วัดถ้ำขาม / Wat Tham Kham

วัดถ้ำขาม / Wat Tham Kham

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบ
วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร, Sakon Nakhon
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโ
55หมู่1 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220, Amphoe Phanna Nikhom
โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์
โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์
ถนน ลาดกะเฌอ-ผักคำภู ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180, Sakon Nakhon
วัดลำห้วยนาคำ จังหวัดสกลนคร
วัดลำห้วยนาคำ จังหวัดสกลนคร
ถนนเลียบคลองชลประทาน คลองน้ำบ้านพาน
ต่ายภูพาน
ต่ายภูพาน
47180
ณ หนองสิม
ณ หนองสิม
เทศบาลตำบลวังยาง, Bangkok
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต, Ban Suwannakham
วัดเชิงดอยเทพรัตน์ - บ้านม่ว
วัดเชิงดอยเทพรัตน์ - บ้านม่ว
บ้านม่วง ม.9 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรั
พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรั
วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000, Sakol
โรงเรียนบ้านตาดโตน
โรงเรียนบ้านตาดโตน
หมู่ 2 บ้านตาดโตน, Sakon Nakhon

ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้ว ขอเชิญร่วมบุญกันค่ะ
..สุขใจที่ได้เป็นสะพานบุญให้พอล(ชาวเยอรมัน) มีประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต จำนวน10วัน..
#ภาษาธรรมะเป็นภาษาเดียวกันทั่วโลก/หลวงปู่ชา สุภัทโท...
กราบ..สาธุ..หลวงปู่คลุ้มครองพี่น้องทุกท่านครับ
วัดนี้เป็นวัดศูนย์ศาสนาพระธุดงค์ธรรมยุติกรรมฐานครับผม
ได้รับรูปองค์หลวงปู่พร้อมทั้งชิ้นส่วนผ้าจีวรและไม้เสากุฎิแล้วครับ ขออนุโมทนาบุญครับสาธุ
ไปสกลนครหลายครั้งยังไม่เคยได้แวะ เที่ยวนี้ต้องแวะไปกราบให้ได้ สาธุ ครับ
มา.ถึง.จังหวัดสกลนครแล้วถ้าท่านไม่ได้มา.วัดถํ้าขาม.จะถือว่ามายังไม่ถึงนะครับผม.สาธุๆๆๆๆ

ศาสนาสถาน

เปิดเหมือนปกติ

23/11/2021

"...การทำความเพียรอย่ากำหนดเวลา
ให้กำหนดสติ ถ้าสติเผลอเมื่อใดก็รู้ว่า
ความเพียรของเราขาดไปแล้วเมื่อนั้น
เมื่อสติตั้งลงที่ตรงไหนย่อมเป็นธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้น ถ้าไม่มีสติแล้ว ก็จะไม่เป็นธรรมทั้งคืนทั้งวัน

พระธรรมวิสุทธิมงคล
#หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
จากหนังสือ ปัญญาอบรมสมาธิ
น้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
🌻🌷🙇🏼🙇🏼🙇🏼🌷🌻

"...การทำความเพียรอย่ากำหนดเวลา
ให้กำหนดสติ ถ้าสติเผลอเมื่อใดก็รู้ว่า
ความเพียรของเราขาดไปแล้วเมื่อนั้น
เมื่อสติตั้งลงที่ตรงไหนย่อมเป็นธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้น ถ้าไม่มีสติแล้ว ก็จะไม่เป็นธรรมทั้งคืนทั้งวัน

พระธรรมวิสุทธิมงคล
#หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
จากหนังสือ ปัญญาอบรมสมาธิ
น้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
🌻🌷🙇🏼🙇🏼🙇🏼🌷🌻

21/11/2021

"...บุญจะมีเท่าเม็ดงา หรือขาริ้นก็ตาม
เธอทั้งหลาย อย่าประมาทเน้อ
ถ้าทำอยู่บ่อยๆ ก็สามารถจะมากขึ้น
เหมือนฝนตกลงมา ทีละเล็กละน้อย
ก็ทำให้แผ่นดินชุ่มกุศลผลบุญ
คือความดีสุจริตธรรม ที่เธอทั้งหลายทำ
ใจของพวกเธอ ก็นับวันจะสูงขึ้น..."

#หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
สาธุสาธุสาธุค่ะ 🌹🌹

"...บุญจะมีเท่าเม็ดงา หรือขาริ้นก็ตาม
เธอทั้งหลาย อย่าประมาทเน้อ
ถ้าทำอยู่บ่อยๆ ก็สามารถจะมากขึ้น
เหมือนฝนตกลงมา ทีละเล็กละน้อย
ก็ทำให้แผ่นดินชุ่มกุศลผลบุญ
คือความดีสุจริตธรรม ที่เธอทั้งหลายทำ
ใจของพวกเธอ ก็นับวันจะสูงขึ้น..."

#หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
สาธุสาธุสาธุค่ะ 🌹🌹

19/11/2021

✨ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ✨
~~เพ็ญเดือน ๑๒ วันลอยกระทง~~

