Resortกลางนา โฮมสเตย์ ทะเลหมอก ร่องเขานครชุม, Pitsanulok Videos

Videos by Resortกลางนา โฮมสเตย์ ทะเลหมอก ร่องเขานครชุม in Pitsanulok. โฮมสเตย์ ร่องเขานครชุม

กิ่งมะขามยักษ์

มะขามยักษ์ ฟักใหญ่ จองได้เลยจ้า
ออกฟักให้เห็นนะ ออกจริงๆ ใหญ่จริงๆ
ระยะเวลาการจอง 1 เดือน
ราคา 35 บาท ต่อ 1 กิ่ง 3 กิ่ง 100 บาท

Other Resortกลางนา โฮมสเตย์ ทะเลหมอก ร่องเขานครชุม videos

กิ่งมะขามยักษ์
มะขามยักษ์ ฟักใหญ่ จองได้เลยจ้า ออกฟักให้เห็นนะ ออกจริงๆ ใหญ่จริงๆ ระยะเวลาการจอง 1 เดือน ราคา 35 บาท ต่อ 1 กิ่ง 3 กิ่ง 100 บาท

Resortกลางนา
มาบ้านฉัน บ้านฉันอากาศดีนะ

Resortกลางนา
ท้องทุ่งนา บรรยากาศสบาย