คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุข

คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุข

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

หน้าวัดศรีสุมังค์
หน้าวัดศรีสุมังค์
47000
Phra That Choeng Chum
Phra That Choeng Chum
จังหวัดสกลนคร
วัดพระธาตุเชิงชุม
วัดพระธาตุเชิงชุม
ตำบลธาตุเชิงชุม
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห
1286 ถนนสุขเกษม
วัดหลวงตาอุ่น จ.สกลนคร
วัดหลวงตาอุ่น จ.สกลนคร
เชียงเครือ, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
ณัฐวิทยาภัณฑ์
ณัฐวิทยาภัณฑ์
Sakhon Nakhon 47290
วัดคอนสวรรค์ วาริชภูมิ
วัดคอนสวรรค์ วาริชภูมิ
ตำบลบ้านค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ
Nirvana Stupa Thai Religious Amulets
Nirvana Stupa Thai Religious Amulets
47000
ครูบาออ ปัณซิต๊ะ หลวงปู่ฟู ว
ครูบาออ ปัณซิต๊ะ หลวงปู่ฟู ว
108 หมู่ 2 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง
สกลนคร เด้อๆบ้านห้วยหีบ
สกลนคร เด้อๆบ้านห้วยหีบ
-, Skol Nakon
วัดป่าจันทรังษี -บ้านโคกลาย
วัดป่าจันทรังษี -บ้านโคกลาย
ซอย ใจผาสุข 3, Sakhon Nakhon
ขันชัย กศน.เจริญศิลป์
ขันชัย กศน.เจริญศิลป์
Sakhon Nakhon 47290
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จั
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จั
ถนนเรืองสวัสดิ์, Sakhon Nakhon
เจ้เล็กไทยกันเอง สังฆภัณฑ์ส
เจ้เล็กไทยกันเอง สังฆภัณฑ์ส
ประชาราษฏร์, Sakhon Nakhon

ความคิดเห็น

1 โครินธ์ 15 3 เพราะเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด[a] และข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่านคือ พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ 4 ทรงถูกฝังไว้และในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้ 5 และทรงปรากฏแก่เปโตร[b] จากนั้นปรากฏแก่อัครทูตทั้งสิบสองคน 6 ต่อมาพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่...
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/uOG4dIxYfxE
ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า https://bit.ly/2rABoG1
จาก Bright Romance เเสงสว่างเเห่งรักที่เเท้จริง
https://youtu.be/Ua5R3F6Dev4
******** เรื่องคริสต์มาสจริง ********
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2E8r2zC
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M
ยอห์น 11:43 เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระเยซูทรงเรียกด้วยเสียงอันดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด!” 44 ผู้ตายก็ออกมามีแถบผ้าลินินพันมือและเท้าของเขาและมีผ้าผืนหนึ่งคลุมศีรษะเว้นแต่ใบหน้าของเขาไว้
พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เอาผ้าพันศพออกและปล่อยเขาเถิด”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=5451
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2DsQNuj
พระ​เยซู​รักษา​เด็ก​ผู้ชาย​ที่​มี​ผี​ร้าย​สิง​อยู่
เมื่อ​เด็ก​นั้น​กำลัง​เดิน​เข้า​มา ผี​ร้าย​ก็​ทำ​ให้​เขา​ล้ม​ลง​ชัก​ดิ้น​ชัก​งอ​กับ​พื้น พระ​เยซู​ได้​ตวาด​ไล่​ผี​ร้าย​นั้น​ออก​ไป และ​รักษา​เด็ก​คน​นั้น แล้ว​ส่ง​คืน​ให้​กับ​พ่อ​ของ​เขา
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/uOG4dIxYfxE?t=3461
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2QekkQ6
ไม่มีใครเอาโทษเจ้าเลยหรือ?” นางทูลว่า “ไม่มีเลย พระเจ้าข้า” พระเยซูประกาศว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเช่นกัน บัดนี้จงไปเถิด และจงทิ้งวิถีชีวิตที่ผิดบาปของเจ้า”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=3946
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2pbV3uP
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://arc.gt/9v5v0?apiSessionId=5d962f58abf623.54145960
เขาตอบว่า “เขาเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้มองเห็นแล้ว!”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=4593
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2mCvIIx
ขนมปัง 5 ก้อนและปลาตัวเล็ก 2 ตัวเพียงพอให้คนกินมากกว่า 5,000 คนหรือไม่?
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=2635
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2zkzRUR
บาปของหญิงชั่วได้รับการอภัยแล้ว
พระ​เยซู​พูด​กับ​นาง​ว่า “บาป​ของ​คุณ​ได้​รับ​การ​ยกโทษ​แล้ว” พระ​เยซู​พูด​กับ​หญิง​คน​นี้​ว่า “ความ​เชื่อ​ของ​คุณ​ทำ​ให้​คุณ​รอด​แล้ว ไป​เป็น​สุข​เถิด”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/xHBNUSOJ4xc?t=2258
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2OK7jP2

เราเป็นกลูมที่ไว้วางใจพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นทางนั้น ชีวิต และความจริง คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุขปราถนาที่จะเป็นสถานที่ซึ่งทุกคยสามารถดำเนินชีวิตและเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างคริสเตียน พวกเราเน้นการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันและเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน พวกเรายังปรารถนาที่จะเป็นคริสตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูให้ไปถึงผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ ถ้าคุณไม่ใช่คริสเตียนแต่มีความสนใจอยากรู้ว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นอย่างไร เราพร้อมที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจ ส่วนคนที่เป็นคริสเตียนแล้วและกำลังแสวงหาคริสจักรที่ดีๆเพื่อเป็นบ้านฝ่ายวิญญาณเชิญลองมาร่วมนมัสการกับเราได้ หรือติดต่อเราผ่านอีเมล

เปิดเหมือนปกติ

25/03/2020

พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์

1 โครินธ์ 15 3 เพราะเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด[a] และข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่านคือ พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ 4 ทรงถูกฝังไว้และในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้ 5 และทรงปรากฏแก่เปโตร[b] จากนั้นปรากฏแก่อัครทูตทั้งสิบสองคน 6 ต่อมาพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่...
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/uOG4dIxYfxE

คำอุปมาเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษี (ลูกา 18:9-14) 28/01/2020

คำอุปมาเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษี (ลูกา 18:9-14)

คำอุปมาเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษี (ลูกา 18:9-14) สำหรับบางคนที่มั่นใจในความชอบธรรมของตนเองและดูถูกคนอื่นทั้งปวงนั้น พระเยซูตรัสคำอุปมานี้ว่า “ชายสองคน....

คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุข updated their website address. 29/12/2019

คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุข updated their website address.

คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุข updated their website address.

28/12/2019

เขาสมควรได้รับการยกโทษไหม

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า https://bit.ly/2rABoG1
จาก Bright Romance เเสงสว่างเเห่งรักที่เเท้จริง
https://youtu.be/Ua5R3F6Dev4

11/12/2019

เรื่องคริสต์มาสจริง

******** เรื่องคริสต์มาสจริง ********
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2E8r2zC
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M

29/11/2019

พระเยซูทรงให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตาย

ยอห์น 11:43 เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระเยซูทรงเรียกด้วยเสียงอันดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด!” 44 ผู้ตายก็ออกมามีแถบผ้าลินินพันมือและเท้าของเขาและมีผ้าผืนหนึ่งคลุมศีรษะเว้นแต่ใบหน้าของเขาไว้
พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เอาผ้าพันศพออกและปล่อยเขาเถิด”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=5451
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2DsQNuj

