สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ก

สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ก

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ข่าวจันทบุรี
ข่าวจันทบุรี
Chanthaburi 22000
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Chiang Rai 57100
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
Yala 95000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
Amphoe Ban Pong 70110
Queen Sirikit National Convention Center
Queen Sirikit National Convention Center
Queen Sirikit National Convention Center 60 Ratchadaphisek Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110, Bangkok
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา
Nakhon Phanom 48000
เรือนจำกลางเพชรบุรี ส่วนงาน
เรือนจำกลางเพชรบุรี ส่วนงาน
Keng Kachan 76170
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้า
Chon Buri 20170
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั
Phanat Nikhom 20140
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอ
5 หมู่ 5 ถ.สายที่ 7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง, Rayong
อําเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร
อําเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร
Amphoe Phanna Nikhom 47130
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังห
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังห
Cha-am 76120
สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ราชก
สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ราชก
13/13 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด, Pak Kret
โรงพยาบาลสังขละบุรี
โรงพยาบาลสังขละบุรี
Amphoe Sangkhla Buri 71240
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จันทบ
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จันทบ
Amphoe Pong Nam Ron 22140

#เดินทางปลอดภัยอุ่นใจไปกับก

งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
47000

ความคิดเห็น

🚧👷‍♂ การปฏิบัติงานวันที่ 3 กันยายน 2564
=======================================
การปฏิบัติงานวันที่ 3 กันยา ยน 2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นำโดย นาย ประสิทธ ิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยฝ่ายปฏิบัติการ หมวดทางหลวงในสังกัด แ ละ ฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวงสกลนครที่1 ดำเนินงานต่างๆ ในรอบวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง
====================================
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครท ี่ 1งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1หมวดทางหลวงห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์หมวดทางหลวงคำหอมสำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลน คร กรมทางหลวงกรมทางหลวง
====================================
ติดต่อเรา Contact us
💬 m.me/sakonnakhon1highwaydistrict
☎ โทรศัพท์ 042-7110 59 ต่อ 0
📠 โทรสาร 042-714-726
🌐 http://sakonnakhon1.doh.go.th/sakonnakhon1
====================================
#เดินทางปลอดภัยอุ่นใจไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
🚧👷‍♂ การปฏิบัติงานวันที่ 9 กรกฏาคม 2564
=======================================
การปฏิบัติงานวันที่ 9 กรกฏา คม 2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
นำโดย นาย ประสิทธิ์ สา ขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยฝ่ายปฏิบัติการ หมวดทางหลวงในสังกัด และ ฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวงสกลนครที ่1 ดำเนินงานต่างๆ ในรอบวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง
=======================================
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1งานวางแ ผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1หมวดทางหลวงห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์หมวดทางหลวงคำหอมสำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลน คร กรมทางหลวงกรมทางหลวง
=======================================
ติดต่อเรา Contact us
💬 m.me/sakonnakhon1highwaydistrict
☎ โทรศัพท์ 042-7110 59 ต่อ 0
📠 โทรสาร 042-714-726
🌐 http://sakonnakhon1.doh.go.th/sakonnakhon1
=======================================
#เดินทางปลอดภัยอุ่นใจไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง
🚧👷‍♂ การปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฏาคม 2564
=======================================
การปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฏา คม 2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
นำโดย นาย ประสิทธิ์ สา ขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยฝ่ายปฏิบัติการ หมวดทางหลวงในสังกัด แ ละ ฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวงสกลนครที่[email protected] ดำเนินงานต่างๆ ในรอบวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง
=======================================
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครท ี่ 1งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1หมวดทางหลวงห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์หมวดทางหลวงคำหอมหมวดทางหลวงสร้างค้อหมวดทางหลวงดงมะไฟ กรมทางหลวงสำนักงานทางหลวงท ี่ 3 สกลนคร กรมทางหลวงกรมทางหลวง
=======================================
ติดต่อเรา Contact us
💬 m.me/sakonnakhon1highwaydistrict
โทรศัพท์ 042-711059 ต่อ 0
📠 โทรสาร 042-714-726
🌐
http://sakonnakhon1.doh.go.th/sakonnakhon1
=======================================
#เดินทางปลอดภัยอุ่นใจไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน เว ลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1HqXlO9o7UzUq3Vqm6La6cWzqIlCNayIu/view
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายพันธ์ศักด ิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชก าร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำ ปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี มีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อ ไป ณ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
ขอเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ครับ
อันตรายผมก็จะระวังแต่ถ้าเป็นคนต่างจ.ละครับคงลำบากไม่อยากให้เกิดเหตุการสูญเสียเหมือนครอบครัวผมอีกครั..ขอบคุณครับ
ที่จะต้องดูแลครับถ้าผมเป็นอะไรไปทางครอบครัวก็จะเดือดร้อนรบกวนท่านช่วยลงไปดูพื้นที่นะครับถนนเพิ่งเสร็จไม่เกินเดือนเอง..พังผมใช้เส้นทางบ่อยทราบครับว่าจุดไหน
ครับคนออกแบบผมก็มีพ่อเป็นยายช่างกรมทางเหมือนกันครับแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านที่ใช้การเดินทางในถนนของกรมทางหลวงอยากกลับบ้านแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายครับแค่อยากบอกกล่าวของคนๆหนึ่งที่ใช้ถนนเส้นทางนี้ครับผมก็มีลูก
รถพลิกคว่ำแน่นอนถ้าเป็นลูกท่านหรือคนในครอบครัวท่านๆตะเสียใจไหม
จะหักหลบซ้ายแต่ก่อนไหล่ทางก็มีโอกาสรอดบ้างแต่ตอนนี้ชนฟุตบาทเต็ม
ตอนนี้ยิ่งรุสึกแย่ครับเพราะมาทำฟุตบาลทางจักรยานอีกรุไหมครับรถทุกคนวิ่งด้วยความเร็วถ้ามีอะไรตัดหน้าสัญชาตญาณคนไทย

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s po st 12/04/2022

Photos from Dailynews - ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์'s po st

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post 12/04/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post 12/04/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post 12/04/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post

Photos from กรมทางหลวง's post 12/04/2022

Photos from กรมทางหลวง's post

Photos from กรมทางหลวง's post 12/04/2022

Photos from กรมทางหลวง's post

Photos from ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง - HTOC 's post 12/04/2022

Photos from ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง - HTOC 's post

12/04/2022

📌📌 ของขวัญสงกรานต์จากรัฐบาล แบ่งเบาค่าใช้จ่ายประชาชนเดินทางกลับบ้าน เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี 5 เส้นท าง พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ดังนี้

1. ทางพิเศษบูรพาวิ ถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)
2. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) โดยทั้งสองเส้นทางเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 12 เมษา ยน 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ที่ 18 เมษา ยน 2565 เวลา 24.00 น.
3. ทางพิเศษเฉลิมมหาน คร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
4. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) แ ละ
5. ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยทั้งสามเส้นทางเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 13 เมษา ยน 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันศุกร์ที่ 15 เมษา ยน 2565 เวลา 24.00 น.

▶ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/88155
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitt er : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

Photos from สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง 's post 12/04/2022

👷‍♂️👉วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 นายพัลลภ จันทร์งามปภาก ูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงท ี่ 3 (สกลนคร) ณ จุดบริการประชาชนหมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติง าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 💦
#สำนักงานทางหลวงที่3
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

12/04/2022

⚠️ ข่าวบิดเบือน ⚠️

บขส. ลดค่าโดยสารลง 10% สำหรับประชาชนที่บ้านไกลจากกรุงเท พฯ เกิน 200 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 12 เมษา ยน 2565 จากกรณีข้างต้น บริษัท ขนส่ง จำกัด (บข ส.) กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า "มีข้อมูลที่บิดเบือน"

✅ โดย บ ขส. ได้จัดโปรโมชันให้ผู้โดยสารทุกราย ได้ส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 20% สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่าง วันที่ 7 - 9 เมษา ยน 2565 และวันที่ 12 เมษายน 2565 ทั้งนี้ไม่ได้มีการลดค่าตั๋วโดยส าร

👉🏻 อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3JtQkHL

#ข่าวบิดเบือน
#บขส
#กระทรวงคมนาคม
#ค่าโดยสาร
#สงกรานต์2565

Photos from กรมทางหลวง's post 12/04/2022

Photos from กรมทางหลวง's post

12/04/2022
12/04/2022

พักรถ🚗...พักใจ❤️ พักได้ที่จุดบริการมอเตอร์เวย์กันนะคะ
#เดินทางปลอดภัยอุ่นใจไปกับกรมทางหลวง
☎️ call center 1586 กด 7

12/04/2022

ทุกการเดินทางบนทางหลวง
เราอยู่เป็นเพื่อนคุณ

กรมทางหลวง on Twitter 12/04/2022

กรมทางหลวง on Twitter

https://twitter.com/prdoh1/status/1513702847770415107?s=20&t=r_wl23_4nt6zXQxC96466g

กรมทางหลวง on Twitter “เมื่อวันที่ 11/4/65 🦺หน่วยเคลื่อนทีเร็ว แขวงฯนครราชสีมาที่ 2 ให้การช่วยเหลือประชา ชน บนมอเตอร์เวย์ M6 🚗รถยนต์หม....

