หอการค้าจังหวัดสกลนคร

องค์กรเอกชน

29/06/2024

ประชาสัมพันธ์ 📌📌📣📣
YEC หอการค้าจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2567
คุณสมบัติ
-เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร
-มีอายุระหว่าง 20-45 ปี
-มีจิตใจสาธารณะช่วยเหลืองานส่วนรวมของจังหวัด
-มีความปราถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมเปิดรับโอกาส

โดยสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสกลนครที่ท่านจะได้รับนั้นได้แก่
1.กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
2.สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกหอการค้าผ่าน TCC (หอการค้าไทย) มากมาย
3.เครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศ 77 จังหวัดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ค่าสมัครสมาชิกใหม่เริ่มต้น 2,500 บาทพร้อมได้รับเสื้อ YEC และเสื้อกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2567 เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 😱😱

เกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกใหม่คือต้องเข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรมใหญ่ประจำปี 2567 นั่นคือ กิจกรรม team building ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งจะประกาศให้ทราบรายละเอียดภายหลัง

สนใจสมัครคลิ๊กลิ้งค์ https://forms.gle/qm9GRhhr6V8aZJ8b9 หรือสะแกน QR code พร้อมกรอกข้อมูล

มาร่วมสรรค์สร้างประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันนะครับ🙇🏻😍

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 28/06/2024

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ร.ท.ศุภชาติ ยาทองไชย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน การประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 28/06/2024

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายธรรมวิทย์ ลิ้มเลิศเจริญวณิช กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสกลนคร ฝ่ายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและถอดบทเรียนการพัฒนาและยกระดับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 28/06/2024

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายวิชัย ชัดเชื้อ รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนด และปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย ก้อนสันทัด ขนส่งจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 26/06/2024

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร.ท.ศุภชาติ ยาทองไชย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2567 ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย เป็นประธานการประชุม

24/06/2024

สำนักงานหอการค้าจังหวัดสกลนคร แจ้งปิดทำการวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 2567 เนื่องจากเจ้าหน้าเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ณ จังหวัดศรีสะเกษ หากท่านใดจะนำน้ำมันพืชเก่ามาขาย ให้มาวันพุธที่ 26 มิ.ย. 67

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 21/06/2024

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายพีรพัฒน์ กุลตั้งวัฒนา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งที่ 9/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายณัชฐปกรณ์ หะไว ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 21/06/2024

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ร.ท.ศุภชาติ ยาทองไชย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดัน การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 21/06/2024

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสุขุม จันทร์เกษ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสกลนคร ด้านเกษตรและอาหาร ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพล สมพงษ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรสภาเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 21/06/2024

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสกลนคร ด้านเกษตรและอาหาร ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 19/06/2024

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าพบ ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาแผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า จากรถยนต์สันดาปภายใน ICE (Internal Combustion Engine) เป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมได้

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 19/06/2024

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” ครั้งที่ 3/2567ณ ห้องอิระวดี โรงแรมพี.ซี.พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 18/06/2024

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสกลนคร และผู้นำองค์กรภาคเอกชน ร่วมต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ท่านใหม่ ณ ร้าน House Number 1712 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 17/06/2024

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสกลนครพัฒนา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอุตตโม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 12/06/2024

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิษณุ อ๋องสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมเสวนา เรื่อง มุมมองภารกิจมหาลัยราชภัฏสกลนครกับชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 11/06/2024

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร เข้าพบ ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาลูกค้ารายสำคัญ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และในการนี้ได้เรียนเชิญ ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมเสวนาในหัวข้อ “อนาคตสกลนคร” ในงานดังกล่าวด้วย

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 11/06/2024

ใส่แล้วเท่ห์ ใส่แล้วดูดี "กางเกงน้องก่ำ" ยังขายเหมือนเดิมนะคะ ตัวละ 299 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สนใจ inbox เพจหอการค้าจังหวัดสกลนคร ตอนนี้กางเกงเหลือไม่เยอะ หมดแล้วหมดเลยคร้าาาาาาาา หรือมาซื้อได้ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดสกลนคร เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
โทร. 042-712334, 064-0925978 K.ณฐอร, 088-9945692 K.รำไพ จ้าาาา

