โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา (
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา (
217 หมู่3 ถนน สกล-นาแก ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง, Ban Non Hom
โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี"
โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี"
บ้านโพธิ์ศรี ต. งิ้วด่อนอ.เมือง จ.สกลนคร
โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
บ้านจันทร์เพ็ญ, Tao Ngoi
บ้านสวนหญ้า
บ้านสวนหญ้า
หมู่ 8 บ้านใหม่ไชยา โพนนาแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (Spotec
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (Spotec
448 หมู่ 9 ถนนสกล-นาแก ชุมชนนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง, Sakon Nakhon
โรงเรียนบ้านตาดโตน
โรงเรียนบ้านตาดโตน
หมู่ 2 บ้านตาดโตน, Sakon Nakhon
Siamskol Music School
Siamskol Music School
Dong Mafai 47000
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
ถนน สกลทวาปี
English with Kru Bic
English with Kru Bic
ถนน สุขเกษม, Sakol
คุมอง สกลนคร ถ.สุขเกษม
คุมอง สกลนคร ถ.สุขเกษม
1575/22 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเร
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเร
โรงเรียนร่มเกล้า, Khok Si Suphan
กวดวิชาพร
กวดวิชาพร
883/1 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
English T's Room by Kru P' Mean
English T's Room by Kru P' Mean
ถนน เจริญเมือง, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
ศรช.นาขาม ตำบลห้วยยาง อำเภอเ
ศรช.นาขาม ตำบลห้วยยาง อำเภอเ
ศรช.นาขาม หมู่3 บ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง
ผ้าครามด้นมือ
ผ้าครามด้นมือ
47000

ตำแหน่งใกล้เคียง government

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ จ.ส
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ จ.ส
บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร, Sakol Nakorn
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2, Sakon Nakhon
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค
สกลนาแก
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
ถนน สกลทวาปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิ
ถนน ใจผาสุก, Amphoe Sawang Daen Din
เพจธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกล
เพจธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกล
Sakon Nakhon 47000
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
Dong Mafai 47000
ทนายความสกลนคร Together Law Co.,Ltd.
ทนายความสกลนคร Together Law Co.,Ltd.
94/5 Moo 13, Sakon Nakhon - Kalasin Rd, Thad Cheng Chum,, Sakon Nakhon
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakon Nakhon
มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ ๙๐๔
มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ ๙๐๔
@ ร้านติวทองการช่าง 194 หมู่ที่ 13 บ้านโนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร, Sakon Nakhon
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
บ้านโพนยางคำ หมู่10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง, Sakon Nakhon
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง, Sakon Nakhon
นครหนองหลักช้าง
นครหนองหลักช้าง
บ้านหนองหลักช้าง, Amphoe Sawang Daen Din
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
1700 ถ.มรรคาลัย, Sakon Nakhon
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
75 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

ความคิดเห็น

"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6
------------------------------------------
ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง
ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
http://www.onet-online.virtual-exam.com"

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's post 15/09/2021

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 44/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง #ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครวิด-19)
ให้ #งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site)
ตลอดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564

03/09/2021
31/08/2021

หนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ที่ ศธ 02111/ว 1517 ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร ทั้งในระบบและนอกระบบ #งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) โดยใช้รูปแบบอื่น คือ ON-AIR ,ON DEMAND, ON LINE, ON HAND หรือรูปแบบผสมผสานตามความเหมาะสม และงดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2564

หนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ที่ ศธ 02111/ว 1517 ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร ทั้งในระบบและนอกระบบ #งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) โดยใช้รูปแบบอื่น คือ ON-AIR ,ON DEMAND, ON LINE, ON HAND หรือรูปแบบผสมผสานตามความเหมาะสม และงดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2564

