โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความห

โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความห

ความคิดเห็น

ขอให้ทุกคนทำความดีเพื่อความดีของสังคมสวัสดีครับ

ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ นายวิศรุต ไชยตมาตย์ (Creative executive)
( นักสำรวจนักเดินทาง และกรมราชองครักษ์)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 904's post 16/05/2021

หิวแสง
วัดป่าศรีแสงธรรมปกติมี 1 หลังใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธี และเป็นหอฉัน รวมทั้งเป็นพระอุโบสถในหลังเดียวกัน นอกจากจะมีโรงเรียนแล้วทางวัดยังเป็นศูนย์อบรมทางด้านพลังงานและการเกษตร จึงมีแนวคิดที่จะสร้างศาลาสำหรับผู้มาพักปฏิบัติธรรม หรือคณะผู้เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ รวมทั้งต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่สนใจแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา รวมทั้งผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อจะได้แบ่งเบาความทุกข์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ศาลานี้จะสร้างบริเวณพิธีหล่อรูปเหมือน 5 บูรพาจารย์ ในพื้นที่โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง วัดป่าศรีแสงธรรม หลังคารองรับแผ่นโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตสูงสุด 5,000 วัตต์ชั่วโมง ด้วยระบบไฮบริดจากแบตเตอรี่ลิเธี่ยมสุดล้ำ น่าจะมีพลังงานเพียงพอต่อการใช้งานสมกับแนวคิดที่ว่า โคก หนอง นา ไฟฟ้าศูนย์บาท
ระหว่างก่อนสร้างก็จะมีต้นกล้วยกับหญ้าแฝกกันดินทรุดคอยแย่งแสงแดดกัน ว่าใครจะโตเร็วกว่ากัน จะบอกว่าเป็นพวกหิวแสงก็ว่าได้

ลืมเล่าว่าเมื่อวานบรรยายให้สถาบันพระปกเกล้าได้เล่าเรื่องยายคนหนึ่งมีลูกสามคน คนโตจบป.โทไปทำงานกรุงเทพ คนกลางจบป.ตรี ช่วยแม่ที่บ้าน คนเล็กกำลังเรียน แม่ทำไร่นาสวนผสมขายผักขายขนม ลูกคนรองช่วยแม่ และทำขายเองไม่เดือดร้อนกำลังเก็บเงินจะสร้างบ้านเอง ถามว่าขายผักขายของสวนได้วันละ 500-1500 บาท เฉลี่ยประมาณ 1,000 บาทต่อวัน ที่น่าเป็นห่วงคือลูกคนโตเงินเดือนไม่พอใช้บางเดือนแม่ต้องส่งเงินขายผักไปช่วยจ่ายค่าบัตรเครดิต ส่วนจะส่งเงินมาให้แม่นั้น อย่าหวัง กลับมาทำงานที่บ้านก็ไม่ได้เสียดายโอกาสหน้าที่การงาน อยู่ไปแบบไร้ความหวังสร้างฝันหลอกตัวเองไปวันๆ ดังนั้นที่โคกอีโด่ยวัลเลย์นี้จึง
#สร้างคนบ้านนอกให้อยู่บ้านนอก

14/05/2021
09/05/2021

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน

1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน

2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564

2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

07/05/2021
07/05/2021
07/05/2021
07/05/2021
05/05/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงเจริญพระชันษา (๓๗ ปี) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า.วิศรุต ไชยตมาตย์ ( อู๋ )
ที่.โคกกนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 904 (วปร)

04/05/2021

🇹🇭วันฉัตรมงคล
เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ ๕ พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ต่อมาในรัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม

Photos from โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 904's post 03/05/2021

พระปัญญาวชิรโมลี นามเดิม นพพร สู่เสน ฉายา ธีระปัญโญ พรรษา 25 อายุ 48 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระปัญญาวชิรโมลี ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระปัญญาวชิรโมลี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2564