12/11/2019

37 - พระเยซูทรงรักษาเด็กผู้ชายที่ถูกวิญญาณชั่วสิง

พระ​เยซู​รักษา​เด็ก​ผู้ชาย​ที่​มี​ผี​ร้าย​สิง​อยู่
เมื่อ​เด็ก​นั้น​กำลัง​เดิน​เข้า​มา ผี​ร้าย​ก็​ทำ​ให้​เขา​ล้ม​ลง​ชัก​ดิ้น​ชัก​งอ​กับ​พื้น พระ​เยซู​ได้​ตวาด​ไล่​ผี​ร้าย​นั้น​ออก​ไป และ​รักษา​เด็ก​คน​นั้น แล้ว​ส่ง​คืน​ให้​กับ​พ่อ​ของ​เขา
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/uOG4dIxYfxE?t=3461
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2QekkQ6

28/10/2019

หญิงผู้นี้ถูกจับขณะล่วงประเวณี

ไม่มีใครเอาโทษเจ้าเลยหรือ?” นางทูลว่า “ไม่มีเลย พระเจ้าข้า” พระเยซูประกาศว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเช่นกัน บัดนี้จงไปเถิด และจงทิ้งวิถีชีวิตที่ผิดบาปของเจ้า”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=3946
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2pbV3uP

03/10/2019

เรื่องของพระเยซูสำหรับเด็ก

จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://arc.gt/9v5v0?apiSessionId=5d962f58abf623.54145960

24/09/2019

พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิด-ยอห์น 9

เขาตอบว่า “เขาเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้มองเห็นแล้ว!”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=4593
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2mCvIIx

26/08/2019

พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคน

ขนมปัง 5 ก้อนและปลาตัวเล็ก 2 ตัวเพียงพอให้คนกินมากกว่า 5,000 คนหรือไม่?
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=2635
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2zkzRUR

07/08/2019

2 บาปของหญิงชั่วได้รับการอภัยแล้ว

บาปของหญิงชั่วได้รับการอภัยแล้ว
พระ​เยซู​พูด​กับ​นาง​ว่า “บาป​ของ​คุณ​ได้​รับ​การ​ยกโทษ​แล้ว” พระ​เยซู​พูด​กับ​หญิง​คน​นี้​ว่า “ความ​เชื่อ​ของ​คุณ​ทำ​ให้​คุณ​รอด​แล้ว ไป​เป็น​สุข​เถิด”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/xHBNUSOJ4xc?t=2258
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2OK7jP2

16/07/2019

พระ​เยซู​รักษา​คน​ป่วย​ที่​สระ​น้ำ_

เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า คน​ที่​ฟัง​คำ​พูด​เรา​และ​ไว้วางใจ​พระองค์​ผู้​ส่ง​เรา​มา ก็​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป และ​เขา​จะ​ไม่​ถูก​ตัดสิน​ลงโทษ เขา​ได้​ผ่าน​พ้น​ความ​ตาย​ไป​สู่​ชีวิต​แล้ว 25 เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า​เวลา​นั้น​กำลัง​มา และ​ตอน​นี้​ก็​มา​ถึง​แล้ว​ที่​คน​ตาย​จะ​ได้​ยิน​เสียง​ของ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า แล้ว​คน​ที่​เชื่อ​ฟัง​ก็​จะ​มี​ชีวิต พระบิดา​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ที่​จะ​ให้​ชีวิต และ​พระองค์​ทำ​ให้​พระบุตร​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ที่​จะ​ให้​ชีวิต​เหมือน​กัน พระบิดา​ให้​พระบุตร​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​เป็น​ผู้​พิพากษา​ด้วย เพราะ​พระบุตร​นั้น​เป็น​บุตร​มนุษย์
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=2066
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2xOnK1k

คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุข updated their phone number. 29/06/2019

คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุข updated their phone number.

คริสตจักรแบ๊บติสต์สันติสุข updated their phone number.

