Rayong Onsite Services

Rayong Onsite Services

ความคิดเห็น

เปิดบ้าน.. ช่างสา
เข้านี้ครึ้มนิดหน่อยครับ..
งานซ่อมส่งเครื่องมาไว้ได้ครับ.. คิวมากคิวน้อย.. รอหน่อยครับ..
** เครื่องมีอาการช้ามากๆ.. ส่งมาแก้ไขปัญหา..
โทร​ 0635164299
ยุคสมัยและสังคมเปลี่ยนไปมาก.. แต่ใจยังไม่เคยเปลี่ยน.. ช่างยังชอบวิถีแบบเดิมๆ.. การยอมรับในวิชาชีพ..ยกย่องช่าง..

** มาดู ห้างไอที ในวันนี้.. พอมีออนไลน์ หน้าร้านก็ไม่มีใครไป.. เฮ้อ..
ขอบคุณภาพประกอบ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยสมัคร แนะนำสมัคร

ลดค่าประปาภูมิภาค
https://register.pwa.co.th/welfare-register/

ลดค่าไฟฟ้า ภูมิภาค
https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมผู้มีบัตรฯ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการฯ) ดังกล่าวให้มากขึ้น ระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน) โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักการของมาตรการฯ ดังนี้
1. ค่าไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการของรัฐบาล โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเงื่อนไขว่า หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี

ดังนั้น ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตรฯ จะเป็นกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (จากเดิมสนับสนุนวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน)
สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ

2. ค่าน้ำประปา สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด (จากเดิมสนับสนุนวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด)
สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ

ทั้งนี้ ผู้มีบัตรฯ ต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปชำระเงินที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรฯ ในช่อง e-Money ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีบัตรฯ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้
ซื้อเครื่องมือสองมา เราก็รับซ่อมดูแล ตรวจสอบแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ให้ได้เข้าใจในสภาพเครื่อง
บ้านช่างสาเปิดทำการ เสาร์และอาทิตย์ หน้าร้านสาคอมพิวเตอร์ วัดโขดหิน เปิดบริการ จันทร์ถึงศุกร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หน้าเพจขอบคุณครับ
#ร้านซ่อมคอมมือสองระยอง
#ร้านซ่อมคอมระยอง
เว็บส่วนตัว กำลังตั้ง.. Web Server @ Rayong
เป็นเครื่อง Server ส่วนตัว เพื่อสมาชิก และงานบริการสังคม.. ต่างๆ
** ระบบ ปริ้นระยะไกล รีโมทไฟล์ระยะไกล.. และเครื่องเล่นออนไลน์..
** อนาคตจะปรับรูปแบบ เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์..
#เว็บระยองเพื่องานสังคม
ในสังคมออนไลน์​ มีผู้รู้มากเยอะจริงๆ.. แต่ละคนบ่งบอกความเป็นตัวตนของตนเองทั้งนั้น.. ไม่ได้อิงสิ่งที่ควรจะเป็น..
** อย่าไปถามหาคนผิด..
** ให้มีวินัยครับ.. มาก่อนจอดก่อน.. จะถอยหรือเดินหน้า.. แค่นี้
** วินัย​ไม่มี​ มารยาท​ก็ไม่เกิด..
** ใจเขาใจเรา.. ชลอรถดู.. เว้นระยะคันหน้า.. ในปั้มก็เหมือนที่จอดอื่นๆ.. ในห้างก็เช่นกัน.. นิสัยมันไม่ดีมันก็อ้างนึกไปนั่นไปนี่..
** จำไว้.. มาก่อนให้สิทธิเขาก่อน​ ครับแค่นี้.. นับคันหน้าคันหลัง.. จะวนมาไม่นับครับถือว่ามาทีหลังครับ..
ขอบคุณ​ภาพประกอบ
#ฝากไว้ให้คิด
ที่นี่ระยอง ยังไม่เคยได้ไปนะ.. ดูจาก Google เห็นว่ามีแหล่งน้ำ ตรงนี้
สระเก็บน้ำดิบทับมา ระยอง

เส้นทาง เข้าไป จากสาย 36 ตรงภาพประกอบ ถูกต้องไหมนะ...

ข้อมูลไม่ค่อยแน่นนักนะครับ ช่วยคอมเม้นมาได้ครับ

#ระยองวันนี้
ภาพนี้ ดูสวย ปัจุบัน จำนวนตึกยังไม่ครบตามนี้นะครับ..

