กรมทหารราบที่ 3

กรมทหารราบที่ 3

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
680 Moo 11 Nittayo Road Mueang
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั
219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
Thatnaraiwittaya School
Thatnaraiwittaya School
ธาตุเชิงชุม
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
Sakhon Nakhon 47000
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
pcu นาเวง
ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2
ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2
100/500 ค่ายกฤษณ์สีวะรา
สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ
สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ
โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม
93 หมู่ 5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
Sakhon Nakhon 47000
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทาง
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทาง
ใสสว่าง, Sakhon Nakhon

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณมากครับ
ขอขอบคุณมากครับ
ขอขอบคุณมากครับ
ขอขอบคุณมากครับ
ขอขอบคุณมากครับ
ขอขอบคุณมากครับ
ขอขอบคุณมากครับ

กรมทหารราบที่ 3
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัต?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ร.3 พัน.3's post 02/03/2022

Photos from ร.3 พัน.3's post

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 02/03/2022

🇹🇭 ครั้งหนึ่ง !! เราเคยปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน 🇹🇭

ความภาคภูมิใจของน้องทหารกองประจำการ ร.3 พัน.1 ที่ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตย กองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 สนับสนุน กองกำลังสุรนารี ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ดินแดนอีสานใต้
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

02/03/2022
Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 02/03/2022

❤️ กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด ❤️

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 3 นำโดย คุณกนกรัตน์ ทองคำ เลขานุการสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.3 และสมาชิกแม่บ้านฯ ของหน่วย และหน่วยรอง ร่วมกิจกรรมออกร้าน "มัจฉากาชาด" ภายในงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลักเก่า)
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#สมาคมแม่บ้านทหารบก
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Photos from กองพลทหารราบที่ 3's post 01/03/2022

Photos from กองพลทหารราบที่ 3's post

Photos from ร.3 พัน.3's post 01/03/2022

Photos from ร.3 พัน.3's post

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 01/03/2022

🏠 💕 👴🏻 ซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล 🧓🏻 💕 🏠

ร.3 พัน.3 บูรณรการร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ก่อสร้างบ้านให้กับ นายสมชาติ บริบูรณ์ บ้านเลขที่ 110 ม.10 บ.หนองหญ้าม้า ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 🏠💕

#ซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล
#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#กองพลทหารราบที่3
#กองทัพภาคที่2

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 28/02/2022

💉🩸ร่วมบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤติโรคระบาด 🩸💉
ร.3 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองในโรงพยาบาล
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ณ รพ.ศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร 🦠🚫😷

#กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#กองพลทหารราบที่3
#กองทัพภาคที่2

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 28/02/2022

🥦 ผั ก ป ล อ ด ส า ร อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย 🥦
🥬 ต า ม แ น ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 🥬
🥕ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร.3 พัน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา🥕

#ใช้ชีวิตพอเพียงแค่นี้ก็เพียงพอ
#กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#กองพลทหารราบที่3
#กองทัพภาคที่2

Photos from กองพันย่าโม's post 26/02/2022

Photos from กองพันย่าโม's post

Photos from กองพันย่าโม's post 25/02/2022

Photos from กองพันย่าโม's post

Photos from กองพันย่าโม's post 25/02/2022

Photos from กองพันย่าโม's post

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 25/02/2022

🇹🇭 กิจกรรมเสาธง 5 นาที 🇹🇭

กิจกรรมดีๆ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ระลึกถึงความเป็น “ชาติไทย” ปลูกฝังคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย เสริมสร้างความรักและหวงแหน “ชาติ” , “ศาสนา” , “พระมหากษัตริย์” สถาบันหลักของไทย
Cr. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 Inf301
Cr. ร.3 พัน.3
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 25/02/2022

🚴‍♂️ARMY BIKE "จักรยานสานฝันปันสุข"🚴‍♂️

กรมทหารราบที่ 3 มอบจักรยานให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดี ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จำนวน 6 คัน ตามโครงการ ARMY BIKE "จักรยานสานฝันปันสุข" ซึ่งโครงการดังกล่าว หน่วยได้รับบริจาคจักรยานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและนำมาซ่อมแซมจนมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้งานต่อไป
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 25/02/2022

🚑➕ ห ม อ เ ดิ น เ ท้ า ➕🚑

(ร.3 พัน.3) ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและ อสม. ลงพื้นที่ตรวจวัดความดันและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมมอบผ้าห่ม และสิ่งของที่จำเป็นให้กับชาวบ้าน บ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.สกลนคร
Cr. ร.3 พัน.3
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 25/02/2022

🌟 แม้นปากกาเพียงหนึ่งด้าม…
หากมอบให้ถูกที่ถูกเวลา ย่อมมีค่ายิ่งกว่าทองคำ 🌟

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งจะมีการสอบในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยที่เข้ารับการสอบ

ขอให้น้องๆ ตั้งใจทำข้อสอบ ตามที่ได้มานะอดทนศึกษาเรียนรู้ที่ผ่านมาและผ่านการทดสอบทุกนาย

#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน
#พิทักษ์ราชันสร้างขวัญกำลังพล

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 24/02/2022

🌽 พ อ แ ล้ ว เ รื่ อ ง ป ลู ก รั ก 🥦 ป ลู ก ผั ก ดี ก ว่ า 🥬
กรมทหารราบที่ 3 ส่งเสริมกำลังพล ดำเนินแนวทางตามพระราชดำริ ของสมเด็ดพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนให้กำลังพล และครอบครัวดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่าย และบริโภคผักปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการต่อยอดนำเมล็ดพันธ์ุที่เก็บเกี่ยวได้ นำไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนได้บริโภคต่อได้อีกด้วย 🥰 😍 🌽🥕🥒 🍅 🫑 🧅

#สุขอย่างพอเพียง
#บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง
#กรมทหารราบที่3
#กองพลทหารราบที่3
#กองทัพภาคที่2

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 24/02/2022

❤️ครอบครัวกองทัพบก❤️

ร่วมเยี่ยมบ้านทหารกองประจำการ สังกัด ร.3 พัน.3 พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินบำรุงขวัญ ใน "โครงการครอบครัวเดียวกัน" #ครอบครัวกองทัพบก ณ บ้านโคกหินตั้ง อ.เมืองมุกดาหาร โดยมี พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานเดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว
Cr. ร.3 พัน.3
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 23/02/2022

💪 อัศวินที่แกร่งกล้า ย่อมต้องมีม้าศึกที่กล้าแกร่งคู่กาย 🇹🇭
Cr. กองพันย่าโม
#การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ร.3 พัน.2
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

23/02/2022
Photos from กองพันย่าโม's post 23/02/2022

Photos from กองพันย่าโม's post

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 22/02/2022

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ค่ายกฤษณ์สีวะรา

วันนี้ (22 ก.พ.65) ที่ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ของหน่วย กรมทหารราบที่ 3 และ กองพันทหารราบที่ 1 โดยมี พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผบ.ร.3 ร่วมกับคณะนายทหาร, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
#กรมทหารราบที่3

Photos from กองทัพภาคที่ 2's post 22/02/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 2's post

Photos from กองทัพภาคที่ 2's post 22/02/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 2's post

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 19/02/2022

🇹🇭 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมศูนย์ฯ กุดนาขาม 🇹🇭

วันนี้ (19 ก.พ.65) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล รอง ผบ.ทสส เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับสมาชิก ศูนย์ฯ บ.กุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยมี ผบ.ร.3/หน.ศปร.ร.3, ผู้บังคับบัญชาและ สมาชิกศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ
#กุดนาขาม
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 18/02/2022

“ทำบุญตักบาตร(ศุกร์นี้ที่ ร.3)”
❤️🥰😷🙏🙏😷🥰❤️
กำลังพลครอบครัว ร.3 ร่วมใจทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันศุกร์โครงการทาน ศีล ภาวนา เพื่อการพัฒนาจิตใจกำลังพลครอบครัวกรมทหารราบที่ 3 โดย ร.อ.ณัฐวุฒิ จาเพียราช อศจ.ร.3 ได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 2 รูป จากวัดป่าภูธรพิทักษ์ มารับบิณฑบาตในชุมชนภายในค่ายมิได้ขาด พร้อมกันนี้ยังนิมนต์พระสงฆ์ให้ศีลให้พร สอดแทรกธรรมะคติเตือนใจตามความเหมาะสมแก่โอกาส
#กรมทหารราบที่3

Photos from ร.3 พัน.3's post 17/02/2022

Photos from ร.3 พัน.3's post

Photos from พระลาน's post 17/02/2022

Photos from พระลาน's post

17/02/2022

❄️ ม อ บ ผ้ า ห่ ม ค ล า ย ห น า ว ❄️

#กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 3 และหน่วยรอง ดำเนินการมอบผ้าห่มคลายหนาว ยาสามัญประจำบ้าน และไม้เท้า ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ และ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

#กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 16/02/2022

❤️🥦 ป ลู ก ด้ ว ย ใ จ กำ ไ ร คื อ ร อ ย ยิ้ ม 🥦❤️
ทหารค่ายพระยอดฯ (ร.3 พัน.3) นำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ครบวงจร โดยทหารพันธุ์ดีของหน่วย จำหน่าย "ทุกอย่าง 5 บาท" ให้กับชาวบ้านในบริเวณรอบค่ายไว้รับประทานในครัวเรือน
Cr. ร.3 พัน.3
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน
#ArmyDelivery

Photos from กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 Inf301's post 15/02/2022

Photos from กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 Inf301's post

Photos from กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 Inf301's post 15/02/2022

Photos from กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 Inf301's post

Photos from กรมทหารราบที่ 3's post 14/02/2022

❤️ Valentine’s Day GIVE BLOOD ❤️

Cr. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 Inf301
#กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่3
#เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

Photos from กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 Inf301's post 14/02/2022

Photos from กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 Inf301's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ข่าวนอกลู่ -- ค่ายทหารพอเพียง
จัดกิจกรรม ประเพณีลงแขกดำนา

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ถนน นิตโย
Sakon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2 ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2
100/500 ค่ายกฤษณ์สีวะรา
Sakon Nakhon, 47000

โทรศัพท์ 042-711-681 ต่อ 21121

เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
เลขที่1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
Sakon Nakhon, 47000

Thatnaraiwittaya School Thatnaraiwittaya School
ธาตุเชิงชุม
Sakon Nakhon, 47000

ใช้สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลงาน ของทางโรงเรียน

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakon Nakhon, 47000

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

สำนักงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
Sakon Nakhon, 47000

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
680 Moo 11 Nittayo Road Mueang
Sakon Nakhon, 47000

เป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงา?

หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
บ้านโพนยางคำ หมู่10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
Sakon Nakhon, 47000

หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
1700 ถ.มรรคาลัย
Sakon Nakhon, 47000

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริกา?

สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึ
โรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"
Sakon Nakhon, 47000

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภายในโรงเรียน

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
บ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง
Sakon Nakhon, 47000