28/06/2019

พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการ

พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการ
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=1909
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2XxLkhz

15/06/2019

มนุษย์จะต้องบังเกิดใหม่

ในทุกวันนี้ พระวิญญาณกำลังทำงานอยู่ ทุกครั้งที่เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และจดจำไว้ในใจ และเมื่อเราตรึกตรองถึงสิ่งที่เราได้ยินนั้น พระวิญญาณจะเป็นผู้ทำให้เราเข้าใจความจริง เพื่อเราจะเห็นด้วยกับพระเจ้าและเชื่อพระวจนะนั้น ฉะนั้นการที่ผู้หนึ่งผู้ใดเชื่อพระวจนะและบังเกิดใหม่นั้น ก็เป็นการที่พระเจ้าเปลี่ยนผู้นั้น ให้เขาสามารถที่จะรู้จัก รัก และเชื่อฟังพระเจ้าได้
ดูเรื่องราวเพิ่มเติม https://bit.ly/2QqXsLd
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า https://phusang.me/?&lesso_r=book2_33
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2MPsEFS (ภาษาไทย/อังกฤษ)

26/05/2019

เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส

เศรษฐี​กับ​ลาซารัสใครจะไปนรก
เพราะ​ว่า​พระเจ้า​รัก​ผูกพัน​กับ​มนุษย์​ใน​โลก​นี้​มาก จน​ถึง​ขนาด​ยอม​สละ​พระบุตร​เพียง​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระบุตร​นั้น​จะ​ไม่​สูญ​สิ้น แต่​จะ​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป พระเจ้า​ไม่​ได้​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้ เพื่อ​ตัดสิน​ลงโทษ​โลก​นี้ แต่​เพื่อ​ช่วย​โลก​นี้​ให้​รอด​พ้น คน​ที่​ไว้วางใจ​พระบุตร​จะ​ไม่​ถูก​ตัดสิน​ลงโทษ แต่​คน​ที่​ไม่​ไว้​วางใจ​ก็​ได้​ถูก​ตัดสิน​ลงโทษ​ไป​แล้ว เพราะ​พวก​เขา​ไม่​ไว้​วางใจ​พระบุตร​เพียง​องค์​เดียว​ของ​พระเจ้า
ดูเรื่องราวเพิ่มเติม https://bit.ly/2QqXsLd
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์ https://bit.ly/2VA0r54 (ภาษาไทย/อังกฤษ)

13/05/2019

ผู้หญิงว่า "มา​ดู​ผู้​ที่​บอก​อดีต​ของ​ฉัน​ได้​สิ"

จาก​คำ​พูด​ของ​ผู้หญิง​คน​นั้น ที่​บอก​ว่า “ชาย​ที่​บอก​อดีต​ของ​ฉัน​ได้” ทำ​ให้​ชาว​สะมาเรีย​จำนวน​มาก​ใน​เมือง​นั้น มา​ไว้วางใจ​ใน​พระองค์ เมื่อ​ชาว​สะมาเรีย​มาหา​พระองค์ พวก​เขา​ขอ​ร้อง​ให้​พระองค์​พัก​อยู่​กับ​พวก​เขา พระองค์​จึง​พัก​อยู่​ที่​นั่น​สอง​วัน 41 คำ​พูด​ของ​พระองค์ ทำ​ให้​อีก​หลาย​คน​มา​ไว้วางใจ​พระองค์
ชาว​เมือง​บอก​กับ​หญิง​คน​นั้น​ว่า “ตอน​นี้​พวก​เรา​ได้​ไว้วางใจ​พระ​เยซู ไม่​ใช่​เพราะ​ได้​ยิน​จาก​คุณ​เท่า​นั้น แต่​เพราะ​ได้​ยิน​กับ​หู​ของ​พวก​เรา​เอง ตอน​นี้​เรา​รู้​ว่า​ชาย​คน​นี้​เป็น​พระผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​โลก​นี้​อย่าง​แน่​นอน”
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/VrTko_k-X2M?t=1550
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์ https://bit.ly/2UYDaxo (ภาษาไทย/อังกฤษ)