“...ธรรมะโดยพยัญชนะ แปลว่า ทรงผู้ปฏิบัติตามไว้มิให้ตกไปในที่ชั่ว
ว่าโดยอรรถ ได้แก่ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อให้เว้นความชั่ว แล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เกิดผลดี คือความสุขและความเจริญทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่น ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนกันและกัน ไม่เป็นไปเพื่อประหัตประหารล้างผลาญกัน เป็นไปเพื่อความรักหวังดีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันดี
.
เมื่อมากล่าวถึงธรรมแล้ว คนโดยมากมักจะเข้าใจผิดเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นของจำเป็นสำหรับคนแก่เฒ่าเข้าวัยชรา คนแก่เท่านั้นจึงควรหันเข้าหาธรรมะ ถ้ายังหนุ่มสาวยังไม่ควรหันเข้าหาธรรมะ
คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมักสำคัญผิดไปว่าธรรมะเป็นของคร่ำครึล้าสมัย ไร้แก่นสารใช้การไม่ได้ และไม่มีคุณประโยชน์แก่ตนเลย
.
แต่ความจริง ธรรมเป็นของจำเป็นแท้แก่คนทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกเพศทุกวัยแก่หมู่คณะ แก่ครอบครัว ตลอดถึงประเทศชาติในโลกนี้ ถ้าขาดธรรมเสียแล้วจะหาความร่มเย็นสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมิได้เลย
.
ข้อนี้จะเห็นได้ว่า นับจำเดิมแต่เริ่มปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของมารดา จนตราบถึงวันตาย ถ้าเราไม่ได้ธรรมะจากมารดาบิดาและคนอื่นบ้างแล้ว เราจะไม่มีชีวิตอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ก็ยาก ไม่มีความเจริญ กล่าวคือ เมื่อเริ่มปฏิสนธิขึ้นในครรภ์มารดา ถ้ามารดาขาดธรรมหรือขาดความเมตตากรุณา เห็นว่าการที่ทารกเกิดมาในครรภ์เป็นเหตุให้ตนต้องอับอายขายหน้า ท่านก็อาจจะไปจ้างแพทย์รีดหรือฉีดยาให้แท้งหรือตาย หรือเมื่อคลอดออกมาแล้วนำไปทิ้งหรือขุดหลุมฝังเสีย ไม่บำรุงเลี้ยงดู เราก็คงไม่มีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ การที่เราทุกคนไม่ตาย มีชีวิตอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมารดาบิดามีธรรม คือมีเมตตากรุณาต่อบุตร อุปการะบำรุงเลี้ยงดูในครอบครัว สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกัน ถ้าขาดธรรมแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ยืด ไม่มีความสงบสุข เช่นสามีขาดธรรมะ คือความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ไม่เห็นอกเห็นใจกัน ลืมคำมั่นสัญญาที่ว่ากันไว้ ประพฤตินอกใจภรรยา ไปมีภรรยาลับ ภรรยาเก็บ ภรรยาซุกซ่อน ไว้ที่โน่นบ้างที่นี่บ้าง ก็เป็นเหตุให้ภรรยาไม่พอใจ เสียอกเสียใจตัดพ้อต่อว่ากัน ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันหรือร้างหย่าเลิกกันก็มี
.
ส่วนภรรยาถ้าขาดธรรมะคือความซื่อตรง ประพฤตินอกใจ ไม่ปฏิบัติทะนุถนอมใจสามี แอบไปมีชู้ ก็เป็นเหตุให้สามีเสียใจ ก็ทำให้โกรธแค้นขุ่นเคืองทะเลาะวิวาทกัน ในที่สุดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกทางกันเดิน
.
นี้แสดงให้เห็นว่า แม้ในครอบครัวก็จำต้องมีธรรมะ ถ้าขาดธรรมะแล้วก็ไม่มีความร่มเย็นสงบสุข ชีวิตไม่ราบรื่นมีแต่ความขมขื่นเดือดร้อน ถ้าสามีภรรยาต่างคนมีสันโดษและยึดมั่นสันโดษด้วยกัน เช่นสามีที่มีภรรยาแล้วก็ยินดีในภรรยาของตน ไม่ประพฤตินอกใจ ไม่ยินดีในหญิงอื่นหรือภรรยาที่มีสามีแล้ว ก็ยินดีอยู่กับสามีของตน ไม่ประพฤตินอกใจ ไม่ไปยินดีในชายอื่น เมื่อไม่ประพฤตินอกใจกันแล้ว ความร่มเย็นสงบสุขในครอบครัวก็เกิดมี
.
เมื่อทุกครอบครัวมีความร่มเย็นสงบสุขเช่นนี้ ก็เป็นผลดีที่ทุกคนปรารถนาต่อกัน สันโดษ นี้แหละจะบันดาลให้ครอบครัวมีความร่มเย็นสงบสุข เพราะเหตุนี้สันโดษจึงมีคุณประโยชน์แก่ครอบครัว สันโดษเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองแก่ชุมนุมชนแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติเช่นนี้ เมื่อเกิดมีก็เป็นเครื่องบำบัดโรคคือความโลภได้อีก คนที่มีสันโดษย่อมมีความพอใจในของ ๆ ตน ไม่ละเมิดล่วงเกินแย่งชิงกรรมสิทธิ์ทรัพย์ของผู้อื่นและบำบัดโรคได้คือความโลภให้สงบระงับ”
.
ลิขิตธรรม #หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
คัดจากหนังสือ “ธรรมลี เศรษฐีธรรม” หลวงปู่ลี กุสลธโร
พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีธรรม โดยพระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
@jdluangta.poophadang
🌷☘🙇🙇🙇☘🌷
น้อมกราบหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า
🙏ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะ

✨ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ✨
~~เพ็ญเดือน ๑๒ วันลอยกระทง~~

“...ธรรมะโดยพยัญชนะ แปลว่า ทรงผู้ปฏิบัติตามไว้มิให้ตกไปในที่ชั่ว
ว่าโดยอรรถ ได้แก่ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อให้เว้นความชั่ว แล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เกิดผลดี คือความสุขและความเจริญทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่น ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนกันและกัน ไม่เป็นไปเพื่อประหัตประหารล้างผลาญกัน เป็นไปเพื่อความรักหวังดีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันดี
.
เมื่อมากล่าวถึงธรรมแล้ว คนโดยมากมักจะเข้าใจผิดเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นของจำเป็นสำหรับคนแก่เฒ่าเข้าวัยชรา คนแก่เท่านั้นจึงควรหันเข้าหาธรรมะ ถ้ายังหนุ่มสาวยังไม่ควรหันเข้าหาธรรมะ
คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมักสำคัญผิดไปว่าธรรมะเป็นของคร่ำครึล้าสมัย ไร้แก่นสารใช้การไม่ได้ และไม่มีคุณประโยชน์แก่ตนเลย
.
แต่ความจริง ธรรมเป็นของจำเป็นแท้แก่คนทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกเพศทุกวัยแก่หมู่คณะ แก่ครอบครัว ตลอดถึงประเทศชาติในโลกนี้ ถ้าขาดธรรมเสียแล้วจะหาความร่มเย็นสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมิได้เลย
.
ข้อนี้จะเห็นได้ว่า นับจำเดิมแต่เริ่มปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของมารดา จนตราบถึงวันตาย ถ้าเราไม่ได้ธรรมะจากมารดาบิดาและคนอื่นบ้างแล้ว เราจะไม่มีชีวิตอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ก็ยาก ไม่มีความเจริญ กล่าวคือ เมื่อเริ่มปฏิสนธิขึ้นในครรภ์มารดา ถ้ามารดาขาดธรรมหรือขาดความเมตตากรุณา เห็นว่าการที่ทารกเกิดมาในครรภ์เป็นเหตุให้ตนต้องอับอายขายหน้า ท่านก็อาจจะไปจ้างแพทย์รีดหรือฉีดยาให้แท้งหรือตาย หรือเมื่อคลอดออกมาแล้วนำไปทิ้งหรือขุดหลุมฝังเสีย ไม่บำรุงเลี้ยงดู เราก็คงไม่มีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ การที่เราทุกคนไม่ตาย มีชีวิตอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมารดาบิดามีธรรม คือมีเมตตากรุณาต่อบุตร อุปการะบำรุงเลี้ยงดูในครอบครัว สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกัน ถ้าขาดธรรมแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ยืด ไม่มีความสงบสุข เช่นสามีขาดธรรมะ คือความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ไม่เห็นอกเห็นใจกัน ลืมคำมั่นสัญญาที่ว่ากันไว้ ประพฤตินอกใจภรรยา ไปมีภรรยาลับ ภรรยาเก็บ ภรรยาซุกซ่อน ไว้ที่โน่นบ้างที่นี่บ้าง ก็เป็นเหตุให้ภรรยาไม่พอใจ เสียอกเสียใจตัดพ้อต่อว่ากัน ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันหรือร้างหย่าเลิกกันก็มี
.
ส่วนภรรยาถ้าขาดธรรมะคือความซื่อตรง ประพฤตินอกใจ ไม่ปฏิบัติทะนุถนอมใจสามี แอบไปมีชู้ ก็เป็นเหตุให้สามีเสียใจ ก็ทำให้โกรธแค้นขุ่นเคืองทะเลาะวิวาทกัน ในที่สุดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกทางกันเดิน
.
นี้แสดงให้เห็นว่า แม้ในครอบครัวก็จำต้องมีธรรมะ ถ้าขาดธรรมะแล้วก็ไม่มีความร่มเย็นสงบสุข ชีวิตไม่ราบรื่นมีแต่ความขมขื่นเดือดร้อน ถ้าสามีภรรยาต่างคนมีสันโดษและยึดมั่นสันโดษด้วยกัน เช่นสามีที่มีภรรยาแล้วก็ยินดีในภรรยาของตน ไม่ประพฤตินอกใจ ไม่ยินดีในหญิงอื่นหรือภรรยาที่มีสามีแล้ว ก็ยินดีอยู่กับสามีของตน ไม่ประพฤตินอกใจ ไม่ไปยินดีในชายอื่น เมื่อไม่ประพฤตินอกใจกันแล้ว ความร่มเย็นสงบสุขในครอบครัวก็เกิดมี
.
เมื่อทุกครอบครัวมีความร่มเย็นสงบสุขเช่นนี้ ก็เป็นผลดีที่ทุกคนปรารถนาต่อกัน สันโดษ นี้แหละจะบันดาลให้ครอบครัวมีความร่มเย็นสงบสุข เพราะเหตุนี้สันโดษจึงมีคุณประโยชน์แก่ครอบครัว สันโดษเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองแก่ชุมนุมชนแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติเช่นนี้ เมื่อเกิดมีก็เป็นเครื่องบำบัดโรคคือความโลภได้อีก คนที่มีสันโดษย่อมมีความพอใจในของ ๆ ตน ไม่ละเมิดล่วงเกินแย่งชิงกรรมสิทธิ์ทรัพย์ของผู้อื่นและบำบัดโรคได้คือความโลภให้สงบระงับ”
.
ลิขิตธรรม #หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
คัดจากหนังสือ “ธรรมลี เศรษฐีธรรม” หลวงปู่ลี กุสลธโร
พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีธรรม โดยพระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
@jdluangta.poophadang
🌷☘🙇🙇🙇☘🌷
น้อมกราบหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า
🙏ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะ

17/11/2021

"...ธาตุดินเป็นสมบัติของบิดา
ธาตุน้ำเป็นสมบัติของมารดาพวกเราไม่ใช่ของเรา
เดี๋ยวนี้เราใช้สมบัติของบิดามารดา
เพราะฉะนั้นผู้ใช้เป็น เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตน
ผู้ใช้ไม่เป็น เป็นบาปเป็นกรรม เป็นโทษ
ท่านจึงให้รักษา รักษาสมบัติของบิดามารดา ไม่ให้ทำความชั่วช้าเสียหาย
..ฆ่าสัตว์ ..
..ลักทรัพย์..
..ประพฤติผิดในกาม..
..พูดปดมดเท็จ..
..ดื่มสุราเมรัย..

ถ้าใครรักษาได้ แสดงว่ารักษาสมบัติของบิดามารดา ย่อมเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ตนทุกภพทุกชาติ..."

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ที่มา..เพจพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
สาธุสาธุสาธุค่ะ

"...ธาตุดินเป็นสมบัติของบิดา
ธาตุน้ำเป็นสมบัติของมารดาพวกเราไม่ใช่ของเรา
เดี๋ยวนี้เราใช้สมบัติของบิดามารดา
เพราะฉะนั้นผู้ใช้เป็น เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตน
ผู้ใช้ไม่เป็น เป็นบาปเป็นกรรม เป็นโทษ
ท่านจึงให้รักษา รักษาสมบัติของบิดามารดา ไม่ให้ทำความชั่วช้าเสียหาย
..ฆ่าสัตว์ ..
..ลักทรัพย์..
..ประพฤติผิดในกาม..
..พูดปดมดเท็จ..
..ดื่มสุราเมรัย..

ถ้าใครรักษาได้ แสดงว่ารักษาสมบัติของบิดามารดา ย่อมเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ตนทุกภพทุกชาติ..."

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ที่มา..เพจพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
สาธุสาธุสาธุค่ะ

Photos from วัดถ้ำขาม / Wat Tham Kham's post 14/11/2021

เรื่อง #บรรลุธรรมเพราะเสือ 🐅
เมตตาเล่าเรื่องโดย
#หลวงปู่ไม_อินทสิริ

มีศิษย์ของหลวงปู่มั่นรูปหนึ่ง ที่หลวงปู่ได้อยู่กับท่าน คือ #หลวงปู่อ่อน_ญาณสิริ สมัยก่อนนั้นหลวงปู่อ่อนท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เผอิญมีกิเลสเข้ามาทับถมจิตใจ ทำให้เกิดความลุ่มหลงไปใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เกิดจิตตกว่างั้นเถอะ...หลวงปู่มั่นรู้ !!

เมื่อท่านรู้ท่านก็ประกาศเลย วันนั้นเป็นวันที่พระฉันน้ำร้อนอยู่ พระที่เข้าไปอยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่ หลายสิบรูปที่ไปอยู่ด้วยกันในป่านี่ กำลังจะฉันน้ำร้อนนี่ หลวงปู่มั่นท่านประกาศเรียกชื่อออกมาเลย...

#พรรคพวกทั้งหลายท่านอ่อนนี่
#มันมาจากไหนมันจะกลับไปที่นั้น !!

ทั้งๆที่ไม่มีใครรู้ใครเห็น แต่หลวงปู่มั่นท่านรู้เห็น หลวงปู่อ่อนกำลังคิดเกี่ยวกับเพศตรงข้าม มีความยินดี...กำลังรักใคร่ พอใจในตัวเอง ทั้งๆที่ไม่เคยมีในจิตใจตัวเองมาก่อน พอหลวงปู่มั่นเอ่ยชื่อออกมา... ขาอ่อนเลยว่างั้นเถอะ อ่อนไปทั้งตัว

#มันต้องเอาเข้าไปในป่าดงดิบให้เสือมันกิน !!
#พรุ่งนี้เข้าไปส่งแต่เช้า!!(ลป.มั่นประกาศอีกรอบ)

มีญาติโยมและหลวงตาไปด้วยองค์หนึ่งไปด้วยกันแต่เช้ามืด สมัยนั้นหลวงปู่อ่อนเพิ่งจะ 5 พรรษา หลวงตาองค์นั้นได้ 3 พรรษา และเอาเครื่องมือ มีพวกมีด มีขวาน มีเลื่อย ห่างจากวัดประมาณ 20-30 กิโล เข้าไปในดงเสือ ต่างคนต่างตัดไม้เป็นลำๆต้นขนาดแขนขา ทำกุฎีขึ้นมา 2 หลังเล็กๆ

ปูพื้นนี่ก็เอาไม้เป็นลำนะ ไม่ได้เป็นแผ่นไม้กระดานแบบนี้นะ ประตู หน้าต่าง ฝาข้างก็ใช้ไม้เป็นลำ และทำพื้นให้สูง พอทำเสร็จตกเย็นชาวบ้านพระเณรก็กลับวัดหมด เหลือแต่หลวงปู่อ่อนและหลวงตาองค์หนึ่ง กุฎีห่างกันประมาณ 2-3 เส้น ทำทางจงกรมไว้ด้วย ทีนี้พอชาวบ้านพระเณรกลับวัดหมดแล้ว หลวงปู่อ่อนจะไปเดินจงกรม เสือมันร้องคำรามมาทุกทิศทุกทางเลย หลวงปู่อ่อนท่านนั่งอยู่บนกุฎี กุฎีมันเขย่าแล้ว สั่นหมดเพราะกลัวเสือ กลัวจนหาอะไรมาเปรียบไม่ได้

#อันนี้หลวงปู่อ่อนท่านเล่าให้หลวงปู่ฟังเองนะ
ด้วยความกลัวมากๆนี่แหละ พอ 1 ทุ่ม 2 ทุ่มนึกขึ้นมาได้ว่า...เราเองตั้งสัจจะไว้ ทุกวันเราต้องเดินจงกรมเสียก่อนจะนั่งสมาธิ ถ้าไม่เดินจงกรมเราจะไม่ได้นั่งสมาธิ จะเดินบนกุฎี กุฎีมันก็แคบๆกว้าง 1 วา ยาว 2 วาเท่านั้น คิดไปคิดมาเสือก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน เราเองก็เป็นมนุษย์ มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายก็เป็นเสือ มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือเรา เราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพระมีศีล 227 ข้อ

เรายังจะโง่กลัวเสืออยู่อีกหรอ ถ้างั้นเราจะต้องไปเดินจงกรม เราตั้งสัจจะเอาไว้แล้ว ถ้าเราเสียสัจจะก็เท่ากับว่าเราบวชมาในชาตินี้ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ตายเปล่าไม่ได้อะไรเลย เพราะเสียสัจจะ เพราะฉะนั้นเราต้องไปเดินจงกรม

ถ้าไปเดินจงกรมแล้วเสือมันมา...เราจะไม่วิ่งขึ้นกุฎีหรอ? เราเคยเดินเท่านั้นชั่วโมง เท่านี้ชั่วโมง เราตั้งสัจจะเอาไว้ ถ้าเสือมันมา เราจะไม่วิ่งขึ้นกุฎีหรอ?
ถ้ามันจะวิ่งขึ้นมาเราก็ต้องเอาไม้คัดข้างใน เรากระโดดลงหน้าต่าง ถ้าเสือมันมาก็วิ่งขึ้นไปไม่ได้ ให้เสือมันกินตายเลย ท่านก็เอาไม้คัดประตูไว้ข้างใน แบบว่าไม่มีความหวังแล้ว ถ้าเสือมาว่างั้นเถอะ ยอมให้เสือมันกินดีกว่าเสียสัจจะ

ท่านก็โดดลงหน้าต่าง ไปเดินจงกรม เสือมันก็ร้องมาทุกทิศทุกทาง ตอนแรกก็พุทโธๆๆ พอเสือมา วิ่งเอา
วิ่งกลับไปวิ่งกลับมาทางเดินจงกรมน่ะ ตายๆตายๆ อย่างเดียว เอาตายๆ จนสว่าง เสือมันก็ไม่มาแล้ว หมดแรงเลยเข้าไปนั่งใต้กุฎี เพราะมันขึ้นไม่ได้กุฎีนะ ทำไว้เฉยๆ ตั้งแต่มาอยู่

นั่งภาวนาอยู่นั้น เรามันโง่ เสือมันก็ไม่มา
มันมาแต่เสียง เราก็โง่หลอกตัวเองว่าเสือมันจะมากัดมากิน ขาดสติสัมปชัญญะ นี้แหละบวชเข้ามายังจะกลัวตายอยู่ เราจะไปกลัวตายทำไม เราเป็นผู้บริสุทธิ์ ตายเราก็ไม่ได้ตกไปสู่นรก ไปสู่สววรค์
เราชำระกิเลสได้เราก็เข้าปรินิพพาน เรามันบ้า จากนี้ไปเราจะไม่กลัวอีก พอค่ำมาก็กลัวอีก เป็นอยู่อย่างนั้น 3 วัน 3 คืนจนตั้งสติได้ กล้าตายเลย

ทีนี้พอวันที่ 3 จิตมันดิ่งเข้าสู่สมาธิ บรรลุธรรมในคืนนั้น พอท่านบรรลุธรรมแล้ว โอ้ย..ความสุขหาอะไรเปรียบไม่ได้มันรู้หมดในโลกอันนี้ แม้แต่ในธาตุขันธ์ตัวเอง ธาตุทั้ง 4 ขันธ์ทั้ง 5 กำหนดหลับตามันจะเห็นข้างใน ท่านเลยเข้าใจในเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คำว่าตรัสรู้นี่รู้ยังไง จิตของเราเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วมันรู้ รู้ภายในร่างกายสังขารเสียก่อน รู้ในธาตุทั้ง 4 ขันธ์ทั้ง 5

ขันธ์ 5 มีธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม มีอาการ 32 ทุกชิ้นส่วนท่านจะนับกระดูกทุกชิ้นส่วนได้ 300 กว่าชิ้นนี่น่ะ
นับทุกวันถ้านับไม่ครบ ท่านจะไม่ดำเนินสติไปอย่างอื่น พอรู้ภายในแล้วดำเนินสติไปอย่างอื่น มันจะมีญานคือความรู้แจ้ง ถ้าดูสวรรค์ก็จะเห็นแต่ละชั้นๆ รู้วาระจิตพวกเทพเทวดาแต่ละชั้นๆ สามารถพูดคุยกันได้ด้วยภาษาจิต ทั้งเมืองบาดาลหรือเมืองนรกทุกขุม ก็สามารถรู้หมด

อย่างที่ว่าเรารู้พระไตรปิกฎนี่ คือรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า ไปสอนความเอา สอนความคืออะไร...
"พูดตามหลังเอา เหมือนแม่สอนลูก" เหมือนนกแก้วนกขุนทอง แก้วจ้าๆ มันก็แก้วจ้าด้วย แก้วจ้ากินข้าวกับกล้วยน่ะ มันก็...แก้วจ้ากินข้าวกับกล้วยน่ะ นี้แหละสอนความได้เท่านั้น

แต่นี้หลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่ใช่อย่างนั้น ตรัสรู้ คือ รู้จริงเห็นจริง ได้ปฏิบัติจริง พอปฏิบัติถึงจุดนั้นเลยไปถึง 3 คืน เสือไม่รู้ไปไหน หายเงียบจากนั้นมา เสวยสุขอย่างเดียว เลยภาวนาอยู่นั้นอีก15วัน ไม่มีบ้านให้บิณฑบาตรนะ ไม่ได้ฉัน ถึงกลับออกมา...
พอกลับออกมาถึงเวลาตอนบ่ายสามโมง พระเณรกำลังฉันน้ำร้อน หลวงปู่ก็เข้าไปร่วม แต่ก่อนหน้านั้น 3 วัน หลวงปู่อ่อนก็เดินไปหาหลวงตาที่มาด้วยกันที่กุฎี ไม่รู้หนีไปไหนหายเงียบ สงสัยจะแอบหนีไปตอนกลางวัน

พอกลับถึงวัดพระเณรกำลังจะฉันน้ำร้อน
หลวงปู่มั่นท่านก็เป็นประธาน
หลวงปู่อ่อนก็เข้าไปกราบหลวงปู่มั่น พอกราบปุ๊บ
หลวงปู่มั่นก็เลยประกาศเสียงดังขึ้นมาเลยว่า...

#นี้ศิษย์ตถาคตมันต้องอย่างนี้!!
#พรรคพวกทั้งหลายต่อไปนี้ถ้าใครขัดข้องอะไรให้มาถามท่านอ่อนไม่ต้องมาถามผม!!

นี้ท่านประกาศความบริสุทธิ์ให้หลวงปู่อ่อนเลย
ท่านรู้...ท่านรู้ได้ยังไง นี้คือพระกรรมฐานที่ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริง

วันที่ 21/08/59
ถอดจากเทปพระธรรมเทศนาหลวงปู่ไม อินทสิริ
วัดป่าภูเขาหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ในงานผ้าป่ามหากุศลสบทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ถอดเทป/เรียบเรียง : นรินทร์ ศรีสุทธิ์
🙏ขอขอบคุณและขออนุโมทนาสาธุค่ะ

12/11/2021

วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

"รู้เท่าทันจิต มิใช่รู้ตามจิต"

" .. #กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต
พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต "จิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิต จิตจึงเศร้าหมอง"

#เมื่อจิตเห็นโทษของกิเลส
#สละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้ว
#จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์
นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาจิตเป็นตัวการของสิ่งทั้งปวง จิตเป็นตัวการของสิ่งทั้งปวงหมด
"#ท่านจึงให้สำรวมจิตรู้เท่าทันจิต"

พระพุทธศาสนาสอนให้เราสำรวมจิต "คือระวังจิต" เมื่อจิตมันจะคิดนึกอะไร ไม่ว่าดีหรือชั่วให้รู้ตัวอยู่เสมอ "ให้รู้เท่าทันมัน มิใช่รู้ตามจิต" รู้ตามจิตไม่มีวันจะตามทัน
#เมื่อรู้เท่าทันมันแล้วมันก็จะอยู่นิ่งเฉย
#ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่ง
#ไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคต
#อยู่เป็นกลางเฉย ๆ
#ไม่เป็นบุญเป็นบาป .. "

"เทสโกวาท ๑๐๐ ปี" บทที่ว่าด้วยเรื่องจิตใจ
#หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
กราบหลวงปู่ด้วยเกล้า 🙇🙇🙇☘🌹

วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

"รู้เท่าทันจิต มิใช่รู้ตามจิต"

" .. #กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต
พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต "จิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิต จิตจึงเศร้าหมอง"

#เมื่อจิตเห็นโทษของกิเลส
#สละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้ว
#จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์
นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาจิตเป็นตัวการของสิ่งทั้งปวง จิตเป็นตัวการของสิ่งทั้งปวงหมด
"#ท่านจึงให้สำรวมจิตรู้เท่าทันจิต"

พระพุทธศาสนาสอนให้เราสำรวมจิต "คือระวังจิต" เมื่อจิตมันจะคิดนึกอะไร ไม่ว่าดีหรือชั่วให้รู้ตัวอยู่เสมอ "ให้รู้เท่าทันมัน มิใช่รู้ตามจิต" รู้ตามจิตไม่มีวันจะตามทัน
#เมื่อรู้เท่าทันมันแล้วมันก็จะอยู่นิ่งเฉย
#ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่ง
#ไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคต
#อยู่เป็นกลางเฉย ๆ
#ไม่เป็นบุญเป็นบาป .. "

"เทสโกวาท ๑๐๐ ปี" บทที่ว่าด้วยเรื่องจิตใจ
#หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
กราบหลวงปู่ด้วยเกล้า 🙇🙇🙇☘🌹

07/11/2021

"...การจะทำบุญจะได้บุญมากหรือน้อย
ก็อยู่ที่ #เจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาด
ถ้าเราให้แก่คนยากจนมุ่งเพื่อความสงเคราะห์
ให้ผู้ทรงศีลทรงธรรม มุ่งเพื่อความบูชา
ให้แก่พระสงฆ์มุ่งเพื่อให้ผู้ที่ทำกิจเพื่อพระศาสนา
เจตนาของเราบริสุทธิ์ เมื่อทำบุญลงไปแล้ว ถึงแม้ว่าพระไม่ได้ฉัน ท่านเพียงแต่รับ #เราก็ได้บุญอย่างเต็มที่" แล้ว

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
น้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
🌻🌷สาธุสาธุสาธุค่ะ🌷🌻

"...การจะทำบุญจะได้บุญมากหรือน้อย
ก็อยู่ที่ #เจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาด
ถ้าเราให้แก่คนยากจนมุ่งเพื่อความสงเคราะห์
ให้ผู้ทรงศีลทรงธรรม มุ่งเพื่อความบูชา
ให้แก่พระสงฆ์มุ่งเพื่อให้ผู้ที่ทำกิจเพื่อพระศาสนา
เจตนาของเราบริสุทธิ์ เมื่อทำบุญลงไปแล้ว ถึงแม้ว่าพระไม่ได้ฉัน ท่านเพียงแต่รับ #เราก็ได้บุญอย่างเต็มที่" แล้ว

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
น้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
🌻🌷สาธุสาธุสาธุค่ะ🌷🌻

28/10/2021

จะอธิบายเรื่อง #อานิสงส์ของการทอดกฐิน ทำไมจึงได้อานิสงส์มาก ได้บุญมากเสียเหลือเกิน คนที่ทำบุญทอดกฐินนี้

การทานผ้าผ่อนท่อนสไบ เครื่องนุ่งห่ม เปลี่ยนผ้าให้แก่พระภิกษุนั้น อานิสงส์ที่จะได้ เกิดชาติใดภพใดย่อมได้มีร่างกายสวยงามหนึ่ง และได้ผ้าผ่อนท่อนสไบเครื่องนุ่งห่มไม่อดไม่อยาก

ทีนี้ถ้าเราทานบาตร ถ้าหากเราทำใหญ่ เกิดชาติใดภพใดจะเหมือนได้หม้อข้าวทิพย์ มีอาหารการกินบริบูรณ์ ไม่อดไม่อยากเหมือนกัน

นี่พูดถึงการที่เราทำเหมือนกับการบวชพระภิกษุองค์หนึ่ง

บุคคลใดพากันบริจาคทานมีดโกนและหินลับมีดโกน บุคคลนั้นจะได้สติปัญญาแก่กล้า เฉลียวฉลาดแหลมคม ถ้ามีดโกนนั้นปลงผมให้หมดจดสะอาด สติปัญญานั้นเองจะกำจัดกิเลสให้หมดให้สิ้นจากดวงใจนั้นในทางที่สุด ได้รับอานิสงส์

บุคคลทานด้ายทานเข็ม ก็เช่นกันจะเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแทงทะลุปรุโปร่งเข้าไปในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอานิสงส์

บัดนี้ บุคคลจะทานเตียงนอนหรือหมอนมุ้งก็ดีเป็นที่อยู่ที่นอน ก็เรียกว่าให้ได้ที่พักพาอาศัยที่อยู่ที่นอนเสื่อสาดอาสนะนั้น สะดวกสบายไปอยู่ที่ไหน เกิดชาติใดภพใดก็ดีก็ย่อมได้อานิสงส์สิ่งนั้น

บุคคลพากันทานเรื่องอาหารการกิน เกิดชาติใดภพใดก็จะได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีอาหารการกินสมบูรณ์ ไปเกิดอยู่ประเทศไหนแห่งหนตำบลใด ไม่อดไม่อยาก ไม่เขียมอาหารการกิน สมบูรณ์ ไม่ทุกข์ยากเหมือนอย่างบางประเทศที่เขาไม่ได้ทำบุญ เขาอดเขาอยากยากแค้นเหมือนอย่างที่เราพูดกันอยู่ ไม่ไปเกิดในสถานที่อย่างนั้น คนทำบุญเรื่องบริจาคทานอาหารการกินถวาย

บุคคลทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บมาร่วมกฐิน เกิดชาติใดภพใดจะเป็นผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายตั้งแต่เล็ก จนถึงหนุ่มสาว จนถึงเฒ่าแก่ ไม่ได้ไปโรงพยาบาลสักที ร่างกายจะมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่ตลอด เป็นอานิสงส์ของผลบุญ

บุคคลทานธูปทานเทียน ดอกไม้ก็ดีมาร่วมงานกฐิน เกิดชาติใดภพใดจะได้ดวงตาแจ่มใส หรือไฟฟ้าไฟฉายก็ตามแต่มาร่วมงานนั้น ก็เหมือนอย่างเดียวกัน จะทำให้ดวงตาสว่างไสว ตาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นอานิสงส์ของผลบุญ

บุคคลที่ทานจอบทานเสียมก็ดีเป็นเครื่องพัฒนาสิ่งของต่าง ๆ ก็ทำให้เรามีพื้นที่ มีสวนลำไย มีสวนลิ้นจี่ สวนอะไร หรือทำถนนหนทางด้วยจอบด้วยเสียมให้คนเดินไปมาอย่างสะดวกสบาย บุคคลนั้นก็จะได้อานิสงส์ เดินไปไหนก็ได้ทางเดินสะดวกสบาย สะอาดสะอ้านเป็นอานิสงส์ผลบุญ

บัดนี้บุคคลจะทานพระพุทธรูป มาร่วมในงานกฐิน บริจาคพระพุทธรูปเป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาไปตั้งไว้ที่ไหนให้คนสักการะกราบไหว้บูชา จะนำมาเป็นพลานิสงส์แก่บุคคลผู้บริจาคทานนั้น เกิดชาติใดภพใดจะเป็นคนรูปสวยสดงดงาม เป็นอานิสงส์ผลบุญอย่างหนึ่ง

อีกอย่างหนึ่งนั้นจะเป็นคนที่ชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าใกล้พระพุทธศาสนา เพราะเราเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้บนศาลาหรือบนวิหารโบสถ์ก็ดี บุคคลทั้งหลายมาจากจาตุรทิศทั้งสี่ เมื่อมามองเห็นแล้วว่าพระพุทธรูปสวยสดงดงาม น่ากราบไหว้น่าบูชา เขาก็พากันมาดอกไม้มาบูชา พากันมากราบมาไหว้ เขาก็ย่อมได้บุญได้กุศล เพราะตนเองนั้นบริจาคทานพระพุทธรูปเอาไว้ นี่ก็ชักจูงคนอื่นให้เข้าทำคุณงามความดี เข้าใกล้พระพุทธศาสนา

อานิสงส์อีกข้อหนึ่งก็ดี เกิดชาติใดภพใดจะได้พบพระพุทธศาสนา ได้พากันทำคุณงามความดีสืบต่อไป เป็นอานิสงส์ผลบุญผู้บริจาคทานพระพุทธรูป

หากบุคคลทานพัดลมเครื่องพัดวีก็ดี เกิดชาติใดภพใดไปอยู่ที่ไหนก็ย่อมได้รับความร่มเย็นเป็นสุข มีพัดมีวี อยู่สถานที่สบาย ไม่ร้อน เพราะเป็นสิ่งที่คลายร้อน

บุคคลทานน้ำบริจาคน้ำเอาไว้เป็นน้ำดื่มก็ดี น้ำอาบน้ำใช้ก็ดี เกิดชาติใดภพใดก็จะมีน้ำใช้น้ำอาบสะดวกสบาย ไปเกิดในสถานที่มีน้ำอย่างสมบูรณ์ จะไปบ้านใดเมืองใดเราหิวน้ำ ย่อมมีคนเอาน้ำมาต้อนรับเวลาเราไป เราไม่ต้องเรียกดื่ม เขาจะเอามาต้อนรับ เพราะด้วยอานิสงส์ผู้บริจาคทานเอาไว้

บุคคลใดให้นั่งล้อนั่งเกวียนก็ดี นั่งรถนั่งเรือก็ดี เกิดชาติใดภพใดจะมีรถมีเรือนั่งไปสะดวกสบาย เป็นอานิสงส์ผลบุญ ถ้าหากไปเกิดอยู่บนสวรรค์ อยู่ในหอปราสาทราชมณเฑียรก็ดี บุคคลนั้นจะมียานทิพย์ลอยไปที่โน่นที่นี่ต้อนรับ ตั้งแต่เริ่มบุคคลนั่นล่วงลับดับกายไปก็จะมียานทิพย์มาคอยลงมารับวิญญาณของบุคคลนั้นขึ้นไปสู่สุคติ อันนั้นเรียกว่าทานยานพาหนะ

