Sakon Nakhon Museum

Sakon Nakhon Museum

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั
Phanat Nikhom 20140
สงขลา COVID-19
สงขลา COVID-19
ราชดำเนิน, Songkhla
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งช
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งช
Amphoe Laem Ngop 23120
โครงการชลประทานพระนครศรีอย
โครงการชลประทานพระนครศรีอย
Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000
กู้ชีพหนองจ๊อมเชียงใหม่
กู้ชีพหนองจ๊อมเชียงใหม่
Chiang Mai 50210
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
ทุ่งใหญ่ - ลำทับ, Amphoe Thung Yai
วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง -ย่าน
วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง -ย่าน
วินตลาดนัดสุวรรณภูมิ และ ย่านเขตลาดกระบัง, Bangkok
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท
Nakhon Ratchasima 30310
กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช
กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, Phitsanulok
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน
Nakhon Pathom 73000
งานฝ่ายการนักศึกษา ท่าพระจั
งานฝ่ายการนักศึกษา ท่าพระจั
Bangkok 10200
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด, Buriram
สถานีตำรวจภูธร หินเหล็กไฟ
สถานีตำรวจภูธร หินเหล็กไฟ
Khu Muang
คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ โรงพ
คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ โรงพ
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Amphoe Kamphaeng Saen
งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่
งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่
Bang Bo 10560

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจงานพิพิธภัณฑ์วิทยา Museum Forum 2021: Farsighted Museum
การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์ X ผู้สูงวัย
Museum Forum 2021: Farsighted Museum
มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย
16-18 กันยายน 2564 9.00-17.00 ผ่าน ZOOM Webinar ตามหัวข้อและกำหนดการดังภาพค่ะ
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนายหนูเจียม ศิริขันธ์ พี่ชายนายเตียง ศิริขันธ์คราวอุปสมบท ณ วัดธาตุศาสดาราม จังหวัดสกลนคร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๐ ท่านเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร

ภาพ : พระครูสังฆรักษ์ภาณุทัตต์ ภาณุทัตโต
ย้อแท้ ฮีตมะหาไซแท้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยครูสกลนครถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ประตูโถงใหญ่ อาคาร ๑ วิทยาลัยครูสกลนคร (พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) #2427
แบบประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร
เรียนเชิญทุกท่านครับ

ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงห้องเรียนเท่านั้น พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครจึงจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานพิพิธภัณฑสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และบทบาทของพิพิธภัณฑ์กับการสร้างความผูกพันกับสังคมให้แก่นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานการศึกษาหน่วยงานทางวัฒนธรรมและผู้ที่สนใจในจังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่าน ดังต่อไปนี้ 1) อาจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (ICulture) สังกัดสถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อเรื่อง “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” และ 2) อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อเรื่อง “พิพิธภัณฑ์กับการสร้างความผูกพันกับสังคม” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสุระอุทก ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทรงพระเจริญ

Learning Cemter about History and Archaeoloy of Sakon Nakhon. พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณอีสานตอนบนหรือ "แอ่งสกลนคร" เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของคนในท้องถิ่น ที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมแบบเดียวกัน เพื่อลดการอคติหรือความขัดแย้งในท้องถิ่น นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยอาศัยพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครเป็นกุญแจสำคัญ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นรวมทั้งโบราณวัตถุอันเป็นมรดกสำคัญของประเทศชาติสืบไป

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Sakon Nakhon Museum's post 02/09/2021

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครขอเชิญท่านร่วมรับฟังเสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน ในหัวข้อ "พิพิธภัณฑ์กินได้" กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ "พิพิธภัณฑ์กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ด้านล่างเลยนะคะ

05/08/2021

ชื่อหนังสือ : องค์ประกอบสถาปัตยกรรมอีสาน
ผู้แต่ง : อุทัยทอง จันทกรณ์
ปีที่พิมพ์ : 2534
เจ้าของลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF : https://drive.google.com/file/d/1j6FBoqT1lvQ8J5W1pLfHFhlDd3Kz4tw2/view?usp=sharing

ชื่อหนังสือ : องค์ประกอบสถาปัตยกรรมอีสาน
ผู้แต่ง : อุทัยทอง จันทกรณ์
ปีที่พิมพ์ : 2534
เจ้าของลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF : https://drive.google.com/file/d/1j6FBoqT1lvQ8J5W1pLfHFhlDd3Kz4tw2/view?usp=sharing

