ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒ

ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒ

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
Sakon Nakhon Rajabhat University, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก, Sakon Nakhon
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Sakon Nakhon
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Sakon Nakhon
สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Farm Fresh Veggi
680 ถ.นิตโย, Sakon Nakhon
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Amphoe Muang Sakhon Nakhon
Sakon Nakhon Rajabhat University
Sakon Nakhon Rajabhat University
ธาตุนาเวง Muang Sakon Nakhon, Muang Sakon Nakon
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon, Sakon Nakhon
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
680 Moo 11 Nittayo Road Mueang, Sakon Nakhon
Ajarn Wheng's Corner
Ajarn Wheng's Corner
Ban That, Sakon Nakhon
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทค
สกลนคร, Sakon Nakhon
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม
50 หมู่ 4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง หลัง ม.ราชภัฏสกลนคร
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
ฝ่ายแนะแนวทางการศึกษา สกลกา
Sakon Nakhon 47000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์

ความคิดเห็น

แผนการออม 15/8 คุ้มครองชีวิต 200 % รับเงินคืน 5 % ทุกๆ 2 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 8 ปี คุ้มรับสมัคร อายุ 1 เดือน ถึง 65 ปี เริ่มต้น 25,400 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท/ปี ลงทะเบียนรับของที่ระลึกหน้าตึก 10 วันนี้

บริการงานวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคราม

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 09/11/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม ได้ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ผลิตในพื้นที่ อ.วานรนิวาสและบ้านม่วง เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดมาตรฐานผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร มาตรฐานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าครามสกลนคร

11/09/2020

จากกี่สู่กาย : การอบรมพัฒนาและยกระดับกระบวนการผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร

04/09/2020

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกับการแข่งขันในตลาดแฟชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผ้าครามธรรมชาติ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าฝ้ายและผ้าครามธรรมชาติ ให้สามารถยกระดับแบรนด์สู่แฟชั่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห่วงโซ่และมูลค่าการผลิต สามารถรับคำสั่งซื้อและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้

23/08/2020

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ วิทยากรโดย ผศ.อนุรัตน์ สายทองและคุณฐิติมา บุญต่าย
และการสร้างเครือข่ายการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ครามธรรมชาติในภูมิภาค วิทยากรโดย ท่านสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดสกลนครและคณะ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฯ จาก กลุ่มจังหวัดสนุก

22/08/2020

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม การสร้างเครือข่ายการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ครามธรรมชาติในภูมิภาค และพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติจาก จ.สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ณ โรงแรมภูพานเพลซ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.มาลี ศรีพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรม

16/08/2020

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ครามและชมกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามธรรมชาติ ณ เฮือนนางคราม

26/06/2020

ขอเชิญชวน บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่รับบริการ จากงานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

ศูนย์คราม งานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอบคุณคะ

15/05/2020

Sakon Nakhon Rajabhat University

ม.ราชภัฏสกลนคร ขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครที่เดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย #มาร่วมกันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับและดูแลตู้ปันสุขนี้ไปด้วยกันนะคะ💖 พิกัดหน้าประตู 1(หน้าเซเว่น)
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=th&hl=th&mid=1vcbtgbiOQSl_QF2X-EvYGzwRJh8Gd4LA&ll=17.192631506722456%2C104.09340206028378&z=21

12/02/2020

การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล: จั

https://youtu.be/zoOZ9E1xzA4

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าอ...

12/02/2020

การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล: จ.บ

https://youtu.be/mOxdqOHK0vw

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าอ...

12/02/2020

การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล: หน

https://youtu.be/8Z5cAG-wbVw

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าอ...

12/02/2020

การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล: จ.ม

https://youtu.be/w9L5Tiz0agk

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าอ...

12/02/2020

การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล: จ.ก

https://youtu.be/rBgg8Iq8zDs

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าอ...

12/02/2020

การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล: สก

https://youtu.be/vgDNHkv3j7I

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าอ...

11/02/2020

การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล: 6 จั

https://www.youtube.com/watch?v=IC9U6_1MESM&t=10s

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าอ...