คอนโดใหม่ใจกลางระยอง พร้อมการบริการที่แตกต่าง ตอบโจทย์ Lifestyle ที่เหมาะกับคุณ แยกเนินสำลี ...

คอนโดระยอง ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง | Origin Smart City Rayong

ขอบคุณภาพประกอบ
#ระยองวันนี้
ขอให้ทุกคน​หาย.. ใครติดโรค.. ติดต่อตามนี้
ตลาดแห่งใหม่ ริมคลองน้ำหู (สุขุมวิท 62) ใกล้ศาลาชุมชนหนองบัวแดง
รายละเอียด ยังไม่ทราบมากนัก..
#ระยองวันนี้
อัปเดต เรื่องความเปลี่ยนแปลงระยองบ้านเรา
** มีการปรับพื้นที่ ทุ่ง วัดโขดหิน ที่เป็นหนองน้ำหญ้าปกคลุม..
ข้อมูล ยังไม่ทราบนะครับ มีแค่ป้าย ห้ามจับปลา..... อิอิ

#ระยองวันนี้
ตัวอย่าง.. อาการที่พบบ่อย..
วินโดวส์​บู๊ต​ไม่ได้..

รับปริ้นงาน ฉายหนังกลางแปลง เต้นท์ บริการซ่อม-ลงโปรแกรม โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ ช่วยเหลือสังคม บริการฉายหนังกลางแปลง เต้นท์ เครื่องไฟ พานขันหมาก พับเหรียญโปรยทาน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรอกยายชา ตากวน ตลาดลาว มาบข่า นิคมพัฒนา ปลวกแดง บ่อวิน มาบยา ห้วยโป่ง คลองน้ำหู หนองน้ำเย็น เขาไผ่ ทับมา มาบชลูด ชากลูกหญ้า มาบตาพุด เนินพระ เมืองระยอง.

Photos from Rayong Onsite Services's post 21/09/2022

อัปเดต​ เรื่องค่าไฟ.. ดูภาพประกอบ
** ช่วงหลายวันมานี้​ มีการพูดถึงค่าไฟเพิ่มขึ้น.. อย่าไปโวยโดยไร้เหตุผล..
** หลักการ.. อยากให้ประหยัด.. เพราะต้นทุนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง.. ถ้าเราคิดว่าจะใช้เท่าเดิมมากเท่าเดิม.. ก็ต้องรับภาระไป..
** กลัวร้อน​ เปิดแอร์​เย็นฉ่ำ.. ก็นิ่งๆไว้ครับ.. มันต้องยอมรับค่าใช้จ่าย
** ใช้น้อย​ ก็ไม่ได้แพงตามที่บ่นกันนะครับ​ จงเข้าใจ
#ค่าไฟแพงขึ้นจริงไหม

Photos from Rayong Onsite Services's post 19/09/2022

นำความจริง มาเล่าสู่กันฟัง..
** จากครั้งก่อน เรื่องจุดกลับรถ หน้าโรงเรียนวัดโขดหิน ปิดเพื่อปรับปรุง..
ข้อมูล ก่อสร้างจุดกลับรถ ให้สามารถกลับรถได้ ฝั่งเดียว ย้ำว่า ฝั่งเดียวนะครับ คือฝั่งขาออกจากระยอง.. ฝั่งมาจากเนินสำลี ห้ามกลับรถนะครับ แนวทางเป็นแบบนั้น..
** แต่ความจริง ไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับ ดูแยก ตรงปากทาง สวน ป า ม ซิ ย้อนกัน ไม่รู้สึกผิดอะไร.. ทำไมตรงอื่นจะทำไม่ได้ ..
#ฝากไว้ให้คิด
จะออกแบบ จะห้ามต้องนึกถึงความเป็นจริง ห้ามได้หรือไม่?

18/09/2022

ข้อมูล.. เพื่อใช้คาดการณ์.. ดีครับ

เตรียมพร้อมครับอีก 10 นาทีขึ้นฝั่งทางสัตหีบพัทยาแหลมฉบังทางเมืองใหม่มาบตาพุดปลวกแดงนิคมน่าจะประมาณ 30 นาทีทางบ้านค่ายประมาณ 19:00 น ครับ

