สวนลุงโพธิ์

สวนลุงโพธิ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ซุ้ม ส.มีชัย สกลนคร
ซุ้ม ส.มีชัย สกลนคร
91 หมู่ 15 ต.ไฮหย่อง, Ban Hai Yong
เพชรน้ำอูน ฟาร์ม ม้าล้อรำวงแ
เพชรน้ำอูน ฟาร์ม ม้าล้อรำวงแ
47160
ฟาร์มกุ้ง ก๊อตจิ อ.พังโคน จ.สกลนคร
ฟาร์มกุ้ง ก๊อตจิ อ.พังโคน จ.สกลนคร
21/1 ม.17 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร, Amphoe Phang Khon
เครื่องดื่มสมุนไพร ดราก้อนไ
เครื่องดื่มสมุนไพร ดราก้อนไ
888/11 ม.7 ต.จอหอ, Phang Khon
ฉลามฟาร์ม จำหน่ายพันธุ์ปลาน
ฉลามฟาร์ม จำหน่ายพันธุ์ปลาน
74 หมู่ 10 ต.หนองแวง อ. บ้านแพง, Nakhon Phanom
TMP FARM ไก่ไข่สายพันธุ์แท้ต่างป
TMP FARM ไก่ไข่สายพันธุ์แท้ต่างป
ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
อ้นสกล ฟาร์มไส้เดือน
อ้นสกล ฟาร์มไส้เดือน
274 ม.10 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม
ไร่สีวลีพืชผล สกลนคร
ไร่สีวลีพืชผล สกลนคร
เลขที่ 99 ม.15 ต.ไร่, Amphoe Phanna Nikhom
เพิ่มพูนอาหารสัตว์
เพิ่มพูนอาหารสัตว์
2355, Amphoe Phanna Nikhom
เจฟาร์มแพะแกะ
เจฟาร์มแพะแกะ
เจฟาร์มแพะแกะ, Amphoe Sawang Daen Din
สนั่นทรัพย์ฟาร์ม สกลนคร
สนั่นทรัพย์ฟาร์ม สกลนคร
13/20 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ
ชุ้ม.ช.มะนาวหวานพม่าเงินล้าน
ชุ้ม.ช.มะนาวหวานพม่าเงินล้าน
47130
สวนแสนพินิจ นิคมน้ำอูน สกลนค
สวนแสนพินิจ นิคมน้ำอูน สกลนค
ผัง3 ริมเขื่อนน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน
จำหน่ายเบี้ยผักหวานป่า สกลน
จำหน่ายเบี้ยผักหวานป่า สกลน
บ.ผักคำภู ต.นาใน อ.พรรณานิคม
จำหน่ายปลากด
จำหน่ายปลากด
129, Sakol

ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง [Sufficient Economy Joint Plantation] / ฝรั่งปลอดสารพิษ [Organic Guava] / กิ่งพันธ์ุพืช [Scion]

เปิดเหมือนปกติ

31/08/2020

ปลูกเอง...เหลือแจกบ้าง..ขายบ้าง

30/08/2020

ก็แค่กล้วยๆ....
แต่ก็ร่มรื่น..เย็นสบาย ณ สวนลุงโพธิ์

25/10/2018

อีกหนึ่งงานใหญ่ของปีนี้ครับ

25 ตุลาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (นายคมสันต์ จำรูญพงษ์) ตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการ ศพก. และเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศพก. อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พร้อมตรวจพื้นที่แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา

งานในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี จากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนในชุมชน ขอขอบคุณทุกท่านมาณ.ที่นี้ด้วยครับ

27/06/2018

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ไฮหย่อง

วันที่ 25,26 มิ.ย.2561 ลุงโพธิ์ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ที่ทำการ ศพก. อ.พังโคน จ. สกลนคร เกษตรเข้าอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คนครับ

21/05/2018

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ไฮหย่อง

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2561 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครครับ

17/05/2018

อีกหนึ่งความภูมิใจของสวนลุงโพธิ์ครับ และขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมแรงรวมใจกันจนงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ

วันที่ 17 พ.ค. 2561 จังหวัดสกลนครจัดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 ณ ศพก.อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากท่านรองประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรและส่วนราชการร่วมงาน จำนวน 500 คนครับ