พระปัญญาวชิรโมลี (พระครูวิมลปัญญาคุณ) เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่าเป็น "พระนักพัฒนา" จากการที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม หรือ “โรงเรียนเสียดายแดด” เพราะท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาโซลาร์เซลล์มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนไว้ใช้ในโรงเรียน และสร้างระบบ Smart Farm, รถเข็นนอนนา (สถานีไฟฟ้าเคลื่อน), บ้านกินแดด, รถไฟฟ้า Ev Car จากแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น จนทำให้ลูกศิษย์บางคนตั้งฉายาให้ท่านทั้ง “พระเสียดายแดด” และ “พระครูโซลาร์เซลล์

นอกจากเรื่องพลังงานแล้วยังนำความรู้ทางการเกษตรมาพัฒนาชุมชนพื้นที่ 20 ไร่ ของวัดป่าศรีแสงธรรม นั้น มีพื้นที่แปลงนา เพื่อให้โรงเรียนศรีแสงธรรม ใช้เป็นแปลงนาสาธิตให้นักเรียนรู้จักวิชาดำนาและเกี่ยวข้าวเอง จนได้ผลผลิตข้าวเปลือกมาเป็นอาหารกลางวัน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแปลงสาธิตโคก หนอง นา และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่า ‘’โครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” วัดป่าศรีแสงธรรม และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มาสนับสนุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชื่อ ศาลาปฏิบัติธรรมโคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดบวรพุทธศาสนาด้วย

วัดป่าศรีแสงธรรมและโรงเรียนศรีแสงธรรม จึงเป็นทั้งศาสนสถานและสถาบันการศึกษาที่มีวิวัฒนาการทางการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาบันที่มีโครงสร้างและหน้าที่เกื้อกูลให้เกิดภารกิจแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดปัญหาความอดอยากหิวโหย หรืออาจกล่าวได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์และผลผลิตทั้งรูปธรรมและนำมาทำจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและแก่สังคมในทุกมิติ

จึงอาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนศรีแสงธรรม มีวัดป่าศรีแสงธรรมเป็นสถาบันหลักของการพัฒนาที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน ดังที่หลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงานและประสานเครือข่ายความร่วมมือ แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรชุมชน ต่างได้นำแนวทางของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการพัฒนาคนโดยมีแบบแผนการปรับปรุงกายภาพของครัวเรือนไทยในชนบทให้เป็นผู้บริหารจัดการที่ดีและเป็นผู้ถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิด ’’ชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง’’ ในด้านพลังงานและสามารถลดปัญหาของชุมชนในทุกๆ ด้านส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพลเมืองไทยจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรค และวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ มีระบบการบริการจัดการพลังงานที่ทันสมัยต่อไปจะเป็นต้นแบบด้านพลังงานของประเทศในหลายงานวิจัย

ทั้งนี้ วัดป่าศรีแสงธรรม ยังเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา จำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 100 คน ได้เริ่มทำการฝึกอบรมตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันจัดฝึกอบรมไปแล้ว 9 รุ่น คงเหลือที่รอการดำเนินการฝึกอบรมอยู่ 2 รุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีระยะเวลา 5 วัน 4 คืน และมีฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน 10 ฐาน ประกอบด้วย 1)ฐานคนมีไฟ 2)ฐานคนมีน้ำยา 3)ฐานคนเอาถ่าน 4)ฐานรักษ์แม่ธรณี 5)ฐานรักษ์แม่โพสพ 6)ฐานคนรักษ์สุขภาพ 7)ฐานคนรักษ์ดิน 8)ฐานคนรักษ์ป่า 9)ฐานคนรักษ์น้ำ 10)ฐานคันนาทองคำ