Photos from Rayong Onsite Services's post 18/09/2022

อยากรู้​ ก็ซื้อมาลองใช้
** สเปรย์ฉีดกันรั่วซึม​ มันน่าทึ่งมาก.. เมื่อเห็นในโฆษณา..
** ซื้อมาใช้​ มันตรงปก​ ดูทรงแล้ว​ ดีใช้งานได้ดี.. ไม่หลอกตา..
** ใช้ได้นานไหม.. ไม่แน่ใจ..
รอยรั่วต่างๆ​ แค่ฉีด.. ละลาย​อุดรอยรั่วได้รวดเร็ว..
#ใช้ได้จริงไหมนะ
#บ้านช่างสาระยอง

Photos from Rayong Onsite Services's post 18/09/2022

สวัสดี วันอาทิตย์
** วันนี้ Admin สาธิตเซ็นเซอร์แจ้งเตือนน้ำท่วมบ้าน สามารถติดตั้งตำแหน่งไหนของบ้านก็ได้ จากระยะความสูงจากพื้นหรือแตะใกล้พื้นก็ได้เมื่อมีน้ำมาสัมผัสสายเซ็นเซอร์ ก็จะมีการแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์มือถือให้ทราบว่ามีน้ำขึ้นถึงระดับที่จะท่วมบ้านแล้ว
#ระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมบ้าน

17/09/2022

งานตรวจสอบเครื่อง Desktop PC เช็คเมนบอร์ดและอุปกรณ์อื่นๆ
รับซ่อมคอมพิวเตอร์ Notebook Printer ระบบกล้องวงจรปิด รับกู้ข้อมูลอันดับ 1 ในภาคตะวันออก และอีกหนึ่งบริการชุมชน นักเรียนปริ้นงานฟรี ที่บ้านช่างสาตามพิกัดปักหมุด
#ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ระยอง

17/09/2022

วันนี้สภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนสามารถส่งเครื่องมาซ่อมได้ตามสะดวกครับโทรนัดหมาย​ 0635164299​ ก่อนทุกครั้งครับผม
ตัวอย่าง​การกู้ข้อมูล​ ด้วยคำสั่งพื้นฐาน.. เป็น​แนวทาง​ในการประเมิน..
#รับกู้ข้อมูล

16/09/2022

รับกู้ข้อมูล​ อย่ารื้อ​ อย่าลอง​ นำส่งทันที.. ถ้าคิดจะกู้.. ตามนั้น

รับกู้ข้อมูลระยองและภาคตะวันออก ศูนย์กู้ข้อมูลแบบไม่ใช่ห้องแลปที่ความแม่นยำสูง​ นำส่งทันทีเมื่อต้องการกู้หรือพบว่าเสียหาย
#รับกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์

16/09/2022

การลงทุนวันนี้​ ราคาทอง​ลดลง
ซื้อเก็บออมไว้ได้นะครับ.
#การลงทุนมีความเสี่ยง

15/09/2022

งานแก้ไขโปรแกรมใช้งานไม่ได้แก้ไขตามอาการนะครับ
** ถ้าอยากสมบูรณ์แบบต้องทำใหม่ทั้งหมดวางระบบตามรูปแบบที่ถูกพัฒนาสำหรับใช้งานระยะยาวแก้ไขติดตามหลังการขายได้
** แล้วแต่จะ.. เลือกนะครับ..
#รับลงโปรแกรมโน๊ตบุ๊ค

Photos from Rayong Onsite Services's post 15/09/2022

ตัวอย่าง​ การเซ็ตอัปเครื่อง​ ที่ไม่ค่อยได้มาตรฐาน.. มักพบเครื่องที่ซื้อในห้าง.. ร้านเงินผ่อนต่างๆ..
อะไรบ้าง​ โปรแกรมไม่มาตรฐาน​ การจัดการไดร์ไม่มาตรฐาน​ มีไดร์เดียว​เลย​ ล่มเสีย​ งานหาย​ การป้องกันไวรัสไม่มีประสิทธิภาพ​ แต่นั่นละคนใช้ไม่ค่อยรู้.. คนทำให้ก็ทำไปงั้นๆ..
จะรู้ก็ต่อเมื่อ.. พบช่างที่มีประสบการณ์
#ร้านลงโปรแกรมมาตรฐาน

15/09/2022

บริการจัดฉายหนังกลางแปลง​ ในงานพิธีต่างๆ
ติดต่อ​ 0894024709

ไปดูหนังกลางแปลงกัน.. สำนักกะบาก มาบตาพุด ระยอง.. เจ้าภาพใจดี จัดหนังมาฉาย.. ท้าลม ท้าฝน..
พิกัด คร่าวๆ https://goo.gl/maps/o4wnUmEYuaKZfVGT8
ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
สนใจ อุดหนุน พวกเราได้ครับ ฉายในงานต่างๆ โทร 089 402 4709
** คืนนี้ **
#หนังกลางแปลงระยอง

