Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE

Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE

ตำแหน่งใกล้เคียง government

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
Sakhon Nakhon 47000
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั
219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
Thatnaraiwittaya School
Thatnaraiwittaya School
ธาตุเชิงชุม
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
กรมทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 3
ถนน นิตโย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
pcu นาเวง
ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2
ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2
100/500 ค่ายกฤษณ์สีวะรา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม
93 หมู่ 5
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
376 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
ทนายความสกลนคร Together Law Co.,Ltd.
ทนายความสกลนคร Together Law Co.,Ltd.
94/5 Moo 13, Sakon Nakhon - Kalasin Rd, Thad Cheng Chum,
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
Dong Mafai 47000

ตำแหน่งใกล้เคียง university

Ajarn Wheng's Corner
Ajarn Wheng's Corner
Ban That
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
Sakon Nakhon Rajabhat University, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒ
ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
สกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University
Sakon Nakhon Rajabhat University
ธาตุนาเวง Muang Sakon Nakhon, Muang Sakon Nakon
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
680 ถ.นิตโย
Tanakorn  Rachapila
Tanakorn Rachapila
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม
50 หมู่ 4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง หลัง ม.ราชภัฏสกลนคร, Sakhon Nakhon
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์, Sakhon Nakhon

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"(WEIFO)..เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศที่ไม่ใช้
สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น...สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้......สอบถาม idline:weifo1/062-4944693
โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693

เป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก

เปิดเหมือนปกติ

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2564 09/11/2021

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2564

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2564 Visit the post for more.

26/10/2021

งานสัมนาเกี่ยวกับงานวิจัยแบตเตอรี่ครับ สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ที่สนใจครับ
https://www.facebook.com/721620071545657/photos/a.725647274476270/1433032220404435/

งานสัมนาเกี่ยวกับงานวิจัยแบตเตอรี่ครับ สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ที่สนใจครับ
https://www.facebook.com/721620071545657/photos/a.725647274476270/1433032220404435/

Photos from Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE's post 07/10/2021

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ดร.ครรชิต สิงห์สุข หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้ร่วมเสวนา แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้

Photos from Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE's post 05/10/2021

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล ได้เข้าพบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกกับทีมนักวิจัยนำโดย ดร.ครรชิต สิงห์สุข หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกซึ่งได้แนะนำ หน่วยปฏิบัติการวิจัยทั้ง 7 หน่วยปฏิบัติการ และสำนักงาน ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านมาและในอนาคต

Photos from Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE's post 04/10/2021

📌คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นับตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

01/10/2021

SYSTAINABLE HYDROGEN PRODUCTION

🌏 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “SYMPOSIUM OF SUSTAINABLE HYDROGEN PRODUCTION FOR GREENER ENVIRONMENT AND CHEMICAL PRODUCTS” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ the 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47)

🌏 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-11.50 น.

Keynote Speakers:

Professor Sibudjing Kawi, National University of Singapore (NUS), SINGAPORE
ในหัวข้อ “Sustainable Biomass Tar Reforming for Syngas / Hydrogen Production via Thermal & Plasma Catalysis”

Professor Joongmyeon Bae, Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST), REPUBLIC OF KOREA
ในหัวข้อ “Portable hydrogen energy system with an Electrolyzer, Metal hydride, and PEMFC Fuel Cell”

Mr. Piyabut Charuphen, Managing Director, Bangkok Industrial Gas (BIG), THAILAND
ในหัวข้อ “Handling green hydrogen in the form of ammonia for commercial use aiming to net zero emission and sustainability”

Invited Speakers:

Dr. Sakhon Ratchahad, Mahidol University
ในหัวข้อ “Hydrogen Production from Catalytic Methane Decomposition”

Dr. Jon Powell, Chulalongkorn University
ในหัวข้อ “Catalysts for Hydrogen Production & Catalyst Shaping”
และร่วมด้วย Oral Presentation ที่ได้รับการคัดเลือก

🌏 ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัดจำนวน) โดย scan QR code หรือที่ link นี้ https://forms.gle/SYLN8ZbbYXt5MbYB7

04/09/2021
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาชีวมวล 13/08/2021

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาชีวมวล

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาชีวมวล
#BERL

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาชีวมวล เทคโนโลยีเตาชีวมวล

08/08/2021

📣ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม ISDA2021
การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2564