กรมทางหลวง on Twitter 12/04/2022

กรมทางหลวง on Twitter

https://twitter.com/prdoh1/status/1513700482447200258?s=20&t=r_wl23_4nt6zXQxC96466g

กรมทางหลวง on Twitter “07.30 น.#อุบัติเหตุ รถปิคอัพเสียหลักชนต้นไม้เกิดไฟลุกไหม้ ✅มีผู้เสียชีวิต 1 ร าย 📌ทล. 2 ตอน บ่อทอง - มอจะ บก ที่ กม.83+7...

กรมทางหลวง on Twitter 12/04/2022

กรมทางหลวง on Twitter

https://twitter.com/prdoh1/status/1513695964405833730?s=20&t=r_wl23_4nt6zXQxC96466g

กรมทางหลวง on Twitter “#กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัยขอส่งสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 🗓️วันท ี่ 11 เมษายน 25...

กรมทางหลวง on Twitter 12/04/2022

กรมทางหลวง on Twitter

https://twitter.com/prdoh1/status/1513695461953400832?s=20&t=r_wl23_4nt6zXQxC96466g

กรมทางหลวง on Twitter “#กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัยขอส่งข้อมูลปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลักและมอเ...

11/04/2022

🚗 โหลดเลย! แอปฯ เพื่อคนเดินทางช่วงสงกรานต์ 65 ‘ท่องทางหลว ง’ แนะเส้นทาง & ให้ข้อมูลครบถ้วนแบบเรียลไทม์
.
🚘 “ทางหลวง” ชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปฯ เพื่อการเดินท าง “ท่องทางหลวง” ครอบคลุมทุกเรื่องการเดินทางแบบเรียลไทม์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 สนองนโยบาย “ศักดิ์สยา ม” หวังให้ประชาชนใช้ตัดสินใจเลือกเส้นทาง
.
📌 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.trjournalnews.com/41611

#กรมทางหลวง #คมนา คม #สงกรานต์2565 #แอปพลิเคชัน #ท่องทางหลวง #เดินทาง

วันแรกวิ่งฟรีสงกรานต์ มอเตอร์เวย์ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ 11/04/2022

วันแรกวิ่งฟรีสงกรานต์ มอเตอร์เวย์ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ

วันแรกวิ่งฟรีสงกรานต์ มอเตอร์เวย์ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ วันนี้มาชมบรรยากาศการเปิดให้บริการชั่วคราววันแรก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 บนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อ.. ...

กรมทางหลวง on Twitter 11/04/2022

กรมทางหลวง on Twitter

กรมทางหลวง on Twitter “#กรมทางหลวง💁‍♂️ขอรายงานข้อมูลสภาพการจราจรบนถนนสายหลักและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 🗓ประจำวันจันทร์ที่ 1...

11/04/2022

สมัครใช้งาน M-Flow ผ่าน Line OA
🚗 สมัครง่ าย จ่ายสะดวก
เพิ่มช่องทางการชำระเงิน
หักผ่าน‼️ M-Pass หรือ Easy Pass
ได้แล้ววันนี้ ‼️

กรมทางหลวง on Twitter 11/04/2022

กรมทางหลวง on Twitter

https://twitter.com/prdoh1/status/1513448133363130370?s=20&t=CanmwRTZZH1uWUh1v6eUIg

กรมทางหลวง on Twitter “อย่าลืม‼ #กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ทล.7️⃣ กรุงเ ทพ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตา ...

Photos from สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง 's post 11/04/2022

👷👷‍♀️🐘วันที่11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 นายพัล ลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 มอบให้นายรณฤทธิ์ ภูผิวเดือน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้ าง และนางเพียงรวี ภู่ขำ นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง เป็นตัวแทนสำนักงานทางหลวงท ี่ 3 (สกลนคร) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมค่ายเยาว ชน “รักเรา รักษ์โลก” อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุม🌳🐘
#สำนักงานทางหลวงที่3
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from กรมทางหลวง's post 11/04/2022

Photos from กรมทางหลวง's post

11/04/2022
กรมทางหลวง on Twitter 11/04/2022

กรมทางหลวง on Twitter

https://twitter.com/prdoh1/status/1513414636091379716?s=20&t=CanmwRTZZH1uWUh1v6eUIg

กรมทางหลวง on Twitter “#กรมทางหลวง โดยการบูรณาการข้อมูลจากมอเตอร์เวย์ ตำรวจทางหลวง และ HTOC ขอส่งข้อมูลสภาพการจราจรบนถนนสายหล ัก แ....