14/09/2022

15/9/65 01.30น.​มีฝนตกลงมาเพิ่ม
เช้านี้​ ท้องฟ้า​แจ่มใส​ ไม่มีฝน.. ดีต่อใจ..
#ระยองวันนี้

Photos from Rayong Onsite Services's post 14/09/2022

ชี้เป้า จุดรับบริจาค ช่วยเหลือ ถุงทราย หลังห้างแหลมทอง ถนน ค.2
พิกัด https://goo.gl/maps/7XRxQFL39Cts3WuU7
ปักมุดไว้เลย ครับ โซน หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ ท่วมเยอะแล้ว..
** ที่จอดรถ น้อยนะครับ อาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนัก
อัปเดต 14/9/65 13.00 น.
** ข้อมูล เพิ่มเติม เทศบาลตำบลทับมา เปิดให้บริการกระสอบทราย
อยู่ที่ : หน้าแม๊กโคร ระยอง พิกัด https://goo.gl/maps/UkTin5WYEGmtcFRC7

14/09/2022

แจ้งให้ทราบ แจ้งเตือน
วันที่ 14/9/65 อัปเดต 9.00 น. น้ำท่วมถนน ปิดการจราจร สาย 36 หน้าวัดทับมา ตรงคลอง น้ำขึ้นสูง..
อัปเดต​ 15/9/65 น้ำเริ่มลดลง​ รถเล็ก​เริ่มผ่านได้.​ และตรงช่วงใกล้แยกสมเด็จ​ย่า​ ก็ลดลงเช่นกัน
พิกัด ขาเข้าระยอง https://goo.gl/maps/u8qhH4S6Mp2tsj1R8
พิกัด ขาออกจากระยอง https://goo.gl/maps/xbnyiZgVdHi9JYuRA

13/09/2022

เมฆโลกร้อน | "สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว" สัญญาณเตือนจาก "โลกร้อน" | Thai PBS Solutions

ธรรมชาติ​เปลี่ยนไป.. ต้องพร้อมรับผล

13/09/2022

มาบตาพุดและทับมา เตรียมรับน้ำก้อนใหม่นะครับ
มาบตาพุด น้ำท่วมบางจุดแล้ว..
13/9/65 16.00 น.
แจ้งเพื่อทราบ

13/09/2022

รถติดขัดจำนวนมากนะครับจากแยกไฟแดงมาบตาพุดมุ่งหน้าระยองเลี่ยงได้เลี่ยงครับผม
อัปเดต​ 16.00 น.

11/09/2022

ขณะนี้.. เที่ยงคืน​ ฝนตกหนัก
12/9/65 ตัวอย่างระบบแจ้งเตือนน้ำท่วม​ น้ำสูงลานจอดรถ​ บ้าน​ อาคาร​ สวน.. ตัวอย่างเร็วๆนี้​ เพื่อประโยชน์​ของพี่น้องประชาชน.. ปัญหา​คือไม่มีการแจ้งเตือน.. น้ำสูงน้ำท่วม... แบบทันที
ต้องพัฒนา​กันต่อไป..
#ระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมสูง

10/09/2022

ตัวอย่าง อาการเสีย write protected ของ Flash Drive ยี่ห้ดัง ของใหม่ใช้ไม่ถึง 10 ครั้ง.. เสีย ระดับชิฟ กู้ข้อมูลไม่ได้นะครับ.. ชิฟไม่ตอบสนองแล้ว..
** หน่วยหนังกลางแปลงใช้กันเยอะ ยี่ห้อนี้..
#รับกู้ข้อมูล

10/09/2022

ระบบเตือนน้ำสูงก่อนท่วม..
** เห็นน้ำท่วมแล้วก็น่าเห็นใจกับชาวบ้าน Admin จะทำระบบแจ้งเตือนระดับน้ำแบบง่ายและแบบ Smart ให้รู้ระดับน้ำของบ้านแต่ละที่เพื่อเตือนเวลานอนหลับ
** คอยติดตามตัวอย่าง​ อย่างง่าย..
เมื่อน้ำสูงพอๆกับพื้นบ้านให้ส่งเสียงเตือน.. เพื่อคนนอนหลับกลางคืน.. จะได้ตื่นมารับมือ..
ขอบคุณ​ภาพประกอบ​ เป็นแบบ​ Smart​
#ระบบเตือนน้ำท่วมแบบง่าย