28/02/2018

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ไฮหย่อง

26-28 ก.พ.2561 ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ไฮหย่อง ร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับตำบล ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่ราษฎร หมู่ 2, 3, 4 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา/ความต้องการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆของราษฎร เพื่อเตรียมการอบรมให้ความรู้ในโอกาสต่อไปครับ

21/02/2018

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ไฮหย่อง

วันนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ไฮหย่อง ร่วมกับทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ออกปฏิบัติงานให้ความรู้กับราษฎรในชุมชนเป็นวันแรก ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีราษฎรเข้าร่วมรับฟัง 136 คนครับ

07/02/2018

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ไฮหย่อง

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 ลุงโพธิ์ สวนลุงโพธิ์ ได้รับเชิญไปให้ความรู้เรื่องวิธีดำเนินงานแบบแปลงใหญ่ แก่สมาชิกแปลงใหญ่สหกรณ์แตงโมสกลนครจำกัด ณ แปลงปลูกแตงโมบ้านโคกไพศาล อ.วานรนิวาส สกลนคร มีสมาชิกเข้ารับฟังจำนวน 57 คนครับ

19/07/2017

บ้านเกษตร

แนวทางในการเลี้ยงเป็ดให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับ

ลองเลี้ยงเป็ด 3000 ตัวดูน่ะครับ ประโยชน์เยอะเลย

28/06/2017

Jhajaraoy Emoopiggy

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นผู้แทนปราชญ์จังหวัดสกลนคร ร่วมลงนามกับ ม.เกษตรศาสตร์ฯ ในข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการสนับสนุนทุนการเรียนรู้ แก่สมาชิกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ พร้อมทั้งเป็นผู้แทนประธาน ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสกลนคร รับมอบโล่ขอบคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตามโครงการ "5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี 2560" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สกลนคร ครับ

18/06/2017

ผลิตภัณฑ์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของสวนลุงโพธิ์ วันนี้วางขายหน้าบ้านนะครับ Jhajaraoy Emoopiggy Khampaeng Emoopig บี คนเดียว

07/06/2017

มะขามยักษ์..ก็มานะครับ #มะขามยักษ์แช่อิ่ม #หวานอมเปรี้ยว #เลือกได้ตามความต้องการ #ทันใจ 3วันพร้อมทาน #7วัน เนื้อร่วนทานง่าย #15 วันอร่อยล้ำสูตรโบราณ..บี คนเดียว Jhajaraoy Emoopiggy Khampaeng Emoopig

06/06/2017

ฝรั่งปลอดสารพิษ..พร้อมให้เลือกสรร หลากหลายขนาดตามความต้องการ #เล็กๆ 4 ลูกโล สำหรับคุณหนู #พอดีๆ 2 ลูกโล สำหรับครอบครัวเล็ก #บิ๊กเบิ่ม 1 ลูกโล สำหรับปาร์ตี้ .. การันตีความสด กรอบ ปลอดสารพิษ #สวนลุงโพธิ์ บี คนเดียว Jhajaraoy Emoopiggy Khampaeng Emoopig

09/05/2017

วันว่างๆ แม่กับลูกเค้าช่วยกันกรอกถุงปลูกต้นไม้ครับ

01/04/2017

เครื่องทางการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.เป็นอย่างยิ่งครับ

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครสนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแห้ง จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปักดำ 6 แถว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ไฮหย่อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต้องขอบพระคุณท่าน ผอ.เป็นอย่างยิ่งครับ

29/03/2017

ไก่ไข่เริ่มออกไข่แล้วนะครับ ท่านใดสนใจไข่ไก่สด ใหม่ ราคาไม่แพง ติดต่อได้ที่สวนลุงโพธิ์ครับ

ที่ศูนย์เรียนรู้ฯของเรา นอกจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว สินค้าแปรรูป รวมถึงกิ่งพันธุ์ต่างๆแล้ว เรายังเลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะครับ ไก่ของเราเลี้ยงในระบบกึ่งธรรมชาติ ที่ทำให้ไก่เครียดน้อยกว่าระบบปิด ไก่ของเราจึงมีความสุขและเริ่มออกไข่แล้วครับ

28/03/2017

ช่วงนี้ลุงโพธิ์มีภาระกิจที่ศูนย์เรียนรู้ฯ หากท่านใดต้องการติดต่อลุงโพธิ์ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 08-6234-2441 นะครับ