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 11/06/2024

ด่วนๆๆๆๆๆๆๆ โปรใหญ่ใจเด็ด หอการค้าจังหวัดสกลนคร รับซื้อน้ำมันพืชเก่า น้ำมันสัตว์ ราคากิโลกรัมละ 26 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เฉพาะสมาชิก ยูนี่ โดยขายผ่านแอพ Unii เท่านั้น
เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 09.00 - 16.30 น.
โทร. 042-712334, 064-0925978 K.ณฐอร, 088-9945692 K.รำไพ
📌 รับซื้อเยอะมากๆๆๆ 10 ปี๊ป ขึ้นไป #ราคาดี 📌
💰 จ่ายสดหน้างาน 💰
✅ รับรายใหญ่-รายเล็ก คุยราคากันได้
✅ รับลูกค้าประจำ ซื้อขายกันได้ตลอด
✅ ให้ราคาดี 🙏🏻
✅ ราคาน้ำมันมีขึ้นมีลง
✅ ไม่กดราคา 😘
ขอบคุณลูกค้าที่น่าร๊ากกกกก ทุกท่านที่มาใช้บริการจ้าาาาาาาาา

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 31/05/2024

Dek...สกลนคร เป็นยังไงบ้าง UTCC เรามาแล้ว 🤩 มาเปิดรับคนที่มีฝันแล้วอยากทำฝันให้เป็นจริง ❤️ ถ้าพร้อมแล้วก็มาสมัครกันเลย มาเป็นครอบครัวเด็กหัวการค้าด้วยกัน 😎 พิเศษ! รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 20,000 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
เฉพาะสมัครผ่านศูนย์รับสมัครหอการค้าจังหวัดสกลนคร📱 โทร 064-092-5978
👉🏻สนใจสมัครคลิกที่นี่.. https://bit.ly/FBTCC-SakonNakhon
👉🏻 คลิกเปิดแผนที่เดินทางไปหอการค้าจังหวัด... https://bit.ly/2LnzZg0
#มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #เด็กหัวการค้า

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 28/05/2024

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายวิชัย ชัดเชื้อ รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนด และปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย ก้อนสันทัด ขนส่งจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

28/05/2024

หอการค้าจังหวัดสกลนคร รับซื้อน้ำมันพืชเก่า น้ำมันสัตว์ ราคากิโลกรัมละ 24 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. โทร. 042-712334, 064-0925978 K.ณฐอร, 088-9945692 K.รำไพ
📌 รับซื้อเยอะมากๆๆๆ 10 ปี๊ป ขึ้นไป #ราคาดี 📌
💰 จ่ายสดหน้างาน 💰
✅ รับรายใหญ่-รายเล็ก คุยราคากันได้
✅ รับลูกค้าประจำ ซื้อขายกันได้ตลอด
✅ ให้ราคาดี 🙏🏻
✅ ราคาน้ำมันมีขึ้นมีลง
✅ ไม่กดราคา 😘

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 28/05/2024

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 27/05/2024

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวดวงกมล อัญญะเมธี รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 25/05/2024
Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 24/05/2024

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายปรีติ ตงศิริ รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ฝ่ายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 23/05/2024

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร เข้าพบ ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสกลนคร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 23/05/2024

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมสนับสนุนซาลาเปา จำนวน 400 ลูก เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567

Photos from หอการค้าจังหวัดสกลนคร's post 23/05/2024

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจการยื่นขอสมัคร TCDC ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการยื่นขอสมัคร TCDC

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Sakon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันที่ 30-31 มีนาคม ดร.วิษณุ อ๋องสกุลได้รับมอบหมายจาก ดร.กัลยารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนครให้เข้สร่วมการประชุมความส...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


1701 ถนนใสสว่าง อาคารพระราชวชิรธรรมาจารย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อื่นๆใน Sakon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
ณ พังโคน ณ พังโคน
Sakon Nakhon, 47160

จะอยู่ใกล้หรือไกล ก็เหมือนได้อยู่

Thailand Sakon Nakhon Peace Mission Center 사콘나컨선교센터 Thailand Sakon Nakhon Peace Mission Center 사콘나컨선교센터
754/3 Thanon Seri Thai, Tambon That Choeng Chum, Ampoe Muang
Sakon Nakhon, 47000

태국의 동북부(이산)지역에 위치한 사꼰나컨에 효과적으로 복음을 전하기 ?

สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
Sakon Nakhon, 47110

อำเภอสว่างแดนดิน

ชมรมอนุรักษ์ป่าเขียว-น้ำใส ชมรมอนุรักษ์ป่าเขียว-น้ำใส
Sakon Nakhon, 47000

ฟื้นฟูป่าไม้ รักษาสายน้ำ เพื่อแผ่นดินเกิด

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
79 หมู่ที่ 9 ต. เจริญศิลป์ อ. เจริญศิลป์
Sakon Nakhon, 47290

ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร

KGRS PJMotor KGRS PJMotor
1489 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่บิีกไบค์ขั้นพื้้นฐาน แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์คาวาซากิและอื่นๆ