10/09/2022

เย็นนี้​ 10/9/65 เวลา​ 17.56
บ้านช่างสา​ มาบตาพุด​ ระยอง
ฝนตก​ แฉะฉ่ำ.. กันต่อไป
ไม่ท่วม.. แค่มีขังนิดหน่อย.. รอระบาย..
** มีอะไร​ จะอัปเดตให้ทราบครับ.. ญาติพี่น้อง​ทุกท่าน..
#บ้านช่างสาระยอง

Photos from Rayong Onsite Services's post 10/09/2022

สินค้า​ อยากรู้ว่าจริงไหม
ต้องลงทุน​ ซื้อเพื่อเรียนรู้
น้ำยาปรับสภาพสนิม​ หยุดสนิม.. ลองใช้งานทาไปทามา.. ทิ้งไว้.. ต้องดูผลในระยะยาวๆ.. ว่าเป็นไง..
ในเบื้องต้น.. สีสนิมก็เปียกเป็นสีตามภาพ.. หยุดสนิมได้จริงไหมค่อยว่ากัน..

10/09/2022

สวัสดีวันฟ้า​ครึ้ม​ เมฆปกคลุม
พิกัด​ บ้านช่างสาระยอง
ส่งเครื่องซ่อม​ โทร​ 0635164299​ ช่าง​สา
#รับลงโปรแกรม

07/09/2022

เข้าซื้อออมไว้ได้.. ทองนะไม่ใช่เหรียญ​ คริปโต..
การลงทุนวันนี้​ 7/9/65
#การลงทุนมีความเสี่ยง

Photos from Rayong Onsite Services's post 05/09/2022

อัปเดต จุดน้ำท่วมถนน บ่อย ปี 65
คร่าวๆ จุดนิยม..
** แนวคิด ระบบแจ้งเตือน ไปยังมือถือ เสียงตามสาย.. ใช้ให้เป็นประโยชน์..
ไม่ใช่ต่างคน ต่างโพส แชร์กันเอง.. ควรจะมีส่วนกลาง ที่ไม่ต้องแชร์ แต่รู้ทุกคน ถ้าเปิดอ่าน เด้งเตือน..
เอาละ ตรงไหนบ้างนะ.. ท่วมบ่อย
#จุดน้ำท่วมถนนระยองบ่อย

05/09/2022

บางอย่าง มันก็เกินไป นะ ท่านๆ ผู้มีอำนาจ..
ถามว่า ย้อนศร เมา ขับขี่หวาดเสียว ซิ่ง จอมปาด จอมแทรก กับ อันตรายจากการนั่งแคป แบบไหน ท่านคิดว่าไม่ปลอดภัยและควรตรวจ จับ บ่อยๆ.. กว่า
ฝากไว้ให้ท่านคิด..
ขอบคุณภาพประกอบ..

05/09/2022

ระยองวันนี้มีฝนตกต่อเนื่อง​ พบกับเหตุการณ์เดิมๆน้ำรอระบายน้ำท่วมถนน
** รถติดขณะนี้ขาเข้ามาบตาพุดติดพอสมควรครับผม

Photos from เทศบาลนครระยอง's post 04/09/2022

ดีงาม​ พระรามเก้า.. สุดจัด

Photos from Rayong Onsite Services's post 04/09/2022

ปิดการเตือน หม้อแปลงสายชาร์จ​กำลังไฟไม่เหมาะสม.. ไม่ได้ตามระบุไว้.. โน๊ต​บุ๊ค

04/09/2022

อัพเดทงานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และอื่นๆ
พิกัด​ สาขา​บ้าน​ช่าง​สา​ ซอยต้นยาง​ ถนนคลองน้ำหู​ (ติดหมู่บ้านลลันตา) หนองน้ำเย็น​ ซอย​ 4​ อ่านวันเวลาทำการ​ หน้าเพจก่อนนะครับ..
#รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค​ #รับกู้ข้อมูล

04/09/2022

วันนี้วันอาทิตย์ที่​ 4 กันยายน​ 65 ระยองบ้านช่างสา​ มีฝนตกฟ้าคะนองลงมาพอสมควรน้ำไหลหลาก
** ฟ้าค่อนข้างแรง​ ฝนค่อนข้าง​เยอะ​ ลมไม่แรงนัก.. ที่ลุ่ม​ขนของขึ้นที่สูงไว้..
#ระยองวันนี้

04/09/2022

บริการซ่อมคอมนอกสถานที่ระยอง

ลูกค้าประจำ​ นัดคลีนนิ่ง.. เครื่องคอมพิวเตอร์.. ขอบคุณ​มากๆ​ครับ..
โทร​ 0635164299​ ช่าง​สา​
งานซ่อมภายในร้าน​ ติดต่อ​ 0946727766​ ครับ..
#รับซ่อมคอมนอกสถานที่

04/09/2022

ล้างแอร์ระยอง​ คลองน้ำหู​ กรอกยายชา​ ตากวน​ มาบตาพุด​ เนินพระ​ วัดโขดหิน​ หนองน้ำเย็น..