**ท่านที่ได้รับเหรียญรางวัล และรางวัลลำดับที่ต่างๆ สามารถติดต่อรับภายในวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2564ได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เท่านั้น
โทร. 042 744319 หรือ นายครรชิต สิงห์สุข โทร.099-4744053

***หลักฐานในการรับรางวัล
- บัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

เว็บไซต์ >> https://ceae.snru.ac.th/isda2021
Line >> @CEAE Official

📣ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม ISDA2021
การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2564

**ท่านที่ได้รับเหรียญรางวัล และรางวัลลำดับที่ต่างๆ สามารถติดต่อรับภายในวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2564ได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เท่านั้น
โทร. 042 744319 หรือ นายครรชิต สิงห์สุข โทร.099-4744053

***หลักฐานในการรับรางวัล
- บัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

เว็บไซต์ >> https://ceae.snru.ac.th/isda2021
Line >> @CEAE Official

05/08/2021

พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วววนะคับ >< รีบเลยยย

🔖ด่วน !!!! เปิดรับลงทะเบียนฟรี!!!
📍ลงทะเบียนการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2564 (แบบออนไลน์)
📍Innovation for Sustainable Local Development Award 2021 (online)
ISDA2021
📅รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 สิงหาคม 2564

📍หัวข้อการประกวด
1. นวัตกรรมด้านการเกษตร
2. นวัตกรรมด้านพลังงาน
3. นวัตกรรมโรคอุบัติใหม่

📍คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียนจำนวนไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน
2. ผู้นำเสนอผลงาน ต้องมีชื่อและต้องผ่าน “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทางเลือก ปี 2564” หรือ “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Smart Energy 2021” มาแล้วเท่านั้น !!
3. นักเรียน 1 คนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน เท่านั้น

📍เงื่อนไขการส่งผลงาน
1) ไม่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นถ้าเป็นนวัตกรรมที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มาของนวัตกรรมเดิม
2) ข้อมูลและรูปภาพที่นำมาประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) ไม่เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ
4) นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดนวัตกรรม

หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่ตรวจพบว่านวัตกรรมใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหรือยกเลิกรางวัล
2. รางวัลระดับชาติหมายถึงรางวัลซึ่งได้รับจากงานประกวดที่มีหรือที่จัดโดยองค์กรของรัฐเช่น กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งที่จัดโดยสมาคมต่างๆ ที่ เปิดรับสมัครโครงงานจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

🔖สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด
- ไฟล์วีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที
- แบบข้อเสนอนวัตกรรม (ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
- โปสเตอร์สรุปผลงาน 1 หน้า (A4, PDF)
- ภาพนิ่งนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ)

📅ประกาศผลการประกวด: 8 สิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์
🎁 มีเงินรางวัลรวมกว่า 24 รางวัล+เกียรติบัติ

ลงทะเบียน>>> https://ceae.snru.ac.th/isda2021
@CEAE Official >>> https://lin.ee/61joluy

**เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามปกติได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในสถานการณ์ดังกล่าว

#ประกวดนวัตกรรม #นวัตกรรมด้านการเกษตร #นวัตกรรมด้านพลังงาน
#นวัตกรรมโรคอุบัติใหม่ #โรคอุบัติใหม่ #เกษตร #อบรมเชิงปฏิบัติการ #พลังงาน #พลังงานทางเลือก #พลังงานแห่งอนาคต #ISDA2021 #ceae #rdisnru #snru #energy #alternativeenergy #สัมมนาออนไลน์ #ชุดเรียนรู้ #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานเลือก

Photos from Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE's post 03/08/2021

#AEW2021)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตรการด้านพลังงานทางเลือก แบบออนไลน์ (AEW2021) ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และรับวุฒิบัตรการอบรมได้ที่
https://forms.gle/A8VKzniYu2L5MmHX6

แก้ไขวุฒิบัตร >> https://forms.gle/QhMSkMkyNiYzme5n7

หากผู้เข้าอบรมท่านใดไม่ได้รับวุฒิบัตรส่งไปทางอีเมล รบกวนบอกชื่อไอดี ส่งมายังไลน์ของเราเพื่อขอรับได้เลยคับ
ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
Line: @CEAE Official (https://lin.ee/61joluy)
Facebook: @ceae.snru (https://www.facebook.com/ceae.snru)

Photos from Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE's post 02/08/2021