15/08/2021

#ประกาศปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
#โดยจะจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์(ON-LINE) หรือผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านการทำใบงาน (ON-HAND) ตามความเหมาะสม
#ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบงานใหม่และส่งใบงานเดิม และรับอาหารเสริมนม ในทุก ๆ วันจันทร์ เวลา 09.00 -12.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

#ประกาศปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
#โดยจะจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์(ON-LINE) หรือผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านการทำใบงาน (ON-HAND) ตามความเหมาะสม
#ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบงานใหม่และส่งใบงานเดิม และรับอาหารเสริมนม ในทุก ๆ วันจันทร์ เวลา 09.00 -12.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

Photos from โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's post 30/07/2021

#ประกาศโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
#เรื่องเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียน แบบ On-Site (มาเรียนที่โรงเรียน) จากเดิม 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยจัดการเรียนรู้แบบ On Line On Hand และ On Demand
#ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแล เอาใจใส่นักเรียนและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

16/07/2021

#ประกาศปิดการเรียนแบบ ON-SITE ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนใน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
#โดยจะจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์(ON-LINE) หรือผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านการทำใบงาน (ON-HAND) ตามความเหมาะสม
#ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบงานใหม่และส่งใบงานเดิม ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 09.00 -12.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

#ประกาศปิดการเรียนแบบ ON-SITE ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนใน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
#โดยจะจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์(ON-LINE) หรือผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านการทำใบงาน (ON-HAND) ตามความเหมาะสม
#ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบงานใหม่และส่งใบงานเดิม ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 09.00 -12.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

11/07/2021

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมภาคีเครือข่าย โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมจึงขอปิดเรียนแบบ on-site ในระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564 โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบงานใหม่ และส่งใบงานเดิม ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 09.00 -12.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม ครับ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมภาคีเครือข่าย โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมจึงขอปิดเรียนแบบ on-site ในระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564 โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบงานใหม่ และส่งใบงานเดิม ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 09.00 -12.00 น. ที่โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 09/07/2021

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

#ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
#ขอให้ตอบแบบสอบถามภายใน วันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 2564 นี้ด้วยครับ
#ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHMfLwf41xgyTt0nXb3FsuY56fNH8m8rP0Q2yfXhx_umM5dQ/viewform

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Photos from โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's post 28/06/2021

#กิจกรรมวันสุนทรภู่
ท่านผู้อำนวยการกนกวรรณ ภูศรีฐาน มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดผลงานในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติ ความสามารถของกวีเอกของไทย ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป

Photos from โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's post 24/06/2021

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และ 108 อาชีพระยะสั้น
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และ 108 อาชีพระยะสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เพื่ออบรมวิชาชีพที่หลากหลาย มุ่งมั่นและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงาน ได้มาตรฐานระดับสากล ในทุกบ่ายวันพฤหัสบดี ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Photos from โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's post 24/06/2021

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เดือน มิถุนายน 2564

Photos from โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's post 17/06/2021

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

09/06/2021

coming soon

coming soon

Photos from โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's post 07/06/2021

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ท่านผู้อำนวยการกนกวรรณ ภูศรีฐาน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม ให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล

Photos from โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's post 07/06/2021

กิจกรรมหาเสียงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
วันนี้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนได้แถลงนโยบายการบริหารงานของพรรคในวันแรก และเชิญชวนให้พี่น้องชาว ชนล. ให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นี้ ในปีนี้มีพรรคที่สมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนทั้งหมด 3 พรรค ได้แก่
เบอร์ 1 พรรครวมพลคนพลังใหม่
ผู้ลงสมัครเป็นประธาน ด.ญ.ปภาวรินท์ แก้วศรีสม
เบอร์ 2 พรรคร่วมใจสามัคคี
ผู้ลงสมัครเป็นประธาน ด.ญ.พรพรรณ ขุมผล
เบอร์ 3 พรรมเพื่อพัฒนา
ผู้ลงสมัครเป็นประธาน น.ส.กชกร ชินระวงศ์
ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นี้ เข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบได้เลยนะครับ