งานล้างแอร์​ เป็นอีกหนึ่งงานบริการ​ ของเรา..
** เรารับงานเพื่อเพื่อนช่างหลายอาชีพ.. มิใช่เราทำได้ทุกอย่างนะ.. เราสนับสนุนซึ่งกันและกัน.. ใช้บริการเรา.. เราก็ส่งงานตามความถนัดแต่ละทีม.. เราไม่ได้รับงานเยอะ.. แล้วจะรวยไปคนเดียว.. เราเลี้ยงช่างให้พออยู่ได้ทุกๆคน..
ขอบคุณ​ที่ให้การสนับสนุน
เงินที่จ้างร้านผม.. ได้ทั่วถึงช่างอีกหลายคน.. ช่างอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ครับ..

Photos from สาคอมพิวเตอร์'s post 02/09/2022

ประสบการณ์​ใหม่​ ที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น
วิชาการ​แบบนี้ไม่ได้หาได้ทั่วไปนะครับ..
มีไม่รู้อีกเพียบ.. BITLOCKER

02/09/2022

ขอบคุณ​ลูกค้า​ ที่น่ารัก​ ทุกท่าน

งานซ่อมหน้าร้านวันนี้คึกคักพอสมควรนัดหมายแจ้งซ่อมโทรหรือส่งข้อความที่เพจร้านสาคอมพิวเตอร์ได้ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกมีบริการทั้ง 2 สาขาวันเวลาต่างกัน
โทร​ 0635164299​ ช่าง​สา

Photos from Rayong Onsite Services's post 01/09/2022

งานกู้​ข้อมูล​ และกู้ระบบ​ Windows​ ได้ด้วย.. สุดจริง..
ฮาร์ดดิสก์​ BAD​
ต้องคืนสภาพโครงสร้างพาติชั่น​ให้ได้ ทำให้ดิสก์​เริ่มอ่าน.. แล้วดึงข้อมูล​ออก..
ค่าใช้จ่าย​ อาจแพงมากสำหรับงานที่ต้องการรันโปรแกรมเฉพาะทาง...
#รับกู้ข้อมูล

01/09/2022

** หาดทรายสวย.. ทรายเนียนนุ่ม.. น่าเป็นแหล่งท่องเทียวแบบอุตสาหกรรม.. ผสม
งบปรับปรุง​ชายหาดสักหน่อยนะ.. จัดระเบียบบ้านร้านค้า.. แจ่มเลย..
** ยิ่งทำลาน.. กิจกรรมพื้นที่สัก​ 2ไร่​ คนในพื้นที่คงได้ประโยชน์..มิใช่น้อย อิอิ
#ทะเลตากวนระยองฮิ

01/09/2022

บริการให้เช่าเต็นท์อีก 1 บริการ​ จาก​ สมโภชเต็นท์ระยอง​ โทร​ 0894024709
#เช่าเต้นท์ระยอง

31/08/2022

บริการ รับกู้ข้อมูล ส่งด่วน อย่าผ่านร้านอื่นๆ.. ที่ไม่ใช่ร้านกู้ข้อมูล..
งานกู้ มี 2 ระดับ กู้ทั่วไป และก็ห้อง Lab
สาขาระยอง กู้ทั่วไปเท่านั้น.. ราคาถูกกว่า 50% ของ ศูนย์กู้ข้อมูลใหญ่..