16/07/2021

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ความรู้
เรื่อง "เฮือนซาน บ้านเฮา คติสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสาน"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมฤต หมวดทอง
และเรื่อง "เฮือนหิร อำนาจ ศรัทธา สถาปัตยกรรมโบราณ"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ชัย จัตุชัย
ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โทร.042744009

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ความรู้
เรื่อง "เฮือนซาน บ้านเฮา คติสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสาน"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมฤต หมวดทอง
และเรื่อง "เฮือนหิร อำนาจ ศรัทธา สถาปัตยกรรมโบราณ"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ชัย จัตุชัย
ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โทร.042744009

Photos from Sakon Nakhon Museum's post 06/07/2021

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครถวายความรู้แก่คณะพระสงฆ์จากจังหวัดอุดรธานี ในสถานการณ์โควิดยังสามารถเข้าชมได้ตามวันและเวลาราชการ โดยแจ้งล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 042-744-009 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอบคุณค่ะ

Photos from Sakon Nakhon Museum's post 02/07/2021

วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการมานมัสการหลวงพ่อพระแสนเมืองสกลนคร และพระพุทธรูปสำคัญ เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันพระ เปิดให้นมัสการหลวงพ่อพระแสน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 19.00 น.

Photos from Sakon Nakhon Museum's post 29/06/2021

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครถวายความรู้แก่พระสงฆ์จากวัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลคร ตามมาตรการ DMHTT ในสถานการณ์ covid อย่างเข้มข้น ท่านใดที่สนใจเข้าเข้าชมในช่วงนี้สามารถติดต่อเพื่อเช้าชมล่วงหน้าได้ที่ inbox เพจได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Photos from Sakon Nakhon Museum's post 24/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการมานมัสการพระองค์แสน และพระพุทธรูปสำคัญ พร้อมชมส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

Photos from Sakon Nakhon Museum's post 24/06/2021

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร กับบรรยากาศวันพระ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ อาคาร 1 ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดให้นมัสการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (ปิดเวลา 19.00 น เฉพาะวันพระ)

18/06/2021

หนังสือ ปาทวลัญชังเจติยานุสรณ์ ว่าด้วยพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี พระเจดีย์หนองหานเชียงชุม ศูนย์กลางเมืองโบราณสกลนคร จากอดีตถึงปัจจุบัน
ผู้สนใจสามารถ Download ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะ
https://drive.google.com/.../1SY18qD6k6cpuiOyckpR.../view...

หนังสือ ปาทวลัญชังเจติยานุสรณ์ ว่าด้วยพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี พระเจดีย์หนองหานเชียงชุม ศูนย์กลางเมืองโบราณสกลนคร จากอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถ Download ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะ

https://drive.google.com/file/d/1SY18qD6k6cpuiOyckpR6RA-IOYDHkaXa/view?usp=sharing

02/06/2021

หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร
ผู้สนใจสามารถ Download ตามลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1kg1BMJbkQ8_PsdrdQ-4dqIByIHfuVpwY/view?usp=sharing

หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร
ผู้สนใจสามารถ Download ตามลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1kg1BMJbkQ8_PsdrdQ-4dqIByIHfuVpwY/view?usp=sharing

Photos from Sakon Nakhon Museum's post 12/03/2021

“ปราสาทภูเพ็ก” ตั้งอยู่บนยอดภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 25 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นปราสาทหินทรายขนาดใหญ่ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อได้เพียงผนังเรือนธาตุถึงระดับคานทับหลังของปราสาท มีทางเข้าสู่เรือนธาตุทางด้านทิศตะวันออกพียงด้านเดียว ส่วนอีกสามด้านเป็นประตูหลอก นอกจากนี้ยังประกอบด้วยมุขกระสันเชื่อมกับมณฑปในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานล่างสุดเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงาย เนื่องจากเป็นปราสาทที่ยังก่อไม่สำเร็จและไม่มีลวดลายที่สามารถใช้เปรียบเทียบเพื่อกำหนดอายุได้ นักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ในรูปแบบศิลปะเขมรสมัยบาปวน ในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวะนิกาย

Photos from Sakon Nakhon Museum's post 10/03/2021

งานอนุรักษ์วัตถุจัดแสดง พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร โดยตามหลักอนุรักษ์ควรหลีกเลี่ยงกาวที่มีไซยาโนอะคริเลต (cyanoacrylate) อาทิ กาวตราช้าง กาวร้อน เพราะมีผลต่อวัตถุยากต่อการแก้ไขได้อีก

06/02/2021

กิจกรรมการเรียนรู้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

กุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วก่อนจะเจอโควิด กิจกรรมการเรียนรู้ยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร สำหรับน้องๆชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวิธีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่คงได้เจอกันอีกครั้ง ส่วนการให้บริการในช่วงโควิด ผู้ที่สนใจยังสามารถประสานงานเพื่อเยี่ยมชมได้เป็นกรณีพิเศษผ่าน inbox เพจนะคะ และตอนนี้ห้องสมุดสกลนครศึกษากลับมาให้บริการสืบค้นหนังสือ เอกสารจดหมายเหตุรวมถึงภาพถ่ายเก่าของจังหวัดสกลนครแล้ว โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. แล้วพบกันค่ะ

8. สลองปราสาทผึ้ง.pdf 21/01/2021

8. สลองปราสาทผึ้ง.pdf

สลองปราสาทผึ้ง (ว่าด้วยอานิสงส์การถวายปราสาทผึ้ง) ฉบับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
https://drive.google.com/file/d/1JD9gwRCoK25BqkvHvetN8upC4Dr7vywO/view?usp=sharing

8. สลองปราสาทผึ้ง.pdf

drive.google.com 04/01/2021

สัมภาษณ์ราชอาณาจักรลาว.pdf

drive.google.com

18/10/2020

ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

เปิดให้บริการปกติครับ

12/10/2020

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์
13 ตุลาคม 2563

11/10/2020

เปิดให้บริการปกติครับ

11/10/2020
06/10/2020

ผ้าห่อคัมภีร์จัดสร้างขึ้นในห้วงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 นับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 6 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495

14/08/2020

Sakon Nakhon Museum's cover photo

14/08/2020

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ใต้ร่มฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ "๑๘๒ ปี เมืองสกลนคร" วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ และพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๔๐๐๙

drive.google.com 13/08/2020

6. สลองข้าวประดับดิน.pdf

ชื่อหนังสือ : สลองข้าวประดับดิน ฉบับวัดศรีแก้วเหล่าอุดม ตำบลเหล่าโพนค้อ จังหวัดสกลนคร
ผู้ปริวรรติ/เรียบเรียงพิมพ์ : นางสาวเอกสุดา ไชยวงศ์คต (ว.พลอย)
เจ้าของ : งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

https://drive.google.com/file/d/1lGGTIIX8puWTEGKcnzYp6st7T_aL7IOL/view?usp=sharing

drive.google.com

27/07/2020

Sakon Nakhon Museum's cover photo

27/07/2020

Sakon Nakhon Museum's cover photo

23/06/2020

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครต้อนรับคณะศึกษาดูงานวัดโพธิ์ศรีธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

21/06/2020

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ชาวจังหวัดสกลนครและผู้ครอบครองภาพถ่ายเหตุการณ์ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร (ครั้งแรก)
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ "รอยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร "จังหวัดสกลนคร" ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘"

ติดต่อได้ที่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
E - mail : [email protected] หรือ [email protected]
นางสาวชุติมา ภูลวรรณ โทร. ๐๘ ๘๗๒๘ ๙๗๘๙ หรือนายพจรวรภรณ์ เขจรเนตร โทร. ๐๖ ๓๗๒๐ ๕๑๑๑

18/06/2020

Sakon Nakhon Museum

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร โดย นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา ต้อนรับ รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

18/06/2020

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร โดย นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา ต้อนรับ รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

drive.google.com 24/05/2020

ลำท้าวกำพร้าตูบตอง.pdf

ชื่อหนังสือ : ลำท้าวกำพร้าตูบตอง ฉบับวัดเทพนัดดา บ้านนาหนาด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้เรียบเรียงพิมพ์ : นางสาวเอกสุดา ไชยวงศ์คต
เจ้าของ : งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
https://drive.google.com/open?id=1W-_8eRfsqHNYumqVdKwOqBmPkIbB69hM

drive.google.com

23/05/2020

Sakon Nakhon Museum's cover photo

drive.google.com 23/05/2020

ลำเวสันตรนกเค้า.pdf

ชื่อหนังสือ : ลำเวสันตรนกเค้า ฉบับวัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ผู้ปริวรรต/เรียบเรียง : นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร,นางสาวเอกสุดา ไชยวงศ์คต
เจ้าของ : งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม อำมาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ พรหมสาขาฯ) อดีตเจ้าเมืองสกลนคร/ที่ปรึกษาราชการเมืองสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เอกสารวิชาการลำดับที่ ๑/๒๕๖๓ พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ เล่ม
https://drive.google.com/open?id=1ZwIqlCzsjB3L6kFhS6yIxWSJJYjEAiPM

drive.google.com

13/04/2020

วันที่ 13 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำบุคลากร ประกอบพิธีสรงน้ำพระแสนเมืองสกลนครและพระพุทธรูปสำคัญ ณ ห้องพระพุทธรูปสำคัญ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร 1 เป็นการภายใน

09/03/2020

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำทะเบียนใบลานและเอกสารโบราณ ให้กับวัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร

05/02/2020

การออกแบบการเรียนรู้เป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครให้ความใส่ใจกับผู้ที่มาเยี่ยมชมเสมอด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เหมาะกับพื้นฐานหรือหลักสูตรของสถานศึกษาหรือรายวิชานั้นๆ เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้แบบมีสาระและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ วันนี้น้องๆ ป.5 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาช่วยพี่ๆนักวิชาการทดสอบกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ประเมินแล้วว่าเรียนสนุกและเวลาผ่านไปเร็วมากๆ(แสดงว่าเพลิดเพลินจริงๆ) ขอบคุณทางโรงเรียนที่สนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ด้วยดีตลอดมาค่ะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมการเรียนรู้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
สัมมนาวิชาการ ข้าว ปลา ป่า เกลือ ช่วง 2
สัมมนา ข้าว ปลา ป่า เกลือ
ขบวนแห่ปราสาทผึ้งแบบโบราณ
เริ่มแล้วงานนิทรรศการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลออกพรรษาและปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัด...
สืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งทางน้ำแบบโบราณ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. ณ ชุมชนท่าวัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
พิพิธภัณฑ์พาเพลิน ณ ภูผายนต์ บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิล อำเภอกุดบาก (ปัจจุบันขึ้นอำเภอภูพาน) จังหวัดสกลนคร ภาพสลักใหญ่สุดในภ...
ขอเชิญพี่น้องชาวเมืองสกลนคร ทุกท่าน รับฟังการแสดงปาฐกถา เรื่อง ปาทลักษณะและการกำเนิดเมืองสกลนครในอุรังคนิทาน โดย ดร.ยุทธ...
เริ่มแล้วประเพณีราชภัฏยาตราสามมาพระธาตุ ครั้งที่ 2 ช่วยแชร์มากๆ นะครับ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

22
Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
บ้านคำเพิ่ม ต.โคกภู อ.ภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอภูพาน ให้บริการรับชำระค่าบริการการใช้ไฟฟ้า

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
243 หมู่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
Sakhon Nakhon, 47000

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทาง งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทาง
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

ผลิต,ติดตั้ง,อุปกรณ์งานจราจร แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

facebook.com/planningsakon1highway

สสจ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
เลขที่​ 1859​ ถ.ศูนย์ราชการ​ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข

สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
75 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

ประชาสัมพันธ์เชิงบวกของหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
Sakhon Nakhon, 47000

บริหารจัดการพื้นที่ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน

ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
Sakhon Nakhon, 47000

ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เผยแพร่ข่าวสารต่างของมหาวิทยาลัย

โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. ส โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. ส
หมู่ 7 บ้านห้วยทราย ต.พังขว้าง อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47000

หมู่ 7 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

แผนกวิชาก่อสร้าง/โยธา วิทยาล แผนกวิชาก่อสร้าง/โยธา วิทยาล
Sakhon Nakhon, 47000

ปรัชญาแผนกก่อสร้าง/โยธา "เข็มแข็ง อดทน ซื่อตรง ฉับไว ฝึกงานฝึกตน ไร้กลไร้เล่ห์"

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มก. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มก.
Sakhon Nakhon, 47000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค
สกลนาแก
Sakhon Nakhon, 47000

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 401 ถ.สกล-นาแก อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1671 , 0-4271-4811 ,0-4273-3747