สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกล?

20/12/2023

ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส มีต้นกำเนิดมาจากหมู่บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1982 ตรงกับ พ.ศ.2525 โดยพระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน ได้นำพี่น้องชาวคริสต์ทำดาวดวงเล็กๆ ขนาดพอดีคนถือ แห่รอบชุมชน ก่อนเข้าไปทำพิธีมิซซาที่โบสถ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและระลึกถึงวันแห่งการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ต่อมามีการพัฒนารูปแบบดวงดาวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และประดับกับรถสามล้อ และรถยนต์ และมีการประกวดแข่งขันรถตกแต่งดวงดาวและถ้ำพระกุมาร และในบ้านเรือนของพี่น้องชาวคริสต์จะร่วมใจกับประดับตกแต่งบ้านของตนด้วยดวงไฟหลายหลายสีสัน เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า รวมกันนับแสนนับล้านดวง ซึ่งเป็นที่สนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกปี โดยในวันที่ 23 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นการจัดแห่ดาวภายในชุมชนท่าแร่ และชุมชนชาวคริสต์ทุกแห่งทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร เช่นที่ชุมชนจันทร์เพ็ญเต่างอย บ้านช้างมิ่งพรรณานิคม รวมทั้งในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ และในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับเทศกาลคริสต์มาส จะเป็นการเฉลิมฉลองและแห่ดาวอย่างยิ่งใหญ่ ในตัวเมืองสกลนคร เข้าสู่ภายในโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร และมีพิธีมิซซากันในโบสถ์ พร้อมทั้งมหรสพและการแสดงต่างๆ

ที่ผ่านมาในวันที่ 25 ธันวาคม ดวงดาวจากชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด 4 จังหวัดคือ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองและประกวดแข่งขันกันที่สกลนคร แต่ด้วยเหตุผลประการใดไม่แน่ชัด ปีหลังๆมานี้ มีแต่ดาวจากจังหวัดสกลนครมาร่วมงานเพียงเท่านั้น

และหลายปีที่ผ่านมาที่ดาวจากจังหวัดอื่นๆไม่ได้มาแห่ที่สกลนคร จึงได้รวมตัวกันจัดงานที่โบสถ์ประจำจังหวัดของตนเอง

ปัจจุบันประเพณีแห่ดาวที่มีต้นกำเนิดจากสกลนครบ้านเรา ได้มีการพัฒนารูปแบบการแห่ดาวให้มีหลากหลายมากขึ้น ทั้งแห่ดาวมือถือ แห่ดาวทางบก แห่ดาวทางน้ำ แห่ดาวทางอากาศ (โดรน) ซึ่งสามารถไปชมด้วยตนเองที่หมู่บ้านท่าแร่สกลนครในช่วงคริสต์มาสทุกๆปีครับ นอกจากนั้น ปัจจุบันนี้ยังมีการเผยแพร่และเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ในชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหลายๆจังหวัดเช่น
- นครพนม
- มุกดาหาร
- กาฬสินธุ์
- ยโสธร
- อำนาจเจริญ
- บุรีรัมย์ (2023) เป็นปีแรก

นี่คืออีก 1 ประเพณีที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวสกลนครครับ คริสต์มาสนี้ มาเที่ยวสกลนครกันนะครับ

ประเพณีบ้านเราจะยิ่งใหญ่สวยงามได้ เพราะคนในจังหวัดร่วมมือกันอย่างแท้จริง ถึงเราจะเป็นต้นกำเนิด แต่หากถูกปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆ ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน ตัวแทนไม่ร่วมกันผลักดันทั้งแรงกาย แรงใจ มันสมอง และงบประมาณ ระวังจังหวัดอื่นๆแย่งนักท่องเที่ยวและชื่อเสียงไปหมดนะครับ

