENTS IN THAILAND WHO CAN SEE THIS PAGE, I WOULD LIKE TO SHARE THIS BLOG FROM A COLLEAGUE. I HOPE IT WILL BE USEFUL TO YOU ALL. HAVE FUN EXPLORING THE ENGLISH LANGUAGE. Cr. Ajarn Wipawee (Oa) for her blog.

magicenglishhouse.blogspot.com

29/06/2013

I was right yesterday. It really was "take on" when referring to being accepted/offered the job and asked about it.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Good morning everybody!  Magandang umaga po sa inyong lahat!  Here is a song for you to learn today.

ที่อยู่


Ban That
Sakon Nakhon
47001
Sakon Nakhon มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล
59/4 Moo1 Chiangkrua Muang
Sakon Nakhon, 47000

Department of Technology and Nutrition Faculty of Natrual Resource and Agro-Industry

Sakon Nakhon Tecnical College Sakon Nakhon Tecnical College
Sakon Nakhon, 47000

"ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน"

Kasetsart University European Language Clinic Kasetsart University European Language Clinic
Building 13
Sakon Nakhon, KASETSART UNIVERSITY, CHALERMPHRAKIAT CAMPUS

Welcome to Kasetsart University's European Languages Clinic page! Come and see me for a chat in English, French, Italian or Spanish.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

เพื่อนๆพี่ๆที่เรียนภาคกศป สาขานิติศาสตร์ ทักทายกันได้

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
สกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
บ้านอุ่มเหม้า
Sakon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
Sakon Nakhon, 47000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Kasetsart University (KU.csc) Kasetsart University (KU.csc)
59 Moo1 Sakhon Nakhon-Nakhonphranom Rd., Chiangkrua Sub-district, Muang Sakon Nakhon District
Sakon Nakhon, 47000, THAILAND

Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus

Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
680 Moo 11 Nittayo Road Mueang
Sakon Nakhon, 47000

เป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
Sakon Nakhon, 47000

มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส ใฝ่เรียนรู้ สู้ชีวิต จิตใจงาม

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (Spotec วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (Spotec
448 หมู่ 9 ถนนสกล-นาแก ชุมชนนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakon Nakhon, 47000

รับสมัคร นักเรียน​ นักศึกษา ปวช. ปวส. วิชาชีพระยะสั้น สนใจติดต่อ โทร. 042-971136 ต่อ 109 เว็ปไซต์ www.spotec.ac.th