30/04/2019

​พระ​เยซู​คน​นี้​เป็น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า

แล้ว​ยอห์น​ป่าว​ประกาศ​ว่า “นี่​ไง ลูกแกะ​ของ​พระเจ้า ที่​จะ​มา​เอา​ความ​ผิด​บาป​ของ​โลก​ไป คน​นี้​ไง​ที่​ผม​พูด​ถึง​ว่า ‘จะ​มี​คน​หนึ่ง​มา​ภาย​หลัง​ผม เป็น​ผู้ที่​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผม เพราะ​เขา​เป็น​อยู่​นาน​แล้ว​ก่อน​ที่​ผม​จะ​เกิด​เสีย​อีก’
*****ดูส่วนที่เหลือของเรื่อง https://youtu.be/uOG4dIxYfxE?t=1075
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2FMPw36 (ภาษาไทย/อังกฤษ)

17/04/2019

ผม​มอบ​เรื่อง​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ให้​กับ​พวก​คุณ เป็น​เรื่อง​ที่​ผม​เอง​ก็​รับ​มอบ​มา​อีก​ที​หนึ่ง​เหมือน​กัน คือ​พระคริสต์​ตาย​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป​ของ​พวก​เรา​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้ พระองค์​ถูก​ฝัง​และ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่​ใน​วันที่​สาม​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้ แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​ปรากฏ​กับ​เปโตร​และ​ศิษย์​เอก​ทั้ง​สิบ​สอง​คน จาก​นั้น​พระองค์​ก็​ไป​ปรากฏ​ให้​พี่​น้อง​มาก​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​เห็น​ใน​เวลา​เดียว​กัน ซึ่ง​พวก​นี้​ส่วน​ใหญ่​ก็​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วันนี้ ถึง​แม้​จะ​มี​บาง​คน​ตาย​ไป​บ้าง​แล้ว ต่อมา​พระองค์​ปรากฏ​กับ​ยากอบ​และ​ศิษย์​เอก​ทั้ง​หมด​อีก​ครั้ง​หนึ่ง https://bit.ly/2ZdYkXD

ผม​มอบ​เรื่อง​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ให้​กับ​พวก​คุณ เป็น​เรื่อง​ที่​ผม​เอง​ก็​รับ​มอบ​มา​อีก​ที​หนึ่ง​เหมือน​กัน คือ​พระคริสต์​ตาย​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป​ของ​พวก​เรา​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้ พระองค์​ถูก​ฝัง​และ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่​ใน​วันที่​สาม​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้ แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​ปรากฏ​กับ​เปโตร​และ​ศิษย์​เอก​ทั้ง​สิบ​สอง​คน จาก​นั้น​พระองค์​ก็​ไป​ปรากฏ​ให้​พี่​น้อง​มาก​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​เห็น​ใน​เวลา​เดียว​กัน ซึ่ง​พวก​นี้​ส่วน​ใหญ่​ก็​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วันนี้ ถึง​แม้​จะ​มี​บาง​คน​ตาย​ไป​บ้าง​แล้ว ต่อมา​พระองค์​ปรากฏ​กับ​ยากอบ​และ​ศิษย์​เอก​ทั้ง​หมด​อีก​ครั้ง​หนึ่ง https://bit.ly/2ZdYkXD

13/04/2019

ยอห์น​บอก​ผู้คน​เรื่อง​พระ​เยซู

พระองค์​ได้​อยู่​ใน​โลก​นี้ แต่​โลก​นี้​กลับ​ไม่​รู้จัก​พระองค์ ทั้งๆที่​โลก​นี้​ถูก​สร้าง​ผ่าน​ทาง​พระองค์ เมื่อ​พระองค์​มา​ถึง​บ้าน​เมือง​ของ​พระองค์​เอง คน​ของ​พระองค์​ก็​ยัง​ไม่​ยอมรับ​พระองค์ แต่​ส่วน​คน​ที่​ยอมรับ​และ​ไว้วางใจ​พระองค์ พระองค์​ให้​สิทธิ์​พวก​เขา​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า ลูก​ของ​พระเจ้า​นี้​ไม่​ใช่​ลูก​ที่​เกิด​มา​จาก​เลือด​เนื้อ​หรือ​จาก​ความ​ต้อง​การ​ของ​มนุษย์ หรือ​จาก​ความ​ตั้ง​ใจ​ของ​พ่อ แต่​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/Ea83fVPvIVs?t=220
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์ https://bit.ly/2TEUAKJ (ภาษาไทย/อังกฤษ)

29/03/2019

ซาตานไม่อยากให้พระเยซูเป็นผู้ช่วยมนุษย์

พระเจ้าสร้างลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์ที่ดีรอบคอบ แต่ลูซิเฟอร์ที่เราเรียกว่า “ซาตาน” นั้นเลือกที่จะกบฏต่อพระเจ้า ตั้งแต่นั้นมาซาตานทำแต่สิ่งที่ชั่ว ในเรื่องนี้ มันพยายามทดลองพระเยซูด้วย ซาตานอยากให้พระเยซูตกอยู่ใต้อำนาจของมัน เพื่อพระองค์จะไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาป
ในข้อนี้เราเห็นว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้นำพระเยซูไปเพื่อมารจะได้ทดลองพระองค์ พระเจ้ามีแผนการที่จะแสดงให้เห็นว่า พระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์จริง ๆ จึงใช้ซาตานเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อเราจะเห็นการพิสูจน์ของพระเจ้าอย่างชัดเจน
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/uOG4dIxYfxE?t=1075
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2HZAhW2 (ภาษาไทย/อังกฤษ)
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า https://phusang.me/?&lesso_r=book2_32

18/03/2019

พระเจ้าสำแดงให้ยอห์นรู้ว่าพระเยซูเป็นใคร

ยอห์นเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าได้เลือกให้เป็นผู้เผยพระวจนะ เพื่อเตรียมใจของมนุษย์ให้พร้อมที่จะรับผู้ช่วยให้รอด ยอห์นเริ่มเตือนประชาชนให้กลับใจเสียใหม่ หมายความว่า พวกเขาต้องเปลี่ยนท่าทีในใจ ยอห์นอยากให้เขารู้ว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว มนุษย์ต้องรักและนับถือด้วยความจริงใจ ยอห์นอยากให้คนเหล่านี้นยอมรับว่าเขาได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า และเป็นคนบาปที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาต้องเข้าใจว่าความบาปทุกอย่างเป็นความผิดต่อพระเจ้า และเพราะพระเจ้าเกลียดชังความบาป ดังนั้น ทุกคนที่ทำบาปจะต้องถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ ความเข้าใจเช่นนี้ เป็นการเตรียมซึ่งพระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในใจของผู้ฟังพระคัมภีร์ทุกคน รวมทั้งพวกเราในทุกวันนี้ด้วย
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/uOG4dIxYfxE?t=855
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2UChW4V (ภาษาไทย/อังกฤษ)
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า https://phusang.me/?&lesso_r=book2_31

02/03/2019

ชีวิตในวัยเด็กของพระเยซู

พระเยซูในพระวิหาร กำลังสนทนากับพวกธรรมาจารย์ เมื่อคนเหล่านั้นเห็นว่าพระเยซูรู้จักพระเจ้า และเข้าใจถ้อยคำต่าง ๆ ที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้นั้นก็แปลกใจ เพราะคนเหล่านั้นยังไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมานั้น
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/uOG4dIxYfxE?t=750
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2HbUYxy (ภาษาไทย/อังกฤษ)
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า https://phusang.me/?&lesso_r=book2_30

16/02/2019

พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก

พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก
เมื่อถึงเวลาแล้ว พระเยซูได้เกิดที่เมืองเบธเลเฮม ตามข้อความที่ผู้เผยพระวจนะได้ทำนายไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อน พระองค์ได้มาเพื่อช่วยคนบาปให้พ้นจากซาตาน และอำนาจแห่งความบาปและความตาย
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/uOG4dIxYfxE?t=592
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://goo.gl/ETD6Yp (ภาษาไทย/อังกฤษ)