ทีนี้บุคคลจะทานอะไรไว้บ้าง มีหลายสิ่งหลายอย่าง ถ้าอาหารการกินก็รวมหมดแล้ว พริกเขือเกลือปลาร้าอะไร กระเทียมอะไร ผักกาดอะไร เครื่องอาหารทั้งหลาย รวมหมด ก็ย่อมได้อานิสงส์ดังที่กล่าวมาให้ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีอาหารการกินสมบูรณ์

องค์กฐินมีบริวารหลายสิ่งหลายอย่าง ใครจะทานผ้าผืนเล็กผืนน้อย ผ้าเช็ดหน้าก็แล้วแต่ เอาหมอนมาร่วมก็แล้วแต่ ใครจะเอาอะไร เอาสมุดดินสออะไร หนังสือธรรมะ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เช่น สมุดดินสอ หนังสือธรรมะ ก็ให้อานิสงส์ เกิดชาติใดภพใด เราบริจาคเอาไว้ จะเป็นคนรู้จักเรียนรู้หนังสือและเขียนหนังสือได้

คนทานหนังสือธรรมะ บริจาคทาน เกิดชาติใดภพใดเป็นคนมีสติปัญญาว่องไว เฉลียวฉลาด เพราะคนอื่นเขาอ่านแล้วเขาก็ย่อมมีปัญญาเกิดขึ้น ก็สามารถจะทำตนเองให้พ้นจากกองทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาของตน เหมือนกับพระสารีบุตรท่านได้ทานพระไตรปิฎกเอาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมา เมื่อสมัยพุทธกาลจึงเป็นผู้มีปัญญารององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อานิสงส์

บัดนี้ บางคนก็ทานปัจจัยเงินทอง เรียกว่าเงินบริจาคร่วมกันในการทำกฐิน จะทำมากทำน้อยก็แล้วแต่ เราก็ทำได้ เราอย่าไปคิดว่าเราทำน้อยเราไม่ทำ เราจะทำ ๒๕ สตางค์ ๕๐ สตางค์ บาทนึง สองบาท ตามกำลังของตน ถ้าเราไม่มี เรามีสิ่งอื่นเราก็ทำสิ่งอื่น เราทำบุญนั้น อย่าไปรังเกียจกองบุญของตนเอง ไม่ต้องไปละอายคนอื่น เรามีน้อยเราก็ทำไปตามน้อย เราก็ย่อมได้อานิสงส์ไปตามกำลังของตนที่ทำ เรียกว่ามีความพอใจที่จะทำ นี่เรียกว่าเราสร้างความดี

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
๕ ตุลาคม ๒๕๓๓
🌼🍁🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🍁🌼

จะอธิบายเรื่อง #อานิสงส์ของการทอดกฐิน ทำไมจึงได้อานิสงส์มาก ได้บุญมากเสียเหลือเกิน คนที่ทำบุญทอดกฐินนี้

การทานผ้าผ่อนท่อนสไบ เครื่องนุ่งห่ม เปลี่ยนผ้าให้แก่พระภิกษุนั้น อานิสงส์ที่จะได้ เกิดชาติใดภพใดย่อมได้มีร่างกายสวยงามหนึ่ง และได้ผ้าผ่อนท่อนสไบเครื่องนุ่งห่มไม่อดไม่อยาก

ทีนี้ถ้าเราทานบาตร ถ้าหากเราทำใหญ่ เกิดชาติใดภพใดจะเหมือนได้หม้อข้าวทิพย์ มีอาหารการกินบริบูรณ์ ไม่อดไม่อยากเหมือนกัน

นี่พูดถึงการที่เราทำเหมือนกับการบวชพระภิกษุองค์หนึ่ง

บุคคลใดพากันบริจาคทานมีดโกนและหินลับมีดโกน บุคคลนั้นจะได้สติปัญญาแก่กล้า เฉลียวฉลาดแหลมคม ถ้ามีดโกนนั้นปลงผมให้หมดจดสะอาด สติปัญญานั้นเองจะกำจัดกิเลสให้หมดให้สิ้นจากดวงใจนั้นในทางที่สุด ได้รับอานิสงส์

บุคคลทานด้ายทานเข็ม ก็เช่นกันจะเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแทงทะลุปรุโปร่งเข้าไปในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอานิสงส์

บัดนี้ บุคคลจะทานเตียงนอนหรือหมอนมุ้งก็ดีเป็นที่อยู่ที่นอน ก็เรียกว่าให้ได้ที่พักพาอาศัยที่อยู่ที่นอนเสื่อสาดอาสนะนั้น สะดวกสบายไปอยู่ที่ไหน เกิดชาติใดภพใดก็ดีก็ย่อมได้อานิสงส์สิ่งนั้น

บุคคลพากันทานเรื่องอาหารการกิน เกิดชาติใดภพใดก็จะได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีอาหารการกินสมบูรณ์ ไปเกิดอยู่ประเทศไหนแห่งหนตำบลใด ไม่อดไม่อยาก ไม่เขียมอาหารการกิน สมบูรณ์ ไม่ทุกข์ยากเหมือนอย่างบางประเทศที่เขาไม่ได้ทำบุญ เขาอดเขาอยากยากแค้นเหมือนอย่างที่เราพูดกันอยู่ ไม่ไปเกิดในสถานที่อย่างนั้น คนทำบุญเรื่องบริจาคทานอาหารการกินถวาย

บุคคลทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บมาร่วมกฐิน เกิดชาติใดภพใดจะเป็นผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายตั้งแต่เล็ก จนถึงหนุ่มสาว จนถึงเฒ่าแก่ ไม่ได้ไปโรงพยาบาลสักที ร่างกายจะมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่ตลอด เป็นอานิสงส์ของผลบุญ

บุคคลทานธูปทานเทียน ดอกไม้ก็ดีมาร่วมงานกฐิน เกิดชาติใดภพใดจะได้ดวงตาแจ่มใส หรือไฟฟ้าไฟฉายก็ตามแต่มาร่วมงานนั้น ก็เหมือนอย่างเดียวกัน จะทำให้ดวงตาสว่างไสว ตาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นอานิสงส์ของผลบุญ

บุคคลที่ทานจอบทานเสียมก็ดีเป็นเครื่องพัฒนาสิ่งของต่าง ๆ ก็ทำให้เรามีพื้นที่ มีสวนลำไย มีสวนลิ้นจี่ สวนอะไร หรือทำถนนหนทางด้วยจอบด้วยเสียมให้คนเดินไปมาอย่างสะดวกสบาย บุคคลนั้นก็จะได้อานิสงส์ เดินไปไหนก็ได้ทางเดินสะดวกสบาย สะอาดสะอ้านเป็นอานิสงส์ผลบุญ

บัดนี้บุคคลจะทานพระพุทธรูป มาร่วมในงานกฐิน บริจาคพระพุทธรูปเป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาไปตั้งไว้ที่ไหนให้คนสักการะกราบไหว้บูชา จะนำมาเป็นพลานิสงส์แก่บุคคลผู้บริจาคทานนั้น เกิดชาติใดภพใดจะเป็นคนรูปสวยสดงดงาม เป็นอานิสงส์ผลบุญอย่างหนึ่ง

อีกอย่างหนึ่งนั้นจะเป็นคนที่ชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าใกล้พระพุทธศาสนา เพราะเราเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้บนศาลาหรือบนวิหารโบสถ์ก็ดี บุคคลทั้งหลายมาจากจาตุรทิศทั้งสี่ เมื่อมามองเห็นแล้วว่าพระพุทธรูปสวยสดงดงาม น่ากราบไหว้น่าบูชา เขาก็พากันมาดอกไม้มาบูชา พากันมากราบมาไหว้ เขาก็ย่อมได้บุญได้กุศล เพราะตนเองนั้นบริจาคทานพระพุทธรูปเอาไว้ นี่ก็ชักจูงคนอื่นให้เข้าทำคุณงามความดี เข้าใกล้พระพุทธศาสนา

อานิสงส์อีกข้อหนึ่งก็ดี เกิดชาติใดภพใดจะได้พบพระพุทธศาสนา ได้พากันทำคุณงามความดีสืบต่อไป เป็นอานิสงส์ผลบุญผู้บริจาคทานพระพุทธรูป

หากบุคคลทานพัดลมเครื่องพัดวีก็ดี เกิดชาติใดภพใดไปอยู่ที่ไหนก็ย่อมได้รับความร่มเย็นเป็นสุข มีพัดมีวี อยู่สถานที่สบาย ไม่ร้อน เพราะเป็นสิ่งที่คลายร้อน

บุคคลทานน้ำบริจาคน้ำเอาไว้เป็นน้ำดื่มก็ดี น้ำอาบน้ำใช้ก็ดี เกิดชาติใดภพใดก็จะมีน้ำใช้น้ำอาบสะดวกสบาย ไปเกิดในสถานที่มีน้ำอย่างสมบูรณ์ จะไปบ้านใดเมืองใดเราหิวน้ำ ย่อมมีคนเอาน้ำมาต้อนรับเวลาเราไป เราไม่ต้องเรียกดื่ม เขาจะเอามาต้อนรับ เพราะด้วยอานิสงส์ผู้บริจาคทานเอาไว้

บุคคลใดให้นั่งล้อนั่งเกวียนก็ดี นั่งรถนั่งเรือก็ดี เกิดชาติใดภพใดจะมีรถมีเรือนั่งไปสะดวกสบาย เป็นอานิสงส์ผลบุญ ถ้าหากไปเกิดอยู่บนสวรรค์ อยู่ในหอปราสาทราชมณเฑียรก็ดี บุคคลนั้นจะมียานทิพย์ลอยไปที่โน่นที่นี่ต้อนรับ ตั้งแต่เริ่มบุคคลนั่นล่วงลับดับกายไปก็จะมียานทิพย์มาคอยลงมารับวิญญาณของบุคคลนั้นขึ้นไปสู่สุคติ อันนั้นเรียกว่าทานยานพาหนะ

ทีนี้บุคคลจะทานอะไรไว้บ้าง มีหลายสิ่งหลายอย่าง ถ้าอาหารการกินก็รวมหมดแล้ว พริกเขือเกลือปลาร้าอะไร กระเทียมอะไร ผักกาดอะไร เครื่องอาหารทั้งหลาย รวมหมด ก็ย่อมได้อานิสงส์ดังที่กล่าวมาให้ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีอาหารการกินสมบูรณ์

องค์กฐินมีบริวารหลายสิ่งหลายอย่าง ใครจะทานผ้าผืนเล็กผืนน้อย ผ้าเช็ดหน้าก็แล้วแต่ เอาหมอนมาร่วมก็แล้วแต่ ใครจะเอาอะไร เอาสมุดดินสออะไร หนังสือธรรมะ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เช่น สมุดดินสอ หนังสือธรรมะ ก็ให้อานิสงส์ เกิดชาติใดภพใด เราบริจาคเอาไว้ จะเป็นคนรู้จักเรียนรู้หนังสือและเขียนหนังสือได้

คนทานหนังสือธรรมะ บริจาคทาน เกิดชาติใดภพใดเป็นคนมีสติปัญญาว่องไว เฉลียวฉลาด เพราะคนอื่นเขาอ่านแล้วเขาก็ย่อมมีปัญญาเกิดขึ้น ก็สามารถจะทำตนเองให้พ้นจากกองทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาของตน เหมือนกับพระสารีบุตรท่านได้ทานพระไตรปิฎกเอาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมา เมื่อสมัยพุทธกาลจึงเป็นผู้มีปัญญารององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อานิสงส์

บัดนี้ บางคนก็ทานปัจจัยเงินทอง เรียกว่าเงินบริจาคร่วมกันในการทำกฐิน จะทำมากทำน้อยก็แล้วแต่ เราก็ทำได้ เราอย่าไปคิดว่าเราทำน้อยเราไม่ทำ เราจะทำ ๒๕ สตางค์ ๕๐ สตางค์ บาทนึง สองบาท ตามกำลังของตน ถ้าเราไม่มี เรามีสิ่งอื่นเราก็ทำสิ่งอื่น เราทำบุญนั้น อย่าไปรังเกียจกองบุญของตนเอง ไม่ต้องไปละอายคนอื่น เรามีน้อยเราก็ทำไปตามน้อย เราก็ย่อมได้อานิสงส์ไปตามกำลังของตนที่ทำ เรียกว่ามีความพอใจที่จะทำ นี่เรียกว่าเราสร้างความดี

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
๕ ตุลาคม ๒๕๓๓
🌼🍁🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🍁🌼

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์  บนเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนครสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รอยพระบาทชัดเจนมีธรรมจักรกลางฝ่าเท้าเป็นหินทรายม...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
Sakhon Nakhon
47220
องค์กรศาสนา อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จั วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จั
ถนนเรืองสวัสดิ์
Sakhon Nakhon, 47000

วัดป่าจันทรังษี -บ้านโคกลาย วัดป่าจันทรังษี -บ้านโคกลาย
ซอย ใจผาสุข 3
Sakhon Nakhon, 47000

วัดพึ่งสร้างใหม่มาทำบุญกันเยอะๆๆนะครับ

พุทธเยาวชน พุทธเยาวชน
Sakhon Nakhon, 47000

ศึกษา เผยแผ่ คำสอนพระพุทธเจ้า

Wsjnw Wsjnw
Na Phiang
Sakhon Nakhon, 47230