03/05/2021

📢📢📢พระปัญญาวชิรโมลี นามเดิม นพพร สู่เสน ฉายา ธีระปัญโญ พรรษา 25 อายุ 48 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส.วัดป่าศรีแสงธรรม อโขงเจียม จ.อุบลรสชธานี ได้รับพระราชทานในการจัดสร้าง ศาลาปฎิบัติธรรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 904 ( วปร ) ในการจัดสร้างในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่พระองค์ท่านในหลวง รัชการที่ ๑๐ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างศาลาปฎิบัติธรรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 904 ( วปร ) ให้กับวัดป่าศรีแสงธรรม พร้อมกับเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ ให้เป็น พระปัญญาวชิรโมลี ด้วยความดีที่พระคุณเจ้าได้ทำคุณงามความดี สมควรแก่การรับพระราชทาน สมณศักดิ์ พัดยศในครั้งนี้. 🙏🙏🙏

01/05/2021

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิศรุต ไชยตมาตย์ ผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนา ที่.โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 904-908

30/04/2021
29/04/2021
27/04/2021

ภาษาภาพ

26/04/2021
19/04/2021

แจ้งสถานที่เพิ่มเติมบิลการใช้ไฟฟ้า เมษายน

Photos from โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 904's post 18/04/2021

บิลรอบค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษาษายน

13/04/2021

ขอเชิญร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ถวายแด่พระปัญญาวชิรโมลี (พระครูวิมลปัญญาคุณ)
ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลา 07.00 น. รับบิณฑบาตรอบศาลา
เวลา 10.00 น. เริ่มพิธี

กราบอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์ พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปรับบิณฑบาต/เจริญชัยมงคลคาถา และขอเชิญศรัทธาญาติโยมทุกท่านมาร่วมทำบุญมุทิตาสักการะพร้อมเพรียงกัน
ท่านที่จะร่วมทำบุญถวายพระที่มาร่วมพิธี หรือจะตั้งโรงทานติดต่อจองล่วงหน้า

ชื่อภาพ : Asia at the Edge of a Solar Tomorrow
13 เมษายน 2564

12/04/2021

โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังคือการรวบรวมในสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองสามารมารถทำแล้วเกิดประโยชน์เหมาะสมแก่การพัฒนานำไปใช้ได้กับทุกๆพื้นที่ของประเทศไทย น้อมนำการสานต่อตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงรัชการที่ ๙ อย่างสมบูรณ์และลงตัว สืบสานต่อยอดสานต่อ ในพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


ร้านติวทองการช่างบ้านโนนเรือ 194 หมู่ที่ 13 บ้านโนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณาน
Sakhon Nakhon
47220

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

ช่างภาพ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
รับจ้างถ่ายภาพ สกลนคร รับจ้างถ่ายภาพ สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

รับ จ้าง ถ่ายภาพ

บ้านไร่ไทยธรรม บ้านไร่ไทยธรรม
Sakhon Nakhon, 47150

เพจบ้านไร่ไทยธรรม ช่างภาพได้ถ่ายภาพไว้แล้วเอามาอัพไว้ให้ชมกัน เพจบ้านไร่ไทยธรรม ยินดีต้

สักรูป โฟโต้ สักรูป โฟโต้
Sakhon Nakhon

รับถ่ายภาพทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น งานแต่งงาน,งานบาช,ถ่ายแบบ,ถ่ายเล่นเปลี่ยนโปรไฟล์ เป็นต้น

Marketing Photo Marketing Photo
Sakhon Nakhon, 47000

สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Supermoo channel Supermoo channel
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นเพจที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเท

โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิ
เทสบาลตำบลดงมะไฟ
Sakhon Nakhon, 47220

KissHot  HangHang Photo KissHot HangHang Photo
451/18 หมู่ 7 ซอยเศรษฐี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47110

รับถ่ายภาพรับปริญญา/งานแต่ง/Pre-wedding/ภาพความประทับใจต่างๆ ราคาเป็นกันเอง สนใจโทร 0862348595(ไทด์)

N-StoP N-StoP
77/8 บ้านมะขามป้อม
Sakhon Nakhon, 47000

ช่างภาพอิสระ บริการถ่ายภาพ Protait งานพิธีต่างๆ และรับถ่ายทั่วไป. Tel.099-9286450