งานกู้​ข้อมูล.. อย่าปล่อย​ผ่านนำเครื่องส่งซ่อมบำรุง.. บ่อยๆนะครับ.. ที่นี่จะบอกได้..
** งานกู้ข้อมูล.. ต้องไม่รีบด่วน.. นะครับ​ เพราะมีขั้นตอนหลายอย่าง..
#รับกู้ข้อมูล​ #กู้ข้อมูลระยอง

Photos from Rayong Onsite Services's post 29/08/2022

การลงทุน
วันนี้ เช้านี้.. มีผลจากการเทขายทองออก ทำให้ราคาต่ำ.. ซื้อไว้นะครับ (แนะนำ)
ค่ำนี้ แรงบวก ขึ้นมาเรียบร้อย ถ้าเข้าซื้อไว้ กำไรทันที.. (ทอง)
** การลงทุนมีความเสี่ยง เสี่ยงน้อย ถือทองคำไว้นะครับ..
** ราคาเงินบาท ก็น่าโอนเงิน US มานะครับ สูงปรี๊ด...
#การลงทุนวันนี้

Photos from Social Rayong โซเชี่ยล ระยอง's post 27/08/2022

แวะไปอุดหนุน​กันได้​ครับ..
สนามกีฬา​กลาง​จังหวัด​ระยอง

Photos from Rayong Onsite Services's post 27/08/2022

ประมาณ​ 9โมง​ รถติด.. ขาเข้าระยอง​ ก่อนถึงแยกมาบข่า..ติด ยาวพอสมควร

27/08/2022

วันเสาร์​ อาทิตย์​ 27-28
ช่างติดภาระ​กิจ​นอกพื้นที่​นะครับ.. โทรสอบถาม​ 0635164299​ ช่างสา

26/08/2022

แนวคิดนี้ดี​ เข้าถึงง่ายทุกระดับ.. ชนชั้น..
** สนับสนุนครับ​ อยากกินทุเรียน.. กดซื้อผ่านตู้ได้เลย.. ไม่จำเป็นต้องซื้อแพง
แจ่มจริง.. ทำให้ทั่วไทยไปเลย..
ขอบคุณ​ที่มา​ https://s.ch7.com/590747

26/08/2022

ระบบเว็บแสดงโปสเตอร์​หนังกลางแปลง​ จัดทำโดย ช่างสา

หนังตึก หนังต่างประเทศใหม่ พร้อมฉายเร็วๆ นี้
จองคิวฉายได้เลย.. สอบถามราคาแอดมิน
จำนวน 4 เรื่อง ปี 2022
1) Top Gun : Maverick / ท็อปกัน มาเวอริค
2) Jurassic World Dominion / จูราสิค เวิลด์ ทวงคืนอาณาจักร ออก
3) Sonic The Hedgehog 2 / โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก 2
4) Minions 2 : The Rise Of Gru
------------------------------------------------------
จองคิวฉาย โทร 089 402 4709 สมโภชน์ ภาพยนตร์
สนใจลิขสิทธิ์หนังตึก สอบถามทางกล่องข้อความได้เลยครับ..
** การทดสอบไฟล์หนัง ติดตาม อัปเดต ไว้ได้เลยครับ
#หนังกลางแปลงระยอง #ลิขสิทธิ์หนังตึก #ราคาลิขสิทธิ์หนังตึก

26/08/2022

อัปเดต ถนน ระยองฮิ
** ช่วงแยกเนินสำลี หน้าโรงเรียนวัดโขดหิน แยกบาสพาสขนส่ง ระยอง..
** เมื่อไม่นานมานี้ ได้ปิดจุดกลับรถชั่วคราว หน้าโรงเรียนวัดโขดหิน แล้วนะครับ.. กลับรถไกลขึ้นนะครับ.. พวกรถส่งอาหาร ก็ลัด อยู่เป็นระยะ นะครับ อ้อมไกล ย้อนศร ข้ามเกาะกลางเสียเลย เร็วกว่าเยอะ.. รออัปเดตอีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** บ้านเมืองเจริญ กลับรถไกลขึ้น ชอบไหมอ่ะ ถามใจเธอดู
#ระยองวันนี้

26/08/2022

เพื่อ สังคม ที่น่าอยู่.. (การหลอกลวงต้องน้อยลง)
** การลงทุน หรือ การยื่นข้อเสนอ อะไร ที่ดูเว่อ.. น่าสนใจมากๆ มักโดนหลอกง่าย เสมอ ยิ่งนับวัน แนวทางเหล่านี้ ยิ่งเยอะ รับปั่นบ้างละ กล่องซุ่มบ้างละ.. ลดละเสียบ้างนะครับ ทุกๆ คน.. อย่าไปอยากได้อยากมีให้มากนักครับ.. ฝากไว้ให้คิด ขอบคุณภาพประกอบ..
#ฝากไว้ให้คิด