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตรการด้าน Smart Energy 2021 แบบออนไลน์ (SEW2021) ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และรับวุฒิบัตรการอบรมได้ที่
https://forms.gle/NnvfqUw9W8zPDPN29

แก้ไขวุฒิบัตร >> https://forms.gle/9Ce4SjjrrWiEJrtk9

หากผู้เข้าอบรมท่านใดไม่ได้รับวุฒิบัตรส่งไปทางอีเมล รบกวนบอกชื่อไอดี ส่งมายังไลน์ของเราเพื่อขอรับได้เลยคับ

ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

Line: @CEAE Official (https://lin.ee/61joluy)
Facebook: @ceae.snru (https://www.facebook.com/ceae.snru)

29/07/2021

กิจกรรม AEW2021 และ SEW2021 ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรม AEW2021 จำนวนทั้งหมด 263 คน และ กิจกรรม SEW2021 จำนวน 163 คน

ผู้เข้าอบรมสามารถเดินทางมารับชุดเรียนรู้ได้ภายในวันที่ 30 กรกฏาคมนี้เท่านั้น (**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เข้าอบรมในพื้นที่ จ.สกลนครเท่านั้น
- ชุดเรียนรู้ Smart Energy 150 ชุด สำหรับผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน 150 คนแรก
- ชุดเรียนรู้ AEW2021 75 ชุด ต่อ 1 หัวข้ออบรม //

**ยกเว้น
หัวข้ออบรม 5. เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล รหัส (BI) และ 7. การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบต่าง ๆ รหัส (S) จะไม่มีชุดเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับ)

(****โปรดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดสกลนคร และตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอย่างเคร่งครัด)

เว็บไซต์>> https://ceae.snru.ac.th
@CEAE Official >>> https://lin.ee/61joluy

กิจกรรม AEW2021 และ SEW2021 ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรม AEW2021 จำนวนทั้งหมด 263 คน และ กิจกรรม SEW2021 จำนวน 163 คน

ผู้เข้าอบรมสามารถเดินทางมารับชุดเรียนรู้ได้ภายในวันที่ 30 กรกฏาคมนี้เท่านั้น (**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เข้าอบรมในพื้นที่ จ.สกลนครเท่านั้น
- ชุดเรียนรู้ Smart Energy 150 ชุด สำหรับผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน 150 คนแรก
- ชุดเรียนรู้ AEW2021 75 ชุด ต่อ 1 หัวข้ออบรม //

**ยกเว้น
หัวข้ออบรม 5. เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล รหัส (BI) และ 7. การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบต่าง ๆ รหัส (S) จะไม่มีชุดเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับ)

(****โปรดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดสกลนคร และตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอย่างเคร่งครัด)

เว็บไซต์>> https://ceae.snru.ac.th
@CEAE Official >>> https://lin.ee/61joluy

29/07/2021

‼📍ประกาศแจ้งผู้เข้าร่วมอบรม AEW2021 และ SEW2021

ขอแจ้งตารางเวลาการมารับชุดเรียนรู้สำหรับประกอบการอบรม
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการมารับ >> https://forms.gle/D8fFqBLDUFxmnCBS9
สามารถระบุรับได้ทั้ง 2 การอบรมพร้อมกันทั้ง SEW2021 และ AEW2021

*กรณีไม่มีชื่อในเว็บไซต์ จะไม่ได้รับชุดเรียนรู้ไม่ต้องเินทางมารับ
*กรณีไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจสอบ ชื่อหรือ ID ผ่านทางเว็บไซต์
AEW2021 >> https://ceae.snru.ac.th/aew2021
SEW2021 >> https://ceae.snru.ac.th/sew2021

หรือสามารถแจ้งผ่านไลน์ Line:@CEAE Official (กรุณาแอดไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร)

สถานที่รับ: ด้านหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Location >> https://goo.gl/maps/7pm9R8BHRL7Gocmv6

หัวข้ออบรม (30 กรกฏาคม 2564 เท่านั้น)
0. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Smart Energy 2021 (SEW2021) 09.00 - 10.00 น. (จำกัด150 ชุดแรก ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเท่านั้น)
1. เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกและการประยุกต์ใช้ 10.00 - 11.00 น.
2. เทคโนโลยีพิโซอิเล็กทริกและการประยุกต์ใช้ 11.00 - 12.00 น.
3. การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง 13.00 - 14.00 น.
4. เซลล์แสงอาทิตย์กับการประยุกต์ใช้งาน 14.00 - 15.00 น.
5. เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล (ไม่มีชุดเรียนรู็ ไม่ต้องเดินทางมารับ)
6. การประดิษฐ์แบตเตอรี่อย่างง่าย 15.00 - 16.00 น.
7. การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบต่าง ๆ (ไม่มีชุดเรียนรู็ ไม่ต้องเดินทางมารับ)

เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดต่อ Co-Vid 19 กรุณามารับชุดเรียนรู้ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้ (*ต้องใส่หน้ากากอนามัยมาเท่านั้น)

‼📍ประกาศแจ้งผู้เข้าร่วมอบรม AEW2021 และ SEW2021

ขอแจ้งตารางเวลาการมารับชุดเรียนรู้สำหรับประกอบการอบรม
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการมารับ >> https://forms.gle/D8fFqBLDUFxmnCBS9
สามารถระบุรับได้ทั้ง 2 การอบรมพร้อมกันทั้ง SEW2021 และ AEW2021

*กรณีไม่มีชื่อในเว็บไซต์ จะไม่ได้รับชุดเรียนรู้ไม่ต้องเินทางมารับ
*กรณีไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจสอบ ชื่อหรือ ID ผ่านทางเว็บไซต์
AEW2021 >> https://ceae.snru.ac.th/aew2021
SEW2021 >> https://ceae.snru.ac.th/sew2021

หรือสามารถแจ้งผ่านไลน์ Line:@CEAE Official (กรุณาแอดไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร)

สถานที่รับ: ด้านหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Location >> https://goo.gl/maps/7pm9R8BHRL7Gocmv6

หัวข้ออบรม (30 กรกฏาคม 2564 เท่านั้น)
0. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Smart Energy 2021 (SEW2021) 09.00 - 10.00 น. (จำกัด150 ชุดแรก ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเท่านั้น)
1. เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกและการประยุกต์ใช้ 10.00 - 11.00 น.
2. เทคโนโลยีพิโซอิเล็กทริกและการประยุกต์ใช้ 11.00 - 12.00 น.
3. การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง 13.00 - 14.00 น.
4. เซลล์แสงอาทิตย์กับการประยุกต์ใช้งาน 14.00 - 15.00 น.
5. เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล (ไม่มีชุดเรียนรู็ ไม่ต้องเดินทางมารับ)
6. การประดิษฐ์แบตเตอรี่อย่างง่าย 15.00 - 16.00 น.
7. การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบต่าง ๆ (ไม่มีชุดเรียนรู็ ไม่ต้องเดินทางมารับ)

เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดต่อ Co-Vid 19 กรุณามารับชุดเรียนรู้ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้ (*ต้องใส่หน้ากากอนามัยมาเท่านั้น)

25/07/2021

🔖ด่วน !!!! เปิดรับลงทะเบียนฟรี!!!
📍ลงทะเบียนการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2564 (แบบออนไลน์)
📍Innovation for Sustainable Local Development Award 2021 (online)
ISDA2021
📅รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 สิงหาคม 2564

📍หัวข้อการประกวด
1. นวัตกรรมด้านการเกษตร
2. นวัตกรรมด้านพลังงาน
3. นวัตกรรมโรคอุบัติใหม่

📍คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียนจำนวนไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน
2. ผู้นำเสนอผลงาน ต้องมีชื่อและต้องผ่าน “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทางเลือก ปี 2564” หรือ “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Smart Energy 2021” มาแล้วเท่านั้น !!
3. นักเรียน 1 คนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน เท่านั้น

📍เงื่อนไขการส่งผลงาน
1) ไม่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นถ้าเป็นนวัตกรรมที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มาของนวัตกรรมเดิม
2) ข้อมูลและรูปภาพที่นำมาประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) ไม่เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ
4) นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดนวัตกรรม

หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่ตรวจพบว่านวัตกรรมใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหรือยกเลิกรางวัล
2. รางวัลระดับชาติหมายถึงรางวัลซึ่งได้รับจากงานประกวดที่มีหรือที่จัดโดยองค์กรของรัฐเช่น กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งที่จัดโดยสมาคมต่างๆ ที่ เปิดรับสมัครโครงงานจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

🔖สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด
- ไฟล์วีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที
- แบบข้อเสนอนวัตกรรม (ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
- โปสเตอร์สรุปผลงาน 1 หน้า (A4, PDF)
- ภาพนิ่งนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ)