28 มี.ค.2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมการข้าว ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2559 ณ.ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร พร้อมร่วมหาแนวทางการต่อยอดโครงการไปสู่การผลิตข้าวแบบครบวงจรครับ

21/03/2017

วันนี้ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯภูพาน มาจัดเก็บข้อมูล บันทึกภาพลุงโพธิ์และภาพศูนน์เรียนรู้ฯ ต.ไฮหย่อง เพื่อนำไปจัดทำเป็นผลงานนำเสนอท่านรองนายกฯ ที่จะมาตรวจราชการที่สกลนคร วันที่ 7 เม.ย. นี้ ครับ

28/01/2017

ผลผลิตจากสวนลุงโพธิ์ วันนี้ที่คลองถมบ้านท่าลาดครับ

20/01/2017

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ไฮหย่อง

วันนี้มีการประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ไฮหย่อง อ.พังโคน สมาชิกของเราให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ

19/12/2016

รวมกลุ่มกันไว้ เราจะได้เข้มแข็งครับ

วันนี้ ศพก.ไฮหย่อง เปิดรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ มีเกษตรกรยื่นใบสมัคร จำนวน 234 คนครับ

14/11/2016

สวนลุงโพธิ์

13/10/2016

น้อมส่ง พ่อ เสด็จกลับสู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยยิ่ง

13/10/2016

สวนลุงโพธิ์

24/08/2016

เมื่อวานนี้ลุงโพธิ์ได้รับเกียรติในการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ซึ่งได้นำ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การนาซ่า ศึกษาดูงานไร่นาแปลงใหญ่ภายในสวนลุงโพธิ์ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเรื่องการใช้เครื่องจักรกลในการทำนาครับ เรื่องนาเรื่องสวนข้อมูลของลุงแน่น 100% แต่เรื่องภาษาอังกฤษนี่สิแทบไม่กระดิกเลย สงสัยลุงโพธิ์ต้องรับล่ามเพิ่มซะแล้วครับ

15/08/2016

ฝรั่งปลอดสารพิษชุดใหม่ใกล้ออกแล้วครับ

อุแม่เจ้า เธออายุ 11 ปีแล้ว ยังให้ลูกดกขนาดนี้ จะมีใครช่วยรับเลี้ยงมั๊ยเนี้ย

14/08/2016

สวนลุงโพธิ์ได้รับเกียรติในการตอนรับคณะกรรมการประกวด สนง.เกษตรจ้งหวัดดีเด่นระดับประเทศ ปี2559 ครับ

คณะกรรมการประกวด สนง.เกษตรจ้งหวัดดีเด่นระดับประเทศ ปี2559 ออกเยี่ยม ศพก. ไฮหย่อง ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง

29/07/2016

ที่สวนลุงโพธิ์ เราปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ เพราะเราคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้ที่รับประทานและตัวลุงโพธิ์เอง
ดังนั้น ลุงโพธิ์จึงกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และนี่คือ 1 ในวีธีการของเราครับ

www.baabin.com 26/04/2016

ไม่อยากเชื่อ!!! ประโยชน์ของฝรั่ง 33 ข้อ รู้ว่ามีอะไรบ้างเท่านั้นละ รีบซื้อหามากินด่วน!!

วันนี้คุณทานฝรั่งรึยังครับ

www.baabin.com ฝรั่ง เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน ลดน้ำหนัก หรือผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากฝรั่งอุดมไปด้วยกากใยอาหาร เมื่อรับประทานแล้วจะทำให้อิ่มนาน ช่วยกำจัดท้องร้องอาการหิวท

01/03/2016

คำรณพารวยด้วยเกษตร

ออกอากาศแล้วครับน่าปลืมใจจัง เทปนี้ถ่ายที่สวนลุงโพธิ์ด้วยนะครับ ฝรั่งลุงโพธิ์ก็ได้โชว์ตัวด้วยเช่นกันครับ

ปล. หลายคนอาจสงสัยว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต. ไฮหย่อง เกี่ยวข้องอย่างไรกับสวนลุงโพธิ์ คือลุงโพธิ์เองเป็นประธานศูนย์ครับ และศูนย์เรียนรู้ฯนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นของของสวนด้วยเช่นกันครับ(บ้านลุงโพธิ์้เอง) ศูนย์เรียนรู้ฯ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในตำบล ช่วยกันสร้าง ช่วยกันปรับปรุง จนเกิดเป็นศุนย์เรียนรู้ฯ อย่างเช่นทุกวันนี้ครับ

เกษตรโลกเกษตรเรา เทป สกลนคร สู้ภัยแล้ง ตอน1 ออนแอร์ อังคารที่ 1 มีนาคม 59 ครับ ติดตามได้ที่ช่อง 3 Family เวลา 7.30น.เด้อ...ซิบอกไห่

16/02/2016

พร้อมจำหน่ายวันนี้ที่สวนลุงโพธิ์
ไผ่กิมซุง,ผักหวาน,ฝรั่ง,เพกา,ไม้ผลนานา

14/02/2016

สวนลุงโพธิ์

05/02/2016

พบกับนางได้ที่สวนลุงโพธิ์

ที่อยู่


138 หมู12 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน
Sakhon Nakhon
47160

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
Sakhon Nakhon บริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สวนหม่อนไหม สวนหม่อนไหม
สวนหม่อนไหม นาบัว หนองแวงใต้ วานรนิวาส บับั
Sakhon Nakhon, 47120

สวนสตรอเบอรี่คำตากล้า สวนสตรอเบอรี่คำตากล้า
30 ม.2
Sakhon Nakhon, 47250

สวนสตอเบอรี่คำตากล้า จำหน่ายไหลและผลสตอเบรี่ มีบริการจัดส่งในจังหวัดใกล้เคียง

เจ้าของแบรนด์ MOS บำรุงผิวกระจ เจ้าของแบรนด์ MOS บำรุงผิวกระจ
บ้านโพนบก ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47230

พีพีฟาร์ม อร่อยมากแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ ฟาร์มเห็ดตับเต่า(เห็ดผึ้ง) ฟาร์มปลาไหล

หอมเห็ดฟาร์ม สกลนคร หอมเห็ดฟาร์ม สกลนคร
75/3 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47000

จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดและดอกสดเห็ดทุกชนิด ทั้งปลีก-ส่ง

ขายกระชังปลา กุ้ง กบ สำเร็จร ขายกระชังปลา กุ้ง กบ สำเร็จร
18 ม.2 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47130

พ่อแม่พันธุ์ไก่ดำสกลนคร พ่อแม่พันธุ์ไก่ดำสกลนคร
27ม.2 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
Sakhon Nakhon, 47280

���ขายไก่ดำ เนื้อดำ กระดูกดำ ไกดำภูพาน

ส เมืองไทย ฟาร์มไก่ชนและไก่พื้นเมืองประเทศไทย ส เมืองไทย ฟาร์มไก่ชนและไก่พื้นเมืองประเทศไทย
92/11
Sakhon Nakhon, 47180

จําหน่ายไก่ชน.และไก่พื้นเมืองประเทศไทย

ผักสลัด สกลนคร บ้านสุขเจอ ผักสลัด สกลนคร บ้านสุขเจอ
333 หมู่ 3 บ้านไผ่ล้อม ต.โนนหอม อ.เมือง จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

รับปลูกผักสลัดตามออเดอร์นะครับ

เอกสกล  ฟาร์มไส้เดือน-farm worm เอกสกล ฟาร์มไส้เดือน-farm worm
1474/28 ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

ดินผสมมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน

B & B : Breakfast and Burgers B & B : Breakfast and Burgers
Sakhon Nakhon, 47230

American style breakfast and burgers.

ทวีศักดิ์ฟาร์มเห็ด ทวีศักดิ์ฟาร์มเห็ด
บ้านโนนสามัคคี เทศบาลตำบลเชียงสือ
Sakhon Nakhon, 47230

จำหน่ายเห็ดฟาง เชื้อเห็ด อุปกรณ์ปลูกเห็ด

น้ำดื่มเย็นเจี๊ยบ สกลนคร น้ำดื่มเย็นเจี๊ยบ สกลนคร
589 ซ.ฉางข้าว6 กกส้มโฮง
Sakhon Nakhon, 47000

ซื้อขายบ้านที่ดินหลุดจำนอง สกลนคร รับจำนองบ้านที่ดินสกลนคร