ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

หมีพ่นไฟ สกลนคร
หมีพ่นไฟ สกลนคร
47000
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้
Sakon Nakhon -
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง, Sakon Nakhon
ครูน้ำพุ
ครูน้ำพุ
31 หมู่ 6 ถ.นิตโย ต.ท่าแร่ อ.เมือง
KGRS PJMotor
KGRS PJMotor
1489 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, Sakon Nakhon
กวดวิชาพร
กวดวิชาพร
883/1 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
สถาบันเซ็นส์แมธสกลนคร - Sensemath Sako
สถาบันเซ็นส์แมธสกลนคร - Sensemath Sako
366/4 thanon kumjudpai, Sakon Nakhon
Magic English & Maths House
Magic English & Maths House
ถนน เรืองสวัสดิ์, Sakon Nakhon
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรีย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรีย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 74/26 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
ผ้าครามด้นมือ
ผ้าครามด้นมือ
47000
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเร
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเร
ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
เรียนดนตรีออนไลน์
เรียนดนตรีออนไลน์
296/1 ถนนไอ.ที.ยู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยา
งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยา
Sakon Nakhon 47000
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
ใสสว่าง, Sakon Nakhon
English with Kru Bic
English with Kru Bic
ถนน สุขเกษม, Sakol

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 01/03/2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง ประจำปีการศึกษา 2564

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 01/03/2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการป้องกันความเสี่ยงอุบัติเหตุุจาการจราจร ด้วยการสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2564

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 27/01/2022

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองนาแซง ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

07/01/2022

แจ้งการปิดเรียน ศพด.บ้านหนองนาแซง

31/08/2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ขอแจ้งปิดทำการเรียน การสอน ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

13/08/2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ขอแจ้งปิดทำการเรียน การสอน ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

29/07/2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ขอแจ้งปิดการทำการเรียน การสอน ในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 สิงหาคม 2564 เปิดทำการเรียนการสอน 16 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่ะ

06/07/2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง ได้หยุดทำการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดในพื้นที่ ตำบลขัวก่าย จึงขอแจ้งหยุดทำการเรียนการสอนนะคะ

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 27/05/2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง ได้จัดทำอาหารกลางวันเพื่อนำส่งแก่เด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์โควิด ประจำปีการศึกษา 2564

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 27/05/2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด. เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด ประจำปีการศึกษา 2564

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 12/05/2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ได้รับการนิเทศติดตามการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้คำชี้แนะให้แก่คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซงและเราจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้แก่เด็กนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป ขอบคุณค่ะ

30/04/2021

แจ้งเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศพด.บ้านหนองนาแซง สังกัด อบต.ขัวก่าย เป็นวันที่ 1มิถุนายน2564 นะคะ

22/04/2021

สธ.ย้ำสถานประกอบการ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม สังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน https://bit.ly/3gtL8ZM

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

22/04/2021

เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยนะคะ##ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 21/04/2021

โครงงานผักสวนครัวของหนู ปีการศึกษา 2563

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 21/04/2021

คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวก่าย ได้มาทำการตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กๆ ประจำปีการศึกษา 2563

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 21/04/2021

โครงงานส้มตำแสนอร่อย ประจำการศึกษา 2563

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's post 21/04/2021

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

27/04/2019

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี2562 วันที่26เมษายน2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวก่าย
1.เด็กชายธราเทพ อัญชลีกุล (น้องบอล) =>แข่งขันปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ(ที่2)
2.เด็กหญิงนุชริน ลูกแก้ว (น้องก้อยขม)=>แข่งขันฉีกปะกระดาษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่1(ที่3)
3.เด็กชายณัฐนันท์. แสงสุข (น้องกูเกิ้ล)=>แข่งขันระบายสีตามภาพ ได้รับรางวัล ชมเชย
##ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆด้วยนะคะ เก่งกันทุกๆคนเลย^^

10/01/2019

วันนี้พาเด็กๆ..ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่#เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ##ดูการเลี้ยงโคขุน เลี้ยงหมู การเพาะเห็ด และขอขอบคุณ## คุณแม่น้องบอลมากๆนะคะ สำหรับแหล่งเรียนรู้ดีๆแก่เด็กๆ

