สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง, Sakhon Nakhon Videos

Videos by สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง in Sakhon Nakhon. สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

Other สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง videos

กระทรวงคมนาคม MOUกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เก็บข้อมูลรายละเอียดทางหลวงหมายเลข 2339

ขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณท่าอากาศยาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

สกลนครเตรียมขุดร่องน้ำคู่ขนานรันเวย์ป้องกันน้ำท่วมท่าอากาศยานสกลนคร

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นำโดยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมใจจัดกิจกรรม “100 ปี ธงชาติไทย ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ” เนื่องในโอกาสครบรอง 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

วันที่13กันยายน2560 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ผส.ทล.3 เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย/งาน ของสำนักงานทางหลวงที่3(สกลนคร) ร่วมทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบริเวณริมฝั่งหนองหาร กำจัดผักตบชวาข้างอุทยานนิกร บุญศรี ในเขตพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 3(สกลนคร)ตั้งแต่เวลา 09.30น.เป็นต้นไป

รายงานความคืนหน้าสัญญา 72/60 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนหนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ตอน1 ระหว่างกม.5+665-8+000 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดำเนินการ re-compact งานselect และทำการฉีกตากวัสดุช่วง กม. 7+000 และทำการขุดร่องระบายน้ำเนื่องจากผลกระทบจากพายุเซินกา คาดว่าจะเร่งงานให้แล้วเสร็จได้ทันตามสัญญา ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิริสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงาน 1. นายทศพล โพธิ์พรหมเมศ 2. ชม.ขท.พระธาตุบังพวน 3. นายธนพนธ์ กิตติธรรม

...น้ำท่วมเรารีบแก้ น้ำลดเรารีบเก็บ... #OneTransport #ร่วมแรงร่วมใจกอบกู้วิกฤติน้ำท่วมสกลนคร ส่วนหนึ่งของภารกิจระบายน้ำออกจากท่าอากาศยานสกลนครเมื่อวันที่ 30-31กรกฎาคม2560 ของกรมทางหลวงโดยสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงมุกดาหาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) และแขวงทางหลวงในสังกัด

...น้ำท่วมเรารีบแก้ น้ำลดเรารีบเก็บ... #OneTransport #ภารกิจล้างบ้านย้อมเมืองสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 31กรกฎาคม2560 - 4 สิงหาคม 2560 กรมทางหลวงโดยสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงมุกดาหาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) และแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมกันปฎิบัติการทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณที่น้ำลดเป็นปกติในอำเภอเมืองสกลนคร

#OneTransport #ร่วมแรงร่วมใจกอบกู้วิกฤตน้ำท่วมสกลนคร วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ นำเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทางหลวง กระคมนาคม และนิสิต นักศึกษาในจังหวัดสกลนครทำความสะอาดเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม บนทางหลวงหมายเลข 2347 (หน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสกลนคร) ซึ่งผู้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 #OneTransport #ร่วมแรงร่วมใจกอบกู้วิกฤตน้ำท่วมสกลนคร กรมทางหลวงโดยสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) แขวงทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงมุกดาหาร และสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) นำรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดผิวทางบนทางหลวงหมายเลข 2347 ช่วงสี่แยกสถานีขนส่งสกลนครแห่งที่ 2 ถึงสี่แยกบ้านธาตุ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังกวัดสกลนคร