กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความคิดเห็น

📣 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

☎ ๐๔๒-๙๗๐-๑๖๓

Facebook Fanpage : กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขออนุญาตประกาศครับ
ผมเจอบัตร ATM ที่ตู้กสิกรหน้ามอ ของใครทำหายติดต่อที่ผมนะครับ หรือโทรเบอร์ 0947368191
น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้มา #รับสมุดบัญชี ให้รีบมารับที่อาคาร 20 ห้องสวัสดิการนักศึกษา เวลา 15:00 น. #ด่วน #กยศ
ใจนางยิ่งกว่าไร สุดยอด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค่าเทอมถูกรึป่าวครับ
ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาติดต่องานกองทุนด่วน ครับ
1. นางสาวอาทิตยา สีดาเดช
2. นางสาวสุดารัตน์ ดาเพ็ง
มีใครที่พอจะรู้จักเจ้าของกระเป๋าตังใบนี้บ้างครับ
เก็บได้บริเวณ แถวๆหน้า ร้านบันเทิงเร็กเก้ เวลาประมาน 23.50 น. วันที่ 09. มี.ค. 61. ฝากแจ้งต่อด้วยนะครับ เพราะมีบัตรสำคัญเยอะเลยครับ
เมื่อวานผมได้ทำกระเป๋าตัง หล่นหายที่ใต้ตึก 13 กระเป๋าตังใบสีนำ้ตาล ท่านได๋พบเจอหรือเก็บได้รบกวนโทมาที่เบอนี้นะครับ 0930708563 ขอบคุณมากครับ
ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้พบเจ้าหน้าที่กองทุน ,#ด่วนน
อภิสิทธิ์ บับพาน
สุภัสตรา เเก้วพิลา
อนุญาตินะคะ เงินหนูหาย2000.บาทที่หอประชุม. มวก.
วันนี้ค่ะไปไปเซ็นกยศ. ใครพบเห็นแจ้งด้วยนะคะ. ขอบคุณค่ะ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึ?

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 01/09/2022

ขั้นตอนการกรอกใบเบิกเงินและการส่งใบเบิกเงิน
ภาคเรียนที่ 2/2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

01/09/2022
01/09/2022

ตารางค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใช้สำหรับประกอบการยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

31/08/2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ผู้กู้ยืมรายเลื่อนชั้น (ปี 2 3 4 และ 5) ที่มีความต้องการใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้ดำเนินการดังนี้
1. พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 มาติดต่อที่ห้องกองทุนฯ ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อตรวจสอบข้อมูล
2. เสร็จแล้วให้ไปติดต่ออรับใบเสร็จที่ห้องงานคลัง ชั้น 1 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. ติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. - 7 ก.ย. 65

แบบฟอร์มจิตอาสา 2565 (ประกอบการกู้ยืม 2566).pdf 30/08/2022

แบบฟอร์มจิตอาสา 2565 (ประกอบการกู้ยืม 2566).pdf

บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 (ประกอบการกู้ยืมปีการศึกษา 2566)
สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

https://drive.google.com/file/d/1vZG9i5_qc-Zu9bEByrhiaQf8xBuU2Ya8/view?usp=sharing

แบบฟอร์มจิตอาสา 2565 (ประกอบการกู้ยืม 2566).pdf

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 29/08/2022

ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565

25/08/2022

📌📌แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบการกู้ยืมปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
📌📌นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2566 ต้องทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 36 ชั่วโมง

22/08/2022

✍️✍️แจ้งผู้กู้ยืมที่มีความประสงค์กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต้องเป็นผู้ที่เคยกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2565 แล้ว)
📌📌เข้าระบบเพื่อยืนยันการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565 (ใช้งานระบบผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น) http://db.snru.ac.th/fund/login.php
📌📌ส่งเอกสารยืนยันการขอกู้ยืม ด้วยตนเอง ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
📌📌หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงาน/ฝึกสอน สามารถส่งเอกสารทางพัสดุ ในวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565
📌📌 ส่งถึง : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร 042970163

📄📄เอกสารแบบยืนยันขอกู้ยืม จำนวน 1 แผ่นเท่านั้น

📑📑กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรสน.

Photos from ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 16/08/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post

08/08/2022

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมและใบเบิกเงินกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

05/08/2022

ด่วน
แจ้งไปยังนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืม
ปีการศึกษา 2565
ประเภท 1. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้น
2. ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
3. รายใหม่
แต่ยังไม่เคยส่งเอกสาร ให้เข้ามาติดต่อกองทุนฯ อาคาร 20 มรสน.
ในวันที่ 5 ส.ค. 2565

02/08/2022

ชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอเชิญนักศึกษาร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรม กยศ.
ในโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2022
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 1 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรสน.
สำหรับนักศึกษาที่สมัคร 100 คนแรก จะได้รับกระเป๋าผ้าจากทางชมรมเป็นของที่ระลึก

01/08/2022

ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืม สำหรับรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 2565
สำหรับผู้กู้ยืมที่ส่งสัญญาวันนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งใบเบิกเงิน สามารถเอามาส่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับ

31/07/2022

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ เมื่อส่งสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือส่งใบเบิกเงิน
ระบบ กยศ.connect จะให้กรอกค่าเทอมฯ ให้ผู้กู้ยืมดูตารางค่าเทอมแล้วนำไปกรอกลงในระบบ
หมายเหตุ เป็นค่าเทอมที่บวกรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้ว

27/07/2022

ขั้นตอนการทำสัญญา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประเภท รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565
1.ขั้นตอนการกรอกสัญญา
- ให้กรอกสัญญาในระบบ กยศ.connect วันที่ 27-31 ก.ค. 65
2.ขั้นตอนการส่งสัญญา
วันที่ 1-2 ส.ค. 65
2.1 พิมพ์สัญญา จำนวน 6 แผ่น คนละ 2 ชุด (ห้ามลงชื่อในสัญญา)
2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 แผ่น (ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตร)
2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 1 แผ่น
กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2.4 ให้นำมาส่งที่ห้องกองทุนฯ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายเหตุ
1. ให้ใช้ลวดเสียบกระดาษ
2. ให้เตรียมซองพลาสติกใสในการใส่เอกสารสัญญา

3.ขั้นตอนการทำสัญญา
- วันที่ 1-2 ส.ค. 65
ผู้กู้ยืมที่บรรลุนิติภาวะแล้วทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ณ ห้องกองทุนฯ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- วันที่ 9 ส.ค. 65
ผู้กู้ยืมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่
(ผู้กู้ยืมพร้อมผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม ทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่) ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

24/07/2022

กองทุนฯขอความอนุเคราะห์​ตอบแบบสำรวจ​ความคาดหวังผ่านระบบออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqUoDnk9e5-yKkFIQo_TKn4yi8suLu5ojsVLsRL2o0IW6Gw/viewform

มรสน.ร่วมบริจาคโลหิต 07/07/2022

มรสน.ร่วมบริจาคโลหิต

7 ก.ค. 65 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และ รพ.ศูนย์สกลนคร รับบริจาคโลหิต ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 13 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 308 คน ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 123,200 ซีซี

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 04/07/2022

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้
ผู้กู้ยืม กยศ.ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับ

สำรวจความประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสก 30/06/2022

สำรวจความประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสก

🩸🩸ขอเชิญชวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 7 ก.ค. 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
📌📌รบกวนกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนยื่นความประสงค์บริจาคโลหิต
https://forms.gle/uZxHJJieCGr3JySy7
💉💉ผู้ที่บริจาคโลหิตผ่านนับเป็น 12 ชั่วโมงจิตอาสาสำหรับการกู้ยืม

สำรวจความประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสก

21/06/2022

ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ยืมฯร่วมบริจาคโลหิต
นับเป็น 12 ชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการยื่นกู้ยืมปีการศึกษา 2566

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 17/06/2022

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับสมุดบัญชีธนาคาร ที่ห้องกองทุนฯ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 17 และ 20 มิถุนายน 2565
ให้จำเลขที่เพื่อความสะดวกในการค้นหาสมุดบัญชี

14/06/2022

📢📢เร่งดำเนินการแนบเอกสารให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 มิ.ย. 2565
🟥🟥สาขาวิชาที่ยังไม่สามารถยื่นกู้ยืมในระบบ DSL ได้ จำนวน 11 สาขาวิชา(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5.สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.สาขาวิชาชีววิทยา
2.สาขาวิชาเคมี
3.สาขาวิชาฟิสิกส์
ให้ผู้กู้ยืมที่สังกัดสาขาวิชาเหล่านี้รอจนกว่าระบบจะเปิดให้ยื่นกู้ยืมได้

14/06/2022

📢📢เร่งดำเนินการแนบเอกสารให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 มิ.ย. 2565
🟥🟥สาขาวิชาที่ยังไม่สามารถยื่นกู้ยืมในระบบ DSL ได้ จำนวน 11 สาขาวิชา(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5.สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.สาขาวิชาชีววิทยา
2.สาขาวิชาเคมี
3.สาขาวิชาฟิสิกส์
ให้ผู้กู้ยืมที่สังกัดสาขาวิชาเหล่านี้รอจนกว่าระบบจะเปิดให้ยื่นกู้ยืมได้

07/06/2022

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์เปิดบัญชีธนาคารหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคารมาเป็นสาขาจังหวัดสกลนคร ให้มาดำเนินเปิดบัญชีในวันที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 - 12.00 น. ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 02/06/2022

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post

28/05/2022

กำหนดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ ประเภทรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำการศึกษา 2565
วันที่ 6-10 มิ.ย. 2565 ณ ห้องงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23/05/2022

📌📌นัดหมายประชุมชี้แจงการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประเภทรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
🔺🔺ในวันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 ห้อง 212
โดยให้เตรียมเอกสารแบบคำขอกู้ยืมมาด้วย
📍📍ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม https://drive.google.com/file/d/1qlsxod_Y_qbtw4Yzc-VSIOigPvdqQEXU/view?fbclid=IwAR1KFEoBBbb5utWczhd_zCFoLje68dq21UythQqfqnXjVt-HbJ-2xpbgqpY

28/04/2022

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 2565
🔴🔴ลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1qlsxod_Y_qbtw4Yzc-VSIOigPvdqQEXU/view?usp=sharing
🔔🔔ดาวน์โหลดใบปะหน้า http://db.snru.ac.th/fund/login.php

ติดตามข่าวสาร
กลุ่มหลัก https://www.facebook.com/groups/213865385316236
กลุ่มสำหรับปี 2565 https://www.facebook.com/groups/240008688254230

28/04/2022

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 2565
🔴🔴ลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1qlsxod_Y_qbtw4Yzc-VSIOigPvdqQEXU/view?usp=sharing
🔔🔔ดาวน์โหลดใบปะหน้า http://db.snru.ac.th/fund/login.php

ติดตามข่าวสาร
กลุ่มหลัก https://www.facebook.com/groups/213865385316236
กลุ่มสำหรับปี 2565 https://www.facebook.com/groups/240008688254230

Photos from งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 27/04/2022

Photos from งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 19/04/2022

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post

11/03/2022

เก็บตกส่งเอกสาร
แบบคำขอกู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565
(สำหรับนักศึกษารหัส 61 คบ. และ รหัส 62-64)

09/03/2022

หอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ทำการโอนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาคืนกับนักศึกษารายละเอียดดังแนบ

27/02/2022

📌📌ดาวน์โหลด (ใบปะหน้า)
คำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(สำหรับนักศึกษารุ่นพี่)
🔴🔴นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ให้รอฟังคำชี้แจงในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
📝📝http://db.snru.ac.th/fund/login.php

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 01/02/2022

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post

18/01/2022

💉💉ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 9"
👉👉ลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://forms.gle/6kEnaXwDiwGsbB7e7

17/01/2022

แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2565 ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 ชั่วโมง
2. ให้ผู้กู้ยืมเลือกเก็บชั่วโมงตามที่สนใจและสามารถปฏิบัติได้
3. ตารางรายละเอียด

17/01/2022

🎯🎯ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2565
📌📌https://drive.google.com/file/d/12s2kJiHA0jBPnkkXTxI980XvYPVn28Lq/view?usp=sharing
👉👉กำหนดวันส่งเอกสาร​https://www.facebook.com/107393466071060/posts/2634157653394616/

14/01/2022

เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
🎯รหัสนักศึกษา 61-64
📌สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนระดับชั้น
📌และรายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมมาเลย)
✍กำหนดการส่งเอกสารช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

12/01/2022
27/12/2021

เรื่องไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม 2/2564
สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้ว

01/11/2021

✍✍แจ้งดำเนินการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2564 (เฉพาะคนที่ผ่านการกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วเท่านั้น) รอบเก็บตก
ขั้นตอนที่ 1 https://www.facebook.com/media/set?vanity=fundsnru&set=a.2541651932645189
ขั้นตอนที่ 2 https://www.facebook.com/media/set?vanity=fundsnru&set=a.2545010585642657

25/10/2021

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการออม ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้เริ่มต้นออมเงินและรู้จักการวางแผนการเงินในระยะยาว

โดยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถนำส่งเงินออมเป็นรายเดือนเข้ากองทุน กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และสามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน
รายละเอียด​เพิ่มเติม​https://www.studentloan.or.th/th/news/1624346166

You can send a message directly to กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 15/10/2021

You can send a message directly to กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

You can send a message directly to กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 01/10/2021

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post

01/10/2021

👉👉👉ตารางค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
👉👉👉ใช้สำหรับประกอบการยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post 27/09/2021

Photos from กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร's post

เว็บไซต์

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakhon Nakhon
47000

Sakhon Nakhon บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
คนของใจ คนของใจ
Sakhon Nakhon

กลับมาอยู่คนเดียวอีกสักครั้งมันจะเป็นไรไป. :)

ชิวชิว มะลำมะลอย ชิวชิว มะลำมะลอย
Sakhon Nakhon, 47000

อารมณ์ชิวๆ ง่ายๆ เรื่อยๆ น่ารักๆ ขำๆ ไรก็ได้ ถั่วทีป ไม่ซีเรียสนะ

คนชอบหวย คนชอบหวย
นิติโย
Sakhon Nakhon, 47000

เลขเด็ด เลขล๊อก หวยดัง หวยคำชะโนด ตรวจหวย คนชอบหวย หวยจะออกอะไร เลขดัง หวยเต่างอย

สถานีวิทยุ909สกลนครFM94.75MHz สถานีวิทยุ909สกลนครFM94.75MHz
สกลนคร นครพนม
Sakhon Nakhon, 47000

รายการลูกทุ่งเราดิโอนิวส์

Foodstuffs Foodstuffs
Sakhon Nakhon, 47000

เครื่องสำอาง ผิวพรรณ ความงาม

อีลำยอง อีลำยอง
Sakhon Nakhon

ลำยองมาแล้ว ข่อยบ่ได้ติดเหล้า แต่ข่อยเซาบ่ได้!!

ตู้เสื้อผ้า chaaoeyyx ตู้เสื้อผ้า chaaoeyyx
456/7 หมู่1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
Sakhon Nakhon, 47000

งานกระสอบเกรดA งานแบรนด์เมกา/ญี่ปุ่น​/เกาหลี คัดเฉพาะของดี/ตำหนิแจ้งชัดเจน

sak0n.com สกลนคร Sakonnakhon sak0n.com สกลนคร Sakonnakhon
Sakhon Nakhon, 47000

Let's join us www.sak0n.com or www.facebook.com/sak0n

PA Sound Center - TPESound PA Sound Center - TPESound
330/2-3 Suk Kasem Road Muang
Sakhon Nakhon, 47000

>> บริษัท พีเอซาวด์เซนเตอร์ จำกัด จำหน่ายสินค้าระบบเสียงครบวงจรในราคาลดพิเศษสุด LINE ID: @tpesound

Sakon Nakhon Update Sakon Nakhon Update
Sakhon Nakhon, 47000

อัพเดทรวดเร็ว สกลนคร อัพเดท

BPJN. BPJN.
Sakhon Nakhon, 47000

กำลังใจ

รั้นลา shop รั้นลา shop
Sakhon Nakhon, 47110

ติดต่อสอบถามได้ค่ะ พร้อมส่งนะคะ��