ปล.แล้วเจอกันที่งานแห่ดาวปีนี้ครับ
บ่าวนิก

05/12/2023

จังหวัดใด๋ มีพื้นที่สีเขียวรวมหลายกว่าหมู่?
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองสำคัญอย่างไร?
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ของคนเมือง เมืองที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณที่เหมาะสม ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ยิ่งถ้าเมืองนั้นมีประชากรหนาแน่น พื้นที่สีเขียวก็จะยิ่งมีคุณค่า โดยเฉพาะต่อสุขภาวะทางกายและใจของคน รวมไปถึงคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ส่งผลเป็นวงกว้าง เช่น การลดอุณหภูมิความร้อน การดูดซับมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง การเป็นพื้นที่ชะลอน้ำ ระบายน้ำ เป็นต้น
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เมืองต่างๆ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรในแต่ละเมือง โดยกำหนดเอาไว้ว่า ประชาชน 1 คนควรมีพื้นที่สีเขียว 9-15 ตารางเมตร เมืองนั้นจึงถือว่าเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ซึ่งประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวมีมากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพจิต ด้านสุขภาพทางร่างกาย ด้านสังคม นอกจากประโยชน์ทั้ง 3 ด้านนี้ พื้นที่สีเขียวก็ยังสร้างประโยชน์ให้แก่เมือง ทั้งการช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน มลพิษต่างๆ ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพทางอากาศ หรือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
อีกทั้งเรายังควรอนุรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่และมีมากขึ้นต่อไปในอนาคต โดยเกิดเทรนด์ “การท่องเที่ยวสีเขียว” หนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว คือ “การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)”
การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Tourism เป็นการท่องเที่ยวที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสามารถเป็นการท่องเที่ยวแบบง่ายๆ ตามความชอบของนักท่องเที่ยว เพียงแต่กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นต้องให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซคาร์บอน
ยกตัวอย่างเช่น การเลือกยานพาหนะในการเดินทาง การรับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การทำกิจกรรมท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่า ปลูกปะการัง การเก็บขยะ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่าการท่องเที่ยวแบบทั่วไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษ์โลกและเพื่อเพิ่มไอเดียในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้ากับเทรนด์ในตอนนี้อีกด้วย
อ้างอิงจาก:
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/
Website : https://isaninsight.kku.ac.th
Youtube : https://youtube.com/
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP
#อีสาน #พื้นที่สีเขียว #พื้นที่สีเขียวต่อคน #พื้นที่สีเขียวต่อประชากร #การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

Photos from BFGoodrich Tyres (TH)'s post 23/11/2023
04/11/2023

บ้านป่าม่วง​ อ.วาริชภูมิ

ชนบทบ้านเรา​ ณ​ สกลนคร

Photos from พังโคน ดอทคอม's post 04/11/2023
28/10/2023
Photos from ใจใส - Jaisai Coffee in the Garden's post 11/10/2023
09/10/2023

วัดกลางป่า​ กลางเขาภูพาน
วัดภูถ้ำพระ​ บ.หนองสะไน​ อ.กุดบาก

วัดกลางป่า​ กลางเขาภูพาน

วัดภูถ้ำพระ​ บ.หนองสะไน​ อ.กุดบาก

Photos from สกลนคร ซิตี้'s post 24/09/2023
Photos from คนชอบเที่ยว's post 23/09/2023
Photos from สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 20/09/2023
Photos from ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสกลนคร's post 18/09/2023
Photos from เต่างอย ซิตี้ บ้านเฮา's post 12/09/2023
11/09/2023

ที่ระลึกชาวเวียดนาม หอระฆัง-หอกลอง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2503 โดยชาวเวียดนามที่อพยพมาอาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนครในช่วงสงคราม ก่อนที่ส่วนหนึ่งจะเดินทางกลับประเทศก็ได้สร้างอนุสรณ์เป็นหอระฆังเอาไว้เป็นที่ระลึกและแทนคำขอบคุณ เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ที่มีเอกลักษณ์แบบชาวเวียดนามอย่างโดดเด่น เดิมทีตั้งอยู่บริเวณใกล้ต้นโพธิ์ใหญ่ในวัดพระธาตุเชิงชุมด้านทิศตะวันออก ก่อนชะลอยกย้ายมาตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ใกล้กับหอไตรกลางน้ำ ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับ

ซึ่งการก่อสร้างสถานที่เป็นที่ระลึกลักษณะนี้ ก็ได้พบที่นครพนม ซึ่งชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมก็ได้สร้างอนุสรณ์ไว้เป็นหอนาฬิกานครพนม ที่เป็นอีก 1 จุดที่นักท่องเที่ยวมักจะถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เวลาไปเที่ยวนครพนมกันครับ

บ่าวนิกรายงาน

04/09/2023
27/08/2023

มุมนี้​ สวยๆ​ มองจาก​ หนองหาร​ ดอนลังกา

19/08/2023

หุบเขาตาดภูวง​ สกลนคร

บ.ตาดภูวง​ อ.วาริชภูมิ

19/08/2023

🔥LAYOUT งาน SAKON COFFEE CRAFT CAMP
✅3-5 พฤศจิกายน 2566
✅บ้านท่าแร่ สกลนคร
✅สามารถเดินทางทางเรือโดยสาร
จาก ตัวเมืองสกลนคร - บ้านท่าแร่
(อ้อมผ่านดอนสวรรค์)

19/08/2023

เมื่อพูดถึงภาคอีสาน นึกถึงอิหยังแหน่ ?
Soft Power อีสานสไตล์ ที่ใคร ๆ บ้ควรมองข้าม
อีสานทุกวันนี้ เป็น Soft Power ได้ในระดับโลก ในปัจจุบันที่ทุกประเทศหันมาแข่งขันกันสร้างพลังอ่อน หรือ Soft Power ถ้า soft power ของเกาหลีคือซีรีย์ ภาพยนตร์และเพลง K-Pop สหรัฐฯ อเมริกามีภาพยนตร์และเพลง ญี่ปุ่นมีอนิเมะและมังงะ
ส่วนประเทศไทย นอกจากมวย วิชานวด ก็มี ‘ความอีสาน’ นี่แหละที่เป็นอีก Soft Power น่าสนใจของประเทศ ทั้งในแง่ศิลปะวัฒนธรรม ภาษาถิ่นและวิถีชีวิต เพราะทุกวันนี้ภาคอีสานของไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งอาหารจานเด็ดอย่างส้มตำและลาบ ที่แม้แต่เชฟระดับโลกพยายามปรับปรุงสูตรอย่างไร ก็ดูไม่แซ่บเท่าชาวอีสานตำเอง
วัฒนธรรมดนตรี และการทอผ้าทั้งผ้าไหมมัดหมี่ยกดอก ผ้ากาบบัว หรือที่โด่งดังไปทั่วโลกล่าสุด และอีกมากมายที่ทุก ๆ ท้องถิ่นของอีสานมีเทคนิคและงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะมีอะไรกันอีกบ้าง มาดูกันเลยค่า ~
อ้างอิงจาก:
GDH559, Agenda, trueid, Youtube, Creative Economic Agency, BangkokPost, PositioningMag, Brandinside, BLTbangkok, Springnews
ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/
Website : https://isaninsight.kku.ac.th
Youtube : https://youtube.com/
#อีสาน #อีสานอินไซต์

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการขนส่ง ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ตลาดซุมเฮาเจ้าข่อย ต. โนนหอม (อำเภอเมืองสกลนคร)

ที่อยู่


ชุมชนธาตุดุม 4
Sakhon Nakhon
47000

การท่องเที่ยวและการเดินทาง อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
เงาะ สาวน้อยคนไกลบ้าน เงาะ สาวน้อยคนไกลบ้าน

Sakhon Nakhon

สาวสกลคนไกลบ้าน แบ่งปันการใช้ชีวิตในต่างแดน แชร์การทำวีซ่าและชีวิตที่ปั่นป่วน@อเมริกา^ไทยแลนด์