26/11/2018

ขอขอบคุณ##คุณแม่น้องกูเกิ้ลมากๆนะคะ##สำหรับขนมเค้กที่มอบให้เด็กๆในวันนี้

10/08/2017

ศพด.บ้านหนองนาแซง ขอขอบพระคุณ##คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพสต.บ้านส้งเปือย ,รพสต.บ้านขัวก่าย และ อสม. ทุกท่าน ที่มาร่วมช่วยฆ่าเชื้อและทำความสะอาดให้ศูนย์เด็กเล็กของเรา และขอขอบพระคุณ อบต.ขัวก่าย ที่อนุเคราะห์รถน้ำในการชำระล้างในครั้งนี้ด้วยค่ะ##

10/08/2017

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซงได้รับผลกระทบจากพายุเซินกาในช่วงวันที่29 ก.ค-3สค60 ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

07/07/2017

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ##ถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่อินภูมิ ##ขอขอบพระคุณ คณะผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

01/04/2017

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย##กว่าจะถึงวันนี้##ขอให้เด็กๆเป็นเด็กดี และก้าวเดินในขั้นต่อไป##รักเด็กๆทุกคนนะคะ

27/07/2016

ขอบคุณ^^คุณหมอเจี๊ยบกะน้องน้ำนะคะ..ที่ออกพื้นที่ลงมาตรวจฟันให้กับเด็กๆ

27/07/2016

กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2559

27/07/2016

วันนี้วันพระ..หนูๆก็มีกิจกรรมดีกะเค้ายุนะคะ...บำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัด..ฝึกสมาธิด้วย^^

01/04/2015

เก็บตกงานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

08/03/2015

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ร่วมกันทำโรงทาน ณ วัดบ้านส้งเปือย

08/03/2015

คุณหมอตรวจฟันให้หนูๆและมาทาฟลูออไรด์วานิชให้ค่ะ

31/01/2015

กิจกรรมวันเด็ก58

กิจกรรมวันลอยกระทง 09/04/2013

กิจกรรมวันลอยกระทง

09/04/2013

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาแซง อบต.ขัวก่าย's cover photo

ที่อยู่


Wananiwat
Sakhon Nakhon
47000

Sakhon Nakhon โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
แนวข้อสอบ ราชการ และหน่วยงาน แนวข้อสอบ ราชการ และหน่วยงาน
Sakhon Nakhon, 47000

รวมคู่มืออ่านสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ การเปิดสอบต่างๆ

รับแปลงานวิจัยทางสุขภาพ รับแปลงานวิจัยทางสุขภาพ
Sakhon Nakhon, 47000

รับแปลงาน

หน่วยอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล หน่วยอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
59/7 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยอบรมสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเร คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเร
ถนนนิตโย ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47230

อัพเดต|แจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมจากคณะครูผ่านทาง #คณะกรรมการสภานักเรียนในรั้วเทาแดง�

Boy&Girl   Pattarawan school Boy&Girl Pattarawan school
Waritchapoom
Sakhon Nakhon, 47150

*Pattarawan school (โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ)

โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. ส โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. ส
หมู่ 7 บ้านห้วยทราย ต.พังขว้าง อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47000

หมู่ 7 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร สำนั?

ศรช.นาขาม ตำบลห้วยยาง  อำเภอเ ศรช.นาขาม ตำบลห้วยยาง อำเภอเ
ศรช.นาขาม หมู่3 บ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง
Sakhon Nakhon, 47000

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Local woven cloth product Local woven cloth product
Sakhon Nakhon, 47000

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรีย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรีย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 74/26 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
Sakhon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุราษฏ โรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุราษฏ
บ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด
Sakhon Nakhon, 47220

หมีพ่นไฟ สกลนคร หมีพ่นไฟ สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

ชานมไข่มุกลาวา โทร 06-2182-0333

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท
Sakhon Nakhon, 47000

ข่าวสาร กิจกรรม การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของแต่ละปีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร