อยู่เย็น - Yooyen Cafe

คาเฟ่สไตล์บ้าน ๆ
รับประกันว่าอร่อยไม่ซ้ำ จำสูตรไม่ได้

18/07/2022

อยู่เย็นสวัสดีครับ

📌อยู่เย็นสวัสดีวันจันทร์ครับ💛🤍🌧️
18/07/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนกรกฎาคมครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

18/07/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันจันทร์ครับ💛🤍🌧️
18/07/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนกรกฎาคมครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

15/07/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันศุกร์ครับ💙🤍🌧️
15/07/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนกรกฎาคมครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

06/07/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันพุธครับ💚🤍🌧️
06/07/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนกรกฎาคมครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

05/07/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันอังคารครับ💗🤍🌧️
05/07/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนกรกฎาคมครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

04/07/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันจันทร์ครับ🧡🤍🌧️
04/07/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนกรกฎาคมครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

02/07/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันเสาร์ครับ💜🤍🌧️
02/07/65💕💗🤍🧁❤️🧋
❌❌ #แจ้งปิดการขายหนึ่งวันครับ❌❌
📌สวัสดีเดือนกรกฎาคมครับ🥰💯
ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่อุดหนุนอยู่เย็นเสมอมา🎻🐻🤟🏾🧋🧸

30/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันพฤหัสบดีครับ🧡🤍🌧️
30/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

28/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันอังคารครับ💗🤍🌧️
28/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

27/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันจันทร์ครับ💛🤍🌧️
27/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

26/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันอาทิตย์ครับ❤️🤍🌧️
26/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

25/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันเสาร์ครับ💜🤍🌧️
25/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

24/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันศุกร์ครับ💙🤍🌧️
24/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

22/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันพุธครับ💚🤍🌧️
22/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

21/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันอังคารครับ💗🤍🌧️
21/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

20/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันจันทร์ครับ💛🤍🌧️
20/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
วันปกติเปิดแต่เช้าของทุกๆวันครับ
เสาร์-อาทิตย์ สายๆครับ(เมาค้างปิดครับ😁)
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

19/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันอาทิตย์ครับ❤️🤍🌧️
19/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
❌❌ #แจ้งปิดการขายหนึ่งวันครับ❌❌
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่อุดหนุนอยู่เย็นเสมอมา🎻🐻🤟🏾🧋🧸

18/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันเสาร์ครับ💜🤍🌧️
18/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

17/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันศุกร์ครับ💙🤍🌧️
17/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

16/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันพฤหัสบดีครับ🧡🤍🌧️
16/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

15/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันพุธครับ💚🤍🌧️
15/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

14/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันอังคารครับ💗🤍🌧️
14/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

13/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันจันทร์ครับ💛🤍🌧️
13/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

12/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันอาทิตย์ครับ❤️🤍🌧️
12/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
❌❌ #แจ้งปิดการขายหนึ่งวันครับ❌❌
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่อุดหนุนอยู่เย็นเสมอมา🎻🐻🤟🏾🧋🧸

11/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันเสาร์ครับ💜🤍🌧️
11/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

10/06/2022

📌อยู่เย็นสวัสดีวันศุกร์ครับ💙🤍🌧️
10/06/65💕💗🤍🧁❤️🧋
📌สวัสดีเดือนมิถุนายนครับ🥰💯
ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง🎻🐻🤟🏾🧋🧸

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ร้านอาหาร ใน Phrai Bung?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


121 หมู่ 11 บ้านทุ่ม
Phrai B**g
33180

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 20:00
อังคาร 07:00 - 20:00
พุธ 07:00 - 20:00
พฤหัสบดี 07:00 - 20:00
ศุกร์ 07:00 - 21:00
เสาร์ 07:00 - 20:00
อาทิตย์ 07:00 - 20:00

Phrai B**g ร้านอาหารอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Have a drink Have a drink
Phrai B**g, 33180

E-SAN Coffee E-SAN Coffee
ร้านอีสานลาบเป็ด สี่แยกบ้านกราม เส้น 24 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอขุนหาญ
Phrai B**g, 33150

เครื่องดื่มกาแฟและเมนูอื่นๆ เย็น ปั่น

Kif&ko Coffee Kif&ko Coffee
ม. 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
Phrai B**g, 33240

กาแฟสด..รสชาติที่คุณต้องลอง