โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกษตร สกล
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกษตร สกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Sakhon Nakhon
SAPA poll
SAPA poll
Sakhon Nakhon 47000
แผนกดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
แผนกดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ, Sakol
CEWEC
CEWEC
47000
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อ
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อ
199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
เฟรซชี่ เกษตร58
เฟรซชี่ เกษตร58
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Sakhon Nakhon
โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิ
โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิ
Sakhon Nakhon 47000
Sakon Nakhon Tecnical College
Sakon Nakhon Tecnical College
47000
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลย
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, Phang Khon
สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
59 ม.1 ถ.วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล
59/4 Moo1 Chiangkrua Muang
ร้านเชอร์รี่ Cherry Shop
ร้านเชอร์รี่ Cherry Shop
Expo Plaza, Sakhon Nakhon
Kasetsart University European Language Clinic
Kasetsart University European Language Clinic
Building 13
กยศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
กยศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
410/1-2 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง, Sakhon Nakhon
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
47000

ความคิดเห็น

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ เพจ
ทูบีนัมเบอร์วันอำเภอพังโคน ฝาก กดไลค์ กดติดตาม และ กดแชร์
กิจกรรม เพจ ทูบีนัมเบอร์วันอำเภอพังโคน
facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100056889490968
และถ้ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สามารถ ประชาสัมพันธ์ได้ในเพจ นะครับ

#อำเภอพังโคนพร้อมก้าวสู่อำเภอทูบีนัมเบอร์วันระดับดีเด่น
#อำเภอพังโคนอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน
#ทูบีนัมเบอร์วันอำเภอพังโคน

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร เปิดสอนระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดเหมือนปกติ

03/01/2022

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 10)
แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 4-9 มกราคม 2565 ให้นักเรียนทำการเรียนที่บ้านในรูปแบบ On Air, On Hand, On Line หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ดังที่แนบ
https://drive.google.com/file/d/1Rk9WNQRUUhbyA2g-EOS85FPT5_pbNlY9/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 10)
แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 4-9 มกราคม 2565 ให้นักเรียนทำการเรียนที่บ้านในรูปแบบ On Air, On Hand, On Line หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ดังที่แนบ
https://drive.google.com/file/d/1Rk9WNQRUUhbyA2g-EOS85FPT5_pbNlY9/view?usp=sharing

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 27/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายมานพ ศรีสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ คือ นางสาวกมลชนก โนยะราช วิชาเอกปฐมวัย ด้วยความยินดียิ่ง

03/12/2021

กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้ คลายหนาวด้วยรำมวยโบราณ

31/10/2021

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 8)
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ให้นักเรียนทำการเรียนที่บ้านในรูปแบบ
On Air, On Hand, On Line หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ดังที่แนบ
https://drive.google.com/file/d/1JQiEsCrxbMp8f103d-2D9Kzum0DOVGZL/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 8)
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ให้นักเรียนทำการเรียนที่บ้านในรูปแบบ
On Air, On Hand, On Line หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ดังที่แนบ
https://drive.google.com/file/d/1JQiEsCrxbMp8f103d-2D9Kzum0DOVGZL/view?usp=sharing

19/09/2021

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 7)
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 44/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
https://drive.google.com/file/d/17ye1xZIpm5Vdiuj7aCa-7P6Y6jEu-n8P/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 7)
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 44/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
https://drive.google.com/file/d/17ye1xZIpm5Vdiuj7aCa-7P6Y6jEu-n8P/view?usp=sharing

31/08/2021

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 6)
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 43/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
https://drive.google.com/file/d/1va9l71rj9YtPjwSP7DSFQC6GXC8DW8xW/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 6)
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 43/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
https://drive.google.com/file/d/1va9l71rj9YtPjwSP7DSFQC6GXC8DW8xW/view?usp=sharing

13/08/2021

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 5)
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 41/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
(1)http://sakonnakhon.go.th/2020/?p=4916
(2)https://drive.google.com/file/d/1zcbZ8QskeYGxjlY66lnbZiSHSZNgE5Mi/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 5)
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 41/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
(1)http://sakonnakhon.go.th/2020/?p=4916
(2)https://drive.google.com/file/d/1zcbZ8QskeYGxjlY66lnbZiSHSZNgE5Mi/view?usp=sharing

30/07/2021

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 3)
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 37/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
(1)http://sakonnakhon.go.th/2020/?p=4832
(2)https://drive.google.com/file/d/1VdZZ8rItmsZsjHSPy2WWNd5Nxdpyu_Y4/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 3)
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 37/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
(1)http://sakonnakhon.go.th/2020/?p=4832
(2)https://drive.google.com/file/d/1VdZZ8rItmsZsjHSPy2WWNd5Nxdpyu_Y4/view?usp=sharing

15/07/2021

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 2)
ตามที่โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้าได้แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอแจ้ง เรื่อง งดใช้สนามกีฬาและสนามเด็กเล่นชั่วคราว ดังที่แนบ (1)https://drive.google.com/file/d/1S1vgMYcA8yEMNLrPFl0EYNbjipdvInij/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า (ครั้งที่ 2)
ตามที่โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้าได้แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอแจ้ง เรื่อง งดใช้สนามกีฬาและสนามเด็กเล่นชั่วคราว ดังที่แนบ (1)https://drive.google.com/file/d/1S1vgMYcA8yEMNLrPFl0EYNbjipdvInij/view?usp=sharing

15/07/2021

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 33/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
(1) http://sakonnakhon.go.th/2020/?p=4686
(2)https://drive.google.com/file/d/1tGdFiuy-AdxbpWdN8PshrnDRjq7qe9DT/view?usp=sharing
(3)https://drive.google.com/file/d/1JVUFIMoyppp_XVacEHsaBAT8NpyNe0RQ/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 33/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ดังที่แนบ
(1) http://sakonnakhon.go.th/2020/?p=4686
(2)https://drive.google.com/file/d/1tGdFiuy-AdxbpWdN8PshrnDRjq7qe9DT/view?usp=sharing
(3)https://drive.google.com/file/d/1JVUFIMoyppp_XVacEHsaBAT8NpyNe0RQ/view?usp=sharing

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 02/07/2021

#แจ้งประกาศโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
#ผู้ปกครองท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ติดต่อท่าน ผอ.มานพ ได้ที่ เบอร์โทร. 081-0561533

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 01/06/2021

สวัสดีวันเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2564
#ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ และนักเรียนเก่า
สู่รั้วแดง-เหลือง/อ.ม. ทุกคนค่ะ
#1 มิถุนายน 2564

10/04/2021

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
“ผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 2564”
ในการระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โรงครัว และจ้างครูอัตราจ้าง ณ ลานไทโย้ย บ้านอุ่มเหม้า อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร วันที่ 13 เมษายน 2564
ชื่อบัญชี เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

เลขบัญชี 419-3-56179-8 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

#บริจาคโอนผ่านบัญชี สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่
ผอ.มานพ ศรีสร้อย ID : line 081-0561533
ครูจิระวุฒิ ศรีสร้อย ID : line 0817298233
#หรือ https://www.facebook.com/messages/t/1650072025298930

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
“ผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 2564”
ในการระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โรงครัว และจ้างครูอัตราจ้าง ณ ลานไทโย้ย บ้านอุ่มเหม้า อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร วันที่ 13 เมษายน 2564
ชื่อบัญชี เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

เลขบัญชี 419-3-56179-8 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

#บริจาคโอนผ่านบัญชี สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่
ผอ.มานพ ศรีสร้อย ID : line 081-0561533
ครูจิระวุฒิ ศรีสร้อย ID : line 0817298233
#หรือ https://www.facebook.com/messages/t/1650072025298930

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

Photos from โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า's post 05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

05/04/2021

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

งัดถั่งงัดป.1
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ...
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด😻
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด😻
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560 งานลำลาสถาบัน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


บ้านอุ่มเหม้า
Sakon Nakhon
47000
Sakon Nakhon มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Tanakorn  Rachapila Tanakorn Rachapila
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakon Nakhon, 47000

นักคิดนักปฏิบัติด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารแล
59/4 Moo1 Chiangkrua Muang
Sakon Nakhon, 47000

Department of Technology and Nutrition Faculty of Natrual Resource and Agro-Industry

Sakon Nakhon Tecnical College Sakon Nakhon Tecnical College
Sakon Nakhon, 47000

"ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
Sakon Nakhon, 47000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Kasetsart University European Language Clinic Kasetsart University European Language Clinic
Building 13
Sakon Nakhon, KASETSART UNIVERSITY, CHALERMPHRAKIAT CAMPUS

Welcome to Kasetsart University's European Languages Clinic page! Come and see me for a chat in English, French, Italian or Spanish.

Ajarn Wheng's Corner Ajarn Wheng's Corner
Ban That
Sakon Nakhon, 47001

This is a place where we can all share ideas and feelings towards English language. Feel free to post your questions, comments, and questions...

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

เพื่อนๆพี่ๆที่เรียนภาคกศป สาขานิติศาสตร์ ทักทายกันได้

ฝ่ายรับเข้าศึกษาสาขาวิชากา ฝ่ายรับเข้าศึกษาสาขาวิชากา
Sakon Nakhon, 47000

Official page of Marketing Department, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus for current and future students. Keeping you up to date with the latest opportunities and relevant news and events.

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
สกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (Spotec วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (Spotec
448 หมู่ 9 ถนนสกล-นาแก ชุมชนนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakon Nakhon, 47000

รับสมัคร นักเรียน​ นักศึกษา ปวช. ปวส. วิชาชีพระยะสั้น สนใจติดต่อ โทร. 042-971136 ต่อ 109 เว็ปไซต์ www.spotec.ac.th