03/02/2019

พระเจ้าบอกล่วงหน้าถึงการเกิดของพระเยซู

พระเจ้าบอกล่วงหน้าถึงการเกิดของยอห์นและพระเยซู
credit footage
จากภาพยนตร์ของพระเยซูคริสต์ https://youtu.be/HESS6AkbGOg
อ่านหรือฟังพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์- https://bit.ly/2t5ljFo (ภาษาไทย/อังกฤษ)

26/01/2019

คำทำนายที่มาจากพระเจ้า

เรื่องราวของพระเยซูถูกบอกไว้ล่วงหน้าหลายร้อยปีก่อนที่เขาจะเกิดและเป็นจริงตามคำทำนายทุกประการ
credit footage
จาก https://youtu.be/HESS6AkbGOg
พระคัมภีร์ - https://bit.ly/2sWbIkl (ภาษาไทย/อังกฤษ)

11/10/2018

พระเจ้าทรงประทานความรอดให้เรา / God Saved US!

โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://phusang.me

23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in[b] Christ Jesus our Lord.
16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

05/10/2018

อับรามวางใจพระเจ้า

พระเจ้าทรงนำมนุษยชาติในสมัยบรรพบุรุษ ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://phusang.me/?lesso_r=book2_12
credit footage
1) จาก phetdcjun music https://youtu.be/5ZCc6fTaRFc

Timeline Photos 02/10/2018

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ - รู้จักพระเจ้าผู้สร้าง
***** https://phusang.me *****

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ - รู้จักพระเจ้าผู้สร้าง
***** https://phusang.me *****

24/09/2018

หอบาเบล ปฐมกาล บทที่ 11

ภาษาทั้งหมดมาจากไหน ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://phusang.me/?lesso_r=book2_11
credit footage
1) จาก https://youtu.be/FVq4xP6AMjE

15/09/2018
12/09/2018

น้ำท่วมโลก

น้ำท่วมโลก ปฐมกาล บทที่ 6 ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://phusang.me/?lesso_r=book2_10
credit footage
1) จาก https://youtu.be/8hs7uqLHz-w

11/09/2018

สวนเอเดน

คาอินและอาแบล ปฐมกาล บทที่ 4 ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://phusang.me/?lesso_r=book2_07
credit footages
1) จาก https://youtu.be/sIn1srzDms8

06/09/2018

คาอินและอาแบล

คาอินและอาแบล ปฐมกาล บทที่ 4 ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://phusang.me/?lesso_r=book2_09

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์
เขาสมควรได้รับการยกโทษไหม
เรื่องคริสต์มาสจริง
พระเยซูทรงให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตาย
37 - พระเยซูทรงรักษาเด็กผู้ชายที่ถูกวิญญาณชั่วสิง
หญิงผู้นี้ถูกจับขณะล่วงประเวณี
เรื่องของพระเยซูสำหรับเด็ก
พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิด-ยอห์น 9
พระเยซูทรงรักษาคนถูกผีสิง
พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคน
2 บาปของหญิงชั่วได้รับการอภัยแล้ว
พระ​เยซู​รักษา​คน​ป่วย​ที่​สระ​น้ำ_

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


939 ซอยกำจัดภัย 1 ถนนกำจัดภัย
Sakon Nakhon
47000

เวลาทำการ

09:00 - 13:00
ศูนย์ศาสนา อื่นๆใน Sakon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
วัดคอนสวรรค์ วาริชภูมิ วัดคอนสวรรค์ วาริชภูมิ
ตำบลบ้านค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ
Sakon Nakhon, 47000

วัดหลวงปู่สุภา กนฺตสีโล

Phra That Choeng Chum Phra That Choeng Chum
จังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000