วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบร

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบร

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

R-radio FM 105 MHz. วิทยาลัยเทคนิคราชบุร
R-radio FM 105 MHz. วิทยาลัยเทคนิคราชบุร
433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
บ้านเลขที่ 80 ถ.คฑาธร
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุ
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุ
80/28
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเท
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเท
433 ถนนศรีสุริยวงศ์
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่อ
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่อ
เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
เห็ดสมุนไพรเคี้ยวเพลินและส
เห็ดสมุนไพรเคี้ยวเพลินและส
70150
ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมหา
ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมหา
174 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง, Rat Buri
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหา
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหา
174 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
KMUTT Ratchaburi Library
KMUTT Ratchaburi Library
Rang Bua, Chom Bueng District
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคร
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคร
70000
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง
KMUTT Residential College Generation 1
KMUTT Residential College Generation 1

ตำแหน่งใกล้เคียง school

โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ
โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ
154 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี, ราชบุรี
เดอะยูนิฟอร์ม ชุดนักเรียน รา
เดอะยูนิฟอร์ม ชุดนักเรียน รา
69 ถนนแม้นรำลึก
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่อ
แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่อ
เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
629/1 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
บ้านเลขที่ 80 ถ.คฑาธร
ตั๊ก คอมพิวเตอร์ ราชบุรี -Tuck Compu
ตั๊ก คอมพิวเตอร์ ราชบุรี -Tuck Compu
เลขที่ 11 ชั้น2 ห้อง 210 อาคารไอทีซันนี่ ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
Natcom
Natcom
ร้าน NATCOM It Sunny ชั้น 2 ห้อง 218-219 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี70000
FAM Ratchaburi
FAM Ratchaburi
353/27 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราช
80/28 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
สอนภาษาจีน และ อังกฤษ
สอนภาษาจีน และ อังกฤษ
353/12 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง, Muang Ratburi
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ราชบุร
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ราชบุร
269/11-13 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
โรงเรียนรัสเซียบัลเล่ต์ ราช
โรงเรียนรัสเซียบัลเล่ต์ ราช
269/11-13 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
Anubanratchaburi English Program
Anubanratchaburi English Program
Srisuriya Road, Muang Ratburi
Power English
Power English
399/92-93 Si Suriyawong Road, Muang Ratburi
หจก. อักษรศีล - เครื่องเขียน อ
หจก. อักษรศีล - เครื่องเขียน อ
58/2-3 Rodfai Road Muang

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนอบรมรูปแบบ ONLINE ฟรี!!!!!พร้อมจัดส่งใบประกาศนีบัตรให้
"การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน"
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ทุกท่านที่สนใจ
สามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนได้เลยค่ะ
ถ้าไม่ใช่มะนาว ก็อย่าเปรี้ยวนะคับ🤗

ชื่อ: นายปฏิถาณ ทิมพิทักษ์ ชั้นปีที่2/1 เลขที่18 สาขาคอมพิวเตอร์ธุกิจ อาจารย์ผู้สอน อ.ธมลศวรรณ ภู่ทอง. วิชา องค์ประกอบศิลป์ (Illustrator cs6)
ประทับใจที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคนดีของชาติ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้เรียนจะได้เห็นแบบอย่างคนดี มีความสามารค ซื่อสัตย์สุจริต

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ (โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ) สถาบันการศึกษาชั้นนำ ***************

***************
ปวช. (หลักสูตร 3 ปี)
เปิดสอนสาขา
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
-การบัญชี (Accounting)
-การตลาด (Marketing)

ปวส.

(หลักสูตร 2 ปี)
เปิดสอนสาขา
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
-การบัญชี (Accounting)
-การตลาด (Marketing)
-เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 10/01/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 09/01/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 08/01/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 07/01/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 05/01/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 04/01/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 03/01/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 01/01/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

ในวันที่โลกดูสิ้นหวัง และตัวฉันที่กำลังจะหมดหวังกับตัวเอง : EP.2 “I am not good enough.” - The Potential 30/12/2021

ในวันที่โลกดูสิ้นหวัง และตัวฉันที่กำลังจะหมดหวังกับตัวเอง : EP.2 “I am not good enough.” - The Potential

‘การเลี้ยงดู’ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่า ‘ตัวเองไม่ดีพอ’ เช่น การไม่ได้รับความรักและการยอมรับในตัวตนที่เป็น การถูกเปรียบเทียบและโดนตัดสินอยู่เสมอ หรือการที่ไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลย

เมริษา ยอดมณฑป เขียนบทความถึงแนวทางการดูแลลูกวัยรุ่นในวันที่เขาเกิดความรู้สึก ‘ฉันไม่ดีพอ’

สิ่งที่วัยรุ่นต้องการจากพ่อแม่มากที่สุด คือ บ้านที่ปลอดภัยทางกายใจ ที่เขาสามารถวางหัวใจที่เหนื่อยล้าลงเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่ และกลับไปเผชิญโลกภายนอกต่อไป และการ ‘ใจดีกับตัวเอง’ ในวันที่ทำได้ไม่ดีตามที่คาดไว้ ให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง บอกกับตัวเองเสมอว่า “วันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้ว และฉันภูมิใจที่ฉันได้ลงมือทำ”

อ่านบทความ https://thepotential.org/family/the-untold-strories4-ep2/

ในวันที่โลกดูสิ้นหวัง และตัวฉันที่กำลังจะหมดหวังกับตัวเอง : EP.2 “I am not good enough.” - The Potential ที่มาของความรู้สึกว่า ‘ตัวเองไม่ดีพอ’ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘การเลี้ยงดู’ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เด็กคน.....

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 30/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

30/12/2021

ลูกวัยรุ่น....ต้องการผู้ใหญ่ที่เข้าใจและผู้ใหญ่ที่ดี
วัยรุ่นมีไอเดียดีๆเยอะ แต่ก็ยังอ่อนประสบการณ์

#ลูกวัยรุ่นจะไปได้ดี ถ้ามี 2 ส่วนนี้ร่วมกัน คือ
พลังไอเดียความสร้างสรรค์ของเค้าบวกกับประสบการณ์จากผู้ใหญ่ดีๆ ที่รับฟังและเข้าใจ
อาจจะเป็นเราพ่อแม่ หรือใครก็ได้ที่หวังดี กับเค้าจริงๆ 😊

#ดีต่อลูก #parenting #SpiderMan #family

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 28/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

27/12/2021

สิ่งที่สำคัญในการเติบโตของเด็กคือ

📌 ความรู้สึกนับถือตนเอง
📌 ความภาคภูมิใจในตนเอง

รู้สึกว่าตนเองก็ "ทำได้" และมีโอกาสประสบความสำเร็จ แม้การเรียนจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็มีสิ่งอื่นอีกมากที่สำคัญพอๆกัน (หรือบางทีก็สำคัญกว่า)

ดังนั้น #จงอย่าหมดหวังในตัวลูกแม้เขาจะเรียนไม่เก่ง....จงมีความหวังอยู่เสมอ 😊

Credit : หนังสือปัญหาการเรียน
และเทคนิคช่วยลูกเรียนดี
ศาสตราจารย์ พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ
จิตแพทย์ดีเด่น ผู้เขียนหนังสือดีเด่นรางวัล TTF Award

#ดีต่อลูก #parenting #family #study #children

สิ่งที่สำคัญในการเติบโตของเด็กคือ

📌 ความรู้สึกนับถือตนเอง
📌 ความภาคภูมิใจในตนเอง

รู้สึกว่าตนเองก็ "ทำได้" และมีโอกาสประสบความสำเร็จ แม้การเรียนจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็มีสิ่งอื่นอีกมากที่สำคัญพอๆกัน (หรือบางทีก็สำคัญกว่า)

ดังนั้น #จงอย่าหมดหวังในตัวลูกแม้เขาจะเรียนไม่เก่ง....จงมีความหวังอยู่เสมอ 😊

Credit : หนังสือปัญหาการเรียน
และเทคนิคช่วยลูกเรียนดี
ศาสตราจารย์ พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ
จิตแพทย์ดีเด่น ผู้เขียนหนังสือดีเด่นรางวัล TTF Award

#ดีต่อลูก #parenting #family #study #children

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 27/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

27/12/2021
Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 26/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 25/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

25/12/2021
Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 24/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 23/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

23/12/2021

มีหลายเรื่องในสังคมที่เราอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันจริงๆ คือรู้ว่ามันไม่ถูก มันไม่ใช่ แต่ทำอะไรไม่ได้ ต้องทำตามเค้าไป เพราะคนอื่น .....