22/09/2020

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม's cover photo

22/09/2020
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 27/06/2019

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม จัดกิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม จัดกิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 2561 02/01/2019

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

07/12/2017
โครงการวัฒนธรรมสัญจร 06/12/2017

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร (อาสาพัฒนา)ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนชุมชนโนนหอม ไผ่ล้อม โดยมีคณะนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร (อาสาพัฒนา)ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนชุมชนโนนหอม ไผ่ล้อม โดยมีคณะนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา

งานเกษียณ 15/092560 18/09/2017

งานเกษียณอายุราชการ ของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560

งานเกษียณอายุราชการ ของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560

09/08/2017
09/08/2017

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม


 • โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

 • ที่ตั้ง 243 หมู่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

  เว็บไซต์

  cnl.ac.th

  ที่อยู่


  243 หมู่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
  Sakhon Nakhon
  47000

  เวลาทำการ

  จันทร์ 08:00 - 16:30
  อังคาร 08:00 - 16:30
  พุธ 08:00 - 16:30
  พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
  ศุกร์ 08:00 - 16:30
  Sakhon Nakhon โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
  โรงเรียนคำยางพิทยาคม Rc Photosky โรงเรียนคำยางพิทยาคม Rc Photosky
  โรงเรียนคำยางพิทยาม ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
  Sakhon Nakhon, 47140

  รับถ่ายภาพมุมสูงด้วยความสามารถนักเรียนที่ผ่านประสบการณ์ของโรงเรียนคำยางพิทยาคม

  ผ้าครามด้นมือ ผ้าครามด้นมือ
  Sakhon Nakhon, 47000

  งานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม

  พุทธเยาวชน พุทธเยาวชน
  Sakhon Nakhon, 47000

  ศึกษา เผยแผ่ คำสอนพระพุทธเจ้า

  กวดวิชา Excellent center เอคเซลเลนท์ เซ กวดวิชา Excellent center เอคเซลเลนท์ เซ
  182/21 ถ.นิตโย อ.มืองสกลนคร จ.สกลนคร
  Sakhon Nakhon, 47000

  สอนภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่น พร้อมออกใบประกาศ และสอนพิเศษระดับประถม มัธยม บุคคลทั่วไป

  กศน.อำเภอเมืองสกลนคร กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
  ถนน สกลทวาปี
  Sakhon Nakhon, 47000

  โรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุราษฏ โรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุราษฏ
  บ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด
  Sakhon Nakhon, 47220

  หน่วยอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล หน่วยอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
  59/7 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  Sakhon Nakhon, 47000

  หน่วยอบรมสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริ โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริ
  โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์ (สกลนคร) ขนส่งแห่งที่ 2 โทร 0854394099
  Sakhon Nakhon, 47000

  รับนักศึกษาใหม่ เรียนเพียง 6 เดือนจบบรรจุทันทีทุกคน100% ฟรีหอพัก/ชุด/อุปกร 0804593311 ทักแซท

  SJT 2015 SJT 2015
  31 หมู่ 6 ถ.นิตโย ต.ท่าแร่่ อ.เมือง
  Sakhon Nakhon, 47230

  เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และข่าวสารของทางโรงเรียน

  โรงเรียนสกลนครการบริรักษ์_อ. โรงเรียนสกลนครการบริรักษ์_อ.
  โรงเรียนสกลนครการบริรักษ์
  Sakhon Nakhon, 47000

  โรงเรียนสกลนครการบริรักษ์ หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล

  English Program English Program
  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
  Sakhon Nakhon, 47000

  English program at Thatnaraiwittaya school

  โปรแกรมสมองให้คิดบวก by Excellent Center โปรแกรมสมองให้คิดบวก by Excellent Center
  Sakhon Nakhon, 47000

  สมองดี มีความรู้ อารมณ์ดี มีจินตนาการ ร่ายกายแข็งแรง