25/10/2019

ศูนย์คราม งานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี" ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “การจัดการความรู้กระบวนการย้อมสีครามธรรมชาติในจังหวัดสกลนคร” ในงานมีกิจกรรมมายมากอาทิ เช่น การเสวนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

02/08/2019

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบลวดลายและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นประธานในพิธี ในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากหลากหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านคราม และมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย ส่งผ้าเข้าร่วมประกวดจำนวน 28 ลาย และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจำนวน 15 ผลงาน

23/07/2019

ศูนย์คราม งานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเนื้อครามและน้ำด่าง โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ให้กับกลุ่มผลิตผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ บ้านโพนปลาโหล-นางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธษธรรมช์ ลาโสภา อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแม่ทองสิริ ปุกแก้ว ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าชุมชน 2 อ.อากาศอำนวย เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะการผลิตวัตถุดิบใช้เองในกลุ่ม ลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิต ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

11/07/2019

วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ครามได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการส่งออก 4.0” ซึ่งได้รับเกียติจากคุณเจษฎา กัลยาบาล ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ เจษฎาสตูดิโอและคุณยุบรรพจน์ พรมคุณ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทดับบลิวไอเอสคอนซัลท์ติ้งจำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมคือกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการจังหวัดสกลนคร จากการอบรมผู้เข้าร่วมได้เพื่อเรียนรู้ ทดลองปฎิบัติการ ตกแต่งร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การขายสินค้าตลาด "ออฟไลน์" สู่ "ออนไลน์" 4.0 (page) รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขายสินค้าในตลาดออนไลน์

11/06/2019

ศูนย์ครามร่วมกับชมรมผ้าครามธรรมชาติสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผ้าครามธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ การรับสมัครสมาชิกชมรมฯ และแนวทางการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการชมรม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ได้รับอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าของผ้าย้อมครามให้มากยิ่งขึ้น และก้าวเดินอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

02/05/2019

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้จัดกิจกรรม “การศึกษาดูงานกลุ่มผลิตผ้าย้อมครามต้นแบบ”ภายใต้โครงการ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น”กลุ่มเป้าหมายการอบรมในครั้งคือ ชุมชนบ้านโพนปลาโหลและชุมชนบ้านนางอย ต.นางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผ้าย้อมครามบ้าน อูนดง-หนองไชยวาลย์ และ กลุ่มผ้าย้อมคราม อนุรักษ์ฝ้ายย้อมคราม(ไทเทิงภู) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตคราม จากการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การก่อหม้อคราม สูตรที่ใช้ในการก่อหม้อซึ่งมีความเฉพาะในท้องถิ่น รวมถึงการผลิตเนื้อครามและเส้นใย โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติ เพื่อที่จะเป็นตัวดึงดูดลูกค้า และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราที่เป็นผู้ผลิต ได้สิ้นค้าที่มีคุณภาพให้กลุ่มผู้บริโภค และนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในชุมชน สืบไป

02/05/2019

วันที่ 29 เมษายน 2662 ศูนย์ครามได้จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะการปลูกคราม”ภายใต้โครงการ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ตำแหน่ง
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมายการอบรมในครั้งคือ ชุมชนบ้านโพนปลาโหลและชุมชนบ้านนางอย ต.นางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องกระบวนการผลิตคราม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่ทองสิริ ปุกแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชน 2 เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้ เทคนิคการปลูกคราม การเก็บเกี่ยว และรวมถึงช่องทางการตลาด จากการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการปลูกคราม เพื่อที่จะสร้างอาชีพที่หลากหลาย และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

29/03/2019

วันที่ 26- 28 มีนาคม 2562 ศูนย์ครามได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาดสากล” ให้กับกลุ่ม ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าครามจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 49 ราย จาก 32 กลุ่ม วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณเจษฎา กัลยาบาล ตำแหน่ง นักออกแบบ อาจารย์อำนาจ สุนาพรม ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คุณเกียรติภูมิ นานาวันและคุณรุ่งทิพย์ หาชื่น ผู้ช่วยวิทยากร เพื่อร่วมออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าครามและสีธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาด อาทิเช่น key cover กระเป๋า tote Bags และผ้ากันเปื้อน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้เข้าร่วมอบรม และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้า
#โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล

22/03/2019

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ศูนย์ครามได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การออกแบบลวดลายผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาดสากล” ให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าครามจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 55 ราย จาก 31 กลุ่ม ได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย คุณปราชญ์ นิยมค้า ผู้ประกอบการร้าน Mann Craft ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด และอาจารย์อำนาจ สุนาพรม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สกลนคร และคณะ เพื่อร่วม ค้นหาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของชุมชน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลวดลายสู่ผืนผ้า และการผสมผสาน สีสัน จากธรรมชาติ ทำให้ชุมชน ได้วิเคราะห์ศักยภาพ ของตนเอง และได้ลายผ้า ที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ มากกว่า 30 ลวดลาย เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลาย ให้กับลูกค้า และเป็นฐานข้อมูลให้ลูก หลาน สืบไป
#โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล

07/03/2019

วันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ศูนย์ครามได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ โดยผู้เข้าร่วมคือกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 ราย จาก 26 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อันประกอบด้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม (Green Product : G) วิทยากรโดย คุณรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล (สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) “ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร”
วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง และได้มีลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยคุณพิระ ประเสริฐก้านตง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับมาตรฐานทั้ง GและGI

06/02/2019

ศูนย์ครามได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม workshop การทำพวงกุญแจเต่าเย็บมือ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 ระหว่าง 3-6 ก.พ. 62 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร Cr. Sakda Sansupaen

01/02/2019

วันที่ 31 มกราคม 2562 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น และได้เข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์ครามร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมคราม-สีธรรมชาติบ้านโพนปลาโหล ณ บ้านนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

09/12/2018

ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม โดยจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งการวิจัย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม รัฐบาลและทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง โดยหลังพิธีเปิดนิทรรศการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พื้นที่จัดแสดงพระบิดาแห่งการวิจัย โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมนิทรรศการและประชาชนได้เยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ความรู้เป็นจำนวนมาก

20/11/2018

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผ้าย้อมครามร่วมกับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

20/11/2018

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผ้าย้อมครามร่วมกับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

12/07/2018

Workshop ก่อหม้อ มัดย้อมและทำสมุดปกคราม ให้กับกลุ่มนักเรียนและคุณครูจาก ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ

21/06/2018

ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมัดย้อมคราม ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพที่สุจริตได้ ในวันที่ 19 และ 21 มิถุนายน 2561 ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร

13/01/2018

ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการด้านคราม workshop การมัดย้อมคราม การเพ้นท์ผ้าด้วยเทียนย้อมคราม และสมุดปกครามทำมือ ในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 ณ ซุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมมีทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2561 เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาดังกล่าวนะครับ

15/11/2017

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการด้านคราม ณ ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

30/08/2017

จัดนิทรรศการคราม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสา เพื่อพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จะเสด็จพระดำเนินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon
47000
Sakhon Nakhon มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
SAPA poll SAPA poll
Sakhon Nakhon, 47000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

รับสมัครนิสิตใหม่ คลิก www.csc.ku.ac.th

หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและกา หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและกา
มหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
Sakhon Nakhon, 37000

สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

เฟรซชี่ เกษตร58 เฟรซชี่ เกษตร58
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47100

Admission ku.csc Admission ku.csc
ห้อง 9-206 อาคาร 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.ฉกส.
Sakhon Nakhon, 47000

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ร้านเชอร์รี่ Cherry Shop ร้านเชอร์รี่ Cherry Shop
Expo Plaza
Sakhon Nakhon, 47000

*จำหน่ายชุดนิสิต นักศึกษา ทุกสถาบัน ปลีก-ส่ง ราคาถูก

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

EnglishPreparation KU CSC EnglishPreparation KU CSC
59/6 ม.1 ต.เชียงเครือ. อ.เมือง. จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรม สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรม
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47160

งานกิจกรรม ของนักศึกษา และงานกิจกร?

หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อ หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.อ
199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47130

199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร.042-772282-3

กยศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค กยศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
410/1-2 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47000

ติดต่อสื่อสารนักศึกษา กยศ เทคนิคภูพาน