📌เค้าก็ยังทำกันแบบนี้
📌 เค้าก็ยังเลี้ยงลูกกันแบบนี้
📌 เค้าก็ยังทำการศึกษากันแบบนี้
📌 เค้าก็ยังสอนเด็กคิดกันแบบนี้
📌 มันไม่มีทางเลือกจริงๆ

และอีกหลายๆเรื่อง ที่เราต้องยอมตามๆเค้าไป มองออกไปนอกบ้าน มองใน Facebook มองพ่อแม่คนอื่นทำกัน ก็เป็นเรื่องปกติ ทำให้หลายครั้งเราแก้ปัญหาเรื่องลูกไม่ได้กันซะที เพราะเรามัวแต่มองออกไปนอกบ้าน ดูคนอื่น ตามคนอื่น เค้าทำกันยังไง จนลืมมองกลับเข้ามาในบ้าน

คิดถึงลูกเรา คิดถึงครอบครัวเรา อะไรที่เหมาะกับลูกเราจริงๆ อะไรที่มันไม่ใช่ อะไรที่มันเกินไป อะไรที่ยังขาดอยู่ อะไรที่ต้องแก้ อะไรที่เราต้องใส่ใจ อะไรที่เราต้องสนใจในตัวลูกของเรา

ซึ่งหลายๆครั้งมันก็สามารถแก้ปัญหาของลูกเราได้เสมอ เพราะเราโฟกัสถูกจุด เพราะเรารู้ว่าอะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่สำหรับลูกเรา .... มองลูกเยอะๆ มองจอน้อยๆ แล้วเราจะเห็นทางสว่างนะครับ บ้านอื่นจะทำอะไร ก็เรื่องของเค้า 😅

#ดีต่อลูก #family #parents #parenting #kids

มีหลายเรื่องในสังคมที่เราอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันจริงๆ คือรู้ว่ามันไม่ถูก มันไม่ใช่ แต่ทำอะไรไม่ได้ ต้องทำตามเค้าไป เพราะคนอื่น .....

📌เค้าก็ยังทำกันแบบนี้
📌 เค้าก็ยังเลี้ยงลูกกันแบบนี้
📌 เค้าก็ยังทำการศึกษากันแบบนี้
📌 เค้าก็ยังสอนเด็กคิดกันแบบนี้
📌 มันไม่มีทางเลือกจริงๆ

และอีกหลายๆเรื่อง ที่เราต้องยอมตามๆเค้าไป มองออกไปนอกบ้าน มองใน Facebook มองพ่อแม่คนอื่นทำกัน ก็เป็นเรื่องปกติ ทำให้หลายครั้งเราแก้ปัญหาเรื่องลูกไม่ได้กันซะที เพราะเรามัวแต่มองออกไปนอกบ้าน ดูคนอื่น ตามคนอื่น เค้าทำกันยังไง จนลืมมองกลับเข้ามาในบ้าน

คิดถึงลูกเรา คิดถึงครอบครัวเรา อะไรที่เหมาะกับลูกเราจริงๆ อะไรที่มันไม่ใช่ อะไรที่มันเกินไป อะไรที่ยังขาดอยู่ อะไรที่ต้องแก้ อะไรที่เราต้องใส่ใจ อะไรที่เราต้องสนใจในตัวลูกของเรา

ซึ่งหลายๆครั้งมันก็สามารถแก้ปัญหาของลูกเราได้เสมอ เพราะเราโฟกัสถูกจุด เพราะเรารู้ว่าอะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่สำหรับลูกเรา .... มองลูกเยอะๆ มองจอน้อยๆ แล้วเราจะเห็นทางสว่างนะครับ บ้านอื่นจะทำอะไร ก็เรื่องของเค้า 😅

#ดีต่อลูก #family #parents #parenting #kids

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 22/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 21/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 20/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 19/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 18/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 17/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 16/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 15/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 14/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 13/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 12/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

12/12/2021

https://www.facebook.com/128973884331773/posts/1040933256469160/?d=n

วัยรุ่นเป็นช่วงพัฒนา Self หรือตัวตนของเขา อยู่ในช่วงค้นหาตัวตนของตัวเอง ถ้าเกิดเขาไม่เจอสิ่งนี้จะส่งผลอะไรกับวัยรุ่นบ้าง?

"เอาจริงๆ วัยรุ่นเป็นวัยที่ถูกกำหนดว่า 'คุณจะต้องเจอตัวตนนะ' เพราะมันส่งผลกับทางเลือกในอนาคต เช่น การเลือกสายเรียน การเลือกอาชีพ การเข้ามหาวิทยาลัย ฯลฯ แต่เอาจริงๆ หมอว่ามนุษย์เราพัฒนาตัวตนตลอดชีวิต เราค้นเจอตัวเราตลอดชีวิตเลยนะ มันไม่ได้มีจุดว่า 'ถ้าฉันเจอตัวเองในวัยรุ่นแปลว่าฉันได้เจอตัวเองแล้ว' หลายคนมาเจอตัวเอง คือ ทำงานเสร็จแล้ว เรียนจบแล้ว บางคนเจอตัวเองตอนได้มาทำอะไรที่รักตอนอายุ 50 กว่าก็มี

"โดยส่วนตัวหมอไม่อยากให้วัยรุ่นรู้สึกว่า เราจะต้องรีบเจอตัวตน แต่อยากให้ใช้คำว่า ‘เราควรจะทำความรู้จักตัวเอง’ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่เปลี่ยนผ่าน แต่เดิม (วัยอนุบาล วัยเด็ก) เราพัฒนาตัวตนผ่านคนเลี้ยงดู พอเป็นวัยรุ่นก็ค่อยเริ่มพัฒนาตัวตนผ่านตัวเอง ผ่านการรู้จักว่าฉันชอบอะไร ไม่ชอบอะไร อะไรที่ฉันถนัด อะไรที่ฉันรัก อะไรที่มันเป็น Passion ของฉัน อะไรที่ฉันทำได้ดี จุดแข็งของฉันคืออะไร จุดอ่อนคืออะไร เป็นต้น เราก็พัฒนาตัวตนผ่านการรู้จักตัวเองมากขึ้น ทีนี้การที่สังคมบอกเราว่าเมื่อเข้าวัยรุ่นแล้วเราต้องรู้จักตัวเองมากเพียงพอจนเราควรเลือกอะไรให้กับชีวิตตัวเองได้ …นี่มันทำให้เกิดความเครียดสูงมากเลยนะ

"เราคาดหวังกับวัยรุ่นเยอะมากเลยว่าอยากให้เขาเจอตัวตน อยากให้เขาเจอตัวเอง แต่ว่าชีวิตของเด็กวัยรุ่นบ้านเรา คือ เช้าเรียนหนังสือ เย็นเรียนพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ติวกวดวิชา เล่นหน้าจอ มันอยู่แค่นี้ มันจะไปเจอตัวตนยังไง? เพราะฉะนั้นพื้นที่ของเด็กบางคนในการจะเจอตัวเองมันไม่เยอะพอ ไม่มีประสบการณ์เยอะพอที่จะรู้ว่าอะไรใช่ อะไรไม่ใช่

"ส่วนตัวหมอเลยคิดว่า อยากให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นวัยที่เขาควรจะทำความรู้จักตัวเอง แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเจอตัวเอง หลายครั้งการไปเจอตัวเอง คือ การเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ มันก็เป็นการเจอตัวเองแบบหนึ่งนะ เราเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ เราก็เจอว่านักศึกษาแพทย์หลายคนเข้ามาด้วยความรู้สึกว่ามันใช่ แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ มันก็เป็นการเจอตัวเองรูปแบบหนึ่ง หลายคนก็ออกไปทำอย่างอื่น หลายคนก็กัดฟันเรียนจนจบ แล้วก็ไม่เอาแล้ว ไม่เป็นหมอแล้ว แล้วก็ไปทำอย่างอื่น

"บางอย่างมันก็เจอผ่านประสบการณ์ อย่าไปกลุ้มใจกับมันมากว่าเรายังไม่เจอตัวเองซักที บางคนก็ไปเจอตัวตนตอน 30 40 อย่างตัวหมอ มาเจอตัวตนว่าชอบเขียนหนังสือตอนอายุ 30 กว่าแล้ว แล้วก็พบว่ามันเป็นงานที่รักมากด้วยนะ ฉะนั้น เราก็มาเจอ มารู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างน้อยเข้าใจว่ามันถูกบังคับให้เลือก เพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวเองแล้วชัดก็ดี ถ้าเจอตัวเองแล้วไม่ชัดก็ค่อยๆ รู้จักตัวเองไป อะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดออกไป อะไรที่อาจจะใช่ก็ลองเลือกมัน"

อ่านบทความ https://thepotential.org/family/self-esteem-for-teenage/

‘การคิดเชิงระบบ’ สมรรถนะการคิดขั้นสูงที่ช่วยเด็กรับมือกับความซับซ้อนของโลกในอนาคต - The Po 12/12/2021

‘การคิดเชิงระบบ’ สมรรถนะการคิดขั้นสูงที่ช่วยเด็กรับมือกับความซับซ้อนของโลกในอนาคต - The Po

https://thepotential.org/knowledge/system-thinking/

‘การคิดเชิงระบบ’ สมรรถนะการคิดขั้นสูงที่ช่วยเด็กรับมือกับความซับซ้อนของโลกในอนาคต - The Po นอกจากการจัดการตนเอง (Self-Management) การคิดขั้นสูง เป็น 1 ใน 6 สมรรถนะที่หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ความสำคัญ สมรรถะการคิด...

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post 11/12/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

บรรยากาศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ล่องแพกลางคืน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562ณ บ้านไร่รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรก...
RBAC & PIBUL ROV รอบชิงชนะเลิศ
RBAC & PIBUL ROV รอบ 16 ทีม
พิธีเปิดและกิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรมลอดปากเสือ
พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
แสดงความยินดีกับน้องวาวาการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสากล#เหรียญทอง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน ไกรเพชร
Ratchaburi
70000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
Ratchaburi มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
KMUTT Ratchaburi Library KMUTT Ratchaburi Library
Rang Bua, Chom Bueng District
Ratchaburi, 70150

หอสมุด มจธ.ราชบุรี

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยรา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยรา
46 M00.3 Muban Chombueng Rajabhat University
Ratchaburi, 70150

ข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ และหอพักนักศึกษา

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี
บ้านเลขที่ 80 ถ.คฑาธร
Ratchaburi, 70000

.:: โรงเรียนดรุณาราชบุรี ::. คุณธรรม • นำวิชา • พัฒนาสุข

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง
Ratchaburi, 70150

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสาขา

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง
Ratchaburi, 70150

คณะวิทยาการจัดการ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi, 70000

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  มจร.  อดำ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มจร. อดำ
Ratchaburi, ึ70130

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

R-radio FM 105 MHz. วิทยาลัยเทคนิคราชบุร R-radio FM 105 MHz. วิทยาลัยเทคนิคราชบุร
433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Ratchaburi, 70000

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ
Ratchaburi, 70000

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเท งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเท
433 ถนนศรีสุริยวงศ์
Ratchaburi, 70000

การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะครูนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

KMUTT Residential College Generation 1 KMUTT Residential College Generation 1
Ratchaburi

Unoffical Page of KMUTT Residential College :)