26/08/2022

สภาพอากาศ บ้านช่างสา (26/8/65) ระยองวันนี้ ฝนตกหนัก
** พื้นที่ไหน รอระบาย เตรียมขนของ ขึ้นที่สูง ไว้นะครับ..
Rayong Onsite Services - ช่วยเหลือสังคม ปริ้นงานฟรี..
#ระยองวันนี้

Photos from Rayong Onsite Services's post 22/08/2022

เรื่องการลงทุน​ ค่ำคืน​นี้ (22/8/65)
** เมื่อตอนค่ำ​ ทองคำ​ราคาลง.. ซื้อไว้
** ตอนนี้​ เงินบาทสูง​ โอนเงินดอลล่าร์สหรัฐ.. มา.รอทำกำไรได้..
เหรียญ​อื่นๆ.. ผันผวน.. เข้าซื้อขายในช่วงสั่นๆ

Our Story

บริการซ่อม-ลงโปรแกรม โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ บริการฉายหนังกลางแปลงระยอง จัดชุดพานขันหมาก พับเหรียญโปรยทาน นอกสถานที่ รับถึงบ้าน ออฟฟิต กล้องวงจรปิด สอบถามราคาก่อนได้ครับ โทร 0649764862

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลเตือนไรป่าว.. เตือนมิดซายระยะไกลป่าว.. บ้านเราไม่มีสงครามนะ.. เสาต้นที่​ 187 ซอยต้นยาง​ หนองน้ำเย็น​ ซอย​ 4#ลำโพงเ...
ลูกค้าประจำ นำเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบรนด์เนม มาตรวจสอบหลังจาก พบปัญหา เปิดเครื่อง ไม่ยอมบูท ไฟติดกระพริบ สีส้ม** อาการประ...
ได้รับแจ้ง​ มีขโมย​ ลักกรงนก​ ห้องแถวตรงร้าน​ พีเอส​ ดีไซน์​ เครื่องเสียงรถยนต์​ ใครพบเบาะแส.. แจ้งได้ครับ..วันที่​ 17 ม...
แจ้งไฟทางชำรุดเสียหาย กระพริบ ดับ ไม่ติด ผ่านกล่องข้อความได้เลยนะครับ แอดมิน จะช่วยประสานงาน ให้** รับแจ้งเข้ามา จากผู้ใ...
ตัวอย่างอาการ Notebook ที่ไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับ Windows 10 จะพบปัญหา Shutdown ไม่ดับ Shutdown ค้าง แก้ปัญหาโดย นำแบตออกเพ...
ขอบคุณ​ที่แวะมาเช็คอิน..เก็บแค่พอทาน.. เก็บได้เลย.. ครับสวนผักข้างทาง.. บนที่ดิน.แม่สมศรี.พ่อสมโภชน์..#ที่นี่ระยอง
อาการ​ Shutdown​ เครื่องไม่ดับ** ปริ้นงานฟรี นักเรียน ผู้ปกครอง เอกสารการเรียน ฟรีครับ ยินดีครับ** อยู่บ้าน​ รับลงวินโดว...
รีวิวภาพจากกล้องหน้ารถ 900-1200 บาท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


10/1 ชุมชนหนองน้ำเย็น ซอย 4 ถนนค
Rayong
21150

บริการสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆใน Rayong (แสดงผลทั้งหมด)
ศิริมงคลการพิมพ์ ระยอง ศิริมงคลการพิมพ์ ระยอง
ซอย รพ. จุฬารัตน์
Rayong, 21000

โรงพิมพ์ ก๊อปปี้ปรินท์ อิงค์เจ็ต สต?

โรงพิมพ์พีเคเอสแกลงการพิมพ โรงพิมพ์พีเคเอสแกลงการพิมพ
75/16 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง
Rayong, 21110

ผลิตสิ่งพิมพ์ บิล ใบปลิว ปฏิทิน การ์

Luckad Printing Luckad Printing
Rayong, 21000

บริการ นามบัตร ออนไลน์ สั่งได้ 24ชม. ส?

Plasticdude พลาสติกปั้นได้ Plasticdude พลาสติกปั้นได้
อำเภอเมือง
Rayong, 21000

Plasticdude จำหน่ายปลีก/ส่งเม็ดพลาสติกปั้นได้

ร้านป้าย บิ๊กจ๊อด กม.12 ระยอง ร้านป้าย บิ๊กจ๊อด กม.12 ระยอง
13/8-9 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
Rayong, 21180

ป้ายครบวงจร ตรายาง ไวนิล สติกเกอร์ ฉลากสินค้า