สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน, Bangkok
ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้
ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้
RTP Cyber Village สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุร
RTP Cyber Village สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุร
U Thong 72160
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
Amphoe Thung Yai 80240
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai
อานันทจินดา, Amphoe Phimai
ชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ
ชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ
Amphoe Kantharawichai
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพู
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพู
Lamphun 51000
ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล
ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล
Bangkok 10150
กศน.ตำบลหนองบัวบาน
กศน.ตำบลหนองบัวบาน
Chaiyaphum 36130
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา
Nakhon Phanom 48000
สถานีตำรวจภูธรโคกสว่าง
สถานีตำรวจภูธรโคกสว่าง
45210หมายเลขโทรศัพท์043-625553
วนอุทยานพนมสวาย - Phanom Sawai Forest Park
วนอุทยานพนมสวาย - Phanom Sawai Forest Park
Muang Surin 32000
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรั
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรั
MOTS PATTANI
MOTS PATTANI
Pattani 94000
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุส
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุส
Bangkok 10400

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 25/03/2023

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและนางศรันญา บัวแพ นักจัดการงานทั่วไป ตรวจเยี่ยมบริบทโดยรอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำกับติดตามการปรับปรุงอาคารสถานที่ และวางแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน เพื่อให้เป็นสำนักงานน่าอยู่ มีบริบทดี เอื้อต่อการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการและสอดคล้องกับนโยบาย 3ดี4สร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 24/03/2023

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 24/03/2023

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อำเภอศรีมโหสถ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 23/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประธานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 โดยมี นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และนางนิตยา พรรณภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 23/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 2 บ้านเรียน

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางดวงเดือน แก้วปุม นายยุทธนา สำราญกิจ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์กับเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั่งได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดอรัญไพรศรีที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพ 76

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือความปลอดภัย และป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมายให้ นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 8/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวางแผนนโยบายและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมี นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมายให้ นางดวงเดือน แก้วปุมและนายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2566 เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ นำผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางศึกษา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเครือข่ายทั้งสิ้น 10 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิ่งเนียริ่งอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 โรงเรียนบ้านเนินหอม โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดอินทาราม(พิชัญวิทยาคาร)และโรงเรียนหัวซาวิทยา ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ซึ่งเป็นศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 21/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ สพป. ปราจีนบุรี หนึ่ง

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 20/03/2023

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำโดย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ วัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม - 137 หายจากโรงงานในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายธีร์ ภวังค์นันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปาจีนบุรี นครนายก และคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้รายงานความคืบหน้าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมทราบ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 18/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2565 เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 17/03/2023

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post

17/03/2023
Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม เขตคุณภาพประจันตคาม 1

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว” เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกเขื่อน โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน โรงเรียนวัดขิงกระชาย โรงเรียนบ้านโคกสว่าง เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอนและได้ชี้แนะข้อราชการและนโนบายการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู พร้อมทั่งได้เน้นย้ำให้ครูติดตามนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยให้แจ้งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทางเขตพื้นที่ทราบเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม เขตคุณภาพประจันตคาม 3

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำทีมศูนย์ความปลอดภัย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับกลุ่มกฏหมายและคดี กลุ่มนโยบายและแผนฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี อ.ศรีมหาโพธิ ที่ประสบอัคคีภัย เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันอันตรายและการจัดการเศษซากอาคาร การเฝ้าระวังการเกิดเหตุซ้ำ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน ณ โรงเรียนอรัญไพรศรี อำเภอศรีมหาโพธิ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 16/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมคณะกรรมการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเนินสูง

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 15/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมายให้ นางโสภา คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี” ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมด้วย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 และนางสาวพิมพ์ลดา แสวงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อเสนอนโยบายการดำเนินงานและพิจารณาข้อราชการ โดยมี นายวิสูตร เจริญวงษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มอบหมาย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดหัวไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน และให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาขจองเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meetings และประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ก.ต.ป.น.ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน (ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป) ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบท ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 13/03/2023

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเนินไม้หอม โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอนและได้ชี้แนะข้อราชการและนโนบายการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู พร้อมทั่งได้เน้นย้ำให้ครูติดตามนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยให้แจ้งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทางเขตพื้นที่ทราบเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 13/03/2023

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม นายยงยทุธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR และสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบดังกล่าว โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 11/03/2023

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับฟังแนวทางการขยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมศานิตย์นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 11/03/2023

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR เน้นการสื่อสาร CLT ด้วยรูปแบบ Active Learning โดยมี ดร. วันชัย จึงวิบูรณ์สถิตย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

สามารถดาวน์โหลดรูปได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/11QQL6FDOKAYKBDeJMp4D6EHSJgxXnkwL?usp=sharing

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 10/03/2023

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 10/03/2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อนุญาตให้นางสุพรรณี สุวรรณคุณ นักทรัพยากรบุคคล และนางศรันญา บัวแพ นักจัดการงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติราชการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย นายประมวล บุญทีฆ์ ประธานกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายเสรี ขามประไพ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิสูตร เจริญวงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 10/03/2023

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และนางสาวน้ำทิพย์ วชรภูมิ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

10/03/2023

ขอต้อนรับแฟนตัวยงคนใหม่ 💎 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุข

Rattana Khongphom, Rung Prachin, สุชาติ วีระสวัสดิ์, อ.จาตุรนต์ บุบผา, นินตะยา ตันตะโยธิน, ขนิษฐา กรัตพงษ์, Jum Sineenart Jarernjit, Jamjuree Saywaew

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 10/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งแสดงถึงคุณภาพการบริหารงานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 09/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายยุทธนา สำราญกิจ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 09/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมาย นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายดำเนินกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1 (1 เม.ย 2566) ณ ห้องประชุมศรีมโหสภ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1's post 08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธาน “การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 8/2566” เพื่อชี้แจงข้อราชการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวางแผนการนโยบายและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมี นายยุทธนา สำราญกิจ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Prachin Buri
25000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Prachin Buri (แสดงผลทั้งหมด)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
374 หมู่10 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จั
Prachin Buri, 25220

สถานที่ราชการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
Prachin Buri, 25230

หน่วยงานราชการด้านทรัพยากรธรรมชาต?

สำนักงาน กสทช.เขต 14 ปราจีนบุร สำนักงาน กสทช.เขต 14 ปราจีนบุร
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล
Prachin Buri, 25000

ให้บริการประชาชน ออกใบอนุญาตขอใช้ว

กองพันเสนารักษ์ที่ ๒ กองพันเสนารักษ์ที่ ๒
Fort Phromyothee
Prachin Buri, 25230

That Others May Live

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี
Prachin Buri, 25190

หน่วยงานราชการ

ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
90 หมู่ 14 ตำบลเนินสูง
Prachin Buri, 25230

ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรื?

คุรุสภาจังหวัดปราจีนบุรี คุรุสภาจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต. หน้าเมือ
Prachin Buri, 25000

คุรุสภาจังหวัดปราจีนบุรี

แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี  กรมท แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี กรมท
ถนน สุวิทวงค์
Prachin Buri, 25000

คำถามจากประชาชน ทางแขวงจะตอบให้ในว

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปราจีนอนุสรณ์
Prachin Buri, 25000

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปร
818
Prachin Buri, 25000

อบจ.ปราจีนบุรี

กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหาร กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหาร
Prachin Buri, 25230

กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2