กรมทางหลวง on Twitter 11/04/2022

กรมทางหลวง on Twitter

https://twitter.com/prdoh1/status/1513404133076013057?s=20&t=CanmwRTZZH1uWUh1v6eUIg

กรมทางหลวง on Twitter “☎️รวมสายด่วน แจ้งเหตุและสอบถามข้อมูลจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ #กรมทางหลวง #สายด่วน1586”

Photos from สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง 's post 11/04/2022

👷👷‍♀️🚘🚔🏍🚍🛣วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.11 น. นายพัล ลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่3 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่1 นายสนธ ยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายธนพร สีบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ เเละหัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงสกลนครที ่1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธ าน ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2565 พิธีเปิดศูนย ์ฯ ในครั้งนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมพิธี ณ จุดบริการประชาชนโค้งปิ้งงู หมวดทางหลวงคำหอม แขวงทางหลวงสกลนครที่1 จังหวัดสกลนคร😊🥰
#สำนักงานทางหลวงที่3
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง15 86

Photos from งานโสตฯ PR. กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 's post 11/04/2022

Photos from งานโสตฯ PR. กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 's post

11/04/2022

🚗🛣 ‘ทางหลวง’ พร้อมให้บริการ 100% เปิดวิ่งมอเตอร์เวย์ M6 ‘ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลส อ’ 64 กม. บรรเทาจราจร ถ.มิตรภาพ ช่วงสงกรานต์ 65 ดีเด ย์! 11-18 เม.ย.นี้
.
🚘🛣 “ทางหลวง” พร้อม 100% เปิดให้บริการมอเตอร์เว ย์ M6 ช่วงปากช่อง–สีคิ้ว–ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. ช่วงเทศกาลสงกราน ต์ 65 เริ่ม 11-18 เม.ย.นี้ เวลา 6 โมงเช้า–เที่ยงค ืน พร้อมจัดจุดอำนวยบริหารจราจร–ห้องน้ำ รองรับการเดินทาง ปชช.กลับภูมิลำเนา บรรเทาจราจร ถ.มิตรภาพ
.
📌 อ่านเพิ่มเติมได้ที่น ี่ : https://www.trjournalnews.com/41577

#กรมทางหลวง #มอเตอร์เวย์ #หมายเลข6 #บางปะอิน_โคร าช #ปากช่อง_สีคิ้ว_ขามทะเลสอ #สงกรานต์2565

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post 11/04/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม's post

Photos from เเขวงทางหลวงสมุทรสงคราม's post 11/04/2022

Photos from เเขวงทางหลวงสมุทรสงคราม's post

11/04/2022

✅ ข่าวจริง ✅
เรือคลองแสนแสบแจ้งหยุดวิ่งสงกรานต์ 5 วัน เริ่มวันท ี่ 13-17 เม.ย. 65

ตามประกาศของบริษัท ครอบครัวขนส่ง (20 02) จำกัด โดยนายเชาวลิต เมธยะประภาส กก.ผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส ่ง (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ เส้นทางวัดศรีบุญเรือง-สะพานผ่านฟ้าลีลาส แจ้งว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปีน ี้ เรือโดยสารคลองแสนแสบจะหยุดให้บริการระหว่างวันที่ 13- 17 เมษายน 2565 และเปิดให้บริการตามปกติในวันท ี่ 18 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3E1WFJe

AFNC Thailand
11 เม .ย. 65

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2 on Twitter 11/04/2022

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2 on Twitter

https://twitter.com/DOH10NM2/status/1513354540895985671?s=20&t=egsTBCj9D2N-zj9oGxahSA

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2 on Twitter “แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอรายงานสภาพการจราจร บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 เว ลา 10.00 น. ดังนี้ จุดที....

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ในหลวง พระราชทานพวงมาลา
กระทรวงคมนาคม MOUกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เก็บข้อมูลรายละเอียดทางหลวงหมายเลข   2339
สะพานข้ามลำน้ำยาม
# เน้นจัดการพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
M81 บางใหญ่- กาญจนบุรี
ขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณท่าอากาศยาน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:29
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร
71 ถนนใจผาสุก
Sakhon Nakhon, 47000

RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรตาดโตน RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
บ้านคำเพิ่ม ต.โคกภู อ.ภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอภ?

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทาง งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทาง
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

ผลิต,ติดตั้ง,อุปกรณ์งานจราจร แขวงทา?

งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

facebook.com/planningsakon1highway

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
Sakhon Nakhon, 47000

บริหารจัดการพื้นที่ เพิ่มศักยภาพแล

สสจ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
เลขที่​ 1859​ ถ.ศูนย์ราชการ​ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลประเมินผล?

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค
สกลนาแก
Sakhon Nakhon, 47000

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 401 ถ.สก?

งานรับนักเรียนสกลราชวิทยาน งานรับนักเรียนสกลราชวิทยาน
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

งานรับนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารรา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารรา
Sakhon Nakhon, 47130

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันทหารราบที

ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
Sakhon Nakhon, 47000

ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เผ