📅ประกาศผลการประกวด: 8 สิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์
🎁 มีเงินรางวัลรวมกว่า 24 รางวัล+เกียรติบัติ

ลงทะเบียน>>> https://ceae.snru.ac.th/isda2021
@CEAE Official >>> https://lin.ee/61joluy

**เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามปกติได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในสถานการณ์ดังกล่าว

#ประกวดนวัตกรรม #นวัตกรรมด้านการเกษตร #นวัตกรรมด้านพลังงาน
#นวัตกรรมโรคอุบัติใหม่ #โรคอุบัติใหม่ #เกษตร #อบรมเชิงปฏิบัติการ #พลังงาน #พลังงานทางเลือก #พลังงานแห่งอนาคต #ISDA2021 #ceae #rdisnru #snru #energy #alternativeenergy #สัมมนาออนไลน์ #ชุดเรียนรู้ #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานเลือก

🔖ด่วน !!!! เปิดรับลงทะเบียนฟรี!!!
📍ลงทะเบียนการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2564 (แบบออนไลน์)
📍Innovation for Sustainable Local Development Award 2021 (online)
ISDA2021
📅รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 สิงหาคม 2564

📍หัวข้อการประกวด
1. นวัตกรรมด้านการเกษตร
2. นวัตกรรมด้านพลังงาน
3. นวัตกรรมโรคอุบัติใหม่

📍คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียนจำนวนไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน
2. ผู้นำเสนอผลงาน ต้องมีชื่อและต้องผ่าน “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทางเลือก ปี 2564” หรือ “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Smart Energy 2021” มาแล้วเท่านั้น !!
3. นักเรียน 1 คนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน เท่านั้น

📍เงื่อนไขการส่งผลงาน
1) ไม่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นถ้าเป็นนวัตกรรมที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มาของนวัตกรรมเดิม
2) ข้อมูลและรูปภาพที่นำมาประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) ไม่เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ
4) นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดนวัตกรรม

หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่ตรวจพบว่านวัตกรรมใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหรือยกเลิกรางวัล
2. รางวัลระดับชาติหมายถึงรางวัลซึ่งได้รับจากงานประกวดที่มีหรือที่จัดโดยองค์กรของรัฐเช่น กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งที่จัดโดยสมาคมต่างๆ ที่ เปิดรับสมัครโครงงานจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

🔖สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด
- ไฟล์วีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที
- แบบข้อเสนอนวัตกรรม (ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
- โปสเตอร์สรุปผลงาน 1 หน้า (A4, PDF)
- ภาพนิ่งนวัตกรรม (ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ)

📅ประกาศผลการประกวด: 8 สิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์
🎁 มีเงินรางวัลรวมกว่า 24 รางวัล+เกียรติบัติ

ลงทะเบียน>>> https://ceae.snru.ac.th/isda2021
@CEAE Official >>> https://lin.ee/61joluy

**เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามปกติได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในสถานการณ์ดังกล่าว

#ประกวดนวัตกรรม #นวัตกรรมด้านการเกษตร #นวัตกรรมด้านพลังงาน
#นวัตกรรมโรคอุบัติใหม่ #โรคอุบัติใหม่ #เกษตร #อบรมเชิงปฏิบัติการ #พลังงาน #พลังงานทางเลือก #พลังงานแห่งอนาคต #ISDA2021 #ceae #rdisnru #snru #energy #alternativeenergy #สัมมนาออนไลน์ #ชุดเรียนรู้ #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานเลือก

23/07/2021

🔖ด่วน !!!! เปิดรับลงทะเบียนฟรี!!!
📍การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Smart Energy (แบบออนไลน์) ​
📍Smart Energy Workshop 2021 (SEW2021) (Online)
📅รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 กรกฏาคม 2564

📌รายละเอียดกิจกรรม
- วันจัดกิจกรรม: 2 สิงหาคม 2564
- ระยะเวลา : 09.00 - 12.00 น.
- ค่าสมัคร: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
- รูปแบบการจัดอบรม: ผ่านโปรแกรม ZOOM
- รับเกียรติบัตรหลังการอบรม
- คุณสมบัติ: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป
- ผู้เข้าอบรมจะได้รับชุดเรียนรู้ประกอบการอบรมฟรีเฉพาะ 150 คนแรกเท่านั้น เปิดรับลงทะเบียนจำกัด 500 คนเท่านั้น
🎁*รับอุปกรณ์ฝึกอบรมฟรี!! (ติดต่อขอรับที่ศลพ. ในวันที่ 30 กรกฏาคม เท่านั้น)
*(การรับอุปกรณ์สามารถติดต่อขอรับที่ ศลพ. ในวันที่ 30 กรกฏาคม เท่านั้น จะต้องแสดง ID Card ซึ่งจะได้รับผ่านทางอีเมลหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว) *ขอสงวนสิทธิ์ให้ชุดเรียนรู้เฉพาะผู้เข้าอบรมที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร เท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายได้ (เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามมาตรการ Covid-19)

**ย้ำชุดเรียนรู้ประกอบการอบรมฟรี สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 150 ท่านแรกเท่านั้น และจำกัดผู้เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน

ลงทะเบียน>>> https://ceae.snru.ac.th/sew2021
@CEAE Official >>> https://lin.ee/61joluy
#อบรมออนไลน์ #อบรมเชิงปฏิบัติการ #พลังงาน #พลังงานทางเลือก #พลังงานแห่งอนาคต #SEW2021 #ceae #rdisnru #snru #energy #alternativeenergy #สัมมนาออนไลน์ #ชุดเรียนรู้ #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานเลือก

🔖ด่วน !!!! เปิดรับลงทะเบียนฟรี!!!
📍การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Smart Energy (แบบออนไลน์) ​
📍Smart Energy Workshop 2021 (SEW2021) (Online)
📅รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 กรกฏาคม 2564

📌รายละเอียดกิจกรรม
- วันจัดกิจกรรม: 2 สิงหาคม 2564
- ระยะเวลา : 09.00 - 12.00 น.
- ค่าสมัคร: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
- รูปแบบการจัดอบรม: ผ่านโปรแกรม ZOOM
- รับเกียรติบัตรหลังการอบรม
- คุณสมบัติ: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป
- ผู้เข้าอบรมจะได้รับชุดเรียนรู้ประกอบการอบรมฟรีเฉพาะ 150 คนแรกเท่านั้น เปิดรับลงทะเบียนจำกัด 500 คนเท่านั้น
🎁*รับอุปกรณ์ฝึกอบรมฟรี!! (ติดต่อขอรับที่ศลพ. ในวันที่ 30 กรกฏาคม เท่านั้น)
*(การรับอุปกรณ์สามารถติดต่อขอรับที่ ศลพ. ในวันที่ 30 กรกฏาคม เท่านั้น จะต้องแสดง ID Card ซึ่งจะได้รับผ่านทางอีเมลหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว) *ขอสงวนสิทธิ์ให้ชุดเรียนรู้เฉพาะผู้เข้าอบรมที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร เท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายได้ (เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามมาตรการ Covid-19)

**ย้ำชุดเรียนรู้ประกอบการอบรมฟรี สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 150 ท่านแรกเท่านั้น และจำกัดผู้เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน

ลงทะเบียน>>> https://ceae.snru.ac.th/sew2021
@CEAE Official >>> https://lin.ee/61joluy
#อบรมออนไลน์ #อบรมเชิงปฏิบัติการ #พลังงาน #พลังงานทางเลือก #พลังงานแห่งอนาคต #SEW2021 #ceae #rdisnru #snru #energy #alternativeenergy #สัมมนาออนไลน์ #ชุดเรียนรู้ #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานเลือก

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
"เครื่องปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล"ผลงานจากนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการพลังงานชีวมวล ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน...
ดูดาวสนุกเชียว..น้องตั้งใจน่าดู
วันนี้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุ...
การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561(THE ASEAN THERMOELECTRIC DEV...
การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561(THE ASEAN THERMOELECTRIC DEV...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


680 Moo 11 Nittayo Road Mueang
Sakon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
Sakon Nakhon บริษัท วิศวกรรมอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ธนกรคอนกรีต สกลนคร ธนกรคอนกรีต สกลนคร
70/6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakon Nakhon, 47000

บริการคอนกรีตผสมเสร็จ ตรานกอินทรี

OverDesign OverDesign
Sakon Nakhon
Sakon Nakhon, 47000

รับสำรวจ/ ออกแบบ/ ประมาณราคาทุกชนิด [รับรองแบบโดยสามัญวิศวกร] ��